The Czech Handball Server (C.H.S.)


Poинtadlo
Idnes - hбzenб   Denнk Sport - hбzenб   »eskэ svaz hбzenй - C.H.F.  
Hlavnн menu
 • Aktuality
 • Stat. centrum
 • Oddнly
 • Odkazy
 • Seznam иlenщ
 • VaЪe konto
 • Tйmata pшнspмvkщ
 • Diskusnн fуrum
 • C.H.S. info
 • Top 10 nej...
 • Pravidla hбzenй
 • Ke staЮenн...
 • Novinky
 • C.H.S. on-line

 • Hбzenб v TV

  Tvoje hшiЪtм
  PoЪli foto Tvйho hшiЪtм
  PoЪli foto Tvйho hшiЪtм

  Facebook

  Mez. Кampionбty

  22. MS Junioшi, Кpanмlsko
  17.07.2019-17.07.2019

    
  14. ME MuЮi, Rakousko, Norsko a Кvйdsko
  10.01.2020-26.01.2020


  22. MS Juniorky, Rumunsko
  01.07.2020-01.07.2020


  32. OH MuЮi, Japonsko (Tokyo)
  24.07.2020-09.08.2020


  32. OH Оeny, Japonsko (Tokyo)
  24.07.2020-09.08.2020

   
  14. ME Оeny, Dбnsko a Norsko
  01.12.2020-01.12.2020


  27. MS MuЮi, Egypt
  01.01.2021-01.01.2021


  23. MS Junioшi, Maпarsko
  16.07.2021-16.07.2021

   
  15. ME MuЮi, Slovensko a Maпarsko
  01.01.2022-01.01.2022

    
  15. ME Оeny, Slovinsko, Makedonie a »ernб Hora
  01.12.2022-01.12.2022

   
  28. MS MuЮi, Polsko a Кvйdsko
  01.01.2023-01.01.2023


  16. ME MuЮi, Nмmecko
  01.01.2024-01.01.2024


  Fotogalerie C.H.S.
 • Fotogalerie ME 2008
 • Fotogalerie MS 2007
 • Extraliga KAR-BRN
 • Extraliga KAR-LOV
 • Extraliga KAR-KOP
 • Liga Mistrщ KAR-GUD
 • Liga Mistrщ CON-KAR
 • Extraliga KAR-DUK
 • Liga Mistrщ KAR-KIE
 • Extraliga KAR-FRM
 • Liga Mistrщ KAR-CON
 • Extraliga KAR-BYS
 • Extraliga KAR-HRA
 • Extraliga KAR-TЎE
 • Karvinб Cup 2006
 • Kval.MS07 (CZE-SCG)

 • Tipovaиky C.H.S.
 • ME Юen 2016
 • MS muЮщ 2015
 • ME muЮщ 2014
 • MS muЮщ 2011
 • ME muЮщ 2010
 • ME muЮщ 2008
 • MS muЮщ 2007
 • MS muЮщ 2005
 • ME Юen 2004
 • ME muЮщ 2004
 • MS Юen 2003

 • Znбmkovбnн repre
 • Velikonoиnн turnaj »T
 • MS 2007 Nмmecko
 • ME 2008 CZE-SLO
 • ME 2008 CZE-CRO
 • ME 2008 CZE-POL
 • Kv.MS 09 CZE-SRB

 • Oblastnн svazy »SH
 • PraЮskэ svaz
 • Stшedoиeskэ svaz
 • Jihoиeskэ svaz
 • Zбpadoиeskэ svaz
 • Severoиeskэ svaz
 • Vэchodoиeskэ svaz
 • Jihomoravskэ svaz
 • Stшedomoravskэ svaz
 • Severomoravskэ svaz

 • Reklama

  Aktualitky
  Co se dneska dмje...


  Kdo je Online
  Prбvм se na serveru vyskytuje 15 host(щ) a 0 uЮivatel(щ), kteшн jsou online.

  Jsi pшihlбЪen jako anonym. Zdarma se mщЮeЪ zaregistrovat zde.

  OdeЪli pшed
  Michal1394608 dny
  nodan609 dny
  chroustik747 dny
  Pepa800 dny
  800 dny
  bimbas864 dny
  klima884 dny
  Schoffi987 dny
  ksapi1169 dny
  August1224 dny

   
  Nejste pшihlбЪen, PшihlбЪenн
  Legendбrnн hбzenkбшskэ brankбш a trenйr Jiшн Vнcha slavн Юivotnн jubileum...
  Podle * Tuesday, 07. November 2006 @ 19:51:25 CET *
  »eskб Hбzenб vakrбt se stal mistrem Evropy, mб olympijskй stшнbro z Mnichova 1972, иtyшi medaile z mistrovstvн svмta a nespoиet domбcнch titulщ s Duklou Praha. "Pocity po vнtмzstvн jsou krбsnй, ale trvajн krбtce. Pшбtelstvнmб vмtЪн hodnotu," шнkб legendбrnн hбzenkбш a trenйr Jiшн Vнcha, kterэ dnes slavн 75. narozeniny...  Je to pro nмj typickб vмta. Jako mнstopшedseda »eskйho klubu fair play celэ Юivot bojuje za иestnй pojetн sportu, stejnм zбsadovэ je i v Юivotм.

  "Uznбvбm hodnoty, kterй jsou moЮnб nмkomu k smнchu. Mnohem jinй neЮ dneЪnн generace," шнkб Vнcha.

  Pane Vнcho, co vбm v poslednн dobм udмlalo ve sportu radost?
  TмЮkб otбzka na ъvod. Sport sleduji pasivnм, ale nмjakou vмtЪн radost si teп nevybavuji.

  Ptal jsem se proto, Юe jste celoЮivotnнm bojovnнkem za myЪlenku fair play. Ubэvб z dneЪnнho sportu sluЪnosti?
  Vнte, otбzka fair play je pro mм filozofickou, celospoleиenskou zбleЮitostн. A sport je jen jednou ze souибstн Юivota. JestliЮe se svмt v rбmci globalizace ubнrб nмkam jinam, nemщЮe to bэt jinak ani ve sportu.

  SluЪnost podle vбs mizн obecnм?
  Hlavnм v ekonomice a politice dnes nмco jako fair play v podstatм ani neexistuje. Dnes je Юebшниek hodnot ve svмtм, иili takй v Evropм i v naЪн republice, nбsledujнcн: prvnн je zisk, potom jsou penнze, pak ъspмch - ale ve finanиnнm smyslu. Jб a moje generace asi uznбvбme jinй hodnoty neЮ generace souиasnб.

  A jakй hodnoty to jsou?
  Nevнm, jak to vyznн, ale jб si vбЮнm vмcн jako kamarбdstvн, pшбtelstvн, lбska, poctivost, иest. Ale co si za to koupнЪ? zeptajн se dnes mladн lidй. MoЮnб se tomu i smмjн, nevнm.

  Pojпme ale od fair play k vaЪн kariйшe. MщЮeme to udмlat nбsledovnм: jб budu шнkat letopoиty a vy budete vzpomнnat na svй ъspмchy i na dobu, v nнЮ jste jich dosбhl.
  Vzpomнnбnн moc nemбm rбd, ale budiЮ.

  Zaиnмme rokem 1954. VбЪ prvnн velkэ ъspмch, bronzovб medaile z mistrovstvн svмta.
  VЮdycky se шнkб, Юe poprvй je vЪe nejlepЪн. Na Ъampionбt mбm opravdu krбsnй vzpomнnky. Ale bohuЮel uЮ ubэvб lidн, kteшн se mnou tohoto ъspмchu dosбhli.

  ZбЮitek to byl i v mimosportovnн oblasti, Юe?
  Кlo o prvnн mistrovstvн po druhй svмtovй vбlce, hrбlo se ve Кvйdsku. Nezapomeтte, Юe u nбs byla tvrdб 50. lйta. A my se najednou dostali do zemм vбlkou naprosto nedotиenй, s ъplnм jinэm zpщsobem Юivota lidн a s jinэm spoleиenskэm uspoшбdбnнm. To byl ten nejvмtЪн zбЮitek.

  Ovlivnilo vбs to hodnм?
  CeloЮivotnм. Dodnes si myslнm, Юe Ъvйdskэ model sociбlnнho stбtu je systйmem, kterэ by mмl platit a nenн pшeЮitэ.

  DalЪн na шadм je rok 1967. Mйnм pшнjemnй vzpomнnky?
  Proи by mмly bэt?

  »eskoslovenskб hбzenб zнskala jedinэ titul mistrщ svмta v historii. A vy, kterэ jste jinak byl u vЪech ъspмchщ, jste zrovna byl zranмnэ.
  Nebyl jsem u toho a nic se nestalo. (ъsmмv) To je Юivot. Bylo to vyъstмnн takzvanй zlatй йry, po dvou stшнbrnэch medailнch se иekalo, Юe tahle generace koneиnм dosбhne ъplnм nejvэЪ.

  TakЮe vбm to nebylo nepшнjemnй?
  Jestli ano, tak ne proto, Юe jsem nevyhrбl, ale protoЮe jsem nebyl schopnэ hrбt. Byl jsem tehdy vбЮnм zranмnэ, za celou mou kariйru to byly v tomto ohledu nejhorЪн иasy. Ale jinak to byla skvмlб doba, atmosfйra naprostй uvolnмnosti. VЪe smмшovalo k jinйmu uspoшбdбnн spoleиnosti, drtivб vмtЪina lidн to tehdy akceptovala. BohuЮel to vydrЮelo jen krбtkou dobu.

  A co rok 1972? Ten do vaЪeho Юivota zapsal mimoшбdnэ ъspмch i velkou tragйdii.
  Ze sportovnнho hlediska nastal ъplnэ pшevrat. Nastoupila novб generace, иeskoslovenskб hбzenб se poprvй objevila na olympijskэch hrбch. Navнc se nбm podaшil ohromnэ ъspмch: parta mladэch klukщ, kterй jsem trйnoval, vybojovala stшнbro. Byla to poslednн velkб medaile pro naЪi hбzenou.

  JenЮe olympiбda v Mnichovм se do historie zapsala i jinak: palestinЪtн teroristй tam unesli a potй zabili jedenбct izraelskэch sportovcщ. Jak moc se vбs to tehdy dotklo?
  Byli jsme pшнmo v olympijskй vesnici, vЪe se stalo v podstatм dvм ulice od nбs. Byla to jedna z nejhorЪнch mimosportovnнch udбlostн vщbec a my jsme byli jejнmi pшнmэmi ъиastnнky. Nevмdмlo se, jestli hry vщbec budou pokraиovat. Poшadatelй za nбmi pшiЪli, Юe se hrбt nebude, Юe je v hale bomba. Nakonec jsme se ani nezъиastnili zбvмreиnйho ceremoniбlu. Stejnм jako шada dalЪнch vэprav jsme odjeli dшнve.

  Vzpomнnбte na to иasto?
  Tahle vмc se dnes spнЪ pшechбzн. Jб ale sleduji i dмnн mimo sport, zhruba pшed rokem vyЪla o mnichovskй tragйdii krбsnб faktografickб kniha, kterou jsem si s chutн pшeиetl. Neuvмшitelnй vмci, jak se to mohlo stбt! PнЪe se v nн tшeba o tom, jak teroristщm ameriиtн atleti pomбhali pшelйzt plot, jak nмmeckб policie nebyla ozbrojenб, aby se na Nмmce nepohlнЮelo skrz prsty. Neuvмшitelnй.

  VбЮн si иlovмk vщbec v takovй chvнli medaile? Zapomene na olympijskй stшнbro, шнkб si, jestli mб takovб medaile cenu?
  S odstupem to jde Ъpatnм шнct. Znбm dobшe mentalitu sportovcщ, шady z nich se tyto vмci tolik nedotэkajн. Kdybyste mluvil s lidmi z naЪн vэpravy, kteшн tam byli, a zeptal se jich, zda to jeЪtм majн v pamмti, myslнm, Юe si nevzpomenou. Je to ale svэm zpщsobem logickй. KdyЮ to pшeЮenu, atletovi je jedno, jestli je okolo zemмtшesenн nebo jinй neЪtмstн; podstatnй pro nмj je, jestli ho tahб sval, nebo ne. Podle mм to ale nenн dobшe. Takovй vмci by nemмly bэt zapomenuty.

  Pojпme dбle. Rozporuplnэ je pro vбs i rok 1984: opмt velkэ ъspмch po boku s velkэm zklamбnнm.
  Jsem rбd, Юe jste si na to vzpomnмl. S Duklou jsme vyhrбli tehdejЪн Pohбr mistrщ evropskэch zemн. Dnes by se шeklo Champions League, ale tehdy na to jeЪtм nepшiЪli. (ъsmмv) Dukla byla vlastnм nбЪ nбrodnн tэm, porazili jsme srbskэ tэm Кabac, tehdy nбrodnн tэm Jugoslбvie.

  A prбvм ta zнskala na olympiбdм v Los Angeles medaili...
  ... a nбs na ni nepustili (kvщli jejнmu bojkotu socialistickэmi zemмmi - pozn. autora). Nejeli jsme, nebyli jsme puЪtмni. Tнm jsem tady skonиil a odeЪel jsem do Nмmecka.

  K angaЮmб v Grosswaldstadtu vбm prэ pomohl patron klubu, tamnн bohatэ bankйш. Byl problйm jнt tehdy z »eskoslovenska na Zбpad?
  Existuje americkй myЪlenн, dnes uЮ pшichбzн i k nбm, a to шнkб: nic nenн problйm. A zбpadnн Nмmci to takhle uЮ mмli taky. Znali situaci. Zkrбtka zaplatili na sprбvnэch mнstech. Nebyl problйm, шнkali potom.

  Z Ъedi socialistickйho »eskoslovenska jste se dostal do zбpadnн Evropy. Byl to pro vбs jinэ svмt?
  Nebyl, vЮdyЭ s hбzenou jsem tam mмl skoro tшicet let moЮnost jezdit. UЮ v 50. letech jsme jezdili tam, kam se nedostali ani fotbalisti. Zбpadnн Nмmecko, Dбnsko, Кvйdsko, Francie, to jsem znal dobшe. Dokonce bych шekl, Юe v nмmeckй hбzenй jsem se vyznal lйpe neЮ v domбcн. MoЮnб i proto mм brali.

  Poslednнm rokem, na nмjЮ se vбs chci zeptat, je rok 1990. To jste se z Nмmecka vrбtil zpмt do vlasti.
  MoЮnб to byla trochu chyba. Ale nelituji toho, z lidskйho ani ze sportovnнho hlediska. Kэvnul jsem na nabнdku, protoЮe »eskoslovensko hostilo v roce 1990 mistrovstvн svмta. Sice jsme postoupili na olympiбdu do Barcelony, ale na medaili to uЮ nebylo.

  A co zmмny ve spoleиnosti?
  Byla tu euforie, byl jsem rбd, Юe jsem ji zaЮil. Ale zase jsem si nedмlal iluze: prбvм proto, Юe jsem zбpadoevropskou spoleиnost dobшe znal, nebyl pro mм vэvoj po listopadu 1989 velkэm zklamбnнm.

  Zaинnal jsem otбzkou, co vбm dмlб radost ve sportu, odpovмп jste nenaЪel. Co tмЪн Jiшнho Vнchu v Юivotм, v den jeho 75. narozenin?
  V pмtasedmdesбti? Jakй mщЮete mнt radosti?

  Co tшeba vnouиci?
  UЮ vyrostli, jsou vмtЪн... (usmнvб se) Zase se vracнme k hierarchii hodnot. Mбm radost z maliиkostн, z bмЮnэch vмcн. Zdravн pro rodinu a znбmй, setkбvбnн s kamarбdy. VЮdycky prvnн ъterэ v mмsнci mнvбme sraz klubu olympionikщ. Ўнkбme, Юe chodнme na pivo, i kdyЮ ho шada lidн nepije. Kamarбdstvн a pшбtelstvн, to mi dмlб radost.

  MщЮe to nahradit pocity Ъtмstн z vнtмzstvн, kterй jste zaЮнval jako hrби a pozdмji jako trenйr?
  Je to jeЪtм vнc. Pocity po vэhшe jsou hroznм krбtkй, bezprostшednн. Lidi, kterй mбm rбd, ale potkбvбm za tэden, za mмsнc, za rok. Pшetrvбvб to. Mщj prvnн titul? Asi to bylo fajn, ale pominulo to. Pшбtelstvн pшetrvб.

  zdroj - iDnes - 07.11.2006 (Miroslav Nмmэ)

   
  Podobnй odkazy
 • dalЪн pшнspмvky z tйmatu »eskб Hбzenб
 • dalЪн pшнspмvky od nodan


  NejиtмnмjЪн pшнspмvek »eskб Hбzenб:
  Legendбrnн hбzenkбшskэ brankбш a trenйr Jiшн Vнcha slavн Юivotnн jubileum...


  Poslednн zprбvy z tйmatu »eskб Hбzenб:


  Tiskni strбnku width=15 height=11  PoЪli tento pшнspмvek svйmu pшнteli width=15 height=11

 • "Legendбrnн hбzenkбшskэ brankбш a trenйr Jiшн Vнcha slavн Юivotnн jubileum..." | Login / vytvoш konto | 888 Komentбшщ
  Body
  Za obsah komentбшщ je zodpovмdnэ uЮivatel, ne provozovatel tмchto strбnek.

  Re: Legendбrnн hбzenkбшskэ brankбш a trenйr Jiшн Vнcha slavн (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 10. November 2006 @ 11:38:03 CET *

  Pбn trйner do dalЪieho Юivota veЊa zdravia a ЪЭastia Юelб Tibor Szalai -VSО KoЪice

  [ Odpovмп ]


  hoigxbqne zhtr (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 10. May 2007 @ 00:38:04 CEST *

  kvhxalud evkwud dygxet vxke kjvustrp uprj vwexs

  [ Odpovмп ]


  Where search-url on your site! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 29. September 2008 @ 11:58:53 CEST *

  Well... good site...
  Wher seek-url on your site.
  Can you advise to me!?

  P.S. Anybody know about [b]XRumer 5.0[/b] program? Need an url to it...

  [ Odpovмп ]


  –ассылки по форумам, блогам, гостевым книгам. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 01. October 2008 @ 19:49:19 CEST *

  ѕредлагаем услуги по раскрутке вашего сайта или просто рассылке любого сообщени€:
  рассылка сообщени€ (возможны ссылки и картинки) на 900.000 русско€зычных форумов,
  рассылка на более 1.200.000 англо€зычных форумов,
  рассылка сообщени€ на 90.000 русско€зычных гостевых книг,
  регистраци€ сайта в более 72.000 русско€зычных каталогах сайтов,
  рассылка сообщени€ на более 2.500.000 блогов,
  рассылка по гостевым более 3.000.000 адресов.
  —кидки посто€нным клиентам и по комплексным заказам обсуждаемы.
   онтакты:
  ICQ: 996050

  [ Odpovмп ]


   уплю лицензионное программное обеспечение (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 02. October 2008 @ 16:05:43 CEST *

   уплю Windows  уплю Office -2003/XP/Vista tehwinda@mail.ru
  и другой Ћ»÷≈Ќ«»ќЌЌџ… софт
  предложени€ на е-мейл tehwinda@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  A secret.... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 02. October 2008 @ 16:36:11 CEST *

  Hey!
  Do you have secrets? ;)
  pls write me
  LaurienGirvenqdv683@live.com

  [ Odpovмп ]


  Online кредитование Webmoney (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 04. October 2008 @ 01:34:49 CEST *

  «дравствуйте, не подскажите где можно получить Webmoney кредит?

  [ Odpovмп ]

  • Jayes od Anonym dne * Saturday, 04. October 2008 @ 12:33:52 CEST *

  ѕарни,объ€сните женщине! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 04. October 2008 @ 04:04:32 CEST *

  ћне подарили крутой компьютер а там Windows Vista - такой порнухи € нигде не видела. я конечно нормально отношусь к анальному сексу, но не через мозг!
  —кажите как мне сделать чтобы у мен€ сто€ла привычна€ Windows XP?

  [ Odpovмп ]


  —портивные и солнцезащитные италь€нские очки FISCHER (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 04. October 2008 @ 06:41:00 CEST *

  —олнцезащитные и спортивные очки известного брэнда FISCHER , втч дл€ зимнего спорта и отдыха и другие италь€нские марки.
  ќптова€ торговл€ солнцезащитными очками от официального дистрибьютора.
   упить в розницу и посмотреть коллекцию по адресу:: ћосква, м. —окольники, —окольническа€ пл. д.4, “  "√алере€ —порта", место 12.
  Ёто велоподвал, в здании магазина "ћеха и  ожа", вход с торца здани€. ≈жедневно с10 до 19.

  [ Odpovмп ]


  Test, just a test (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 05. October 2008 @ 03:43:32 CEST *

  Hello. And Bye.

  [ Odpovмп ]

  • cGaiLzhVTywErC od Anonym dne * Wednesday, 18. June 2014 @ 04:52:23 CEST *

  —рочно “ребуетс€ на работу ¬еб ћј—“≈–! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 05. October 2008 @ 09:40:24 CEST *

  «драствуйте!
  Ќам нужен человек с хорошими знани€ми в области валидной, семантической верстки.
  Ѕольшим плюсом в вашу карму будет знание css-хаков, умение находить общий €зык с основными
  видами бразеров. ≈сли ¬ы умеете пользоватьс€ и настраивать различные CMS
  (Joomla, Drupal и т.п.), слышали о Zen Garden, не забудьте упом€нуть об этом на собеседовании,
  на которое можно записатьс€ по телефону (812) 296 19-29 в —анкт- ѕетербурге

  [ Odpovмп ]


  Avatar (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 06. October 2008 @ 18:14:49 CEST *

  Hello
  I ask skilled users www.hazena.pb.cz to ready - how to consignment s?

  [ Odpovмп ]


  ?????? ??????????? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 06. October 2008 @ 21:02:12 CEST *

  ????? ???? ????????????? ? 17.43 ??? ?? 1 ??? ????? ?? ???????? ????? ??-?? ??????? ???????? ?????????, ????????? ? ????????? ?????. ????? ?????????????? ??-?? ???????? ???????????? ??????? ????? ??? ?? 5% ?? ????????? ? ??????? ???????? ?????? ? 17.10 ???.

  [ Odpovмп ]


  „итать всем спамерам !!! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. October 2008 @ 01:58:33 CEST *

  «ј≈ЅјЋ» ”∆≈ !!!

  [ Odpovмп ]

  • awIoYkIdTMb od Anonym dne * Wednesday, 18. June 2014 @ 15:48:27 CEST *

  –асскажите!!! ќчень хотелось бы услышать ваше мнение... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. October 2008 @ 14:30:51 CEST *

  ѕоделитесь опытом!!! ” мен€ мало сексуального опыта.
  ѕользовалс€ ли кто-нибудь из вас услугами проституток?
  ¬ чем разница между обычными шлюхами и так называемыми "Ёлитными" шлюхами?
  » есть ли хоть кака€-то гаранти€ того, что от них заболеть маловеро€тнее? ћожет есть адресс сайта где здоровые девушки?
  »ли если таковой гарантии нет, то может быть лучше вз€ть обычную девушку с улицы (на недельку), зачем платить больше?

  ”в. јдминистраторы форума если топик не соответствует разделу прошу перенести в правильный раздел.
  P.S ”далите мой первый пост

  [ Odpovмп ]


  ¬ышел новый ipod 3G кто купил?как оно? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. October 2008 @ 19:13:57 CEST *

  ¬се кто купил вроде хвал€т. то купил рассказывайте как оно??
  ÷ена канечно больша€ но штука говор€т сто€ща€!

  [ Odpovмп ]


  magrisfoghr (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. October 2008 @ 20:40:40 CEST *

  magrisfoghr

  [ Odpovмп ]


  —мертельна€ гонка (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 08. October 2008 @ 11:10:52 CEST *

  —ходил на этот фильм. ¬печатлени€ самые положительные (в этом году мне везет на фильмы, хожу сейчас в кино довольно редко и попадаю на отличные фильмы: ¬алл*и, “емный рыцарь, ∆елезный „еловек...)

  Ќон стоп экшн который ни на секунду не надоедает и не дает расслабитьс€. ћестами напр€жение передаетс€ очень сильно...
  „то интересно - фильм €вно смотритс€ дороже своего бюджета - аварии и гонки выгл€д€т на все сто.
  ¬ общем - советую сходить на —мертельную гонку в кинотеатр с большим экраном - впечатлений будет масса!

  » не ходите с детьми, фильм крайне жесток и полон насили€.

  [ Odpovмп ]


  ѕросьба к ћодераторам и јдминистраторам (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 08. October 2008 @ 13:01:57 CEST *

  ќбращаюсь с просьбой к модераторам и администраторам. –азрешите на ¬ашем сайте разместить статью. (стать€ образовательного характера (без нецинзурной лексики, без порно и тому подобного), стать€ не дл€ переманивани€ ¬аших посетителей на другие форумы.

  ¬ знак благодарности:
  1.ƒоговоримс€ о финансовой поддержке ¬ашего личного кошелька.
  2.»ли сделаю персональный аккаунт дл€ скачивани€ любого материала с ftp://emiz.net.ua/download/ дл€ дизайнеров и меломанов (клипарты, футажи, музыка, аудиокниги, софт, фильмы- всего более 9000гиг)
  3.ћожем обмен€тьс€ рекламными стать€ми с нашими сайтами

  ∆ду ¬аших писем в асю 33515два758. ѕосле прочтени€ можете удалить все ссылки, которые, по вашему мнению, €вл€ютьс€ нежелательной рекламой на ¬ашем сайте.

  ps. не будьте строги, отпишитесь в аську и мы всегда договоримс€ на взаимовыгодных услови€х

  [ Odpovмп ]


   ак быть? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 08. October 2008 @ 16:39:55 CEST *

  «драствуйте

  ѕожалуйста, посоветуйте достойную программу, котора€ позволит докачивать фильмы при разрывах св€зи..

  с торрентом так и не смог разобратьс€(((

  [ Odpovмп ]


  ”становка спутниковых и эфирных антенн в ћоскве и ѕодмосковь (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 08. October 2008 @ 20:13:57 CEST *

  ƒешево и быстро выполн€ютс€ за€вки по установке и наладке:
  - Ёфирное телевидение- 19 телевизионных каналов вещающих с ќстанкинской телебашни.
  - —путниковое телевидение “риколо𠓬- 32 телевизионных русско€зычных каналов.
  - —путниковое телевидение Ќ“¬+ - более 100 телевизионных каналов.
  - —путниковое телевидение Hotbird - более 400 телевизионных европейских каналов.
  ѕодробности по телефону 8-926-670-86-81 ( онстантин)
  √аранти€ —јћџ’ низких цен и достойного качества!
  ¬Ќ»ћјЌ»≈! ”слуга предоставл€етс€ на территории ћосквы и ѕодмосковь€!
  8-926-670-86-81 ( онстантин)
  icq 291471738

  ¬сем удачи!

  [ Odpovмп ]


  ¬нимание!  идало! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 09. October 2008 @ 18:30:45 CEST *

  ѕетров ¬ладимир ѕетрович
  √од рождени€: 1968
  Ёлектронна€ почта: cord67@inbox.ru
  “елефоны: ћобильный (8) 9173320686
  √ород: ¬олгоград

  Ётот человек поставил на край банкротсва несколько компаний, приносит разлад в коллектив, ведет деструктивный образ жизни, жалуетс€ в правоохранительные органы.

  ѕо некоторым данным имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, склонен к малолетним мальчикам


  ≈го резюме:

  ќпыт работы

  ƒолжность: менеджер
  ћарт 2007 года - по насто€щее врем€ - «јќ Ђ амеої г. ћосква, оптова€ продажа быт. химии и
  парфюмерии. –егиональный менеджер гор. ¬олгоград. ¬ыполн€ема€ задача: построение дистрибьюторской сети.
  —ент€брь 2004 года - декабрь 2006 года - “орговл€ ценными бумагами на ћћ¬Ѕ через ¬“Ѕ, »нтернет-маркетинг (привлечение клиентов) дл€ фарм. компаний (KlikVip). ћаркетинговые исследовани€ дл€ заказчиков (по договору).
  »юль 2001 года - август 2004 года ќќќ ^ћаркетинг —олюшенсї г. ћосква.
  ћаркетинговые и рекламные услуги дл€ корпоративных клиентов.
  —упервайзер, затем региональный координатор в городе ¬олгоград.
  ќб€занности: организаци€ (найм) и контроль работы персонала (15- 50 человек), супервайзеров, мерчандайзеров,
  промоутеров. –азработка и проведение маркетинговых меропри€тий, обучение персонала, проведение тренингов, достижение
  поставленных задач.

  Ќекоторые компании, дл€ которых проводилась работа:
  PEPSI - мерчандайзинг (июль 2001- €нварь 2004 года)
  Alcatel - мерчандайзинг (июль 2002- декабрь 2003 года)
  MARS - мерчандайзинг, промо - акции
  Gillette - промо акции, тренинги дл€ персонала партнерских компаний.
  Braun - промо акции, организаци€ тренингов.
  ƒостижени€:
  ¬ыполнение поставленных задач, разработка и запуск самосто€тельных маркетинговых программ.
  ћай 2001 года - август 2003 года ќќќ Ђћастер - ¬оронежї
  ѕроизводство и продажа безалкогольных напитков.
  –егиональный менеджер (г. ¬олгоград).
  ќб€занности:
  ѕостроение дистрибьюторской сети в ¬олгоградской области.
  ƒостижени€:
  ѕостроение "с нул€" дистрибьюторской сети в ¬олгоградской области.
  январь 2000 года - март 2001 года «јќ Ђјптека-’олдингї
  ќптова€ торговл€ фармацевтическими препаратами.
  ћенеджер по сбыту в ¬олгоградской области. (ћосковское направление).
  ќб€занности:
  ѕостроение и развитие дистрибьюторской сети.
  ѕланирование бизнеса (развитие, сезонность, всплески).
  ƒостижени€: 1 место по объемам продаж в ¬олгоградском филиале.
  Ќо€брь 1994 года - апрель 1999 года јќ«“ ЂЌижневолжска€ “ѕ ї
  ќптова€ торговл€ строительными материалами.
  ћенеджер по продажам.
  ќб€занности:
  ќрганизаци€ дистрибуции строительных материалов в ¬олгоградском регионе.
  ”правление персоналом 20 человек.
  1993-1994 год компани€ VIC ("¬енчур »мпекс  омпаниї) —оздание (с целью продажи) дистрибьюторских сетей.

  ѕрофессиональные навыки
  ќпыт работы с административными структурами, участи€ в предвыборных кампани€х. ѕрава (¬) стаж вождени€ 12 лет, грамотный попьзоватепь ѕ . ”влечени€: internet-маркетинг, пневматическое оружие, активный отдых.

  ѕретендую на должности: ком. директор, рег. менеджер по продажам, рег. координатор, peг. представитеп€.
  –егион: ¬олгоград, ёг –оссии. ¬озможны командировки.
  »нтересует посто€нна€, интересна€ работа, с возможностью карьерного роста, требующа€ креатива.

  ќбразование
  ќсновное - высшее
  ѕолитехнический »нститут автотракторный факультет (высшее), с 1985 по 2003
  —пециальность: инженер

  ƒополнительна€ информаци€
  —емейное положение: холост
  ƒети: есть
  Ћичный автомобиль: есть
  ¬озможность командировок: есть

  ќ себе
  Ёнергичен, креативен, серьезен, главное -достижение цели!

  Ѕудьте бдительны при преме на работу!!

  [ Odpovмп ]


  ¬аше мнение о возможном кризисе (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 09. October 2008 @ 22:44:27 CEST *

  ¬се, € думаю, вид€т что творитс€ сейчас.
  ‘ондовые рынки вал€тс€ по страшному. ≈сли бы не останавливали торговлю на биржах, то их (рынков) наверное уже не было.  ризис скорее всего не за горами. ¬озможно инфл€ци€.
  —обственно интересует ваше мнение. Ѕудет по вашему мнению кризис и в каком виде? » самое главный вопрос - что делать? я на данный момент вывел деньги из пару банков. Ќо дома тоже хранить не вариант. ћожет куда вложить? »ли лучше в евро? ¬ доллары что-то не хочетс€..
  –еб€та и девчата, ваше мнение интересно народу!

  [ Odpovмп ]


  ѕомогите женщине (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 10. October 2008 @ 11:05:23 CEST *

  я купила крутейший комп с установленной ”индос¬иста - такой крутой порнухи € еще не видела.
  я конечно нормально отношусь к оральному сексу, но не через мозг!
  —кажите как мне сделать чтобы у мен€ сто€ла привычна€ вындоуз ’–?

  [ Odpovмп ]


  Ќовый Ѕэтман (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 11. October 2008 @ 15:12:51 CEST *

  Ќаверно, многие читали про истерию по поводу нового Ѕэтмана.

  я как посмотрел - дикого восторга не испытал - но боевик тире драма достаточно сильна€.

  ƒл€ Ћеджера - которого уже нет - это лучша€ роль. —ильна€ игра - прекрасно вжилс€ в роль - клевый грим. ” него в 2009-ом году будет еще один фильм (последний совсем) - но там он успел не полностью роль отыграть... насколько € знаю, в некоторых сценах его будет замен€ть компьютерна€ графика.

  [ Odpovмп ]


   то где качает? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 13. October 2008 @ 05:24:22 CEST *

  ѕриветствую!
  Ќужны хорошие качественные эротические фильмы, можно легкое порно.
  ∆елательно конечно, чтоб можно было бесплатно скачать или посмотреть.
  ѕерерыл много сайтов, ничего хорошего не нашел.
  ¬езде только жесткое видео, да еще и платное...вообщем не кайф смотреть то что находил, хочетс€ че-нить полегче.
  ƒавайте мен€тьс€

  [ Odpovмп ]


  –еальна€ истори€ в маршрутке (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 13. October 2008 @ 08:04:40 CEST *

  Ќа передних сидени€х едут две бабушки. ћаршрутка почти полна€. Ќа остановке заходит парень. ѕередает водителю деньги за проезд и получает сдачу - 1 рубль. –убль из рук выскальзывает и падает под сидень€ бабушкам. ѕарень наклон€етс€, пытаетс€ найти сдачу и, неожиданно, пукает. ¬ маршрутке - тихий смех, хихиканье. ј одна из бабушек говорит другой: "» стоило из-за рубл€ так жопу рвать!" ћаршрутка взрываетс€ от хохота. ѕарень становитс€ пунцовым и просит остановить маршрутку.
  „ерез минуту в маршрутку заходит солидна€ женщина. ћаршрутка продолжает сме€тьс€. ƒама начинает себ€ нервно осматривать. ћожет, это над ней смеютс€? “ут бабушки, покатыва€сь от смеха, начинают рассказывать даме историю с рублем. ƒама тоже начинает сме€тьс€ и тут у нее из носа вылетает сопл€ и попадает на бабушек.... ƒама просит остановить маршрутку.
  ≈дем дальше, покатыва€сь от смеха. ¬одитель тоже вместе со всеми хохочет, достает сигареты, закуривает, приоткрывает люк над головой. ¬ыпуска€ дым в люк, обращаетс€ к бабушкам: "¬ам под люком (падлюкам) не дует?" —алон взрываетс€ от нового приступа смеха. ¬одитель, пон€в, что он сказал, вываливаетс€ из кабины, пританцовыва€ и угорает.
  Ёта же маршрутка 20 минут спуст€. ћаршрутка с конечной остановкой "поселок —ахарный". ¬се сели, места зан€ты... ¬одила завел машину...
  “ут дверь открывает бабка... » тут же спрашивает у водилы: "ћилок, у теб€ конец —ахарный?". ѕо маршрутке прошло легкое хихиканье... ¬одила не долго дума€ ответил:"Ќе знаю, не пробовал!".
  ѕо маршрутке пошел открытый ржач! Ѕабка осмотрев €стребиным взгл€дом салон пон€ла, что свободных мест нету... » прот€гива€ 10р. водиле сказала:
  "¬озьми мен€ сто€!".
  извените если бойан.

  [ Odpovмп ]


  Ѕесплатное порно (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 14. October 2008 @ 01:17:15 CEST *

  Ѕесплатна€ порнуха в архиве. —упер качество!
  video-vitrina.com/1.zip
  video-vitrina.com/2.zip

  [ Odpovмп ]


  ѕосто€нно летит винда :( (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 14. October 2008 @ 03:12:07 CEST *

  € активна€ пользовательница интернета... играю в олнайн игрушкиЕ винда летит ѕќ—“ќяЌЌќ :(((
  Ѕуквально каждые 5 дней приходитс€ переустанавливать систему... дрова, программы, игры.... занимает полдн€, если самой все делатьЕ а бандитам етим с техподдержки уже за***балась платить по 20 баксов за вызовЕ две недели (40$) и у мен€ уже новые духи :)))

  — железом все в пор€дке! антивирус Dr.Web лицензионныйЕ
  Ќе знаю что делать, посоветуйтеЕ

  Ѕольшое спасибоЕ

  [ Odpovмп ]


  –емонт ј ѕѕ Lexus Rx350 телефон: (903)8406252 коробок автом (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 14. October 2008 @ 14:33:02 CEST *

  Ќе знаю, извкините где лучше оставить собщение. ћодеераотрам просьба кинуть тему вболее подход€щий раздел
  Lexus Rx350. »меютс€ в наличии восстановленные, новые, б/уу ј ѕѕ
  Lexus REx350
  ѕодойдЄм индивидуально к каждой проблеме!!
  »меетс€ возможносрь дотсавки ј ѕѕ в любой город!
  Lexus Rx350 ј ѕѕ ремонт в максимально короткие сроки! ¬ течении 2-4 дней! «а 2-4 дны! » при этом очень качественно!
  ќгромный опыт работы с автоматическими трансмисси€ми Lexus Rx3550 начитывает более 15 лет!!
  Ќас рекомендуют многие автосервисы Lexus Rx350 и –амсмотрим любые предложени€ авто-свервисов и тех. ÷ентров дл€ возможного сотрудничества
  «воните!!т. 7/903/8406-252

  [ Odpovмп ]


  ≈сть кто нибудь из Ѕеларусии (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 14. October 2008 @ 20:59:48 CEST *

  ≈сли есть кто нибудь из Ѕеларусии просьба от писатьс€ здесь и написать из какого города.
  я из ¬итебска!!!
  ћне просто интересно!!!

  [ Odpovмп ]


  ѕомогите подобрать подарок жене! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 15. October 2008 @ 07:22:21 CEST *

  » так проблема жене исполн€етс€ 23 года что подарить не знаю :( помогите дайте совет пожалуйста!

  [ Odpovмп ]


  –еклама: продаю металлические €щики,коробки дл€ коммуникаций (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 15. October 2008 @ 13:26:49 CEST *

  ѕродаю антивандальные металлические €щики дл€ ¬ќЋ—.
  “елефон +7 913 988 4727 Ќиколай

  “олщина стали 0,8 мм. ѕорошкова€ окраска. — замком в комплекте.
  ÷ена от 290 рублей за штуку. «аказ от 1000шт.

  Ётажные, подъездные, домовые. ƒл€ операторов св€зи и кабельного телевидени€.

  [ Odpovмп ]


  —вадебный фотограф (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 16. October 2008 @ 19:04:47 CEST *

  јлександр ¬асиленко,
  профессиональный свадебный фотограф,
  фотосъемка свадеб,
  праздников детей,
  ¬ыезд фотографа на свадьбу по ћоскве.
  Ћучшие свадебные фотографы ћосквы,
  Ћучшие свадебные фотографы,
  Ћучшие профессиональные свадебные фотографы,
  Ћучшие фотографы на свадьбу,
  Ћучший фотограф на свадьбу,
  ѕрофессиональный частный свадебный фотограф,
  ѕрофессиональный фотограф,
  фотограф,
  ¬идеосъемка,
  профессиональна€ видеосъемка,
  аренда видео камеры
  свадебна€ видеосъемка

  [ Odpovмп ]


  Need info of XRumer 5.0 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 18. October 2008 @ 00:02:51 CEST *

  Hi boys ;-)
  Somebody can give me link to the XRumer's homepage?
  Or maybe some information...

  Thank you very much!!!

  P.S. ¬от уроды...

  [ Odpovмп ]

  • dzVjouZGiDtl od Anonym dne * Wednesday, 18. June 2014 @ 03:56:23 CEST *

   ризис мировой экономики (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 18. October 2008 @ 03:27:31 CEST *

  „то вы думаете о мировом кризисе?

  [ Odpovмп ]


   оты сп€т 17 часов в сутки! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 18. October 2008 @ 16:01:26 CEST *

  √овор€т, что коты сп€т 16-18 часов в сутки!

  [ Odpovмп ]


  ќбивка мебели,  ачественна€ обивка мебели, ремонт мебели (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 19. October 2008 @ 07:41:18 CEST *

  ѕредлагаем вашему вниманию ремонт и обивку м€гкой мебели. ќбивка мебели сейчас одна из актуальных отраслей промышленности! –емонт мебели поможем вам сохранить вашу мебель в лучшем качестве еще долгие годы.

  [ Odpovмп ]


  ћеханическа€ обработка –езаньем. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 20. October 2008 @ 03:11:41 CEST *

  ƒобрый день предлагаю вашему вниманию услуги по механической обработке металла,
  в пределах –оссии и ”краины. ¬ыполним работы по чертежам заказчика, цены договорные.
  ћаксимальный диаметр обрабатываемой детали 1200 мм.
  «убошлифовка, зубофрезеровка, фрезеровка, токарна€ обработка, шлифовка валов длиной до 800 мм.
  внутренн€€ шлифовка.

  ќбращатьс€ по телефону: 8-063-349-19-26
  ≈-мэил: apachi@liveinternet.ru
  ICQ: 441-929-692

  [ Odpovмп ]


  «накомство. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 20. October 2008 @ 17:23:33 CEST *

  ƒобрый день. »щу при€тных и общительных людей.

  [ Odpovмп ]


  Ѕешеные цены стоматологии.  то что посоветует (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 22. October 2008 @ 02:59:03 CEST *

  «аболел зуб, и € побежала в платную поликлинику, что р€дом с домом.
  –еб€та, вы не поверите, мен€ обслужили как принцессу, но вз€ли за первый этап пломбировки зуба 800 долларов!!!
  “еперь через несколько дней нужно идти продолжать лечение у них. √овор€т, что к другим врачам нельз€, потому что у них снимки и т.д.
  Ќо по кругу лечение зуба обойдетс€ больше чем в 1000 долларов!
  Ёто невозможноЕ
  „то делать?  уда обращатьс€? ≈сли кто-то смог долечитьс€ по приемлемым ценам - напишите!

  [ Odpovмп ]


  ’елп ми пр€мо щас! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 23. October 2008 @ 05:17:04 CEST *

  —оратники, не ругайтесь сильно, не дайте сдохнуть пожалуйста! Ќадо срочно реферат сл€пать по рынку насосов и промышленности этой-же! √де материал стащить? ј то нахожу одни прайсы да фотки:-(
  ¬ыручайте!

  «аранее спасибо!

  [ Odpovмп ]


  —пасЄт ли  аско.  ак считаете? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 23. October 2008 @ 05:26:50 CEST *

  «астраховала свою машину на  аско, думала, что это избавит мен€ от возможных проблем на дороге.
  » пон€ла, как € наивна - страховщики прибегают к разным уловкам, чтобы не платить по добровольным страховкам, задерживать выплаты или уменьшать их размер до смешного.
  ѕри этом, как оказалось в моем случае, виновником непризнани€ случа€ страховым может быть объ€влен кто или что угодно - люди в погонах, мирные голуби или камешки на дороге.
  —траховку мне так и не выдают третий мес€ц.
   то-нибудь сталкивалс€ с такими случа€ми?
  „то делать?

  [ Odpovмп ]


   лассный форум (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 24. October 2008 @ 00:37:05 CEST *

   ласный форум понравилс€ !
  јлекс «олгоревус из болгарии !

  [ Odpovмп ]


  ћировой финансовый кризис (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 24. October 2008 @ 16:19:45 CEST *

  ¬езде труб€т про кризис мировой экономики, говор€т будут какие-то последстви€.
   то-то рубли мен€ет на золото, кто-то вообще ничего не делает как и €.
  “ак что же с нами будет и будет ли вообще че-нить?
  я думаю это всЄ обычных людей не коснЄтс€ :)
  ј вы что думаете?

  [ Odpovмп ]


  вот ведь непруха (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 25. October 2008 @ 00:26:31 CEST *

  что делать когда не знаешь с чего начать?

  [ Odpovмп ]


  макейн попросил денег у россии (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 25. October 2008 @ 05:43:06 CEST *

  ћаккейн попросил у –оссии денег на президентскую кампанию
  19:44 –»ј ЂЌовостиї
  ќќЌ, 20 окт Ч –»ј Ќовости, ƒмитрий √орностаев.  андидат в президенты —Ўј от –еспубликанской партии ƒжон ћаккейн направил письмо в ѕосто€нное представительство –‘ при ќќЌ с просьбой о финансовой поддержке своей избирательной кампании. ќб этом говоритс€ в распространенном в понедельник пресс-релизе российского постпредства.

  Ђћы получили письмо от сенатора ƒжона ћаккейна с просьбой о внесении финансового вклада в его президентскую кампанию. ¬ этой св€зи мы хотели бы повторить, что ни российские официальные лица, ни ѕосто€нное представительство –оссийской ‘едерации при ќќЌ, ни российское правительство не финансируют политическую де€тельность в иностранных государствахї, Ч отмечаетс€ в пресс-релизе.

  –анее ћаккейн неоднократно выступал с критикой –оссии и призывал лишить ее членства в Ђбольшой восьмеркеї.

  [ Odpovмп ]


  ѕрививки дет€м. ƒелать или не делать? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 25. October 2008 @ 16:23:29 CEST *

  ’очу вз€ть 2-х летнего ребенка с собой на Ќовый год заграницу, а мне сказали, что без прививок не выпуст€т.
  ѕоговорила с разными врачами, у всех разные мнени€.
   то-то говорит, что нужно об€зательно делать, а кто-то, что делать их вообще нельз€, чтобы не сломать здоровье ребенку.
  Ќе хочетс€ застр€ть в  расно€рске на Ќовый год, но здоровее ребенка важнее.
  Ќе знаю, что делать и к кому обращатьс€.
  ѕодскажите, если кто сталкивалс€ с такой ситуацией!
  √де можно получить профессиональную консультацию на эту тему - надо делать прививки или нет?

  [ Odpovмп ]


  [Bez pшedmмtu] (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 25. October 2008 @ 21:39:21 CEST *

  xTEXTx

  [ Odpovмп ]


   ризис началс€? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 26. October 2008 @ 03:09:12 CET *

  ћножество работников крупнейших предпри€тий отправили в отпуск без содержани€. Ќачинаютс€ сокращени€.  редиты в банках уже не выдаютс€.
  ≈сли крупные заводы перестают работать, то что говорить о мелких организаци€х?
  ¬ общем, веро€тнее всего, будет повторение ситуации 90 года, на земле будет царствовать безработица, грабеж и нищета...

  - „то такое финансовый кризис?
  - ‘инансовый кризис - это кризис дл€ тех, у кого есть финансы... а дл€ тех, у кого их нет - это просто пиз@ец.

  јкции ћћ¬Ѕ
  Ёмитент ÷ена %
  √азпром 143.940 -20.03%
  —бербанк –оссии 35.500 -15.68%
  Ќорильский никель 1884.980 -30.16%
  Ћ” ќ…Ћ 1100.00 -19.77%
  Ѕанк ¬“Ѕ 0.0345 -24.51%
  –оснефть Ќ  108.950 -24%
  —ургутнефтегаз 10.420 -20.03%
  ѕолюс золото 530.00 -5.19%
  —бербанк –оссии пр. 16.500 -23.61%
  Ќќ¬ј“Ё  92.00 -9.08%
  —ургутнефтегаз пр. 5.700 -15.27%
  ћ“— 176.020 -17.75%
  ”ралкалий 102.00 -16.39%
  –ус√идро 0.675 -16.67%
  “ранснефть пр. 12800.00 -14.67%
  —еверсталь 182.500 -23.18%
  √азпром нефть 79.500 -18.88%
  ”ралсв€зьинформ 0.312 -24.46%
  “√ -4 0.0246 -3.53%
  “атнефть 65.370 -16.19%

   ак друзь€ по вашему, чего нам еще схавать в этой жизни придетьс€?

  [ Odpovмп ]


  my magnificent feelingg (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 26. October 2008 @ 13:13:07 CET *

  All greetings! I have fallen in love today:)))))
  I wish to shout about love to all world ! :)
  Love this magnificent feeling:)))))

  [ Odpovмп ]


  –еб€та, кто ставит на прикол машины зимой? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 28. October 2008 @ 13:48:47 CET *

  –аботаю недалеко, и зимой не хочу на машине ездить.
  ѕоговорила со своими ремонтниками, а они мне сказали, что если не ездить, за одну зиму под снегом машина состаритьс€ на два года.
  Ёто они денег хот€т, чтобы € у них в теплом гараже ее оставила или это действительно так?
   то знает?

  [ Odpovмп ]


  ЌечЄ бывает (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 30. October 2008 @ 02:35:33 CET *

   ласный!
  сайт мне понравилс€

  [ Odpovмп ]


  ћагомаева похоронили в Ѕаку (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 30. October 2008 @ 09:12:35 CET *

  ћуслима ћагомаева все-таки похоронили в Ѕаку.
  ћожно подумать, что он к –оссии отношени€ не имеет и не –осси€ его звездой сделала.
  ќп€ть политика вмешалась и все изгадила.
  ¬еликий певец - никто не спорит. Ќо пройдет пару лет и в –оссии о нем никто не вспомнит, потому что и цветы положить некуда.
  ћожет € не права?

  [ Odpovмп ]


  It's for every www.hazena.pb.cz habitants!!! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 31. October 2008 @ 17:21:56 CET *

  ћассова€ рассылка на форумы Ч это новое в рекламных услугах в сети »нтернет.
  ћассова€ рассылка на форумы оказывает положительное вли€ние на продвижение сайта в поисковых системах.
  –ассылка в форумы позвол€ет производить раскрутку сайтов по новой, не запрещенной технологии.
  –аскрутка сайтов ведет к увеличению т»÷ и PR и продвижению сайта в поисковиках.
  ѕри посто€нном использовании рассылки на форумы ¬аш сайт всегда будет находитьс€ на первой страницы любой поисковой системы.
  ѕродвижению сайта способствуют обратные ссылки, которые остаютс€ на охваченных массовой рассылкой форумах.
  –аскрутка сайтов, ссылки на которые размещены на российских или зарубежных форумах, занимает гораздо меньше времени.
  ѕользу€сь рассылкой в форумы, вы можете не бо€тьс€, что ¬аш веб-сайт или email-адрес закроют за спам. ”казание веб-сайта даже будет способствовать продвижению сайта в поисковиках, тем самым будет происходить раскрутка сайта в »нтернете.
  ≈сли ¬ы не знаете, как правильно составить объ€вление дл€ массовой рассылки в форумы, св€житесь с нами. ћы составим такое объ€вление, которое будет способствовать продвижению сайта. Ќаша компани€ занимаетс€ раскруткой сайтов уже не первый год, и только мы знаем как правильно подать информацию о ¬ашем веб-ресурсе. –аскрутка сайтов Ч это, прежде всего, правильно оформленное объ€вление, которое будет способствовать продвижению сайта в поисковых системах –”нета.
  ћассова€ рассылка на форумы происходит достаточно быстро. –ассылка на 1000 форумов занимает около 15 минут. ƒл€ продвижени€ сайта 1000 форумов Ч это минимум. ѕри условии, что 10%-15% ¬аших объ€влений удал€т в первые часы, остаетс€ как раз самые минимум ссылок, необходимых дл€ раскрутки сайта.
  ¬се цены и услови€ при запросе на e-меил: alexshprice[собака]gmail.com

  [ Odpovмп ]

  • VyHUYbOPwdP od Anonym dne * Wednesday, 18. June 2014 @ 10:51:35 CEST *

   ризис нам не почем! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 31. October 2008 @ 19:41:02 CET *

  «драствуйте!
  ѕо приемлимым ценам продажа и доставка бетона на объекты заказчиков!
  “ел диспетчера в —ѕб: (812) 327-97-27

  [ Odpovмп ]


  ∆ивопись (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 01. November 2008 @ 13:17:04 CET *


  “олько лучша€ современна€ живопись и живопись прошедших столетий –оссии представлены на сайте галереи Magenta Art Gallery.
  ћы проводим жесткий художественный отбор, что бы позволить посетител€м насладитс€ живописными шедеврами, не трат€ многие часы на их поиски.
  ѕо-мимо продажи, мы сами покупаем живопись и всегда готовы к сотрудничеству, совместным выставкам и проектам. √лавными нашими задачами €вл€етс€ неизменный уровень предлагаемых
  произведений и пропаганда насто€щей профессиональной живописи, представленной во всех ценовых категори€х.
  ќдной из предлагаемых услуг Magenta Art Gallery €вл€етс€ формирование частных коллекций, достойных любого музейного собрани€,
  ведь коллекци€ достойной живописи станет семейной гордостью и неподвластным времени вкладом в будущее ¬аших детей и внуков.

  [ Odpovмп ]


  ¬опрос по форуму (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 01. November 2008 @ 22:48:44 CET *

  ѕривет!
  ј почему бы не завести на форуме женский раздел?
  »ли он есть? „то-то € искала-искала... видимо не по глазам... :)
  ƒумаю он будет очень полезен обитательницам женского пола... :)

  [ Odpovмп ]


  ¬идео не воспроизводитс€, „е за хн€??!!? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 02. November 2008 @ 00:43:39 CET *

  –еб€тки, сабж... ¬ чем может быть дело:
  Ќакачал как-то дохера фильмов. Ќесколько посмотрел, а тут недавно хотел еще гл€нуть, а нифига нет изображени€, только звук. Ќе идут даже те фильмы, которые раньше смотрел нормально...
   одеки-шмодеки новые поставил, проигрыватели разные перепробовал - результат один
  ћожет кто-то сталкивалс€ че делать то? »ли это уже винду пора освежить?

  [ Odpovмп ]


  Ќе пропусти новый сногсшибательный сайт, который откроет теб (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 03. November 2008 @ 01:53:18 CET *

  ¬згл€ни, как девочек встр€хивает от каждого прикосновени€.

  [ Odpovмп ]


  ќ правилах. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 04. November 2008 @ 03:26:38 CET *

  «дравствуйте. я тут первый раз.
  —кажите, а где можно про правила почитать?

  [ Odpovмп ]


  ћебель и интерьеры от мастеров Ёрмитажа (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 06. November 2008 @ 09:03:26 CET *

  —тол€рные и реставрационные работы на заказ в —анкт-ѕетербурге

  ¬ыполн€ю на заказ стол€рные и реставрационные работы любой сложности.
  јккуратно, недорого, в срок.

  8-921-328-5679, ќлег √еннадьевич
  smogoff@yandex.ru

  [ Odpovмп ]


  Dual sim телефоны на 2 сим карты с телевизором (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 07. November 2008 @ 02:58:38 CET *

  ѕредлагаю телефоны с телевизорами
  Ѕольшой выбор тут [u]www.teleforma.3dn.ru[/u]
  «воните +7(495) 5ќ777O8

  [ Odpovмп ]


  ѕривет! ћожно к вам? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 07. November 2008 @ 06:03:04 CET *

  ѕривет!  лассный сайт! ј есть поиск?

  [ Odpovмп ]


  final argument against Obama (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 08. November 2008 @ 18:29:29 CET *

  Do you think that Obama is going to win because the Republicans have such a bad candidate?
  Why did John McCain make his final argument against Obama... coal?
  That's his closing argument? William Ayers, Rev. Wright, spreading the wealth, Born Alive, meeting dictators without preconditions, etc. all have to take a back seat so that McCain can go to Colorado and New Mexico to talk about coal? Does this more or less explain why he's going to get his clock cleaned Tuesday?

  [ Odpovмп ]


  XRumer 5.0b - самый эффективный софт дл€ SEO. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 09. November 2008 @ 04:21:44 CET *

  «наю, форум www.hazena.pb.cz вообще не по этой теме...
  Ќо уверен, админу сего сайта, да и вообще многим посетител€м здесь будет интересна эта программа: [b]XRumer 5.0[/b] (в народе - просто хрумер)

  Ќе буду давать ссылок и т.п., нужно будет - сами найдЄте, благо про яндекс даже дети знают ;)

  [b]„то умеет XRumer 5.0?[/b]
  ќна разместит вашу рекламу в интернете. ћного. ќ„≈Ќ№ много. —сылки с анкорами, картинки, при желании даже видео. Ќеограниченно по времени.  ак - это уже деликатна€ тема,
  данный софт €вл€етс€ полуѕ–»¬ј“Ќџћ, хот€ конечно в сети можно скачать кр€кнутые старые версии этой программы...
  Ќо они устарели уже пару лет назад, и неактуальны. ƒействительно актуальной €вл€етс€ только XRumer 5.0 Palladium

  Ќу а подробнее... »щите и да обр€щете :)

  [ Odpovмп ]


  The Best forum! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 09. November 2008 @ 04:49:12 CET *

  You are currently viewing our boards as a guest which gives you limited!

  [ Odpovмп ]


  liulikarims (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 10. November 2008 @ 15:14:58 CET *

  liulikarims

  [ Odpovмп ]


  Ќравитс€ ли вам мо€ попочка? )) (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 11. November 2008 @ 10:45:16 CET *

  ѕривет ¬сем, € тут новенька€. ƒавайте знакомитьс€)

  [ Odpovмп ]


  –ассылка рекламы по форумам, раскрутка сайтов. —амые низкие (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 11. November 2008 @ 20:49:17 CET *

  [b]÷ены на рассылки:[/b]
  1000 - 10$
  2000-3000 - 9$ за тыс€чу
  4000-6000 - 8$ за тыс€чу
  7000-9000 - 7$ за тыс€чу
  10000-13000 - 6$ за тыс€чу
  14000 - и более - 5$ за тыс€чу

  –ассылка производитс€ по форумам, построенным на таких движках как Invision Power Board, PHPBB, Vbulletin, Yabb, Ultimatebb, Exbb, Newbb и прочим.
  ƒелаем рассылку как по русско€зычным форумам, так и по зарубежным.

  [b]„то дает рассылка вашему сайту?[/b]
  ћоментальный приток посетителей
  ”величение т»÷
  ”лучшение позиций в поисковых системах

  [b]Ёффективность рассылки на форумы:[/b]
  јнализ существующих сайтов, подвергнутых процедуре регистрации в форумах, показал, что 1000 беклинков с форумов повышают “»÷ сайта от 100 до 200 единиц (в зависимости от тематики)
  —сылочное ранжирование: 1000 ссылок с ключевыми словами из форумов позвол€ют сайту почти точно (естественно в зависимости от тематики и конкуренции) по€витьс€ в первой п€терке по среднечастотникам 4-6 тыс по директу и выше
  ÷елевые посетители: за первую неделю ¬аше объ€вление прочтет пор€дка 25-30 человек на каждом форуме. «а всЄ врем€ существовани€ объ€влени€ его увид€т 100-200 человек (в зависимости от посещаемости форума).

  ѕрактика показывает, что рассылка на 1000 форумов даЄт 150 уникальных, заинтересованных в рекламируемом товаре или услуге посетителей каждый день в первую неделю после рассылки. «атем количество посетителей снижаетс€ до 50-100 хостов в день.

  ѕо окончанию рассылки ¬ы получите отчет о проделанной работе - пр€мые ссылки на ¬аше объ€вление.

  [b] онтакты|!|:[/b] icq: 286-843-628 mail: masspostweb@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  јнтиквариат (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 12. November 2008 @ 00:13:59 CET *


  “олько лучша€ современна€ живопись и живопись прошедших столетий –оссии представлены на сайте галереи Magenta Art Gallery.
  ћы проводим строгий художественный отбор, что бы позволить нашим посетител€м насладитс€ живописными шедеврами, не трат€ многие часы на их поиски.
  ѕо-мимо продажи, мы сами покупаем живопись и всегда готовы к сотрудничеству, совместным выставкам и проектам. √лавными нашими задачами €вл€етс€ неизменный уровень предлагаемых
  произведений и пропаганда насто€щей профессиональной живописи, представленной во всех ценовых категори€х.
  ќдной из предлагаемых услуг Magenta Art Gallery €вл€етс€ формирование частных коллекций, достойных любого музейного собрани€,
  ведь коллекци€ достойной живописи станет семейной гордостью и неподвластным времени вкладом в будущее ¬аших детей и внуков.

  [ Odpovмп ]


  –ассылка рекламы по форумам, раскрутка сайтов. —амые низкие (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 12. November 2008 @ 12:27:49 CET *

  [b]÷ены на рассылки:[/b]
  1000 - 10$
  2000-3000 - 9$ за тыс€чу
  4000-6000 - 8$ за тыс€чу
  7000-9000 - 7$ за тыс€чу
  10000-13000 - 6$ за тыс€чу
  14000 - и более - 5$ за тыс€чу

  –ассылка производитс€ по форумам, построенным на таких движках как Invision Power Board, PHPBB, Vbulletin, Yabb, Ultimatebb, Exbb, Newbb и прочим.
  ƒелаем рассылку как по русско€зычным форумам, так и по зарубежным.

  [b]„то дает рассылка вашему сайту?[/b]
  ћоментальный приток посетителей
  ”величение т»÷
  ”лучшение позиций в поисковых системах

  [b]Ёффективность рассылки на форумы:[/b]
  јнализ существующих сайтов, подвергнутых процедуре регистрации в форумах, показал, что 1000 беклинков с форумов повышают “»÷ сайта от 100 до 200 единиц (в зависимости от тематики)
  —сылочное ранжирование: 1000 ссылок с ключевыми словами из форумов позвол€ют сайту почти точно (естественно в зависимости от тематики и конкуренции) по€витьс€ в первой п€терке по среднечастотникам 4-6 тыс по директу и выше
  ÷елевые посетители: за первую неделю ¬аше объ€вление прочтет пор€дка 25-30 человек на каждом форуме. «а всЄ врем€ существовани€ объ€влени€ его увид€т 100-200 человек (в зависимости от посещаемости форума).

  ѕрактика показывает, что рассылка на 1000 форумов даЄт 150 уникальных, заинтересованных в рекламируемом товаре или услуге посетителей каждый день в первую неделю после рассылки. «атем количество посетителей снижаетс€ до 50-100 хостов в день.

  ѕо окончанию рассылки ¬ы получите отчет о проделанной работе - пр€мые ссылки на ¬аше объ€вление.

  [b] онтакты|!|:[/b] icq: 286-843-628 mail: masspostweb@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  Ќесколько картинок в сообщение. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 13. November 2008 @ 08:11:55 CET *

  Ќе совсем пон€л как оставить сразу несколько картинок в сообщении?
  ѕодскажите пожалуйста, как это сделать.

  [ Odpovмп ]


  јрт галере€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 13. November 2008 @ 12:48:05 CET *

  ƒобро пожаловать в галерю Magenta.

  ћы занимаемс€ покупкой и продажей антикварной живописи.

  ћы даем художникам и коллекционерам возможность разместить в нашей галерее живопись дл€ последующей продажи.
  ¬опросы, св€занные с антиквариатом
  можно обсудить в форуме нашей галереи.


  [ Odpovмп ]


  »стори€ ѕраги! позновательный тур в ѕрагу (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. November 2008 @ 07:57:49 CET *

  C чего все начиналось? ультура и досто€ние „ехии.
  ƒавно в „ехии все было гораздо проще. Ѕыл пантеон св€тых и героев, которыми мастера застывшего в
  камне мгновени€ наполн€ли средневековые площади и ренессансные дворцы. ѕравила нигде прописаны не были,
  но негласный кодекс скульпторов существовал - работы мастеров должны были возвеличивать того или иного исторического либо мифического персонажа, дава€ потомкам
  пон€ть - насколько мужественным и волевым был правитель или насколько мученическим и праведным было житие св€того. ћен€лись прикиды и позы коней, на которых восседали герои
  - но мэсседж оставалс€ неизменным: этот человек заслужил увековечени€ в камне и поэтому достоин поклонени€. јпофеозом подобной идеологии искусства стал  арлов ћост.
  Ќеожиданна была не столько сама иде€ декорировать его скульптурами св€тых (котора€ была предложена орденом »езуитов лишь в начале 18 века - спуст€ более 4-х столетий после
  закладки моста!), сколько масштабы ее воплощени€ - 30 скульптур, и высочайший художественный уровень работ. ћожно с уверенностью говорить,
  что это был первый пам€тник, прославивший ѕрагу в масштабах ≈вропы и даже мира. XX век, динамичный и склонный к гигантизму, дал чешской столице моду на пам€тник
  монументальный. —воего пика она достигла в 50-е годы, когда практически одновременно на двух холмах - Ћетне и ¬иткове, друг напротив друг друга были поставлены две гигантские статуи, вошедшие в
  историю именно благодар€ своим огромным размерам: пам€тник яну ∆ижке (1950 г.) весом 16,5 тонн и высотой 9 метров, ставший самой большой конной статуей в мире и самый
  большой в ≈вропе пам€тник - —талину весом 14 000 тонн, длиной 22, шириной 12 и высотой 15 метров. ќдин из лидеров гуситского движени€ ян ∆ижка политической конъюнктуре подвластен
  не был, поэтому свое место подле мавзоле€ чешских легионеров, позже превратившегос€ в мавзолей первого коммунистического лидера „ехии  лемента √отвальда (ныне пустующий),
  он занимает и по сей день.
  ј вот советскому вождю сто€ть над ѕрагой довелось всего 7 лет. Ќачалось все с того, что заложенный в 1952 году монумент возведен был только три года спуст€, уже после смерти
  Ђтоварища —талинаї. “ут же подоспели и развенчание Ђкульта личностиї, и команда из ћосквы: пам€тник убрать. ¬ итоге, Ђочередь за м€сомї (как метко прозвали монумент в
  народе - вождь на нем изображен вместе с колонной советских и чехословацких пролетариев) стоимостью 140 миллионов крон была в 1962 году взорвана, а на пустовавшем постаменте в
  1991 году установили ћетроном - Ђпам€тник бренности времениї авторства Ѕратислава Ќовака.
  ќ коммунистическом же прошлом „ехии сегодн€ напоминает другой необычный монумент -
  Ђѕам€тник жертвам коммунизмаї ќлбрама «оубека, открытый на улице ўего! в 2002 году. —емь человеческих фигур, спускающихс€ по лестнице, символизируют страдани€ обреченного
  на смерть человека. Ќа медных пластинах высечено число казненных (248), осужденных (205 486),
  погибших в тюрьмах (4 500), погибших на границе (327) и эмигрировавших (170 938) людей за
  годы с 1948 по 1989.
  Ќе менее силен своим идейным посылом и пам€тник ƒжону Ћеннону, существующий как часть
  одноименной стены. —воеобразный мемориал пам€ти участника Ђливерпульской четверкиї возник
  в одной из незаметных улочек острова  ампа, что под  арловым мостом, сразу после
  убийства Ђбитлаї в декабре 1980-го. ѕоклонники Ћеннона, несмотр€ на запреты, оставл€ли и
  продолжают оставл€ть на ней свои надписи и рисунки пам€ти ¬еликого ѕропагандиста Ћюбви.
  ¬ласти еще коммунистической „ехии порывались Ђприкрыть лавочкуї, но за народный мемориал
  заступилс€ французский посол (посольство расположено как раз напротив). Ёто помогло,
  и сейчас —тена Ћеннона с украшающим ее бронзовым изва€нием лица ƒжона - одно из самых
  попул€рных мест Ђизнаночнойї ѕраги.

  [ Odpovмп ]


  »стори€ „ехии! позновательный тур в „ехию (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. November 2008 @ 12:36:56 CET *

  C чего все начиналось? ультура и досто€ние „ехии.
  ƒавно в „ехии все было гораздо проще. Ѕыл пантеон св€тых и героев, которыми мастера застывшего в
  камне мгновени€ наполн€ли средневековые площади и ренессансные дворцы. ѕравила нигде прописаны не были,
  но негласный кодекс скульпторов существовал - их работы должны были возвеличивать того или иного исторического либо мифического персонажа, дава€ нам потомкам
  пон€ть - насколько мужественным и волевым был правитель или насколько мученическим и праведным было житие св€того. ћен€лись прикиды и позы коней, на которых восседали герои
  - но мэсседж оставалс€ неизменным: этот человек заслужил увековечени€ в камне и поэтому достоин поклонени€. ѕиком подобной идеологии искусства стал  арлов ћост.
  ќригинальна была не столько сама иде€ декорировать его скульптурами св€тых (котора€ была предложена орденом »езуитов лишь в начале 18 века - спуст€ более четырех столетий после
  закладки моста!), сколько масштабы ее воплощени€ - 30 скульптур, и высочайший художественный уровень работ. ћожно с уверенностью говорить,
  что это был первый пам€тник, прославивший ѕрагу в масштабах ≈вропы и даже мира. 20 век, динамичный и склонный к гигантизму, принес чешской столице моду на пам€тник
  монументальный. —воего пика она достигла в 50-е годы, когда практически одновременно на двух холмах - Ћетне и ¬иткове, друг напротив друг друга были поставлены две гигантские статуи, вошедшие в
  историю именно благодар€ своим огромным размерам: пам€тник яну ∆ижке (1950 г.) весом 16,5 тонн и высотой 9 метров, ставший самой большой конной статуей в мире и самый
  большой в ≈вропе пам€тник - —талину весом 14 000 тонн, длиной 22, шириной 12 и высотой 15 метров. ќдин из лидеров гуситского движени€ ян ∆ижка политической конъюнктуре подвластен
  не был, поэтому свое место подле мавзоле€ чешских легионеров, позже превратившегос€ в мавзолей первого коммунистического лидера „ехии  лемента √отвальда (ныне пустующий),
  он занимает и по сей день.
  ј вот советскому вождю сто€ть над ѕрагой довелось всего 7 лет. Ќачалось все с того, что заложенный в 1952 году монумент возведен был только три года спуст€, уже после смерти
  Ђтоварища —талинаї. “ут же подоспели и развенчание Ђкульта личностиї, и команда из ћосквы: пам€тник убрать. ¬ итоге, Ђочередь за м€сомї (как метко прозвали монумент в
  народе - вождь на нем изображен вместе с колонной советских и чехословацких пролетариев) стоимостью 140 миллионов крон была в 1962 году взорвана, а на опустевшем постаменте в
  1991 году установили ћетроном - Ђпам€тник бренности времениї авторства Ѕратислава Ќовака.
  ќ коммунистическом же прошлом „ехии сегодн€ напоминает другой необычный монумент -
  Ђѕам€тник жертвам коммунизмаї ќлбрама «оубека, открытый на улице ўего! в 2002 году. —емь человеческих фигур, спускающихс€ по лестнице, символизируют страдани€ обреченного
  на смерть человека. Ќа медных пластинах высечено число казненных (248), осужденных (205 486),
  погибших в тюрьмах (4 500), погибших на границе (327) и эмигрировавших (170 938) людей за
  годы с 1948 по 1989.
  Ќе менее силен своим идейным посылом и монумент ƒжону Ћеннону, существующий как часть
  одноименной стены. —воеобразный мемориал пам€ти участника Ђливерпульской четверкиї возник
  в одной из неприметных улочек острова  ампа, что под  арловым мостом, сразу после
  убийства Ђбитлаї в декабре 1980-го. ѕоклонники Ћеннона, несмотр€ на запреты, оставл€ли и
  продолжают оставл€ть на ней свои надписи и рисунки пам€ти ¬еликого ѕропагандиста Ћюбви.
  ¬ласти еще коммунистической „ехии порывались Ђприкрыть лавочкуї, но за народный мемориал
  заступилс€ французский посол (посольство расположено как раз напротив). Ёто помогло,
  и сейчас —тена Ћеннона с украшающим ее бронзовым изва€нием лица ƒжона - одно из самых
  попул€рных мест Ђизнаночнойї ѕраги.

  [ Odpovмп ]


   уплю легковой јвтомобиль (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. November 2008 @ 22:01:26 CET *

   уплю јвтомобиль не дороже 12 тыс. $

  ѕредпочтение экономичным, вместительным, нестарым авто. Hyundai Accent, Getz; Chevrolet Aveo и т.п.

  –ассмотрю ваши предложени€!
  e-mail: bopexiss@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  XRumer 5.0 - самый многофункциональный софт дл€ рекламы! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 15. November 2008 @ 04:47:35 CET *

  ѕожалуй, оставлю это сообщение в разделе этот.
  ’очу открыть небольшой секрет о полуприватной программе, которой пользуетс€ элита.

  «наете, есть такой программный комплекс, который умеет почти всЄ: рассылать ваши сообщени€ по форумам, гостевым книгам, блогам, доскам, каталогам ссылок, по mamba.ru, по loveplanet.ru....
  ѕри этом [u][b]обходит ЅќЋ№Ў»Ќ—“¬ќ возможных защит от рассылки:[/b][/u] капчи "введите число которое видите", "2+2=?", "как называетс€ наша планета?" и т.д. и т.п.

  ѕлюс ко всему умеет рассылать персональные сообщени€ по форумам всем форумчанам ;) включает интересные функции рефспама, [u]ј¬“ќ–≈√»—“–ј÷»» почтовых €щиков на mail ru, gmail com[/u] и других.

  »м€ программы - новый [size=7]XRumer 5.0 Palladium[/size]
  [color=red](XRumer 2.9 и 3.0 - эти версии программы устарели еще 2 года назад)[/color]

  «аинтригованы?
  [i]»стина где-то р€дом....[/i] (см. яндекс, о программе огромное количество отзывов на авторитетных источниках)


  __
  —м. также: XRumer crack, массова€ рассылка, лучший софт дл€ рассылки, продвижение в интернете, массовый постинг, софт дл€ рассылки, White-SEO, эффективна€ рассылка, продвижение в интернете, XRumer скачать

  [ Odpovмп ]


  “оп 100 сайтов по живописи. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 15. November 2008 @ 21:42:09 CET *

  ѕривет!
  ѕредлагаем обмен трафиком тематики искусства.
  ƒл€ заитрересованных - зарегистрируйтесь в рейтинге mag-art.ru/top
  ѕрошу прощени€ если сообщение попало не по адресу. :(

  [ Odpovмп ]


  If You want to delete your site from my base (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 16. November 2008 @ 09:25:11 CET *

  to: Admin - If You want to delete your site from my spam list, please sent url of your domain to my e-mail: stop.spam.today@gmail.com
  And I will remove your site from my base within 24 hours
  webmastegz

  [ Odpovмп ]


  ѕомогите выиграть наконкурс.ру (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 16. November 2008 @ 19:31:51 CET *

  ѕриветствую всех посетителей данного форума.
  Ќедавно открылс€ новый фотоконкурс (NaKonkurse.ru)

  я добавила туда фотку и ужасно хочу выиграть конкурс, но дл€ этого мне надо голоса.
  ” мен€ к вам просьба, не могли бы вы перейти по ссылке nakonkurse.ru/view/283/
  и нажать кнопку "голосую" Ёто мне даст возможность выиграть!

  «аранее спасибо! :-)
  ¬сех чмокаю!

  [ Odpovмп ]


  ќЅ”„ј≈ћ ¬»√–џ¬ј“№ ¬  ј«»Ќќ - ѕќ ≈–. ЅЋЁ  ƒ∆≈ . Ѕј  ј–ј. –”Ћ≈ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 17. November 2008 @ 08:39:49 CET *

  ќЅ”„ј≈ћ ¬џ»√–џ¬ј“№ ¬  ј«»Ќќ - ѕќ ≈–. ЅЋЁ  ƒ∆≈ . Ѕј  ј–ј. –”Ћ≈“ ј.
  “≈’Ќ» ј »√–ќ¬ќ… »Ќ“”»÷»». наш сайт: academygames.net +7-915-05-111-50
  ѕрограмма обучени€ составлена max-доступно дл€ ее понимани€ и освоени€.
  ќплата за обучение по факту полученных знаний.

  [ Odpovмп ]


  HELP!!! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 17. November 2008 @ 09:38:38 CET *

  > ќбращаюсь к вам с ќ√–ќћЌќ… просьбой!

  Ќа нашей фирме погибла сотрудница с мужем в автокатастрофе.
  (в субботу 08.11 на Ќабрежной лобовое столкновение) чудом остались в живых двое деток.
  ћладший в т€желом состо€нии с травмой головы.
  ≈му —–ќ„Ќќ нужна 4 отрицательна€ группа крови.
  ќчень редка€. ћожет кто у вас отклинетс€??
  –азошлите по своим каналам, если не т€жело.
  —пасибо!!

  »нститут нейрохирургии, ул. ћануильского, 32, 5 корпус, пункт приема крови,
  дл€ ћарченко ≈гора.  онтактный телефон: 8-067-4663326 (≈вгений)  ровь сдать
  можно в будни с 8-12 часов, натощак, накануне не принимать алкоголь, не есть
  жирного

  –ебЄнок ћарченко ≈гор действительно срочно нуждаетс€ в помощи!!!
  ≈щЄ контактные телефоны:
  8- 067-465-17-78 (ћихаил)
  8- 067-431- 03-11 (јлексей)

  [b]P.S.[/b] Ёто сообщение пришло на email, не вижу подвоха, поэтому публикую. Ќасколько € пон€л по коду города - это ”краина, г.  иев.

  [ Odpovмп ]


  www.repair-master.ru,–емонт квартир (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 17. November 2008 @ 14:28:37 CET *

  ¬ыполн€ем ремонт квартир,офисных помещений
  repair-master.ru

  [ Odpovмп ]


  — удовольствием размещайте обь€влени€! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 18. November 2008 @ 08:10:42 CET *

  –азмещайте обь€влени€ на очень привлекательной доске обь€влений.   нам ход€т только люди! ѕредмодераци€ каждого обь€влени€.

  [ Odpovмп ]


  Ќавьетнамских волнах разыграют 3000 долларов! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 18. November 2008 @ 22:54:28 CET *

  «абавно!.
  Ќа вьетнамских волнах разыграют 3000 долларов!
  —о 2-го по 7-е €нвар€ Take off surfclub и ‘едераци€ кайтсерфинга и виндсерфинга –оссии провод€т во ¬ьетнаме первый международный серф и кайт фестиваль"Vungtau 2009". ”частники соревнований по серфингу, виндсерфингу и кайтсерфингу разыграют 3000 $, а зрители увид€т покатательные выступлени€, серфовым видео и фотографией, грандиозным рок-концертом на берегу и многим другим. ќрганизаторы приглашают всех желающих.
  √ы-гы-гы

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка ¬ашего сайт в поисковых системах (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 19. November 2008 @ 03:40:33 CET *

  «дравствуйте,
  ћы занимаемс€ раскруткой/продвижением сайтов в поисковых системах
  яндекс/Google/–амблер

  ¬ услови€х кризиса реклама в интернете €вл€етс€ одной из самой эффективной.

  –аботаем без [b]предоплаты[/b], ¬ы оплачиваете только по факту вывода.
  ѕредоставл€ем портфолио нашей работы.
  ¬ывод от 2 недель до 3 мес€цев в зависимости от конкурентности и структуры ¬ашего сайта.

  — удовольствием ответим на все ¬аши вопросы

  ICQ 499360368
  raskrutkaonline@mail.ru

  ѕрисылайте ¬аши сайты и слова на бесплатную оценку.

  [ Odpovмп ]


  yo men how a u (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 19. November 2008 @ 12:05:00 CET *

  this is just a test of new xrumer5

  [ Odpovмп ]


  —писок 500 наиболее "продаваемых" художников и скульпторов. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 19. November 2008 @ 23:43:15 CET *

  ѕрочитал тут забавную новость.

  Ёксперты в области мирового арт-рынка завершили анализ 2900 аукционов, прошедших в минувшем сезоне Ц с июл€ 2007-го по июнь 2008 года. » составили список 500 наиболее "продаваемых" художников и скульпторов. ¬ верхней части списка доминируют художники из јзии, причем значительна€ часть из них Ц китайцы, пишет издание "Ќовые »звести€".

  —пециалисты предсказывают, что через считанные годы термин "азиатское искусство" будет употребл€тьс€ так же широко и часто, как сегодн€ "западное искусство". »ме€ большое положительное торговое сальдо и огромные запасы иностранной валюты,  итай наверн€ка выйдет из нынешнего кризиса супердержавой. ѕричем не только в экономике. ¬ отношении современного искусства  Ќ– уже сейчас считаетс€ одной из самых развитых стран.

  ќб этом говор€т и результаты мировых аукционов. »з двадцати самых коммерчески попул€рных представителей арт-мира по итогам сезона 13 Ц выходцы из јзии: 11 представл€ют  итай и по одному Ц японию и »ндию. Ўесть азиатских художников и скульпторов вход€т в дес€тку самых продаваемых, причем п€теро из них Ц китайцы.

  ¬прочем, в этом рейтинге верхние четыре места пока еще удерживают западные де€тели искусства: ƒжефф  унс, ∆ан-ћишель Ѕаске, ƒэмиен ’ерст и –ичард ѕринс. ¬се остальные Ц азиаты. »з них п€теро представл€ют  итай и один Ц €ркий представитель психоделического поп-арта “акаши ћураками Ц японию.

  ¬ отношении реализованных за картины и скульптуры денег западна€ четверка пока еще значительно превосходит азиатскую шестерку: 202, 4 млн фунтов (320 млн долларов) и 125, 6 млн фунтов (195 млн долларов) соответственно. Ќо эксперты полагают, что это временное €вление.

  ”читыва€ головокружительные темпы роста продаж азиатских художников и скульпторов, разрыв в продажах скоро исчезнет, а самый попул€рный китайский художник „жан —€оган (5-е место с 32, 3 млн фунтов или 50 млн долларов), скорее всего, уже в следующем году потеснит –ичарда ѕринса с его 33 млн фунтов.

  "Ёти люди выросли в постмаоистском  итае, Ц рассказывает „ан, Ц и жили в эпоху глубоких политических и социальных изменений. ¬се это отражаетс€ в их творчестве".

  [ Odpovмп ]


  Salvia Club - Salvia Club (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 20. November 2008 @ 18:21:00 CET *

  ¬есь товар на нашем сайте €вл€етс€ легальным и не противоречит законодательству –‘

   луб любителей сальвии приветствует ¬ј— ! Ќа нашем сайте ¬ы найдете качественную клубную сальвию а так же индивидуальный подход к каждому клиенту.

  ” нас в продаже вы найдете: Ёкстракт сальвии (Salvia Divinorum), ZoHai SX (Hydro), —пайс √олд (Spice Gold)

  Ќќ¬»Ќ ј!!!! јроматическа€ смесь Sence (—енс) уникальна€ растительна€ смесь обладает тонким ароматом и поразительным эффектом.

  —”ѕ≈– Ќќ¬»Ќ ј !!!! ћ≈√ј-ћ» — Skunk !!! ћногие "ценители" курительных миксов замечали что —канк сходен во многом со смесью „илин или Hydro. ѕри курении эффекты дл€тс€ в среднем 2-3 часа, после чего плавно идут на спад. ѕри курении небольшого количества Ц возникает ощущение бодрости и легкого подн€ти€ настроени€

  Ќќ¬»Ќ ј!!! „ил инххх(Chilinxxx) - —амый эффективный на сегодн€шний день легальный курительный бленд. »зготовлен из высококачественных натуральных продуктов, состоит из экстрактов различных растений, обладает потр€сающим м€гким ванильным вкусом. ќсобо отмечен нами и покупател€ми своей эффективностью и продолжительным эффектом.


  Ќќ¬»Ќ ј!!! Havana Blend - Cостав: Zornia diphylla, Nymphaea caerulea, Canavalia rosea, Leonotis leonorus, Leonotis sibiricus, Pedicularis densiflora, Scutellaria na.

  [ Odpovмп ]


  xrumer 5.0 Palladium - самый эффективный софт дл€ —≈ќ. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 21. November 2008 @ 01:26:30 CET *

  «наю, форум вообще не по этой теме...
  Ќо уверен, админу сего сайта, да и вообще многим посетител€м здесь будет интересна эта программа: [b]xrumer 5.0 Palladium[/b] (в народе - просто хрумер)

  Ќе буду давать ссылок и т.п., нужно будет - сами найдЄте, благо про яндекс даже дети знают ;)

  [b]„то умеет XRumer 5.0?[/b]
  ќна разместит вашу рекламу в интернете. ћного. ќ„≈Ќ№ много. —сылки с анкорами, картинки, при желании даже видео. Ќеограниченно по времени.  ак - это уже деликатна€ тема,
  данный софт €вл€етс€ полуѕ–»¬ј“Ќџћ, хот€ конечно в сети можно скачать кр€кнутые старые версии этой программы...
  Ќо они устарели уже пару лет назад, и неактуальны. ƒействительно актуальной €вл€етс€ только XRumer 5.0 Palladium

  [b] раткое описание XRumer:[/b]
  —м. в яндексе

  —м. также: реклама в интернете, продвижение, дорвеи, рассылка, софт дл€ вебмастера, раскрутка в интернете, продвижение, SEO, SEO, botmaster, реклама в интернете, SEO, botmaster, интернет-бизнес, заработать в интернете, хрумер.

  [ Odpovмп ]


  If You want to delete your site from my base now (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 21. November 2008 @ 02:33:06 CET *

  to: Admin - If You want to delete your site from my spam list, please visit this site for instructions: stopspam.idoo.com

  [ Odpovмп ]


  If You want to delete your site from my spam list (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 21. November 2008 @ 16:06:36 CET *

  to: Admin - If You want to delete your site from my spam list, please visit this site for instructions: stopspamtoday.007sites.com

  [ Odpovмп ]


  —адовые беседки (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 22. November 2008 @ 01:20:27 CET *

  ¬ооброс такой...
  ’отели бы ¬ы иметь у себ€ на садовом участке беседку, какую и сколько ¬ы готовы заплатить за это?

  [ Odpovмп ]


  If You want delete your site from my spam lists (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 22. November 2008 @ 05:48:43 CET *

  to: Admin - If You want to delete your site from my spam list, please visit this site for instructions: remove-url.co.cc

  [ Odpovмп ]


  Ќашел уникальный сервер LineAge2 PTS (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 22. November 2008 @ 10:05:52 CET *

  LINEAGE-2.IN.UA полностью соответствует официальному и при этом не €вл€етс€ Java-эмул€тором.

  Ёто реально ”Ќ» јЋ№Ќџ… сервер.
  Ќаш сервер установлен на мощную машину Dual Xeon 3.0, 8 Gb Ram ECC Registred, 2*SCSI 15000 RPM 76 Gb, канал интернет 1 √бит. ѕинг до сервера у большинства пользователей - 0-30 ћс

  LINEAGE-2.IN.UA это:
  - нова€ раса  амаэль;
  - трансформации;
  - дуэли и захваты замков и фортов, замки и клан-холлы Rune и Schuttgart;
  - 85 уровней персонажей;
  - посто€нные ивенты;
  - онлайн 1000+;
  - проверенна€ за 2 года стабильность сервера;
  - без играющих √ћов!
  - отзывчива€ и приветлива€ јдминистраци€, благодар€ которой на сервере царит при€тна€ домашн€€ атмосфера!
  ƒействи€ этой игры происход€т в фентезийных мирах, называемых Aden и Elmore, где сосуществуют 6 рас: люди, эльфы, темные эльфы, орки, гномы, камаэль.
  ¬ыбрав на вкус одну из них, окунитесь в волшебный мир, насладитесь его красотой и величием, прикоснитесь к загадкам и тайнам, переполн€ющих его.
  ¬ам предстоит пережить множество интереснейших приключений, сразитьс€ с ордами кровожадных монстров, познать радость побед и горечь поражений, обрести верных друзей и надежных союзников!


  ¬перед, √ерой, на встречу приключени€м!
  Ѕ»“¬ј “ќЋ№ ќ Ќј„јЋј—№!

  [ Odpovмп ]


  —амый богатый художник снизит цены на свои работы (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 23. November 2008 @ 22:07:13 CET *

  Ѕританец ƒэмиен ’ерст, самый вли€тельный человек в мире искусства и самый богатый ныне живущий художник, признал, что глобальный финансовый кризис ударил по рынку современного искусства, и что он снизит цены на свои работы: "я думаю, что искусство стоит столько, сколько за него готовы заплатить". —лова ’ерста приводит газета The Independent.
  ≈ще в сент€бре 2008 года дом Sotheby's с успехом провел персональный аукцион ’ерста: тогда за два дн€ было продано работ художника на 206 миллионов долларов. Ќо в но€бре спрос на произведени€ ’ерста резко упал. “ак, дом Phillips de Pury & Co на торгах 13 но€бр€ не нашел покупател€ на картину "Beautiful Artemis Thor Neptune Odin Delusional Sapphic Inspirational Hypnosis Painting" ("Ѕезумна€ сафическа€ вдохновенна€ гипнотическа€ картина прекрасных јртемиды, “ора, Ќептуна, ќдина"), оценивавшуюс€ в 3-4 миллиона долларов.

  ќбозреватель The New York Times, подвод€ неутешительные итоги недели торгов современным искусством, констатировала, что вещи ’ерста вообще почти не продавались.

  Ќо€брьские аукционы по продаже произведений искусства, особенно послевоенного, обнаружили значительное падение спроса. — рынка практически полностью ушли новые коллекционеры из –оссии и из стран Ѕлижнего ¬остока, и цены на картины откатились к уровню 2006 года. ѕо мнению некоторых наблюдателей, падение продолжитс€ еще некоторое врем€. Ѕлижайшие торги, которые должны будут показать состо€ние рынка, ожидаютс€ в феврале 2009 года, когда Christie's выставит на продажу коллекцию покойного кутюрье »ва —ен-Ћорана.

  [ Odpovмп ]


  “оп 100 сайтов по живописи. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 24. November 2008 @ 08:16:25 CET *

  ѕривет!
  Ќе знаю где можно разместить объ€вление еа ¬ашем форуме, поэтому пишу здесь.

  ѕредлагаем обмен трафиком тематики искусства.
  ƒл€ заинтрересованных - зарегистрируйтесь в рейтинге mag-art.ru/top

  »звините, если ошибс€ адресом.

  [ Odpovмп ]


  ∆ивопись (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 24. November 2008 @ 10:54:14 CET *


  ’удожественна€ галере€ Magenta Art Gallery предлагает своим посетител€м широкий ассортимент антикварной живориси.
  ¬се антикварные предметы искусства, представленные в нашей галерее, имеют безупречную историю и €вл€ютс€ прекрасными объектами дл€ инвистиционных проектов.
  —овременна€ живопись, выставленна€ в нашей галерее, только самого высокого качетсва, прошедшие строгий художественный отбор.
  ћы, так же, приглашаем всех желающих прин€ть участие в форуме искусствоведов на Magenta Art Gallery, где наши посетители выкладывают научные и аналитические статьи,
  обсуждают "гр€чие" новости прошедших антикварных торгов, предлагают к продаже —таринные предметы., консультируютс€ по разным вопросам, св€занными с тематикой современного искусства и искусства прошлых столетий.

  [ Odpovмп ]


  “орги покажут, что происходит с антиквариатом (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 24. November 2008 @ 18:40:05 CET *

  «автра в Ћондоне открываютс€ сразу четыре аукциона русского искусства: Bonhams, Christie`s, MacDougall`s и Sotheby`s. “орги пройдут всю неделю. ѕо мнению экспертов, они определ€т тенденцию цен на русское искусство во врем€ кризиса.  ѕредставленные лоты чрезвычайно разнообразны. Ёто иконы, картины, оружие, награды, посуда, исторические архивы.  Ќапример, на аукцион выставлены сабли великих кн€зей, усыпанные бриллиантами (100 тыс. фунтов кажда€), супница в виде боевого фрегата, из которой кушала ≈катерина ¬елика€ (600 тыс.), византийский сосуд в форме голуб€ VI-VII веков (150-200 тыс.), образ “ихвинской Ѕогоматери московской школы конца XV века (200-300 тыс.), цепь ордена —в€того апостола јндре€ ѕервозванного работы ‘аберже (600-800 тыс.), а также полотна  андинского, јйвазовского, ћаковского и  ончаловского.  "јукционна€ недел€ русского искусства должна показать, что происходит с антиквариатом во врем€ кризиса, - считает ¬алентин —курлов, петербургский искусствовед, эксперт аукциона Christie`s. - — одной стороны, цены на предметы искусства снизились. “ак, € открываю каталог и вижу, что вещь, котора€ стоила 25 тыс. фунтов, оценена в 10-12 тыс. — другой стороны, привлеченные этим покупатели, могут во врем€ торгов подн€ть цену вещи и до 30 тыс. ¬ложение в антиквариат всегда выгодно".  ѕо словам —курлова, на аукционах будет много покупателей из –оссии, причем не только олигархов, но и представителей среднего класса, которые не знают, куда вложить 30-40 Ђлишнихї тыс€ч долларов.

  [ Odpovмп ]


  –емонт ј ѕѕ в услови€х нынешнего экономического кризиса!¬ажн (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 26. November 2008 @ 04:03:59 CET *

  Ќе знал какой раздел форума нужен. ћодераторам просьба закинуть топик
  Ќо владельцам нижеследующих иномарок стоить запомнить эту информацию!
  —пециально дл€ вас, под услови€ экономического кризиса мы снижаем цены на новые ј ѕѕ, ремонт акпп, восстановленные акпп на заводе
  Ќиже перечислены модели иномарок с акпп которых мы работаем
  Lexus (Ћексус): RX300, RX330, RX350, Toyota Rav4, Toyota Land Cruiser, ACURA, ACURA MDX, Volkswagen Touareg, NISSAN FX35, FX45, Volvo: XC 90, S80,S60, Mitsubishi Pajero, Porsche Е
  тел: +8-903-840-62-52
  ¬сем удачи!

  [ Odpovмп ]


  Any value in some soups? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 26. November 2008 @ 16:27:08 CET *

  I set up a uncut crowd of soups that valid extraordinary, and can be made in big batches and frozen.
  Is there any interest?

  [ Odpovмп ]


   ј  ќЅџ√–ј“№  ј«»Ќќ - –ј«¬»“»≈ —¬≈–’—ѕќ—ќЅЌќ—“≈…. www.academ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 28. November 2008 @ 03:35:19 CET *

   ј  ќЅџ√–ј“№  ј«»Ќќ - –ј«¬»“»≈ —¬≈–’—ѕќ—ќЅЌќ—“≈….
  www.academygames.net. +7-915-05-111-50
  ќбучаем выигрывать в казино - ѕокер. Ѕлэк ƒжек. –улетка. Ѕаккара и др игры.
  –ј«¬»“»≈ у игроков казино сверхспособностей - игровой »Ќ“”»÷»».
  ќплата за обучение по факту полученных знаний.

  [ Odpovмп ]


  belt quality for LG Chocolate? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 29. November 2008 @ 13:00:32 CET *

  Hello.
  Can anyone ascertain me how I would get a bother onto my mobby?
  The vade-mecum is useless...

  [ Odpovмп ]


  »щу подружку дл€ участи€ в конкурсе (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 29. November 2008 @ 17:02:23 CET *

  Ќаткнулс€ сегодн€ в гугле вот на это google.com/notebook/public/10640384891874102120/BDRNDQgoQz-2dvN4j
  там ближе к низу конкурс, вот хочу поучаствовать, дело за малым - найти подругу.
  ƒевушки откликнитесь! призы - пополам.

  [ Odpovмп ]


  Christie's: ѕродажи лотов русского искусства сократились вдв (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 29. November 2008 @ 21:56:25 CET *

  —уммарный объем продаж лотов русского искусства на аукционах Christie's в 2008г. снизилс€ вдвое по сравнению с аналогичным показателем 2007г., составив 67,6 млн долл. ќб этом говоритс€ в пресс-релизе Christie's.

  ¬ 2007г. объектов русского искусства было продано на 144 млн долл., в том числе на 92,5 млн долл. - в основную неделю торгов в но€бре. ќднако объем торгов 2008г. все же незначительно отличаетс€ от вырученной суммы 2006г. (70 млн долл.).

  ѕродажи по итогам основной недели русского искусства 24-28 но€бр€ 2008г. составили 20,9 млн долл. ѕо результатам этого года "Ќатюрморт с арбузами" Ќатальи √ончаровой, ушедший с молотка за 2,4 млн долл., стал самым дорогим лотом, проданным в рамках недели русского искусства в 2008г.

  ѕо словам главы департамента русского искусства Christie's јлексе€ “изенгаузена, "на неделе русского искусства Christie's активное участие принимали частные коллекционеры со всего мира, внушительные цены были достигнуты при продаже изделий ‘аберже, произведений живописи конца XIX - начала XX века, а также русских книг".

  “ак, по результатам первых торгов, прошедших 24 но€бр€ 2008г. в рамках недели русского искусства, суммарный объем продаж объектов русского декоративного искусства, в том числе изделий ‘аберже, составил 4,5 млн долл. ќдним из самых дорогих топ-лотов аукциона стала звезда и знак ордена —в€той јнны в обрамлении бриллиантов, проданные за 312 тыс. долл.

  ќбъем продаж в категории "иконы и редкости православного мира" 25 но€бр€ 2008г. составил 1,9 млн долл. ¬сего в 2008г. по результатам торгов в данной категории было продано 214 лотов, а суммарный объем продаж составил почти 9 млн долл. “оп-лотом года стала монументальна€ новгородска€ икона "јпокалипсис" XVII века, проданна€ за 710,6 тыс. долл.

  ¬ секции русской живописи 26 но€бр€ 2008г. было продано 59% всех лотов, а суммарный объем продаж составил 12,2 млн долл. —уммиру€ показатели но€брьских торгов с результатами апрельского аукциона в Ќью-…орке и июньских торгов в Ћондоне, в данной категории было продано 566 лотов, а суммарный объем продаж составил 51,8 млн долл. “оп-лотом года стало полотно »вана Ўишкина "Ћесна€ пол€на", ушедшее с молотка за 3,2 млн долл.

  —уммарный объем продаж 27 но€бр€ 2008г. в категории "ценные русские книги и рукописи" составил 1,08 млн долл. Ќекоторые лоты ушли с молотка за суммы, многократно превышающие свои первоначальные эстимейты, подчеркнули представители аукционного дома. ѕри этом дол€ Christie's по итогам продаж в этом сегменте рынка в 2007-2008гг. составл€ет 75%. ќтдельные торги, посв€щенные русским книгам и рукопис€м, провод€тс€ пока только Christie's (с 2006г.).

  ¬ последний день торгов (27 но€бр€) были проведены торги в секции "русское декоративно-прикладное искусство, произведени€ живописи и иконы" с выручкой 1,2 млн долл., топ-лотом аукциона стало полотно ќскара –абина "¬ечерний чай", ушедшее с молотка за 86,7 тыс. долл.

  [ Odpovмп ]


  ’отелось узнать (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 29. November 2008 @ 23:26:15 CET *

  ”важаемые админы, € делала попытку найти важные дл€ мен€ темы, которые смотрела дней дес€ть назад, вот пришлось теперь зарегитьс€ у вас, чтобы просто задать вопрос - как мне их найти ?

  [ Odpovмп ]


  winterrrrr vs summer (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 01. December 2008 @ 22:06:37 CET *

  I very much love summer :)
  Someone very much loves winter :(
  I Wish to know whom more :)
  For what you love winter?
  For what you love summer? Let's argue :)

  [ Odpovмп ]


  музыкальна€ студи€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 02. December 2008 @ 02:17:48 CET *

  √лавным направлением студии Tri Goda Garantii Records €вл€етс€ запись вокала дл€
  трэков в стиле Hip-Hop и R'n'B. ѕомимо этого , в качестве дополнительных услуг,
  мы предлагаем ¬ашему вниманию запись минусов на заказ, а так же оказываем услуги
  по написанию текстов дл€ композиций.

  [ Odpovмп ]


  –ассылка рекламы по форумам, раскрутка сайтов. —амые низкие (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 02. December 2008 @ 03:24:21 CET *

  –ассылка рекламы по форумам, раскрутка сайтов. —амые низкие цены в рунете!
  [b]÷ены на рассылки:[/b]
  1000 - 10$
  2000-3000 - 9$ за тыс€чу
  4000-6000 - 8$ за тыс€чу
  7000-9000 - 7$ за тыс€чу
  10000-13000 - 6$ за тыс€чу
  14000 - и более - 5$ за тыс€чу

  –ассылка производитс€ по форумам, построенным на таких движках как Invision Power Board, PHPBB, Vbulletin, Yabb, Ultimatebb, Exbb, Newbb и прочим.
  ƒелаем рассылку как по русско€зычным форумам, так и по зарубежным.

  [b]„то дает рассылка вашему сайту?[/b]
  ћоментальный приток посетителей
  ”величение т»÷
  ”лучшение позиций в поисковых системах

  [b]Ёффективность рассылки на форумы:[/b]
  јнализ существующих сайтов, подвергнутых процедуре регистрации в форумах, показал, что 1000 беклинков с форумов повышают “»÷ сайта от 100 до 200 единиц (в зависимости от тематики)
  —сылочное ранжирование: 1000 ссылок с ключевыми словами из форумов позвол€ют сайту почти точно (естественно в зависимости от тематики и конкуренции) по€витьс€ в первой п€терке по среднечастотникам 4-6 тыс по директу и выше
  ÷елевые посетители: за первую неделю ¬аше объ€вление прочтет пор€дка 25-30 человек на каждом форуме. «а всЄ врем€ существовани€ объ€влени€ его увид€т 100-200 человек (в зависимости от посещаемости форума).

  ѕрактика показывает, что рассылка на 1000 форумов даЄт 150 уникальных, заинтересованных в рекламируемом товаре или услуге посетителей каждый день в первую неделю после рассылки. «атем количество посетителей снижаетс€ до 50-100 хостов в день.

  ѕо окончанию рассылки ¬ы получите отчет о проделанной работе - пр€мые ссылки на ¬аше объ€вление.

  [b] онтакты|!|:[/b] icq: 286-843-628 mail: massposterweb@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  —ниму квартиру в ћоскве (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 03. December 2008 @ 19:01:52 CET *

  —ниму квартиру в ћоскве, 2 комнаты, в среднем/хорошем состо€нии, с мебелью. —рочно.
  –айон  апотн€, ƒзержинский, Ѕела€ дача, и Ћюблинска€ лини€, желательно у м.Ѕратиславска€
  до 32 000 р.
  Ѕез посредников, агентов просьба не звонить.
  icq 268241758
  +7 985 295 6828 јлександр

  [ Odpovмп ]


  How post images here ? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 05. December 2008 @ 15:56:05 CET *

  Hello How i can stay images here ?
  I try upload it, but something wrong.

  [ Odpovмп ]


  ¬се дл€ активного образа жизни. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 06. December 2008 @ 14:12:37 CET *

  ¬се лучшее дл€ ¬ас! »нтернет-магазин товаров дл€ рыбалки, туризма и активного отдыха sezon-rybalki.com.ua. ћы €вл€емс€ официальными дистрибьюторами торговых марок Abu Garcia, Berkley, Mitshell, Fenwick, Spro, Gamakatsu, Stren ¬ магазине также представлены такие торговые марки: Shimano, Daiwa, Salmo, Outland, Vision, Jrc и многие другие. Ѕольшой ассортимент, хорошие цены.  онсультации, доставка по ”краине. ∆дем вас!

  [ Odpovмп ]


  I want find a friend (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 06. December 2008 @ 15:39:02 CET *

  Hi to all! My name is Manamas. Im from Thailand. Please tell me, how I can find a friend? Thanks!

  [ Odpovмп ]


  deleteme (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 06. December 2008 @ 19:14:05 CET *

  deleteme

  [ Odpovмп ]


  ќборудование: ѕодъемники и конвейеры - производство и монтаж (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 07. December 2008 @ 04:02:44 CET *

  ѕодъемники грузовые , конвейеры производство и монтаж  онвейеры стационарные и подъемники - производство и монтаж . ѕроизводство любой грузоподъемной техники по техническому заданию заказчика. ѕодробности на сайте www.tk10.ru.

  [ Odpovмп ]


  I have a friend (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 07. December 2008 @ 04:41:19 CET *

  Wow! I meet a nice friend! AAAAAA!!!! Thanks to message for a Private Message (PM)!

  [ Odpovмп ]


  —ниму квартиру на новогодние праздники (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 11. December 2008 @ 04:39:54 CET *

  јрендую квартиру на новый год, с 31 по 2е €нвар€
  пишем на re-2004@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  –абота (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 11. December 2008 @ 12:55:59 CET *

  јмериканска€ фирма набираетработников дл€ удалЄнной работы (платим за просмотр телевизора )
  Ќаличие телевизора об€зательно.
  –езюме слать на rabota2008usa@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  Ќужны работники (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 11. December 2008 @ 14:53:16 CET *

  јмериканска€ компани€ набираетжелающих дл€ удалЄнной работы (платим за просмотр телевизора )
  Ќаличие телевизора об€зательно.
  –езюме слать на rabota2008usa@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  Ќовый год - кто как отмечает? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 12. December 2008 @ 03:48:13 CET *

  ¬сем привет :)
  —коро новый год, и все мы € думаю хотим его хорошо встретить...
  –асскажите плиз, поделитесь иде€ми, кто как будет встречать? ј то у мен€ совсем нет вариантов и новых идей, дома скучно, в кафе банально, за городом довольно дорого....

  [ Odpovмп ]


  »щу квартиру на новый год (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 12. December 2008 @ 05:13:34 CET *

  ¬ообщем нужна 2х комнатна€ квартира, на 2е суток с 31 по 2е €нвар€
  re-2004@mail.ru

  [ Odpovмп ]


   итайские телефоны, копии телефонов, реплики, телефоны на 2 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 13. December 2008 @ 16:06:22 CET *

  Ѕольшое количество китайских телефонов заводского производства, отличного качества, с отличным русским переводом - меню, смс, записна€ книжка.
  “елефоны проход€т полную проверку всего функционала.
  ¬ наличии:
  - копии известных моделей Ќокиа, —амсунг и др.
  - реплики ћобиадо (ћобиадо Ћуминозо, ћобиадо —телс, ћобиадо ѕрофессионал 105)
  - телефоны на 2 сим карты одновременно
  - телефоны с телевизорами
  - оригинальные модели
  - раритетные модели
  и прочее.
  ¬с€ информаци€ на нашем сайте[b] teleforma.3dn.ru[/b] “ел.+7 495 507\77\08
  icq 242739051

  ƒл€ информации:
  „то такое копи€ и что такое реплика?

   ќѕ»я - телефон только внешне похож на оригинал, его функционал и меню может совсем отличатьс€ от оригинала или частично совпадать.
  –≈ѕЋ» ј - точное внешнее сходство с оригиналом, идентична€ с оригиналом функциональность и меню, часто (как в ћобиадо) используютс€ те же самые оригинальные платы и прошивки.

  [ Odpovмп ]


  —коро Ќовый год (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 15. December 2008 @ 10:27:14 CET *

  —коро Ќовый год.  то как будет поздравл€ть родных, друзей, колег?

  [ Odpovмп ]


  € в в накауте от того что происходит на украине по моему с а (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 16. December 2008 @ 22:04:47 CET *

  Ќа самом деле закрутка пор€дочно обостренна€. я дал собеседование как минимальное значение 5 каналам:
  1+1, »нтер, ICTV, “онис, 5-й канал.
  —нимали у нас в офисе в том числе там где компьютеры и личные ноутбуки изымали у программистов.
  ¬идео выложу (что бы у всех оно перестань в онлайне)
  ¬идео хорошенького понемножку равным образом с -папье-конференции »нау и как единственно можно с -папье-конференции ћ¬ƒ.
  ёристы ѕоры предложили опора, что что они в свой черед св€зывают эту ситуацию с ограничением свободы говорение, тем паче, что пользователи »нфосторе участвовали в событи€х оранжевой революции плечо-плечо с ѕорой
  непосредственно € говорю о том, что IP адреса пользователей фигурирующие в деле предоставили мы по вопросу (он был как персточный) и потому-то ненормально, что ћ¬ƒ от этого отказываетс€, чай они же записали их в распор€жение на обшук, изображение первой страницы которого у нас набегом сохранилась (при обыске (фото)копи€ сделали и перва€ сторона испортилась ее нашли).
  “о осыпать упреками исходн€к у них осыпать упреками, они ажно кого-то из трех пользователей нашли по которым была указана техническа€ ЌјЎј ƒјЌЌјя »ћ сведени€ и как они собираютс€ это они отрицать? :) «апрос у них был как перстаково безраздельно, исключенный на мен€ как на физлицо, € же за него расписывалс€, у мен€ не амнези€. —уд€ по за€влением провайдеров, желез€чников и прочих лиц других требованиеов в целом не было. ƒа, попросили не изымать эту информацию (на плетение словесх, письменно единственно вопрос на пудлингование данных о выкладывающих, технических) с целью напасть на след тех, кто размещал. ћы подход€щий в целом предлагали им курить данный реестр пользователей нафиг направить и ажно напечатать, но они откзались, сказали, что так не поймают извращенцев и похитителей детей (ћ¬ƒ правильно считает, что обнаженка изготавливаетс€ теми, кто похищает людей, оно € ж в этом не зубы съел). „ем они занимались с момента как мы дали им информацию - мне не известно. Ћюдей по IP адресам вычисл€ли (это подход€щий не так без затей, но это не к нам, правда? и не к хостеру нашему, а провайдеру людей, может у него не было наверности расследовать эту информацию).
  в (насто€щее за хлеба красивые порно красивые на сайте будут тероризировать крыша по полной

  [ Odpovмп ]


  Ќовогодний костюм (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 19. December 2008 @ 21:49:53 CET *

  ¬ компании придумали на новогодний праздник нар€дитьс€ в костюмы продуктов. ј € не могу определитьс€ с костюмом. ѕрошу совета. ћожет кто подскажет в какой "продукт можно облачитьс€" и главное хочетс€ услышать предложени€ о том, как именно смастерить этот костюм.
  ѕомогите, плиз.

  [ Odpovмп ]


  что с qip (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 19. December 2008 @ 23:14:13 CET *

  «ахожу сейчас через QIP мне пишет:
  ICQ version 5.1 is no longer supported. Download a free authorized ICQ version from ICQ's official website.
  я так пон€ла, надо заходить через icq, но мне qip больше нравитьс€
   ак это можно обойти?

  [ Odpovмп ]


  qip не пашит (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 21. December 2008 @ 19:18:34 CET *

  «ахожу сейчас через QIP мне пишет:
  ICQ version 5.1 is no longer supported. Download a free authorized ICQ version from ICQ's official website.
  в чем проблема??

  [ Odpovмп ]


  ѕодскажите, в каком разделе форума лучше разместить объ€влен (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 25. December 2008 @ 01:39:46 CET *

  ѕодскажите, в каком разделе форума лучше разместить объ€вление?

  [ Odpovмп ]


  ѕроодам трЄхостный прицеп (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 25. December 2008 @ 10:26:40 CET *

  ѕроодам трЄхостный прицеп Samro с поворотным кругом. “ент, 60м3, 1999 г.в. —осто€ние - хорошее. ÷вет -  расный.

  +7 916 855 5778. ¬иктор.

  [ Odpovмп ]


  ¬сех с наступающим новым годом (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 27. December 2008 @ 14:14:20 CET *

  ∆елаю всего самого лучше в 2009 год! ѕусть Ѕык принесет вам всего самого лучшего =)

  [ Odpovмп ]


  „ерн€вский ƒмитрий Ћеонидович ƒмитрий Ћеонидович „ерн€вский (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 29. December 2008 @ 01:15:29 CET *

  „ерн€вский ƒмитрий Ћеонидович
  ƒмитрий Ћеонидович „ерн€вский
  ƒмитрий „ерн€вский Ћеонидович
  Ћеонидович ƒмитрий „ерн€вский
  „ерн€вский Ћеонидович ƒмитрий
  Ћеонидович „ерн€вский ƒмитрий

  „ерн€вский ƒмитрий Ћеонидович
  ƒмитрий Ћеонидович „ерн€вский
  ƒмитрий „ерн€вский Ћеонидович
  Ћеонидович ƒмитрий „ерн€вский
  „ерн€вский Ћеонидович ƒмитрий
  Ћеонидович „ерн€вский ƒмитрий

  „ерн€вский ƒмитрий Ћеонидович
  ƒмитрий Ћеонидович „ерн€вский
  ƒмитрий „ерн€вский Ћеонидович
  Ћеонидович ƒмитрий „ерн€вский
  „ерн€вский Ћеонидович ƒмитрий
  Ћеонидович „ерн€вский ƒмитрий

  [ Odpovмп ]


  „ерн€вский ƒмитрий Ћеонидович ƒмитрий Ћеонидович „ерн€вский (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 29. December 2008 @ 12:44:42 CET *

  „ерн€вский ƒмитрий Ћеонидович
  ƒмитрий Ћеонидович „ерн€вский
  ƒмитрий „ерн€вский Ћеонидович
  Ћеонидович ƒмитрий „ерн€вский
  „ерн€вский Ћеонидович ƒмитрий
  Ћеонидович „ерн€вский ƒмитрий

  „ерн€вский ƒмитрий Ћеонидович
  ƒмитрий Ћеонидович „ерн€вский
  ƒмитрий „ерн€вский Ћеонидович
  Ћеонидович ƒмитрий „ерн€вский
  „ерн€вский Ћеонидович ƒмитрий
  Ћеонидович „ерн€вский ƒмитрий

  „ерн€вский ƒмитрий Ћеонидович
  ƒмитрий Ћеонидович „ерн€вский
  ƒмитрий „ерн€вский Ћеонидович
  Ћеонидович ƒмитрий „ерн€вский
  „ерн€вский Ћеонидович ƒмитрий
  Ћеонидович „ерн€вский ƒмитрий

  [ Odpovмп ]


  — Ќовым √одом ƒорогие ƒрузь€! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 01. January 2009 @ 02:21:39 CET *

  ѕейте, ѕойте, ¬еселитесь,
  Ќо под елку не ложитесь,
  „тобы дедушка ћороз,
  ¬ вытрезвитель не унес!

  — Ќќ¬џћ √ќƒќћ!

  [ Odpovмп ]


  MYMNAMIGE (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 03. January 2009 @ 02:38:56 CET *

  Hello. Thanks!

  [ Odpovмп ]


  slinkeste (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 03. January 2009 @ 17:14:19 CET *

  Hi. Interesting!

  [ Odpovмп ]


  nawZowneume (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 03. January 2009 @ 22:42:05 CET *

  Hi. Interesting!

  [ Odpovмп ]


  Wanna to download XRumer 5.0 warez! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 08. January 2009 @ 12:06:13 CET *

  Subj.
  Anybody have?

  I'ts better, if you have XRumer 5.04...
  Gimme link

  See ya

  [ Odpovмп ]


  C902TV телефон на 2 сим карты с цветным телевизором (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 08. January 2009 @ 15:38:56 CET *

  ѕредлагаю
  реплику Mobiado Professional 105
  Ѕольшой выбор на нашем сайте [u]www.teleforma.3dn.ru[/u]
  «воните +7(495) 5ќ777O8

  [ Odpovмп ]


  закончились Ќовогодние праздники (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 10. January 2009 @ 03:29:01 CET *

  ѕриветствую
  ¬ќт и закончились Ќовогодние праздники

   то как и где отдохнул?

  [ Odpovмп ]


  ƒмитрий „ерн€вский ƒмитрий „ерн€вский Ќ—  ќлимпийский (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 10. January 2009 @ 21:22:41 CET *

  ƒмитрий „ерн€вский ƒмитрий „ерн€вский ƒмитрий „ерн€вский

  ¬о сколько окончательно обойдетс€ реконструкци€ стадиона в св€зи с девальвацией гривны на 46% только в но€бре?

  –еконструкци€ Ќ—  ќлимпийский проводитс€ согласно технико-экономическому обоснованию (“Ёќ), утвержденного  абинетом ћинистров ”краины 19 но€бр€ 2008г.

  ¬ “Ёќ указана лишь приблизительна€ стоимость работ, а это 2 114 726,997 тыс. гривен.  онечна€ стоимость работ по реконструкции Ќ—  ќлимпийский будет утверждена  абинет ћинистром ”краины не раньше ма€ 2009 г., после завершени€ стадии ѕроект.

  —троительные материалы каких компаний будут использоватьс€? Ѕудет ли это происходить по тендерам?

  ¬опрос закупки строительных материалов дл€ проведени€ работ по реконструкции Ќ—  ќлимпийский находитс€ в компетенции √енерального подр€дчика по работам реконструкции јќ ’   ињвм≥сьбуд который действует согласно материальной смете расходов.

  ћатериалы закупают по расчетным ценам. ¬се строительные материалы (бетон, арматуры и др.), которые используютс€ сейчас дл€ реконструкции стадиона, отечественного производства. Ёто материалы высокого качества, подтвержденные соответствующими сертификатами.

  ѕосле завершени€ стадии ѕроект выбор и закупка других материалов также будет определ€тьс€ по тендерным процедурам.

  ѕочему реконструкци€ Ќ—  стоит вдвое дороже, чем строительство ƒонбасс-јрены?

  “очна€ стоимость реконструкции Ќ—  ќлимпийский будет известна в мае следующего года, после выполнени€ генпроектировщиком - gmp - стадии ѕроект.

  ѕриблизительна€ стоимость строительства ƒонбасс-јрены в 2007-м году была одинаковой со стоимостью работ реконструкции Ќ—  ќлимпийский, и тогда она достигала 300 млн долларов —Ўј, и это при разной вместительности (Ќ—  ќлимпийский сможет прин€ть на 23 тыс. зрителей больше).

  —егодн€ точна€ стоимость ƒонбасс-јрены пока неизвестна, стадион еще строитс€, и официальна€ смета строительства еще не была представлена общественности. ѕоэтому нельз€ сравнивать неизвестную официальную стоимость Ќ—  ќлимпийский и неизвестную пока стоимость ƒонбасс-јрены.  валифицированное сравнение можно будет сделать во второй половине 2009-го.

  Ѕудут ли задействованы деньги инвесторов?  аких и сколько?

  ƒл€ реконструкции Ќ—  ќлимпийский использовались пока исключительно средства из госбюджета ”краины. ¬опрос привлечени€ инвестиций может рассматриватьс€ в следующем году.

  Ѕудет ли стадион крытый, с подогревом?

  ќсновной целью при проектировании современных стадионов есть их способность принимать футбольные соревновани€ и другие спортивные и развлекательные меропри€ти€, такие как концерты, фестивали, театральные феерии и торгово-потребительские шоу, которые в свою очередь предоставл€ет возможность получени€ прибылей от указанной де€тельности, кроме учебно-спортивной, на прот€жении круглого года, несмотр€ на сезонность проведени€ спортивных меропри€тий.

  —тадион стопроцентно будет крытым и с подогревом пол€, дорожек и крыши стадиона. ѕоследн€€ будет изготовлена из светло прозрачной мембраны, котора€ будет содержатьс€ на базе металлических конструкций, и накроет 100% зрительских мест. Ёто разрешит использовать спортивный комплекс круглогодично.

   ак будет выгл€деть пристадионна€ территори€?

  Ќ—  ќлимпийский - это культовое сооружение, которое €вл€етс€ пам€ткой культурного наследи€ и одновременно местом выдающихс€ спортивных побед и достижений. ќн единственный среди спорткомплексов в ”краине имеет национальное значение, Ќ—  ќлимпийский призван вли€ть на всестороннее физическое воспитание граждан, воспитывать культуру здоровой жизни у будущих поколений.

  ѕоэтому одним из важнейших достижений в реализации этого масштабного проекта, администраци€ Ќ—  ќлимпийский считает обеспечение всесторонней ее доступности и эксплуатации комплекса круглый год.

  «а проектом, разработанным немецкой компанией GMP и адаптированн

  Pшeиti si zbytek tohoto komentбшe...

  [ Odpovмп ]


  ƒмитрий „ерн€вский ƒмитрий „ерн€вский Ќ—  ќлимпийский (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 11. January 2009 @ 18:54:36 CET *

  ƒмитрий „ерн€вский ƒмитрий „ерн€вский ƒмитрий „ерн€вский
  ƒмитрий „ерн€вский
  ƒмитрий „ерн€вский

  ¬о сколько окончательно обойдетс€ реконструкци€ стадиона в св€зи с девальвацией гривны на 46% только в но€бре?

  –еконструкци€ Ќ—  ќлимпийский проводитс€ согласно технико-экономическому обоснованию (“Ёќ), утвержденного  абинетом ћинистров ”краины 19 но€бр€ 2008г.

  ¬ “Ёќ указана лишь приблизительна€ стоимость работ, а это 2 114 726,997 тыс. гривен.  онечна€ стоимость работ по реконструкции Ќ—  ќлимпийский будет утверждена  абинет ћинистром ”краины не раньше ма€ 2009 г., после завершени€ стадии ѕроект.

  —троительные материалы каких компаний будут использоватьс€? Ѕудет ли это происходить по тендерам?

  ¬опрос закупки строительных материалов дл€ проведени€ работ по реконструкции Ќ—  ќлимпийский находитс€ в компетенции √енерального подр€дчика по работам реконструкции јќ ’   ињвм≥сьбуд который действует согласно материальной смете расходов.

  ћатериалы закупают по расчетным ценам. ¬се строительные материалы (бетон, арматуры и др.), которые используютс€ сейчас дл€ реконструкции стадиона, отечественного производства. Ёто материалы высокого качества, подтвержденные соответствующими сертификатами.

  ѕосле завершени€ стадии ѕроект выбор и закупка других материалов также будет определ€тьс€ по тендерным процедурам.

  ѕочему реконструкци€ Ќ—  стоит вдвое дороже, чем строительство ƒонбасс-јрены?

  “очна€ стоимость реконструкции Ќ—  ќлимпийский будет известна в мае следующего года, после выполнени€ генпроектировщиком - gmp - стадии ѕроект.

  ѕриблизительна€ стоимость строительства ƒонбасс-јрены в 2007-м году была одинаковой со стоимостью работ реконструкции Ќ—  ќлимпийский, и тогда она достигала 300 млн долларов —Ўј, и это при разной вместительности (Ќ—  ќлимпийский сможет прин€ть на 23 тыс. зрителей больше).

  —егодн€ точна€ стоимость ƒонбасс-јрены пока неизвестна, стадион еще строитс€, и официальна€ смета строительства еще не была представлена общественности. ѕоэтому нельз€ сравнивать неизвестную официальную стоимость Ќ—  ќлимпийский и неизвестную пока стоимость ƒонбасс-јрены.  валифицированное сравнение можно будет сделать во второй половине 2009-го.

  Ѕудут ли задействованы деньги инвесторов?  аких и сколько?

  ƒл€ реконструкции Ќ—  ќлимпийский использовались пока исключительно средства из госбюджета ”краины. ¬опрос привлечени€ инвестиций может рассматриватьс€ в следующем году.

  Ѕудет ли стадион крытый, с подогревом?

  ќсновной целью при проектировании современных стадионов есть их способность принимать футбольные соревновани€ и другие спортивные и развлекательные меропри€ти€, такие как концерты, фестивали, театральные феерии и торгово-потребительские шоу, которые в свою очередь предоставл€ет возможность получени€ прибылей от указанной де€тельности, кроме учебно-спортивной, на прот€жении круглого года, несмотр€ на сезонность проведени€ спортивных меропри€тий.

  —тадион стопроцентно будет крытым и с подогревом пол€, дорожек и крыши стадиона. ѕоследн€€ будет изготовлена из светло прозрачной мембраны, котора€ будет содержатьс€ на базе металлических конструкций, и накроет 100% зрительских мест. Ёто разрешит использовать спортивный комплекс круглогодично.

   ак будет выгл€деть пристадионна€ территори€?

  Ќ—  ќлимпийский - это культовое сооружение, которое €вл€етс€ пам€ткой культурного наследи€ и одновременно местом выдающихс€ спортивных побед и достижений. ќн единственный среди спорткомплексов в ”краине имеет национальное значение, Ќ—  ќлимпийский призван вли€ть на всестороннее физическое воспитание граждан, воспитывать культуру здоровой жизни у будущих поколений.

  ѕоэтому одним из важнейших достижений в реализации этого масштабного проекта, администраци€ Ќ—  ќлимпийский считает обеспечение всесторонней ее доступности и эксплуатации комплекса круглый год.

  «а проектом,

  Pшeиti si zbytek tohoto komentбшe...

  [ Odpovмп ]

  • sFEDFIAbSNluGvdVB od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 17:24:27 CEST *
  • agVJKQvDSkgoR od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 20:59:55 CEST *
  • ourGbbOoxlIEwrS od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 20:59:59 CEST *
  • oWRfIqfbbaVQIcIGlD od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 23:50:54 CEST *
  • hCCiKPHJMxuRRe od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 02:46:59 CEST *
  • kZfLuFgRjxfDbmcwMYG od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 05:42:47 CEST *
  • CZTuKVFdDv od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 08:13:18 CEST *
  • tczHNnhcNBl od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 10:14:28 CEST *

  Wanna to donload XRumer 5 shared! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 12. January 2009 @ 08:05:03 CET *

  Subj.
  Anybody have?

  I'ts better, if you have XRumer 5.04...
  Gimme url

  Thanks.

  [ Odpovмп ]


  ћобиадо 105 элитный телефон продаю 5ќ7 77 ќ8. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 12. January 2009 @ 20:14:31 CET *

  Mobiado 105GCB , новый элитный телефон от ћобиадо. —тильный дизайн, тонкий алюминиевый корпус,металлические кнопки.  расива€ подарочна€ лакированна€ коробка.100% реплика. ¬нутри стоит така€ же плата как и в оригинале.–еплика - это не копи€!  опи€ только внешне похожа, а реплика - полное внешнее и функциональное сходство.ќтлична€ цена, торг возможен. тел.(495)5ќ7-77-ќ8. www.teleforma.3dn.ru

  [ Odpovмп ]


  Pls, помогите девушке. я новичок... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 12. January 2009 @ 23:17:53 CET *

  «дравствуйте!

  нужен совет просвещенных людей...
   раем уха услышала про проект New Pro.

  ѕравда, как ни старадась, ничего не пон€ла...

  ≈сли здесь есть кто-нить из участников проекта Nwe Pro, пожалуйста, разъ€сните непон€тливой девушке, можно ли заработать в проекте?
  Ћегко ли это?
  „то конкретно надо делать?

  “олько € сюда загл€дываю редко.
  Pls, пишите на почту helentr88@mail.ru

  —пасибочки!
  ≈лена

  [ Odpovмп ]


  »нтересуюсь бизнесом в »нтернет (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 13. January 2009 @ 09:40:30 CET *

  ¬сем привет!

  ’очу зан€тьс€ мелким бизнесом... Ќо опыта маловато.
  по этой причине обращаюсь ко всем, в том числе и к здешней аудитории.
  Plz, расскажите о возможност€х организации предпринимательства в —ети.

  » еще одна просьба. я здесь не частый гость. ѕоэтому буду рад предложени€м в почте alprok89@mail.ru


  —пасибо!
  јлександр

  [ Odpovмп ]


  »нтересуюсь бизнесом в »нтернет (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 13. January 2009 @ 12:28:28 CET *

  «дравствуйте!

  »нтересуюсь мелким бизнесом... Ќо опыта маловато.
  по этой причине обращаюсь ко всем, в том числе и к вашей аудитории.
  ѕожалуйста, расскажите о возможност€х организации бизнеса в »нтернет.

  » еще одна просьба. я на форуме не частый гость. ѕоэтому буду рад советам и предложени€м в почте alprok89@mail.ru


  «аранее спасибо!
  јлександр ѕетрович

  [ Odpovмп ]


  ѕродам кодграббер. ¬скрывает автосигнализацию. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 14. January 2009 @ 11:00:58 CET *

  [b]ѕродаетс€ дл€ тестировани€ систем безопасности в автосервисах и страховых компани€х![/b]

  јлгоритмический кодграббер с мануфактурными кодами дешифровани€ самых известных в мире
  автомобильных охранных систем. јлгоритмический  одграббер ¬скрывает јвтосигнализации по
  Ќовой “ехнологии без помех в радио эфире и лишних блокировок пульта управлени€
  автосигнализации. ƒл€ полного управлени€ автосигнализацией алгоритмический кодграббер
  перехватывает всего один радио пакет кода с пульта управлени€ автосигнализации, даже и
  без самой автомобильной охранной системы р€дом. ѕосле того как радио пакет кода c пульта
  управлени€ автосигнализации перехвачен, јлгоритмический кодграббер автоматически создает
  виртуальный пульт управлени€ автосигнализации и записывает его во внутренний
  энергонезависимый EEPROM процессора. ƒальше одним нажатием на кнопку алгоритмического
  кодграббера запускаете виртуальный пульт управлени€ автосигнализации и вскрываете
  автомобильную охранную систему за секунды.

  [b]ѕоддерживает следующие сигнализации![/b]

  1).Sherif
  2).Alligator (все дополнительные брелки)
  3).A.P.S. (кроме 7000-9000)
  4).Jaguar
  5).Alligator ( пейджеры с жк дисплеем )
  6).Alligator (пейджер со светодиодами кроме S-275,S-250)
  7).Chelendger
  8).Pantera- (QX)
  9).Mongouse
  10).Duplex
  11).Pantera (SX)
  12).Fighter
  13).Cenmax (HIT-320)
  14).Pantera (с пейджерами обратной св€зи по 5’’’ серию включительно )
  15).Faraon
  16).KGB (дополнительные брелки включа€ старые модели)
  17).Berhut (дополнительные брелки)
  18).Berкut (пейджеры)
  19).KGB (пейджеры с обратной св€зью, проверенно на-VS 4000)
  20).Tomahawk(KEELOQ-TW7000 TW9000,TW9010,TW7010,TW7020,TW7030,TW9020,TW9030,950LE) ¬озможен автозапуск!
  21).Godzila
  22).Pandora (RX)
  23).Leopard
  24).Red Scorpio
  25).Inspektor
  26).Cenmax-MT7,
  27).Cenmax (A-700 A-900 )
  28).Cenmax (VT-200,VT-210)
  29).Partisan
  30).StarLine-Twage ј6,ј8,ј9,
  31).StarLine-Twage ¬6(черный брелок)
  32).StarLine-Twage ¬6(доп.брелок)
  33).StarLine-Twage¬6 (синий пейджер )
  34).StarLine-Twage ¬9(черный пейджер)
  35).StarLine-Twage ¬9 (доп.брелок)
  36).CENMAX VIGILANT ST-5, ST-7, ST-10, V-7, MT-8,
  37).FANTOM F-731, F-635LCD
  38).KGB ( FX-7)
  39).REEF (с красным светодиодом)
  40).Gorgon (с красным светодиодом)
  41).Black-Bug super (с красным светодиодом)
  42).Fortress(частично)
  43).StarLine-Twage ¬9(диалоговый синий пейджер)
  44).Eaglemaster
  45).TIGER (частично)
  46).StarLine-Twage ј2,A4
  47).Pantera (с пейджерами обратной св€зи c новой кодировкой серии SLK-350 SC-SLK-675 RS включительно )
  48).Alligator(с пейджерами обратной св€зи c новой кодировкой серии S-400 2WAY --- S-875 RS 2WAY)
  49).Sherif (с номым динамическим кодом CFM модели с ZX-1055 RS и далее )
  50).Mystery (пейджер со светодиодами)
  51).Leopard LS 70,LS 90

  [b]ќтдельное изделие.[/b]

  Sher-Khan 3-IV-5-6-7-8 ( у моделей 5 и 7 возможен запуск двигател€)

  [b] одграббер можно купить с проверкой без предоплаты. “.е вы его проверите, после чего производитс€ оплата.[/b]

  [b]ѕо всем вопросам пишите на мыло[/b] auto-kodgrabber@mail.ru

  [b]¬сем отвечу.[/b] ѕосле этого могу дать дл€ контакта ICQ номер.

  [ Odpovмп ]

  • cool forum od Anonym dne * Wednesday, 02. May 2012 @ 23:31:28 CEST *

   опи€ iPhone 3G (495) 507-77-08 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 17. January 2009 @ 17:24:27 CET *

  —ама€ качественна€ копи€ айфон.
  “елефон максимально точно похож на оигинал: сим карты вставл€етс€ сверху, разъем дл€ наушников сверху, сбоку кнопки громкости, задн€€
  крышка не снимаетс€, меню многостраничное, иконки можно перемещать, поддержка JAVA 2.0 (jimm и Opera работают без проблем),
  сенсоры поворота в плеере и при просмотре картинок, картинки пальцем можно листать, увеличивать и уменьшать, перемещать по экрану
  и проч....
  “акже предлагаю реплики попул€рных моделей ћобиадо
  Ѕольшой выбор у нас [u]www.teleforma.3dn.ru[/u]
  «воните +7(495) 5ќ777O8

  [ Odpovмп ]


  Hello guys & gals, IТm New (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 20. January 2009 @ 14:29:19 CET *

  Hi, i'm schoooler

  IТm new to the forum and just saying hello.

  [ Odpovмп ]


  decoration balloon mariage (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 22. January 2009 @ 23:50:59 CET *

  While it may seem obvious that you should choose the store in which you like the merchandise, you should also about about their exchange and return policy. New Hampshire: A female between the age of 13 and 17 years and a male between the age of 14 and 17 years can be married only with the permission of their parent (guardian) and a waiver. Notice that at the time, you had a very particular state of mind and a very particular way of seeing life. Fortunately, there was very less traffic on the road as we could reach Hyderabad in one stretch averaging some 60 kmph. Why? Because for once I know I'm on the right track.

  [ Odpovмп ]


  миллиционеры прикрыли де€тельность одного публичного дома (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 01. February 2009 @ 17:36:48 CET *

  менты прикрыли де€тельность одного бордел€ расположенного в г. ƒонецке. —воего рода бордель сделала у себ€ на квартире уроженка средних лет, жительница соседней страны, не законно проживающа€ в стране . ќна устраивала публичный дом за счет юных девушек обманом выманенных из сел и поселков соседних областей. ∆енщин сутенерша отбирала по видео и фото материалам, которые глупые юные женщины высылали по интернету дл€ прохождени€ конкурса в кино.  огда им поступал ответ по почте о приеме на работу и обещани€ продвижени€ в столичное модельное агентство, девочки скородобирались в город. ¬се выгл€дело хорошо на первый взгл€д. ѕо прибытию по указанному адресу девушек встречала хоз€йка и объ€сн€ла, что дл€ полного офформлени€ на работу нужно оказывать сексуальные услуги начальнику агентства, помощнику директора и так далее.
  ћногие девушки , испугавшись, убегали и забывали о карьере моделей, но кое кто не хотели возвращатьс€ в нищету и проз€бание в деревню, где вечно пьющий отец избивает мать, а учитель так и норовит залезть в трусики, предлага€ копейки. ј тут им платили большую зарплату за показ груди и писек дл€ порно журналов.
  ¬ услуги, предоставл€емые стрипбаром, входило изучение порно материаловшикарных девушек, изучение за дополнительную плату их прелестей вплоть до рассмотрени€ анала и вагины на гинекологическом кресле. —ледующей ступенью в услугах было съемка порно фото и видео материала и непосредственно сам секс с жертвами обмана.
   огда милици€ в полночьнагр€нула на квартиру обвин€емой женщины, гул€нка была в полном разгаре: в возрасте мужчины кавказкой внешности ебались , в том числе и групповухой, остальные развлекались тем, что удовлетвор€лись зрелищем и снимали групповухи на видео.
  ¬сего в квартире было много народу, включа€ двух подростков. Ёто была несовершенолетн€€ дочь хоз€йки и ее подружки, которые пь€ные двигались под музыку на столе. –азумеетс€, домашн€€ орги€, даже если ее считать аморальной, это личное дело каждого, но вот присутствие на вечеринке малолеток - это криминальное преступление, так что сутенерше придетс€ ответить за свое интимное увлечение перед законом по всем стать€м.

  [ Odpovмп ]


  ѕросмотреть безплатно порно ролик (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 01. February 2009 @ 21:03:20 CET *

  ѕривет помогите разобратьс€, дл€ чего на форуме нужен тег code, € не разобралс€, что им выделить нужно? » еще хочу додуматьс€ есть ли возможность, или тег, чтоб мои сообщени€ лицезрели только друзь€ с этого форума?

  [ Odpovмп ]


  менты прикрыли де€тельность одного публичного дома (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 02. February 2009 @ 06:59:07 CET *

  миллиционеры прикрыли де€тельность одного секс клуба расположенного в г. «апорожье. —воего рода стрипбар организовала у себ€ дома уроженка средних лет, уроженка соседней страны, не законно проживающа€ в городе . ќна устраивала публичный дом за счет симпатичных девушек обманом выманенных из сел и поселков соседних областей. ƒевочек сутенерша выбирала по видео и фото материалам, которые глупые шикарные девочки высылали с курьером дл€ прохождени€ конкурса на показ.  огда им поступал ответ по интернету о приеме на работу и обещани€ продвижени€ в столичное модельное агентство, женщины срочнодобирались в город. ¬се выгл€дело прилично на первый взгл€д. ѕо прибытию по указанному адресу девочек встречала хоз€йка и объ€сн€ла, что дл€ полного офформлени€ на работу надо оказывать сексуальные услуги главе агентства, помощнику директора и так далее.
  ћногие девочки , испугавшись, уходили и забывали о карьере звезд екрана, но некоторые не желали возвращатьс€ в нищету и проз€бание в деревню, где вечно пьющий отец бьет, а друг так и норовит залезть под юбку, предлага€ безделушки. ј тут им платили большую зарплату за показ груди и писек дл€ порно журналов.
  ¬ услуги, предоставл€емые борделем, входило просмотр порно материаловмолодых девушек, изучение за дополнительную плату их прелестей вплоть до рассмотрени€ анала и вагины на гинекологическом кресле. —ледующей ступенью в услугах было съемка порно фото и видео материала и непосредственно сам секс с обманутыми девушками.
   огда миллиционеры в полночьнагр€нула на хату сутенерши, вечеринка была в полном разгаре: пожилые мужчины кавказкой внешности трахались , в том числе и групповухой, остальные развлекались тем, что наблюдали за зрелищем и снимали групповухи на видео.
  ¬сего в квартире сидело человек 30, включа€ малолетних девочек. Ёто была несовершенолетн€€ дочь хоз€йки и ее подружки, которые голые пл€сали в центре комнаты. –азумеетс€, домашн€€ орги€, даже если ее считать аморальной, это личное дело каждого, но вот присутствие на вечеринке малолеток - это уголовное дело, так что проститутке придетс€ ответить за свое секс увлечение перед законом на всю катушку.

  [ Odpovмп ]


  –Ф–ї—П –≤—?–µ—Е –≤–Є–і–Њ–≤ –С–Є–Ј–љ–µ—?–∞!!! –Я–Њ—В–µ–љ—Ж–Є– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 02. February 2009 @ 11:32:22 CET *

  –°–Њ–±–µ—А–µ–Љ –і–ї—П –Т–∞—? –њ–Њ —?–µ—В–Є –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В
  –±–∞–Ј—? –і–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–ї–Є–µ–љ—В–Њ–≤ –і–ї—П –Т–∞—?–µ–≥–Њ –С–Є–Ј–љ–µ—?–∞!!!
  –°–Њ–±–µ—А–µ–Љ –і–∞–љ–љ—Л—Е –Ь–љ–Њ–≥–Њ!!! –С—Л—?—В—А–Њ!!! –Э–µ–і–Њ—А–Њ–≥–Њ!!!
  –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ —Д–∞–Ї—? e-mail www –∞–і—А–µ—? –Є–Љ–µ–љ–∞ –Є—В–і
  –£–Ј–љ–∞–є—В–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ—?—В–Є –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—?: +79133913837
  ICQ: 6288862
  Email: rassilka.agent@gmail.com
  Skype: prodawez

  [ Odpovмп ]


  ј кто как любит? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. February 2009 @ 04:53:04 CET *

  ѕриключилась тут у мен€ проблема, жена начала пилить мол скучно ей стало в постели со мной. ƒавай, говорит новое что-то придумаем.
  ¬от и хотелось у вас совета попросить, как разнообразить сие таинство? ¬ сексшоп может сходить?

  [ Odpovмп ]


  »стина о добре и зле (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. February 2009 @ 10:01:36 CET *

  “ождество противоположного есть добро.
  ѕротиворечие между противоположным есть зло.

  «акон “ождества (равновеси€) ѕротивоположного Ц это ѕринцип —уществовани€: ибо все существующее тождественно (уравновешенно). “ак, например, если бы в —олнечной системе вдруг нарушилось тождество Ц равновесие противоположных сил (центробежной и центростремительной), —олнечна€ система прекратила бы свое существование, а если бы одно крыло птицы стало противоречить другому, птица не смогла бы летать.

  «акон  ачественного —оответстви€ (равенства) ѕротивоположного Ц это ѕринцип —осуществовани€: так как без соответстви€ Ц равенства противоположного не может быть достигнуто тождество Ц равновесие противоположного. “ак канатоходец, который балансирует над пропастью, поддерживает состо€ние спасительного равновеси€ с помощью равных по весу сторон своего шеста. ќднако, самым €рким примером, свидетельствующим о «аконе —оответстви€, €вл€етс€ —»ћћ≈“–»я, котора€ царит в окружающем мире.

  «акон Ёволюции, отрицающий несоответствие его противоречием и утверждающий соответствие его тождеством Ц это ѕринцип ѕравосуди€: поскольку природа отрицает несоответствие его противоречием, а разум судит преступника его злом.

  ѕротивоположности Ц это —ущность ”стройства ћироздани€ (поскольку всЄ существующее содержит в себе противоположное), а —ущность ћироздани€, объедин€юща€ в себе ѕринцип —уществовани€, ѕринцип —осуществовани€ и ѕринцип ѕравосуди€ Ц это и есть »стина.

  ѕротивоположность €вл€етс€ Ћ” ј¬ќ…, если она отрицает существование своей противоположности. “ак, например, ѕротиворечие - это отсутствие “ождества. ќднако, нельз€ уравновесить существующее несуществующим. “от, кто думает иначе, пусть попробует уравновесить существующую гирьку на весах несуществующей. ƒругими словами, Ќ≈—”ў≈—“¬ќ¬јЌ»≈ подразумевает Ќ≈—”ў≈—“¬”ёў”ё Ц Ћ” ј¬”ё ѕ–ќ“»¬ќѕќЋќ∆Ќќ—“№, с которой может быть достигнуто только Ќ≈—”ў≈—“¬”ёў≈≈ Ц Ћ” ј¬ќ≈ “ќ∆ƒ≈—“¬ќ. »менно поэтому между ƒобром и «лом не может быть тождества.

  [ Odpovмп ]


  «агоним кризис обратно в америку? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. February 2009 @ 15:48:10 CET *

  ћногие аналитики полагают, что цены на нефть достигли своего минимума, и в дальнейшем могут вырасти до 65 долларов за баррель, тем самым оказав рублю поддержку.
  Ѕанковска€ система –оссии ненамного старше отечественного фондового рынка, а это значит, что к ней смело можно примен€ть термин Уразвивающа€с€Ф. ѕо сравнению с банковскими системами јмерики и Ўвейцарии, наша Укровеносна€ системаФ экономики, как любит называть ее президент, находитс€ на этапе своего становлени€.

  Ќесмотр€ на различные причины возникновени€ кризиса, последстви€ их дл€ банковской системы идентичны и легко предсказуемы.

  [ Odpovмп ]


  I canТt understand how to add your site in my rss reader (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 05. February 2009 @ 05:06:38 CET *

  Hello to all :) I canТt understand how to add your site in my rss reader. Help me, please

  [ Odpovмп ]


  Ќаш јршавин совсем охренел. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 05. February 2009 @ 15:03:06 CET *

  Ќаш јршавин совсем охренел.
  —делал из своего перехода просто какой-то истеричный спектакль.
  ј с виду вроде приличный парень.
  „то думаете?

  [ Odpovмп ]


  √де „ичваркин? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 05. February 2009 @ 23:02:40 CET *

  Ѕизнесмена-эмигранта „ичваркина хот€т посадить в тюрьму, а у нас в –оссии он превращаетс€ в политический символ.
   то же так хочет его зарыть?

  [ Odpovмп ]


  ¬алютный курс рубл€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 06. February 2009 @ 02:54:08 CET *

   ак забавно слушать по всем радиостанци€м вопрос пробьет ли рубль отметку 41.
  ћожно подумать, что кто-то в этом сомневаетс€.

  [ Odpovмп ]


   то это - ABL SURSUM ? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 06. February 2009 @ 12:59:42 CET *

   то такие ABL ?

  [ Odpovмп ]


  ¬сем привет. »нтересует ваше мнение. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 06. February 2009 @ 14:22:39 CET *

  ¬сех приветствую. Ќезнал где спросить, спрошу здесь. »нтересует ваше мнение по поводу происход€щего в стране. ƒумаю никого не прошел стороной кризис, всех, в большей или меньшей степени, он коснулс€. ќтпишитесь, пожалуйста, в этой теме, какими способами боритесь с негативными моментами, св€занными с кризисом.

  [ Odpovмп ]


  Ѕезлимитный тариф от 1100р в мес€ц с Ќƒ— +7495 5077708. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 07. February 2009 @ 12:00:16 CET *

  Ѕезлимитные тарифы от ћегафона:
  - абон. плата от 1100р в мес€ц с Ќƒ—(фед. номер)
  - абон плата от 2150р в мес€ц с Ќƒ—(пр€мой номер)
  [b]ѕодключение ограничено!!![/b]
  [u]ѕо вопросам подключени€ звоните +7 495 5ќ7 77 ќ8 (с 10 до 21чч)[/u]

  [ Odpovмп ]


  –‘  приглашает на бесплатный семинар (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 07. February 2009 @ 12:34:07 CET *

  ‘ирма –‘  проводит семинар в —анкт-ѕетербурге про экономический кризис в –оссии и в мире.
  “ема лекции "—кажи американскому лохотрону нет или зачем нужны доллары".
  «ан€тие проводитс€ при поддержке специалистов Larson&Holz.

  справочный телефон в —пб 495-62-42

  [ Odpovмп ]


  „то значит ABL ? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 11. February 2009 @ 01:36:35 CET *

  „то такое јЅЋ —”–—”ћ?

  [ Odpovмп ]


  ¬ыход в топ, прогон! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 11. February 2009 @ 19:14:50 CET *

  —пециалист предлагает:
  1 ѕродвижение сайтов в поисковых системах: Yandex, Rambler, Google. на первые позиции. - 300$
  ѕоискова€ оптимизаци€.
   онтекстна€ реклама.
  “олько "белые" методы.

  2.–егистраци€ сайта по белым каталогам
   оличество каталогов:
  - 4000 (автоматическа€ регистраци€ с вводом капчи)
  - 1030 (ручна€ регистраци€) + 20 закрытых - 10$
  –езультаты регистрации:
  - ѕрирост беклинков: +300-400
  - ѕрирост т»÷: не менее 30-50 дл€ новых сайтов и более дл€ авторитетных.
  - ѕрирост PR: 3-4
  - «начительный рост позиций в поисковых системах.
  Ўирокий перечень дополнительных услуг.
  Ќе упускайте такой возможнгости, наши сайты наход€тс€ на первых позици€х поисковиков уже 6 лет!
  т. 8-903-667-27-68 ћаксим. E-Mail: minimaxi@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  ѕредлагаем ћќ–ќ«ќ—“ќ… ”ё ƒќЅј¬ ” (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 12. February 2009 @ 01:16:33 CET *

  ѕредлагаем ћќ–ќ«ќ—“ќ… ”ё ƒќЅј¬ ”,
  »спользуетс€ в строительстве при температуре до -25—.
   алий углекислый технический полутораводный (ѕоташ) √ќ—“ 10690-73.
  –оссийского производства, мешки по 50кг, 5кг.
  г.≈катеринбург,г.«аречный
  тел: 8-912-61-31-352
  (34377) 7-28-54, 7-40-69

  [ Odpovмп ]


  ¬ыкуп траффика! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 12. February 2009 @ 12:23:55 CET *

  ѕродаю качественные загрузки!

  ћикс без јзии - 45$/1k 40k p/day
  с јзией - 25$/1k 60k p/day
  јзи€ - 12-15$/1k 20k p/day
  Ўтаты и прочие страны, качество отличное!!! ¬се загрузки чистые!
  icq - 478ноль8п€ть751

  [ Odpovмп ]


  » снова —олодун (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 12. February 2009 @ 23:34:43 CET *

  » снова —олодун

   оли вже припин€тьс€ знущанн€ над системою ћ¬— ?  оли вже ёр≥€ Ћуценка залишать хибн≥ бажанн€ Ђпристроюватиї своњх приб≥чник≥в до Ђхл≥бор≥зкиїЕ. Ќе дивл€чись н≥ на щоЕ Ќе враховуючи н≥чогоЕ.

  ј €к ще можна назвати спробу поверненн€ до власного ќл≥мпу скомпрометованого з ус≥х бок≥в заступника начальника ”ЅЌќЌ ƒонецьк≥й област≥ —олодуна ќ.¬..

  „ого т≥льки не було в житт≥ ц≥Їњ людини, але дл€ Ћуценка в≥н в першу чергу ЦЂ учасник помаранчевоњ революц≥њ ї, так би мовитиЕр≥дна людина, дарма що тавра н≥де ставити. “ак от, €к у казц≥: Ђ ≤ забажав —олодун ќ.¬. бути володарем ƒонецькоњ м≥л≥ц≥њ, ≥ контролювати њњ Е з посади кер≥вника служби внутр≥шньоњ безпекиЕї “ому звернувс€ в≥н до Ђзолотоњ рибкиї, перепрошую, до ёр≥€ ¬≥тал≥йовича, пустив сльозу, переказав, що боротьба з наркотиками це не дл€ нього, що т€жко йому, а Ђвокруг одни козлыїЕ ќсь €кби самих м≥л≥ц≥€нт≥в контролювати та примушувати краще працюватиЕоце б було класно !!! Ѕатогом њх, батогом !!! “а й головна б≥ль, €к розкривати злочини ≥ перешкоджати розповсюдженню б≥лоњ смерт≥, припинитьс€Е ј нав≥що вже цеЕ ј ск≥льки всього ≥ншого булоЕ

  « оф≥ц≥йного документу : Ђ —олодун ќ.¬. у вересн≥ 1999 року зв≥льнений з орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни. ѕ≥дставою дл€ зв≥льненн€ Ї неодноразов≥ груб≥ порушенн€ службовоњ дисципл≥ни п≥д час його роботи у  раматорському м≥жрайонному в≥дд≥лу Ѕќ« ”Ѕќ« ”ћ¬— ”крањни в ƒонецьк≥й област≥. “ак, внасл≥док непрофес≥йних д≥й —олодуна ќ.¬. в с≥чн≥ 1999 року мав м≥сце випадок перевищенн€ ним своњх повноважень ≥ грубо порушено права громад€нина Ќ.. ѕ≥сл€ прит€гненн€ до дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥ —олодун ќ.¬. належних висновк≥в не зробив, в≥д документуванн€ злочинноњ д≥€льност≥ ст≥йких орган≥зованих злочинних угруповань самоусунувс€, за що його понижено в посад≥.ї јле, все це було лише лог≥чне продовженн€ краху бажань —олодуна зайн€ти Ђдостойное местої у ≥Їрарх≥њ √”Ѕќ«” Е

  « оф≥ц≥йного документу : Ђ ” 1999 роц≥ —олодун ќ.¬. звернувс€ до √”Ѕќ« ћ¬— ”крањни з рапортами про корупц≥йн≥ звТ€зки його начальника Ѕантуша ¬. . ѕ≥сл€ перев≥рки факт≥в, викладених в рапортах встановлено, що ≥нформац≥€, €ку в≥н надав, безп≥дставна, факти свого п≥дтвердженн€ не знайшли.  р≥м того, були вивчен≥ морально-д≥лов≥ €кост≥ —олодуна ќ.¬. та зг≥дно висновку службового розсл≥дуванн€ запропоновано остаточно вир≥шити питанн€ щодо подальшого перебуванн€ —олодуна ќ.¬. на служб≥ в ќ¬—Е
  Ќаказом начальника ”ћ¬— област≥ в≥д 20.09.1999 є 208 о/с —олодуна ќ.¬. зв≥льнено з ќ¬— за п. 64 ДеФї. ѕодальш≥ зверненн€ —олодуна до ћ¬— з≥ скаргами про його незаконне зв≥льненн€ н≥ до чого не призвели. јдже, зг≥дно висновку службового розсл≥дуванн€ проведеного ћ¬— ”крањни у 2001 роц≥ та затвердженого заступником ћ≥н≥стра внутр≥шн≥х справ ”крањни, п≥дстав дл€ поновленн€ на служб≥ в ќ¬— —олодуна ќ.¬. не вбачалось. ’тось би в≥дступив, але т≥льки не наш Ђгеройї. ” 2004 роц≥ —олодун д≥йшов аж до ¬ерховного суду та таки дом≥гс€ поновленн€ себе - Ђкоханогої на посаду оперуповноваженого в ќ¬—  раматорського м≥жрайонного в≥дд≥лу Ѕќ« ”Ѕќ« ”ћ¬— ”крањни в ƒонецьк≥й област≥. ќй, не дарма —олодун в≥дв≥дував  ињв, ой не дармаЕ —т≥льки нових знайомств, ст≥льки нових звТ€зк≥вЕ ѕомаранчева революц≥€ЕЌов≥ ≥дењ у боротьб≥ з≥ злочинн≥стюЕ ≤ ось, €к т≥льки оновивс€ —олодун в ќ¬—Е то був негайно призначений начальником  раматорського ћ¬ ”ћ¬— ”крањни в ƒонецьк≥й област≥. ƒиво, та й год≥ !!! „и, н≥ Ц браво ёр≥ю ¬≥тал≥йовичу, браво !!! ј, що ж робив наш чар≥вник 5 рок≥в у Ђвимушен≥йї в≥дпустц≥ ??? “рохи перепродавав автотранспорт (щось б≥л€ 26 одиниць), трохи придбав засоб≥в дл€ пересуванн€ ( щось б≥л€ 8 одиниць)Е “а це так, по б≥дност≥Е “а до √ерман≥њ вињжджавЕ теж мабуть жебракувати.

  ѕрикольно , що Ђбезроб≥тнийї —олодун ќ.¬. неодноразово звертавс€ до судових установ з позовами до ƒј≤, €ка €к на його думку, безп≥дставно в≥дмовл€ла у реЇстрац≥њ автотранспортних засоб≥в ≥ноземного виробництва, €к≥ за базами даних Ќац≥онального центрального бюро ≤нтерполу в ”крањн≥ знаходились у розшуку, €к викраден≥. ѕовернувшис

  Pшeиti si zbytek tohoto komentбшe...

  [ Odpovмп ]

  • HpLRNHLELnrunf od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 17:23:09 CEST *
  • yqpAgHBiZYRXZV od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 17:26:39 CEST *
  • ...cenzurovбno za vulgarismy... od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 20:58:17 CEST *
  • djOVbLnGKIVnxfzH od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 20:58:21 CEST *
  • yxvmPIJnoxGFQhruX od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 21:03:42 CEST *
  • PyJZohjXCQ od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 21:03:47 CEST *
  • OORgwyfyHr od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 23:49:45 CEST *
  • VXGqbndkDQIVH od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2016 @ 23:53:02 CEST *
  • fAvhiLZEYPPIjBve od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 02:45:46 CEST *
  • IXEGLVvgvBiFeeTS od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 02:49:25 CEST *
  • zDiUHJOyjizrZ od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 05:41:36 CEST *
  • frYnGdTypLhA od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 05:44:54 CEST *
  • AeAIbkFqqNX od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 08:12:37 CEST *
  • mCqZLCMxcJfA od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 08:14:36 CEST *
  • nhRVERHgUVpn od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 10:13:27 CEST *
  • NFobefJWSm od Anonym dne * Wednesday, 05. October 2016 @ 10:15:55 CEST *

  Ёто нешт€чЄк когда музычка играет (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 13. February 2009 @ 02:50:05 CET *

   ласные у вас сайт !
  ќппа оппа па

  [ Odpovмп ]


  ¬аш регистратор в ћоскве. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 13. February 2009 @ 16:27:32 CET *

  ќткрытие и закрытие фирм, за 10000 рублей, √отовые фирмы за 29 000 рублей с директором и счЄтом в банке. Ћиквидаци€ организаций за 10000 рублей, получение извещений из ‘ондов, юридические адреса, продление, почтовое обслуживание, выписок из налоговой инспекции. ќбналичивание, обналичка денег, получение денег наличными нашими директорами. Ѕесплатный выезд специалиста к ¬ам в офис. ќбналичка (обналичивание) - реализаци€ различного рода финансовых схем, направленных...
  ƒеньги перечисл€ютс€ посредством денежного перевода либо на карточный счет, который легко обналичить. “ака€ схема также €вл€етс€ вполне законной и удобоваримой.
  ¬ нашем деле главное не цена, а надежность отношений.
   онтактный телефон: 8-962-977-3711 ћаксим (¬аш регистратор)
  Email: inmir@bk.ru
  аська: 373336644  [ Odpovмп ]


  ѕогнали дарить ÷иалис!!! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 13. February 2009 @ 17:45:05 CET *

  ѕогнали дарить ¬иагру!!

  [ Odpovмп ]


  ѕобежали юзать ¬иагру!! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 13. February 2009 @ 23:30:16 CET *

  ѕоехали дарить —иалис!!

  [ Odpovмп ]


  —вой онлайн бизнес на дому (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 14. February 2009 @ 01:30:41 CET *

  ѕипл , подскажите , как заработать в сети,
  есть какой-нибудь реальный бизнес в интернете,
  с возможностью работать в свободное врем€?
  ќчень хотелось бы организовать бизнес на дому, но не знаю даже как начать INTERNET-бизнес. ” кого какие мысли,
  кто что может посоветовать , кто каким онлайн бизнесом занимаетс€?

  [ Odpovмп ]


  Ќемецкий €зык. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 14. February 2009 @ 17:04:47 CET *

  ¬ "Ўколе –азговорных языков" работает свой штат высококвалифицированных преподавателей.
  ¬се преподаватели - профессиональные филологи, прошедшие аттестацию Ѕританского —овета и
  имеющие высший уровень владени€ иностранным €зыком. «воните нам по телефону в —анкт ѕетербурге: +7 (812) 320-82-82

  [ Odpovмп ]


  Im from italiabo (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 15. February 2009 @ 17:06:19 CET *

  Italinos
  Gratis
  Del torros !

  [ Odpovмп ]


  √де учат веб-мастерству? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 17. February 2009 @ 00:15:37 CET *

  ƒоброго времени суток! ћне вот тут стало интересно, а есть какие-нибудь он-лайн школы, курсы или что-то подобное, где учат на веб-мастеров? ѕытаюсь найти, но ничего не нахожу. ќчень хочу стать веб-мастером, слышал, что они хорошо получают. » вообще очень интересно, как это так они работают? » есть ли какие-нибудь спецпредметы, или ещЄ какие-нибудь специальные дисциплины, которые веб-мастерам знать об€зательно? ћожет кто поможет, если не сложно?
  —лышал, что новичков в этой среде не очень люб€т - и как тогда быть?

  [ Odpovмп ]


  Hello webmaster (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 17. February 2009 @ 18:21:17 CET *

  Hello webmaster,
  I would like to share with you a link, write to alarroste@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  ѕродвижение сайтов. ѕодн€тие т»÷. ќптимизаци€. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 17. February 2009 @ 18:31:29 CET *

  ƒоброго дн€, мемберы и не мемберы www.hazena.pb.cz!

  ѕредлагаю раскрутку сайтов, комплексный подход. „то получаете ¬ы, сделав свой выбор в нашу пользу?
  1. ѕодн€тие т»÷ за 1-2 аппа до +30 с превого раза как минимум. ¬ажно дл€ яндекса.
  2. ѕодьЄм ѕ– до2 как минимум ( с 0 ) за первый апп.
  3. ѕодн€тие в выдаче поисковых систем по [b]реальным[/b] высокочастотным запросам! ¬ы получите только тех посетителей, в которых нуждаетесь!

  Ќикаких —јѕ и линкобирж! “олько ручна€ работа. –езультаты будут видны буквально через мес€ц.
  Ѕан от поисковиков не реален- используютс€ только белые методы раскрутки.
  –еально низкие цены. јвторские наработки проверенные годами.  ак новые так и старые домены.

  я у вас на www.hazena.pb.cz не частый гость- в личку не писать. ¬ топике отвечать не буду.
  ќтвечу на вопросы по асе 3-шесть-93358-восемь-6

  [ Odpovмп ]


  ѕривет! “ы интернетчик? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 18. February 2009 @ 23:14:34 CET *

  ѕриветы.
  ѕодскажите, где можно скачать XRUMER 5 нахал€ву. ѕрограмма очень нужна€ дл€ раскрутки сайта, все хвал€т... ћне надо распиарить несколько своих инет-проектов.
  Ѕуду благодарна за любую помощь. “опик, возможно, не к месту на вашем форуме - и тем не менее.

  [ Odpovмп ]


  Hdr фото (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 19. February 2009 @ 00:51:24 CET *

  ќчень красивые фотографии это только один из вариантов, сохранение файла, и лишние детали, мало кто из увлеченных фотографией. ќбъектов съемки в одной сцене, смогут вам дать точно пон€ть, так и наиболее светлых участках, можно провести двум€ способами: второй: подбирать вручную. ¬ы должны будете вз€ть когда по задумке автора особенно в ситуаци€х, в общем, без HDR тут не обойтись. » не дышите вс€ основна€ работа tone mapping как Photomatix Pro выдава€ на выходе специальных HDR-программ его необходимо исправить, по чему ею провод€т, и гибкий инструмент, с помощью масок воспользоватьс€ всей информацией? “акже открываем вам загл€нуть естественно, все зависит снимать со штатива, CinePaint.

  [ Odpovмп ]


   огда закончитс€ экономический кризис? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 19. February 2009 @ 16:36:54 CET *

   ак вы думаете, когда в –оссии закончитс€ мировой фин.кризис?
  ћногих моих друзей уволили с работы, в ѕетербурге сейчас с работой просто беда.

  [ Odpovмп ]


  Hello everybody! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 20. February 2009 @ 00:22:16 CET *

  Hello everybody!

  [ Odpovмп ]


   артины (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 20. February 2009 @ 03:49:06 CET *


  ’удожественна€ галере€ Magenta Art Gallery предлагает своим посетител€м широкий ассортимент современной и антикварной живориси.
  ¬се антикварные предметы искусства, представленные в нашей галерее, имеют безупречную историю и €вл€ютс€ прекрасными объектами дл€ инвистиций.
  —овременна€ живопись, выставленна€ в нашей галерее, высочайшего качетсва, прошедшие строгий художественный отбор.
  ћы, так же, приглашаем всех желающих прин€ть участие в форуме искусствоведов на Magenta Art Gallery, где наши посетители выкладывают научные и аналитические статьи,
  обсуждают "гр€чие" новости прошедших антикварных торгов, предлагают к продаже —таринные предметы., консультируютс€ по разным вопросам, св€занными с тематикой современного искусства и искусства прошлых столетий.

  [ Odpovмп ]


   ак долго будет кризис? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 20. February 2009 @ 06:17:44 CET *

  Ќаконец-то в газетах написали, что кризис продлитс€ три года, а то впаривали народу, что весной все будет отлично. Ќу за кого же нас принимают?
  я думаю, что и в три года не уложимс€.
  „то думаете?

  [ Odpovмп ]


  »звините за вчерашний дурдом (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 20. February 2009 @ 23:32:52 CET *

  ƒ”–ј, разобралас€ )))) всем сорри

  [ Odpovмп ]


  Ќа дне (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 21. February 2009 @ 04:48:34 CET *

  ѕодскажите где скачать, может видел кто

  [ Odpovмп ]


  Nokia 8800 Sapphire Arte копи€. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 22. February 2009 @ 03:16:05 CET *

  ѕредлагаю реплики ћобиадо ѕрофессионал 105
  Ѕольшой выбор тут [u]www.teleforma.3dn.ru[/u]
  «воните +7(495) 5ќ7-77-O8

  [ Odpovмп ]


  Im fro italinos (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 22. February 2009 @ 09:34:40 CET *

  Gratis sito !
  vbillisinmo

  [ Odpovмп ]


  Obmen reklamoi (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 24. February 2009 @ 15:04:08 CET *

  Zainteresovan v obmene reklamoi s etim saitom
  Proshu napisat` na fupfesthesk@mail.ru
  Tam obsudim vse detali
  Tam zhe i skazhu sait, stobi vi ne podumali, shto ya spamlyu!
  Spasibo!

  [ Odpovмп ]


   то виноват в кризисе (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 24. February 2009 @ 15:26:11 CET *

   ризис, говор€т, в марте усилитс€. ’отелось бы знать, кто зате€л все это
  и как вообще мы докатились до такой жизни.

  [ Odpovмп ]


  ≈женедельно обновл€ема€ таможенна€ база данных –оссии только (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. February 2009 @ 21:21:30 CET *

  ≈женедельное обновление таможенна€ базы данных –оссии /”краины обращатьс€ только на info@rusdata.com все экспертно-импортные операции, произведенные, на всех таможенных терминалах –оссии содержит банк данных грузовых таможенных деклараций по экспорту-импорту –‘ info@rusdata.com
  Ѕаза данных таможни здесь info@rusdata.com €вл€етс€ уникальным незаменимым инструментом info@rusdata.com дл€ маркетинговых исследований. основанным, на данных грузовых таможенных деклараций √“ . “аможенна€ база полную info@rusdata.com информацию о: покупателе; поставщике; номере √“ƒ; описанию товара; коде товара по “Ќ ¬Ёƒ; количестве; info@rusdata.com стоимости; дате сделки; банках обслуживающих сделку; таможенном терминале и т.д. “аможенна€ база данных позвол€ет оценить:
  по любому товару или группе товаров info@rusdata.com * ќценка де€тельности российского участника ¬Ёƒ: объем и динамика сделок, info@rusdata.com товарный ассортимент, фирмы-партнеры, ценова€ политика, опыт работы и т.д.
  * ќпределение всех импортеров / экспортеров товара или товарной группы. info@rusdata.com
  * –асчет средних контрактных цен и анализ условий поставок info@rusdata.com
  * »сследование структуры импорта / экспорта: распределение товарных потоков по странам, регионам –оссии, видам транспорта, таможенным постам

  ќценка объема внешнеторгового рынка по любому товару или группе товаров info@rusdata.com
  ќпределение всех импортеров / экспортеров товара или товарной группы. –асчет доли рынка, принадлежащей каждой фирме
  ѕредусмотрено еженедельно оперативное обновление таможенной базы данных –оссии. Ѕаза данных доступна с 19996 года по текущую дату.

  [ Odpovмп ]

  • [Bez pшedmмtu] od Anonym dne * Saturday, 10. October 2009 @ 12:10:57 CEST *
  • Impampartibre od Anonym dne * Tuesday, 05. January 2010 @ 00:19:58 CET *

  ¬zлом мейл до победного конца (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 03. March 2009 @ 23:25:33 CET *

  ѕредоставл€ютс€ услуги взлома на:
  mail.ru(inbox.ru,bk.ru,list.ru), rambler.ru, yandex.ru(narod.ru,ya.ru),
  gmail.com(googlemail.com), yahoo.com, hotmail.com(live.com), vkontakte.ru, odnoklassniki.ru.

  — уважением, Vzlom3k.
  ICQ Ц 202762
  Skype - Vzlom3k
  vzlom3K@list.ru

  [ Odpovмп ]


   то разобралс€ с новым оформлением счетов-фактур. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. March 2009 @ 00:39:46 CET *

  “рудна участь сотрудника бухгалтерии.
  »зменнени€ в законодательстве по оформлению счетов-фактур на авансы выданные вроде бы прин€ты, а бухгартерска€ программа не обновл€етс€.
  ”била много времени в »нтернете, нашла семинары: www.finans.ru_
  —оответственно возникает вопрос есть ли резон посещать тренинг?

  [ Odpovмп ]


  јвтоинструктор ...cenzurovбno za vulgarismy... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. March 2009 @ 04:18:40 CET *

  ”роки вождени€ на новой учебной машине HYUNDAI Getz (ј¬“ќћј“)
  »нструктор с 20и летним стажем, поможет освоить технику вождени€, отработать основные навыки, подготовитс€ и сдать экзамены. «аниматс€ можно как на любой вашей, так и на собственной новой учебной машине HYUNDAI Getz (јвтомат). ћне 44г. Ќе курю, не ругаюсь. —тоимость одного зан€ти€, на HYUNDAI Getz (јвтомат) 600 руб, на вашей 500 руб (час- 60 мин.). ¬стреча в районе ЅирюлЄво-западное, ћ. јк.янгел€, ћ. ѕражское, ћ. ёжна€.
  —в€зь: тл. 384-61-96 сот. 8-916-879-09-32 до 24.00 . ICQ 232-420-359. fnv64@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  Ёто будет вам интересно (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. March 2009 @ 07:02:22 CET *

  ƒобрый день!
  ќчистка сточных вод в —анкт-ѕетербурге. –екомендуем использовать наиболее современный и прогрессивный метод. —жигание осадка. ѕосле биологической очистки сточных вод образуетс€ загр€зненный излишек активного ила. ≈го обезвоживают в центрифугах (или центрипрессах), и образуетс€ зловонна€ сыра€ масса (<<кек>>), с которой что-то потом надо делать. –аньше ее свозили на специальные полигоны, которые находились на ¬олхонском шоссе, на юге и в районе Ќовоселок на севере города. Ќо мест дл€ складировани€ оставалось все меньше, от свалок шла вонь на километры. ¬ конце 2007 года в √”ѕ <<¬одоканал —анкт-ѕетербурга>> ввел в строй два завода по сжиганию осадка сточных вод (на —еверной станции аэрации и на ёго-западных очистных сооружени€х). –анее, в 1997 году, у нас на ÷ентральной станции аэрации был введен первый в –оссии и крупнейший в ≈вропе завод по сжиганию осадка. ƒо ввода в строй заводов по сжиганию обезвоженный иловый осадок вывозилс€ на полигоны, расположенные в пригородах —анкт-ѕетербурга. Ќа сегодн€ —анкт-ѕетербург €вл€етс€ единственным городом –оссии, добившимс€ комплексного решени€ сложнейшей экологической проблемы утилизации осадка сточных вод, котора€ в насто€щее врем€ остро стоит практически во всех индустриально развитых странах.  роме того, в —анкт-ѕетербурге уже разработаны и способы хоз€йственного применени€ осадка золы, который образуетс€ в процессе сжигани€.

  [ Odpovмп ]


  ѕеревод английский, немецкий, французкий, испанский, нотариа (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. March 2009 @ 15:45:45 CET *

  ”слуги профессионального ѕ≈–≈¬ќƒј. јнглийский, немецкий, французский, испанский €зыки, большие объемы, работаем с организаци€ми, нотариальное заверение. Ѕез выходных
  —ергей тел. 8-926-331-68-31; 8-916-783-35-23, 8-926-331-68-31; 8-916-783-35-23
  e-mail: ac1221@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  Ќј–јў»¬јЌ»≈ ¬ќЋќ—, ѕЋ≈“≈Ќ»≈  ќ— –ј«Ќќ… ƒЋ»Ќџ, ј‘–» јЌ— »≈  ќ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. March 2009 @ 17:55:27 CET *

  Ќј–јў»¬јЌ»≈ ¬ќЋќ— ѕќ ¬—≈ћ “≈’ЌќЋќ√»яћ, ѕЋ≈“≈Ќ»≈  ќ— –ј«Ќќ… ƒЋ»Ќџ
  (ј‘–» јЌ— »≈, —≈Ќ≈√јЋ№— »≈, ‘–јЌ÷”«— »≈), ¬—≈ ¬»ƒџ ј‘–ќѕ–»„≈—ќ 
  (√ќ‘–≈, ѕќЌ»,  ≈–Ћ»-ѕќЌ»,«»«» ѕ–яћџ≈ » √ќ‘–»–ќ¬јЌЌџ≈,“¬»—“џ)
  e-mail: xristina@inbox.ru
  тел. 8-926-288-49-60, 8-926-160-01-09  ристина.

  [ Odpovмп ]


  наращивание ногтей, виды дизайна, маникюр/педикюр - классиче (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. March 2009 @ 23:35:19 CET *

  Ќаращивание ногтей (гель/акрил) (формы/типсы) - под лак, френч.
  ¬се виды дизайна,
  ћаникюр/педикюр - классический, SPA,
  Ќаращивание волос,
  Ќаращивание ресниц (пучковые/поресничные),
  ѕрокалывание ушей,
  ѕирсинг,
   раска и оформление бровей/ресниц,
  ¬ыезд на дом.
  тел. 8-926-055-36-54 Ќаталь€.

  [ Odpovмп ]


  ћалыши пишут богу :) (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 05. March 2009 @ 04:01:31 CET *

  «дравствуй, √осподи.  ак у “еб€ дела?  ак живешь?  ак здоровье?
  ∆ен€, 2 кл.

  ѕричем тут ребро, когда делают человека. Ќе надо л€-л€, √осподи.
  Ёдик, 3 кл.

  „о € хочу спросить у “еб€? ј ни чо!
  ‘ед€, 1 кл.

  я с ней два года ходил в садик, целых полгода училс€ в первом классе, и вот однажды она мне за€вила: Ућы с тобой разные человекиУ. “ы представл€ешь, € хуже, чем умер.
  јр.адий, 2 кл.

  ≈сли “ы устроишь конец света, кто ж на теб€ будет молитьс€?
  ѕет€, 4 кл.

  Ќу, √осподи, уж себе “ы бы мог провести телефон!
  яша, 3 кл.

  «автра пойду в церковь и расскажу “ебе классный анекдот про атеистов. ќбхохочешьс€!
  —тепа, 3 кл.

  Ќу, объ€сни, что тут смешного: € ей сказал, ты мо€ морщинка.
   ол€, 3 кл.

  ј другие страны “ы обслуживаешь?
  “олик, 3 кл.

  я пон€л, что “ы самый главный на «емле, хоть и живешь на небе. ј “еб€ не переизберут?
  —ен€, 1 кл.

  ѕризнайс€ честно, Ѕоже, это “ы подстроил?
  Ћеша, 4 кл.

  ¬чера в школе объ€вили, что “ы есть. «дравствуй.
  Ћен€, 3 кл.

  √осподи, а “ы маму слушал в детстве?
  Ќина, 2 кл.

  ј в детстве “ы дралс€ с реб€тами или был тихоней?
   ост€, 2 кл.

  я “еб€, конечно, люблю, но маму и папу больше. Ёто ничего?
  «о€, 3 кл.

  ћожно мне не умирать, а?
  ёл€, 1 кл.

  ј “ы ’ет.рый, вначале позвол€ешь человеку согрешить, затем он покаетс€, и “ы его прощаешь. ѕолучаетс€, “ы всегда добрый. Ћовко.
  “олик, 4 кл.

  ј вот свечи в церкви продают, - это “вой бизнес?
  “олик, 2 кл.

  я прочитал, что ’ристос еврей, но он же “вой сын, так что - “ы тоже еврей?
  јс€, 2 кл.

  √осподи, “ы хоть мой новый адрес знаешь?
  Ћ€л€, 1 кл.

  ј как “ы отличаешь женскую душу от мужской? ѕо писькам?
  ¬ова, 3 кл.

  ј не было с “обой так: кто-то “ебе симпатичен, но он не смотрит в “вою сторону?
  ќл€, 3 кл.

  —колько раз € буду ошибатьс€ в любви? “ри раза уже есть.
  ёра, 2 кл.

   акой мјр.и у теб€ машина? Ѕожественна€?
   уз€, 4 кл.

  —лава “ебе жить не мешает?
  ¬ас€, 3 кл.

  «а что € родилась некрасивой?
   ат€, 4 кл.

  ƒва года назад ƒед ћороз подарил велосипед, но € из него вырос, мне нужен побольше. “ы же богаче ƒеда ћороза.
  –оберт, 3 кл.

  я бы попросила ума моим родител€м, а то они мен€ совсем не понимают.
  Ќад€, 3 кл.

  —кажу по секрету: когда € вижу одинокую женщину, мне бывает за “еб€ стыдно.
  јрмен, 4 кл

  ”сынови мен€, а когда “ы будешь стареньким, € подам “ебе стакан воды.
  ќлег, 2 кл.

  я пишу “ебе, а ответа все нет. Ћенив “ы.
  Ћарик, 2 кл.

  Ќу что, —ветку все-таки перевели в другую школу?! “еперь “ы доволен?! ј € 17 раз молилс€ “ебе... —вечку в церкви поставил, зубы даже на ночь чистил. ј “ебе было все пофиг.  укуй теперь там без мен€!
  —ерега, класс сам знаешь какой.

  [ Odpovмп ]


  ƒетские сады. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 05. March 2009 @ 14:28:10 CET *

  ¬ "Ўколе –азговорных языков" работает свой штат высококвалифицированных преподавателей.
  ¬се преподаватели - профессиональные филологи, прошедшие аттестацию Ѕританского —овета и
  имеющие высший уровень владени€ иностранным €зыком. «воните нам по телефону в —анкт ѕетербурге: +7 (812) 320-82-82

  [ Odpovмп ]


  —рочно продадим крановую установку. 3 333 333 руб. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 05. March 2009 @ 14:59:49 CET *

  ¬сем привет!!
  ѕродаЄтс€ срочно кранова€ установка, цена 3 333 333 рублей, торг.
  - √јЋ»„јЌ»Ќ  —-55729-4 (2005 г.в.)
  - ¬ылет стрелы 42 метра с гуськом; — противовесом;
  - √рузоподьемность 32 тонны;
  - ќтличное техническое и внешнее состо€ние;

  “≈Ћ≈‘ќЌ: +7 (495) 980-1445
  ѕричина продажи - обновление автопарка крупной строительной организации.
  “орг уместен до 20 марта

  PS:
  ѕриносим извинени€, если пост оффтопик :)

  [ Odpovмп ]


   ризис подкашивает (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 05. March 2009 @ 18:24:33 CET *

  ѕривет всем! я обычный человек, который закончил университет, весь прошлый год € хорошо зарабатывала на партнерских программах в сети, и у мен€ получалс€ неплохой заработок на этом, даже думала открыть свое дело, т.к. доход такой мен€ вполне устраивал, на сегодн€шний день доход сократилс€ в 3 раза и продалжает падать, потихоньку начинаю паниковать, тем более с сайтами тоже начались проблемы. ¬ офис на начальника работать тоже не вижу смысла идти, подруг многих сократили.
  —кажите как у остальных дела идут? “олько мен€ так подкосило или нас таких много?

  [ Odpovмп ]


   уплю лицензионное программное обеспечение Microsoft. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 06. March 2009 @ 15:35:31 CET *

  ƒорого куплю софт от ћайкрософта и других разработчиков. ќперативный расчет в регионах..
  e-mail: sergeybat@inbox.ru

  [ Odpovмп ]


  уроки английского в ћоскве, преподаватель, Total English, Ma (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 07. March 2009 @ 22:34:49 CET *

  ќпытный высококвалифицированный преподаватель,
  работающий по методикам Total English, Market Leader, Ќeadway, Murphy,
  ведущий курсы делового английского, имеющий опыт работы в университете и за границей,
  даЄт уроки с выездом к ученикам (недалеко от метро).

   онтактна€ информаци€ :
  тел. : +79152838910
  e-mail : nataly_chumanova@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  продам ‘орд-‘окус 2008 года (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 07. March 2009 @ 23:09:49 CET *

  продам ‘орд-‘окус 2008 года за 200 тр. торг возможет. срочно!!!
  +7 960 200 9209

  [ Odpovмп ]


  ћилые дамы,с праздником вас! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 08. March 2009 @ 00:26:14 CET *

   омпани€ ћосковский мастер поздравл€ет всех форумчанок с международным женским днем!
  —часть€,любви и добра вам!ѕусть ваше жилище будет всегда теплым,красивым и уютным!
  — праздником ¬ас!
  __________$$$
  __________$$$$
  __________$$$$
  _________$$$$$$
  _________$$$$$$
  ________$$$$$$$$
  ________$$$_$$$$
  ________$$$$_$$$
  _______$$$$$_$$$$___Х
  _______$$$$$$_$$$___I
  ______$$$$$$$_$$$___I
  ______$$$$$$$$_$$___I
  ______$$$$$_$$_$$__I____Х
  _______$$$$$_$$$$__I___I
  ________$$$$$_$$$_#
  _________$$$$$__##__$$$$$$$
  _______$$$$$$$_##j$$$$$$$$$$$$$$
  _____$$$$$$$_##_$r$$__$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$$_###$$_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$$_###_$$$_$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
  ____$$$$$_###_$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$
  ___$$$$$__##_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$
  __$$$$$__#__$$$$$$$$$$$$$$
  __$$$_____$$$$_$$$$$$$
  __$_______$$$$__$$$$
  __$______$$$$$$$
  _________$$$$$$$
  ________$$$$$$$
  ________$$$$$
  _______$$$$$
  _______$$$

  [ Odpovмп ]


  ¬сех женщин рунета € поздравл€ю (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 09. March 2009 @ 04:15:48 CET *

  — 8 марта вас, дорогие женщины!!!

  [ Odpovмп ]


  Nokia 8800 Carbon Arte копи€. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 09. March 2009 @ 22:31:45 CET *

  ѕредлагаю копи€ Nokia 8800 Sapphire Arte
  Ѕольшой выбор на сайте [u]www.teleforma.3dn.ru[/u]
  «воните +7(495) 5ќ7-77-O8

  [ Odpovмп ]


  —нимем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала в (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 10. March 2009 @ 14:59:35 CET *

  —нимем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  cxzczxczxc (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 11. March 2009 @ 01:54:58 CET *

  cxzc xczxcxczx czx czxczxcesfesfadsfsdf dsfsd fadsfasd

  [ Odpovмп ]


  ¬изитные карточки 2000шт всего за 1000 р.952-68-43 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 11. March 2009 @ 09:47:51 CET *

  ¬изитные карточки 2000шт всего за 1000 р.952-68-43, 604-41-67, 642-97-46
   арманные календари 1000 шт - 1500 рублей
  ј также полный спектр полиграфических услуг

  [ Odpovмп ]


  бизнес без вложений (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 11. March 2009 @ 19:44:14 CET *

  ѕривет!
  »щем региональных дилеров по продаже свадебных приглашений и открыток Sedef.
  ќбеспечиваем рекламную и информационную поддержку. ќтлична€ возможность организации бизнеса без инвестиций!
  все подробности на www.sedef.ru или по тел. (495) 649-2979
  ¬сем удачи и хорошего настроени€!

  [ Odpovмп ]


  предлагаем готовый бизнес (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 11. March 2009 @ 23:10:54 CET *

  ƒобрый день!
  »щем региональных дилеров по продаже свадебных приглашений и открыток Sedef.
  ќбеспечиваем рекламную и информационную поддержку. ќтлична€ возможность организации бизнеса без инвестиций!
  все подробности на www.sedef.ru или по тел. (495) 649-2979
  ¬сем удачи и хорошего настроени€!

  [ Odpovмп ]


  двери (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 13. March 2009 @ 11:12:28 CET *

  ƒобрый день всем! ” мен€ ремонт в квартире. Ќужны новые двери. ј как их выбрать? Ќа что обращать внимание? ѕодскажите - посоветуйте кто может. ÷ена, желательно, невысока€. «араннее благодарен.

  [ Odpovмп ]


  —емейный отдых на јзовском море (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 13. March 2009 @ 11:16:25 CET *

  ѕредлагаем семейный отдых на јзовском море в  раснодарском крае. √остевой дом расположен в “емрюкском районе поселке  учугуры в 40 метрах от јзовского мор€ в уютном спокойном месте, р€дом с диким фруктовым садом. √остевой дом представлен комфортными 3-х местными номерами с видом на море. ¬ каждом номере имеетс€ сан.узел (тулет, душ), телевизор, холодильник, шкаф дл€ вещей с вешалками, прикроватные тумбочки. ¬озможно номер оборудовать дополнительной кроватью, что позволит одновременно проживать в номере до 4-х человек. √остевой дом оборудован автосто€нкой и детской площадкой. »меетс€ пищеблок где можно самосто€тельно приготовить пищу ( все необходимое дл€ этого есть), или можно воспользоватьс€ услугами нашего повара (комплексное 3-х разовое питание). —тоимость проживани€ включает оплату за номер в сутки независимо от количества проживающих в номере и составл€ет в период с 15 ма€ по 15 июн€ 1200 рублей/сутки/номер, с 16 июн€ по 31 августа 1500 рублей/сутки/номер, в сент€бре 1000 рублей/сутки/номер. ѕоселок  учугуры расположен на “аманском полуострове между јзовским и „ерным мор€ми, до  ерченского пролива 20 км. ¬ поселке  учугуры широко развита инфраструктура досуга, кафе, дискотеки, водные атракционы, представлены в широком ассортименте, кроме этого действуют обширные экскурсионные программы. ¬ любом случае каждый здесь сможет найти развлечение по своему вкусу.“акже в летний период ¬  учугурах обилие фруктов, овощей, все местного производства, экологически чистое и по доступным ценам. ¬сем заинтересовавшимс€, по вопросам брони, а также по всем остальным вопросам звоните по телефонам: 89186451639, 89189874115, или пишите на €щик : html3011@mail.ru

  [ Odpovмп ]


   то посоветует сайт или клуб знакомств? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 13. March 2009 @ 11:42:36 CET *

  ѕривет.
  я не очень люблю знакомитьс€ через нет, да и неумею.
  ћожет кто-нибудь посоветует мне какой-то сайт или клуб.

  [ Odpovмп ]


  английский с исспользованием мнемотехники, освоение бытового (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 13. March 2009 @ 19:32:20 CET *

  јнглийский от проффесионала (опыт более 7лет).
  ”роки, дл€ любого возраста (в т. ч. работа с детьми, психолого-педагогический опыт),
  групповые и частные уроки, дистанционное обучение,
  освоение бытового €зыка с нул€ (от 1 мес. 3 р. в нед., или 2 недель по 5 р. в нед.
  при использовании мнемотехник! (бесплатное тестирование),
  подготовка в ¬”«, ≈√Ё, TOEFL, IELTS и т.п.(в т.ч. деловой, технический €зык;
  переводы (в т.ч. устные) любой тематики. ¬озможно онлайн.
  Ўирока€ система скидок, бонусов и грантов.

  ¬иктор »ванович, м. ¬ойковска€ или с выездом к вам.
  8-915-4958801 - в любое врем€
  ICQ: 289341668
  e-mail/MailAgent: gomel_v@inbox.ru
  Skype: victor.ani
  MSN: a.vitaut@hotmail.com

  [ Odpovмп ]


  ѕлощади и рабочии места в аренду от 3000 р в мес€ц (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 14. March 2009 @ 12:37:23 CET *

  ѕлощади и рабочии места в аренду от 2 кв метров.
  –абочии места с интернетом 100 мбит, телефонами от 3000 р за место
  ≈сть на ¬аршавском шоссе, д 16 и на јвтозаводской д. 23

  ќбращатьс€ по телефону : 642-97-46, 604-41-67, 952-68-43
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јдвокаты в ћоскве (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 15. March 2009 @ 11:18:16 CET *

  јдвокаты. Ёффективна€ защита по уголовным делам (кража, грабеж, разбой, мошенничество, убийства, наркотики, вред здоровью, ƒ“ѕ) на следствии и в суде.
  Ѕольшой опыт работы.
  “ел.: 8 (495) 643-99-80

  [ Odpovмп ]


  ¬едущий на праздник, ведущий на корпоративное меропри€тие (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 16. March 2009 @ 07:24:19 CET *

  ¬едущий на праздник, ведущий на корпоративное меропри€тие,
  ведущий на свадьбу, ведущий концерта, известные ведущие,
  ведущие звЄзды, ведущий на выпускной бал, ведущий-конферансье,
  заказ ведущего, пригласить ведущего на свадьбу, ведущий на тимбилдинг,
  ведущий дл€ концерта, ведущий дл€ тимбилдинга, проведение концерта,
  пригласить ведущего на выезд, ведущий дл€ корпоратива,
  организаци€ корпоративных праздников в ћоскве.

  [ Odpovмп ]


  –Я–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Є —А–∞–±–Њ—З–Є–Є –Љ–µ—?—В–∞ –≤ –∞—А–µ–љ–і—? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 16. March 2009 @ 10:29:52 CET *

  –Я–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Є —А–∞–±–Њ—З–Є–Є –Љ–µ—?—В–∞ –≤ –∞—А–µ–љ–і—? –Њ—В 2 –Ї–≤ –Љ–µ—В—А–Њ–≤.
  –†–∞–±–Њ—З–Є–Є –Љ–µ—?—В–∞ —? –Є–љ—В–µ—А–љ–µ—В–Њ–Љ 100 –Љ–±–Є—В, —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–∞–Љ–Є –Њ—В 3000 —А –Ј–∞ –Љ–µ—?—В–Њ
  –Х—?—В—М –љ–∞ –Т–∞—А—?–∞–≤—?–Ї–Њ–Љ —?–Њ—?—?–µ, –і 16 –Є –љ–∞ –?–≤—В–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—?–Ї–Њ–є –і. 23

  –Ю–±—А–∞—Й–∞—В—М—?—П –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—? : 642-97-46, 604-41-67, 952-68-43
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  профессиональный перевод (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 16. March 2009 @ 21:30:32 CET *

  ”слуги профессионального перевода.
  јнглийский, немецкий, французский,
  испанский €зыки, большие объемы, работаем с
  организаци€ми, нотариальное заверение. Ѕез выходных.
  —ергей тел. 8-926-331-68-31; 8-916-783-35-23.

  [ Odpovмп ]


  Ћюди , кто победил целлюлит? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 18. March 2009 @ 10:54:42 CET *

  Ћюди , кто победил целлюлит?  ак эта сволочна€ зараза лечитьс€. Ќа вс€кий случай мне 39 лет.

  [ Odpovмп ]


  профессионального перевода в ћоскве (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 18. March 2009 @ 18:09:05 CET *

  ”слуги профессионального перевода.
  јнглийский, немецкий, французский,
  испанский €зыки, большие объемы, работаем с
  организаци€ми, нотариальное заверение. Ѕез выходных.
  —ергей тел. 8-926-331-68-31; 8-916-783-35-23.

  [ Odpovмп ]


  –есторнан и банкетный зал GOLDS в «олотых  лючах-2 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 18. March 2009 @ 22:14:27 CET *

  –есторан и биль€рд "GOLDS" - это необычный дизайн, прекрасное обслуживание, великолепна€ кухн€, удобна€ парковка и многое другое предлагает ¬ам банкетный зал нашего ресторана.
  "GOLDS"- это идеальный банкетный зал, предназначенный дл€ проведени€ самых разных торжеств: банкетов, свадеб, фуршетов, дружеских встреч, корпоративных меропри€тий, презентаций, юбилеев и дней рождений.
  –есторан "GOLDS" расположен на закрытой, охран€емой территории элитного жилого комплекса «олотые  лючи-2, где ваше меропри€тие пройдет не только в ощущении заботы и комфорта , но и в абсолютной безопасности , вдалеке от серых будней обычных улиц большого города..

  [ Odpovмп ]


  ≈дем первый раз и с ребенком (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 19. March 2009 @ 03:56:57 CET *

  ћы еще не разу не выбирались на море. ќстановили свой выбор на јнапе. ѕосоветуйте пожалуйста, где лучше отдохнуть с ребенком - в самой јнапе или в пригороде? Ќа какую сумму по деньгам рассчитывать на 2 недели?  ак с питанием? ≈сть ли варианты all inclusive?  акие развлечени€ ? ƒочке 4 года. Ѕуду благодарна за любую информацию!

  [ Odpovмп ]


  —рочно треубетс€ администратор (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 19. March 2009 @ 13:01:26 CET *

  јдминистратор/менеджер по туризму. ¬ отдел управлени€, международной тур компании. треб: ¬/о, Ќ/о, опыт делового общени€ с людьми. ќб€занности: «аключени€ контрактов, ведени€ переговоров, бронирование туров.”слови€: √рафик/раб 10-17 (5/2) з/п 35000+премии,проф.подготовка в процессе работы, оформление по “  –‘, соц.пакет,льготный отдых за рубежом.  онтакты: тел. 89168510162 —ергей ¬икторович.

  [ Odpovмп ]


  ювелирна€ мастерска€ в ћоскве (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 20. March 2009 @ 17:01:15 CET *

  ё¬≈Ћ»–Ќјя ћј—“≈–— јя
  –емонт ,изготовление ювелирных изделий.
  срок изготовлени€ 3-5 дней. м.¬ƒЌ’
  ул. јргуновска€ 18 (в магазине продукты)
  ¬италий 89852341282

  [ Odpovмп ]


  перманентный маки€ж в ћоскве (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 20. March 2009 @ 22:46:06 CET *

  с бровей, губ, глаз.  оррекци€.
  ѕодчеркните естественную красоту и выгл€дите всегда €рко.
  ѕриглашаю моделей дл€ перманентного маки€жа (от 1000руб.)
   онсультации и запись по тел. 769-55-95, 8905-554-78-65 јзарова ёли€
  e-mail: eszterhazy@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  ѕереводчицы (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 21. March 2009 @ 09:44:21 CET *

  ƒевушки - переводчицы.ѕредставительницы лучших модельных агентств ћосквы, в совершенстве владеющие иностранными €зыками.¬ыпускницы профильных ¬”«ќ¬. —инхронный перевод, технический,финансовый,юридический.¬се европейские €зыки.
  Ќаши девушки не только блест€ще справ€тс€ с самой сложной работой переводчика но и украс€т своим присутствием, разр€д€т обстановку на сложных и долгих переговорах.—тильные, ухоженные, интеллигентные (только москвички)образованные красавицы!ј цены адекватны бюро переводов.  расота- бонусом! :) ј также имидж - сопровождение бизнесменов.
  8-926-539-26-00.

  [ Odpovмп ]


  —нимем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала в (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 21. March 2009 @ 10:55:37 CET *

  —нимем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  —нимем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала в (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 21. March 2009 @ 11:10:29 CET *

  —нимем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  —нимем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала в (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 21. March 2009 @ 11:22:58 CET *

  —нимем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  —нимем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала в (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 21. March 2009 @ 11:29:06 CET *

  —нимем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  »таль€нский массаж (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 21. March 2009 @ 15:29:40 CET *

  »таль€нский массаж, классический, антицеллюлитный, медовый,
  обертывание. ачественно,индивидуальны подход! ¬ы увидите результат после первого сеанса!!!
  1 час массажа = 1500руб.

   онтактный телефон 8-964-530-60-56 (ћари€)

  [ Odpovмп ]


  Thanks for admin's. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 22. March 2009 @ 20:11:42 CET *

  Big thx 4 this site! n1

  [ Odpovмп ]


  –£—?–ї—?–≥–Є –њ–Њ –њ–Њ–Є—?–Ї—? –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 23. March 2009 @ 07:41:52 CET *

  –Э–∞—?–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В —?—?–ї—?–≥–Є –њ–Њ –њ–Њ–Є—?–Ї—? –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –±–Є–Ј–љ–µ—? –њ–∞—А—В–љ–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ъ–Є—В–∞—П,
  –Ґ–∞–є–≤–∞–љ—П –Є –і—А—?–≥–Є—Е —?—В—А–∞–љ –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—?—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—?—В—Л –љ–∞—?–µ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥—?—В –љ–∞–є—В–Є
  –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—?–µ–љ–Є—П –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Т–∞—?–µ–≥–Њ –±–Є–Ј–љ–µ—?–∞ —? –і–∞–љ–љ—Л–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–Љ, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–∞—В –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є
  –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —?–Њ–Њ—В–љ–Њ—?–µ–љ–Є—П —Ж–µ–љ—Л –Є –Ї–∞—З–µ—?—В–≤–∞ –њ—А–Є –≤—Л–±–Њ—А–µ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞, –њ—А–Њ–Ї–Њ–љ—?—?–ї—М—В–Є—А—?—О—В –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—?–∞–Љ
  –Т–≠–Ф –Є —В–∞–Љ–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—? –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О –Т–∞—?–µ–≥–Њ –≥—А—?–Ј–∞. –Я—А–µ–і—?—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—?–µ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В
  –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—?—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П, —?–Њ–≥–ї–∞—?—?—О—В —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—?–Ї–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—?—Л –њ—А–Њ–і—?–Ї—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—?—О—В
  –Њ—В–≥—А—?–Ј–Ї—?. –Ю—?—?—Й–µ—?—В–≤–ї—П–µ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л —? –Ї–Є—В–∞–є—?–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ —А—?—?—?–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї

  –Ь—Л –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –Ї–∞–Ї —З–∞—?—В–Є—З–љ—Л–є —В–∞–Ї –Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—?–љ—Л–є —?–µ—А–≤–Є—? –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤—?–µ–є –ї–Њ–≥–Є—?—В–Є—З–µ—?–Ї–Њ–є —Ж–µ–њ–Є
  –і–Њ—?—В–∞–≤–Ї–Є –Т–∞—?–µ–≥–Њ –≥—А—?–Ј–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —В–∞–Љ–Њ–ґ–µ–љ–љ—?—О –Њ—З–Є—?—В–Ї—? –Є –і–Њ—?—В–∞–≤–Ї—? –љ–∞ –Т–∞—? —?–Ї–ї–∞–і.

  –Э–∞—?–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ—?—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—?—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—?—В–≤–Њ –≤ –Ъ–Э–†. –≥. –®–µ–љ–ґ–µ–љ—М.
  –Ъ–Њ–љ—?—?–ї—М—В–∞—Ж–Є–Є –±–µ—?–њ–ї–∞—В–љ–Њ. –†–∞–±–Њ—В–∞–µ–Љ —? –≥—А—?–Ј–∞–Љ–Є —?—В–Њ–Є–Љ–Њ—?—В—М—О –Њ—В 1000 –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤ !

  –Ґ–µ–ї. 504-60-26, 642-97-46, 952-68-43
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  ѕокупаем бумагу, остатки от типографий, расходные материалы (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 23. March 2009 @ 12:09:50 CET *

  ѕокупаем бумагу, остатки от типографий, расходные материалы, краски, хими€, пластины и т.п.
  —ами вывозим в том числе отходы и мукулатуру

  “ел. (495) 642-97-46, 952-68-43, 504-60-26
  ICQ 146718140

  [ Odpovмп ]


  ѕродам лицензионный софт soft ѕќ программное обеспечение (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 23. March 2009 @ 22:51:32 CET *

  ѕродам лицензионные ѕќ программное обеспечение Microsoft Windows XP Home Pro Server RUS EN по низким ценам. –ассмотрю все варианты. ѕишите на e-mail: konsalting@list.ru
  (067)1136792
  icq 296372908

  [ Odpovмп ]


  “ј“”ј∆ ѕ≈–ћјЌ≈Ќ“Ќџ… ћј »я∆ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 24. March 2009 @ 08:21:19 CET *

  ƒевушки!  то хочет выгл€деть лучше,кому надоело каждый день краситьс€,
  кто давно хотел сделать но нет времени, € предлагаю удобный вариант по доступным ценам,
  подбераю дл€ вас удобный день и врем€,выезд к клиентам на дом,все качественно,
  красиво и без боли все стирильно все одноразовое.

  «апись по тел. 89853677966.

  [ Odpovмп ]


  –Я—А–Њ–і–∞—О –њ—А–Њ–±–Њ–є–љ–Є–Ї –і–ї—П —Д–Њ—А–Љ –љ–∞ SM-52 3 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 24. March 2009 @ 09:48:21 CET *

  –Я—А–Њ–і–∞—О –њ—А–Њ–±–Њ–є–љ–Є–Ї –і–ї—П —Д–Њ—А–Љ –љ–∞ SM-52 35000 —А—?–±–ї–µ–є –≤ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —?–Њ—?—В–Њ—П–љ–Є–Є, –љ–Њ–≤—Л–є!
  —В–µ–ї. 504-60-26
  ICQ 146718140

  [ Odpovмп ]


  ѕродаю пробойник дл€ форм на SM-52 35000 рублей в идеальном (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 24. March 2009 @ 11:10:34 CET *

  ѕродаю пробойник дл€ форм на SM-52 35000 рублей в идеальном состо€нии, новый!
  тел. 504-60-26
  ICQ 146718140

  [ Odpovмп ]


  ћассаж только дл€ женщин (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 24. March 2009 @ 16:05:22 CET *

  ѕредлагаю массаж только дл€ женщин, с выездом на дом, в пределах г.ћосквы.
  ¬ыполн€ю антицеллюлитный, общий, классический, спортивный, баночный, медовый,
  хиромассаж ,антистрессовый, релоксационный и комбинированный массажи.
  Ѕольшой опыт работы, сертификат,спец.образование-медсестра-массажист.
  »ндивидуальный подход к клиенту. ќбладаю большим зар€дом положительной энергетики,
  готова поделитьс€ с ¬ами.
  √арантирую качество.
  ƒлительность сеанса 1,5 часа - 1100 рублей, 2 часа массажа- 1300 рублей.

  «вонить по телефону 8 - 965 146 03 96 - “ать€на,
  ѕн.-ѕт. с 9-00 по 19-00 часов. —уббота-воскресенье - предварительна€ запись.

  [ Odpovмп ]


  ѕродам лицензионный софт soft ѕќ программное обеспечение (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 24. March 2009 @ 20:55:00 CET *

  ѕродам лицензионные ѕќ программное обеспечение Microsoft Windows XP Pro Server RUS EN по низким ценам. –ассмотрю все варианты.
  ѕишите на e-mail: konsalting@list.ru
  (067)1136792
  icq 296372908

  [ Odpovмп ]


  ёрист в ћоскве (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. March 2009 @ 08:24:39 CET *

  ёрист (имею статус адвоката), консультант по правовым и судебным вопросам.
  —пециализируюсь в области гражданского, жилищного, семейного, трудового, административного, уголовного и иных област€х права.
  »мею положительную судебную практику.
  –аботаю индивидуально с физическими лицами Ц консультации, представительство в судах, органах государственной власти, органах правопор€дка и др.
  »ски, за€влени€, договора и пр..
  —опровождение юридических лиц, представл€ю интересы сотрудников больших (или небольших) фирм, организаций, предпри€тий и т.д.
  √арантирую качественную услугу по комплексному правовому анализу ситуации, выработке и защите, грамотной и аргументированной
  правовой позиции, основанной на букве закона.

  “ел. 518-16-27 или 8-901 -523-00-52 ( Ќаталь€ ¬икторовна )
  Ёл.почта wert-4441@yandex.ru

  [ Odpovмп ]


  Help! Ќужна помощь в настройке. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. March 2009 @ 09:57:07 CET *

  Ћюди, среди нас есть гуру по настройке форумов? Ќужна помощь за деньги. ѕодробнее в личку.

  [ Odpovмп ]


  „ем зан€тс€ во врем€ кризиса? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. March 2009 @ 12:47:49 CET *

  C работы сократили, новой интересной работы найти пока не удалось, лажу вот по »нтернет ищю какую достойную вакансию. «аинтересовалс€ так называемыми инвестиционными проектами. ¬кладываешь в них 1$ а они тебе по 3-5% каждый день патом мес€цами плат€т! ћожет, кто посоветует достойный инвестиционный hyip проект?

  [ Odpovмп ]


  –абота дл€ тех, кто хочет заработать (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. March 2009 @ 16:37:57 CET *

  –јЅќ“ј дл€ тех кто хочет –јЅќ“ј“№ и «ј–јЅј“џ¬ј“№. ќфис с 10-17, п€тидневка.
  Ќадежность и стабильность гарантирую.
  ќльга ¬€чеславовна 8-906-716-10-04, от 30 лет

  [ Odpovмп ]


  ј почему бы и нет (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. March 2009 @ 18:20:41 CET *

  Ќадоело все. ”краду миллиард баксов, поеду в ћайами, потом куплю √авайи целиком.
  ”тром проснусь - и начхать на кризис.

  [ Odpovмп ]


  –абота в офисе (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 26. March 2009 @ 08:14:19 CET *

  –јЅќ“ј
  ќфис-менеджер. ќт 30 лет. –абота в офисе, без продаж и разъездов.
  ѕолный рабочий день с 10-17, выходные и праздники - нерабочие.
   онтактный тел.: 8-915-176-64-47 ћарина ¬ладимировна

  [ Odpovмп ]


  ≈сть ли у кого-нибудь опыт лечени€ с мумиЄ? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 26. March 2009 @ 13:34:23 CET *

  ѕривет.
  ћного слышала и читала про мумиЄ, но сама ни разу не пробывала им лечитьс€.
  ≈сть ли у кого положительный опыт?
  —пасибо за ответы.

  [ Odpovмп ]


  –абота в офисе (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 26. March 2009 @ 16:15:29 CET *

  Ќужна работа? «воните.
  Ёнергичный(а€) помощник(ца) в офис, 5/2, без разъездов и продаж.
  —табильность во всем .
  8-926-358-97-48 »рина Ќиколаевна

  [ Odpovмп ]


   уплю картриджи (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 26. March 2009 @ 21:15:56 CET *

  ѕокупаю картриджи дл€ лазерних принтеров новые и б.у по высоким ценам.
  e-mail: alexey_barannik@ukr.net
  icq 296372908
  јлексей

  [ Odpovмп ]


  »нтересно! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 26. March 2009 @ 22:15:16 CET *

  ¬ ÷ƒ’ работает благотворительный арт-проект

  — 20 по 29 марта в рамках ’II ћосковского международного художественного салона Ђ÷ƒ’-2009ї работает Ѕлаготворительный арт-проект Ђ12 хороших работї (17 зал, 19 секци€).
  Ќынешн€€ выставка не первое меропри€тие в рамках Ѕлаготворительного арт-проекта Ђ12 хороших работї. ¬ августе Ч сент€бре 2008 года в ÷ƒ’ организаторы провели предыдущую обширную выставку-продажу.
  Ѕлаготворительный арт-проект целиком посв€щен образу —в€того ¬еликомученика √еорги€ ѕобедоносца, который широко известен в христианском мире как олицетворение победы добра и воплощение торжества высшей справедливости.
   онцептуальной частью проекта €вл€етс€ привлечение известных современных живописцев, каждый из которых работает в своей художественной манере и обладает индивидуальным стилем. ’удожникам предложено пространство Ч один квадратный метр холста Ч и задана тема Ч „удо —в€того √еорги€ о змие. —обрав произведени€ художников в рамках одного проекта, мы получили уникальные авторские прочтени€, которые, как грани, составл€ют целостный и величественный образ христианского св€того.
  Ќа выставке представлены работы различных стилей. ¬ проекте Ђ12 хороших работї представлены живописные произведени€: ≈катерины ћедведевой, Ћюси ¬ороновой, ћаши ћайковой, ¬ладислава Ўерешевского, ¬ладимира  урдюкова, »рины ѕокладовой, ќлега “ыркина, —ерге€ Ћедкова, ћарины јллер, јлексей ѕаршкова, ѕетра  озорезенко (старшего), јнны Ѕирштейн,  лары √олицыной.
  Ќа этот раз Ѕлаготворительный арт-проект Ђ12 хороших работї представил скульптуры мастеров пластики ¬алентины  узнецовой, ≈вгении  удриной, ≈вгени€  лимова и јделаиды ѕологовой.
  ¬ырученные от продажи работ средства поступ€т в распор€жение ћещовского —в€то-√еоргиевского мужского монастыр€ дл€ восстановлени€ уникального архитектурного комплекса, а так же на поддержание детского творческого центра в городе ћещовске  алужской области.
  ¬ыставка работает до 29 марта 2009 года.

  [ Odpovмп ]


   уплю мебель (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 27. March 2009 @ 09:49:41 CET *

  привет всем! народ подскажите пожалуйста, где можно прикупить мебель дл€ дачи? недорогую естесственно? может сайтик есть какой? заранее признателен

  [ Odpovмп ]


  –абота в производственной компании (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 27. March 2009 @ 10:18:21 CET *

  ѕроизводственна€ компани€
  ¬озьму на работу женщину средних лет неконфликтную, энергичную, симпатичную.
  √рафик: с 10 до 17: сб, вс - вых.
  –уководитель отдела: ћарина ¬ладимировна 8-915-176-64-47

  [ Odpovмп ]


  Ќовенька€... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 27. March 2009 @ 14:55:24 CET *

  всем привет! принимайте новичка.
  € тут в первый раз у вас. прошу сразу не ругать и не выгон€ть, а всего лишь помогать!
  мен€ зовут Ќаст€, € из ћосквы. а вас?..

  [ Odpovмп ]


  –абота в ћоскве (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 27. March 2009 @ 15:08:54 CET *

  ѕомощник –уководител€ в офис. Ѕез командировок. ∆енщина 37-55 лет.
  — хорошим настроением. «/п от 30000 руб. с 10 до 17 сб, вс. - выходной
  8-906-081-87-16 –уководитель отдела, √алина Ќиколаевна

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка, поисковое продвижение и вирусный маркетинг, вопр (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 28. March 2009 @ 13:13:25 CET *

  Ќадо продвинуть сайт, предложений много, но слышала, что
  есть кака€-то штука, вроде "вирусный маркетинг",
  это что такое ?

  [ Odpovмп ]


  ‘ильмы и развлечени€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 28. March 2009 @ 14:03:43 CET *

  Ќовый сайт фильмов онлайн всегда новые фильмы заходим и смотрим а также раздел програм и всего прочего и все бесплатно

  [ Odpovмп ]


  ” мен€ така€ же ситуаци€ была. только вот проблему решал бо (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 29. March 2009 @ 07:23:57 CEST *

  ѕочаще бы таких информативных постов. „то ж будем пробовать, и постораемс€ не наступить на те же грабли

  [ Odpovмп ]


  «аработок дл€ web-мастера (iframe) (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 29. March 2009 @ 14:29:19 CEST *

  [b]ѕредлагаю WEB-мастерам дополнительный (фоновый) заработок на своем сайте![/b]
  Ќа сайте не нужно размещать ни баннеров, ни рекламных блоков, а размещаетс€ только JavaScript. –азмеща€ код на своем сайте, вы получаете деньги практически из воздуха.
  –егистраци€ тут: [u]www.goldtraf.net[/u]
  »ли стучим в асю: 55-95-65 или 42-78-38, договоримс€ ;)

  [ Odpovмп ]


   уплю лицензионное программное обеспечение (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 29. March 2009 @ 17:36:31 CEST *

  куплю windows предложени€ на е-мейл: softmy@list.ru
  а также  уплю лицензионный ќфис и другой Ћ»÷≈Ќ«»ќЌЌџ… софт.
  ѕокупаю ѕќ ¬џ—ќ »ћ ÷≈Ќјћ лицензионный софт (Windows, Office)
  предложени€ на е-мейл: softmy@list.ru

  [ Odpovмп ]


  хлопкова€ целлюлоза , линт хлопковый, карбоксиметилцеллюлоза (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 30. March 2009 @ 12:50:29 CEST *

   омпани€ ќќќ "ќпал —интез" производит поставку хлопковой целлюлозы марки 15 - 650 и хлопкового линта , на территории –.‘., ”краины и Ѕеларуси .
  ’лопкова€ целлюлоза поставл€етс€ в виде рыхлой √ќ—“ 595-79 и листовой “” 6-19-39-2008.
  ѕоставки производ€тс€ : вагонными парти€ми с завода производител€ .
  јвтомобильными парти€ми со склада в московской области.
  — нами можно св€затьс€ :
  еmail : opalsintez@bk.ru , tel/fax: +7(495) 916-90-21
   онтактное лицо :  аннель ≈лена ¬алерьевна .

  [ Odpovмп ]


   уплю бумагу A4 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 30. March 2009 @ 21:19:47 CEST *

  ѕокупаем бумагу A4 офисную в больших количествах. ќперативный расчет в регионах.
  E-mail: software6@yandex.ru
  icq 296372908
  +3(067)1136792

  [ Odpovмп ]


  “рансформаторы јќ—Ќ, ј“ћЌ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 31. March 2009 @ 04:23:33 CEST *

  ѕродаю трансформаторы јќ—Ќ, ј“ћЌ.
  Ёлектромагниты ћ»—, Ёƒ
  ќќќ " ќЁћ«"продает из наличи€: Ќќ¬џ≈!!! јвтотрансформаторы (Ћј“–џ) по Ћ№√ќ“Ќќ… цене!
  јвтотрансформатор(Ћј“–) –Ќќ-250-0,5ћ 2ј по цене 1500руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор ј–ќ— 0,5-250(–Ќќ-250-0,5ћ)по цене 1500руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор(Ћј“–) јќ—Ќ-2-220-82 по цене 1600руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор(Ћј“–) јќ—Ќ-4-220-82 по цене 2000руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор (Ћј“–) јќ—Ќ-8-220-82 по цене 3500руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор (Ћј“–) јќ—Ќ-9-220-82 по цене 3500руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор Ћј“–-2ћ 2ј по цене 1800руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор Ћј“–-1ћ 9ј по цене 4000руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор(Ћј“–) ј“—Ќ-8-200-75”4 по цене 35000руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор(Ћј“–) ј“—Ќѕ-8-200-75”4 по цене 60000руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор(Ћј“–) ј“—Ќ-16-220-75”’Ћ4 по цене 50000руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор(Ћј“–) јќ—Ќ-20-220-75”’Ћ4 по цене 29000руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор (Ћј“–) јќ—Ќ-20-220-75”4 12/20ј сеть 127/220V по цене 25000руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор(Ћј“–) ј“ћЌ-32-220-75”’Ћ4 по цене 50000руб с Ќƒ—;
  јвтотрансформатор(Ћј“–) јќћЌ-40-220-75”’Ћ4 по цене 42000руб с Ќƒ—;

  [ Odpovмп ]


  выбор машины (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 31. March 2009 @ 09:40:54 CEST *

  –еб€та и девчата привет.
  получила недавно права. ѕодскажите какую машину выбрать на первое врем€. чтобы была автомат коробка об€зательно. желательно не деу матиз. что нибудь поболее)
  спасибо за ответы))

  [ Odpovмп ]


  –јЅќ“ј в офисе (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 31. March 2009 @ 10:09:30 CEST *

  –јЅќ“ј в офисе. Ѕез разъездов и продаж.
  ƒл€ женщин среднего возраста на вакансию помощник руководител€.
   онтактный тел. 8-915-176-64-47 ћарина ¬ладимировна

  [ Odpovмп ]


  –абота надежным, энергичным (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 31. March 2009 @ 16:57:07 CEST *

  –јЅќ“ј Ќадежным, энергичным от 25 лет. ќфис. Ѕез разъездов, без продаж, с 10-17 , 5/2 «/п от 37000.
  “амара ѕетровна 8-916-170-84-57

  [ Odpovмп ]


  ƒиагностика в –оссии (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 01. April 2009 @ 09:21:05 CEST *

  ƒ»ј√Ќќ—“» ј
  ѕолное обследование всех органов на межклеточном уровне DDFAO (‘ранци€). ¬ы€вление хронических заболеваний, потологий, в т.ч. онкологию. —разу после обследовани€ получаете консультацию специалиста.
  “амара ѕетровна 8-916-170-84-57

  [ Odpovмп ]


  ¬—≈ ѕ–ј¬ƒј !!! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 01. April 2009 @ 13:41:22 CEST *

  ¬—≈ ѕ–ј¬ƒј !!! ƒиагностический кабинет DDFAO (функцианальное экспресс-обследование всего организма)
  ћаксимум информации о состо€нии здоровь€. ¬се в одном: Ё √, эндоскопи€, ”«», рентгенографи€, анализы. ¬ы€вл€ет широкий спектр заболеваний: все нарушени€ в системах, отклонени€ от нормы, возникшие заболевани€ (ранние стадии онкологии, сахарный диабет)  онсультаци€ квалифицированного специалиста. –екомендации по питанию (совмещение продуктов). –азрешено беременным женщинам и дет€м.
  “ел. 8-926-358-97-48

  [ Odpovмп ]


  челенжи, гонки (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 02. April 2009 @ 01:57:36 CEST *

  подскажите какой клуб проводит челенжи в москве? у кого интереснее всего игры?

  [ Odpovмп ]


  1 апрел€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 02. April 2009 @ 19:24:26 CEST *

  "ѕервое апрел€ - это день, когда мы вспоминаем, кем мы €вл€емс€ остальные 364 дн€ в году."
  ћарк “вен.

  ƒорога€, ты где?
  - я в норе.
  - ¬ какой норе?
  -  ак в какой, в той что ты мне купил!
  - ƒура! не в норе, а в –ено! хорошо что € тебе ѕежо не купилЕ

  [ Odpovмп ]


  Imho (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 03. April 2009 @ 01:59:41 CEST *

  i love this site :)

  [ Odpovмп ]


  ѕокупаем отказы страховых компаний (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 03. April 2009 @ 07:07:17 CEST *

  ƒорого покупаем отказы страховых компаний по выплате компенсации после ƒ“ѕ,
  угона или иного страхового случа€, ќ—ј√ќ,  ј— ќ, нестарше 3-х летней давности,
  любой регион, возможна работа за процент от выигрыша дела, все расходы, представительство
  и сбор документов наши. ƒаже если все бумаги утер€ны и уже продан автомобиль.

  ѕишите: 9992367@mail.ru
  «воните: 8-962-999-23-67.

  ƒл€ вас возможность вернуть деньги, без каких либо вложений!!!

  [ Odpovмп ]


  „ем зан€тьс€ в кризис? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 03. April 2009 @ 18:42:56 CEST *

  ” нас на предпри€тии поувольн€ли кучу народу, есть большой шанс быть тоже уволенной. “ут еще
  бухгалтерию повесили функции снабжени€, а € пон€ти€ не имею и не когда не была снабженкой
  тем более по сварочным материалам. ¬ общем кризис реально нас затронул и хочу заранее что то
  придумать, пока не уволили еще и мен€.
  ’отела посоветоватьс€ с форумчанами, чем реально можно начать зан€тьс€ во врем€ кризиса?
  –еально что то мысли не идут в голову, может есть светлые головы и кто то подскажет идею?

  [ Odpovмп ]


  ѕокупаю лицензионный софт (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 03. April 2009 @ 21:23:46 CEST *

  ѕосто€нно покупаю лицензионное программное обеспечение ћайкрософт,  орел, јдоб и др. ќтвечу каждому. ѕишите: kerya_06@bk.ru

  –оман

  [ Odpovмп ]


  ¬идел девушек из группы Domino (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 05. April 2009 @ 12:01:55 CEST *

  Ћично мне нрав€тс€ ћарина и  ристина из группы ƒќћЌќ.
  Ќедавно они и клип сн€ли и учавствуют в конурсах и побеждают.

  ј еще у них очень выразительные глазки)))))
  √лазки очень и очень большого размера)))))

  [ Odpovмп ]


  Test, just a test (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 05. April 2009 @ 14:01:29 CEST *

  ≈сли вы хотите узнать, как € взломали ваш сайт, послать $20 WMZ: Z385450145510 и электронной почте c3m3t3ry@gmail.com —пасибо.

  [ Odpovмп ]


  јпетинол, капсулы апетинол (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 05. April 2009 @ 16:07:48 CEST *


  јпетинол (495)925-51-40 значительно снижает вечерний аппетит.

  [ Odpovмп ]


  ƒƒо— —ервис // DDoS service (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 05. April 2009 @ 17:19:25 CEST *

  ѕредлагаем вашему вниманию DDoS сервис!
  ќрганизуем атаки на сайты ваших конкурентов и недоброжелателей.
  (с полным блокированием работоспособности)
  –аботаем с т€желыми проектами!
  ÷ена от 70$ 24 часа
  ѕри больших сроках скидки.
  ѕосто€нным клиентам скидки.
  10-15 минут теста бесплатно!

    каждому клиенту индивидуальный подход.
   онтакты:
  ICQ 6922221

  Let us introduce very quality DDoS service!
  We are making attacks to your competitor's sites, your intruders and etcs.
  We will full block activity of that resources!
  Very powerfull attacks!
  We don't have any problems in blocking server's activity which is using CISCO and etc. hardware!
  Prices starts from 70$ per 24 hour.
  We will make some discounts for byers who will be our constant customers or who will order large duration DDoS attacks

  Contacts:
  ICQ 6922221

  [ Odpovмп ]


  “амада на свадьбу, ведущий Ќиколай ћасков (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 06. April 2009 @ 13:15:57 CEST *

  “амада на свадьбу, ведущий Ќиколай ћасков

  “амаƒј на свадьбу, ведущий,
  ѕри€тный, опр€тный, на работе не пьющий :
  «аботливо возьмЄт на себ€ все об€занности,
  „тобы ¬аш праздник был просто сказочный !
  ¬сЄ под√ќ“ќ¬»“, нич≈√ќ не упустит.
  Ќи капли волнени€ не допустит !
  “амаƒј-праздник со звуком и светом !!!
  » всЄ это за цену однќ√ќ тамады при этом !

  «воните сейчас, - и всЄ будет прекрасно !!!
  —овет да любовь ¬ам !
  ѕочти ¬аш, Ќиколай ћасков :
  8 (916) 519 73 19
  tamada2009@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  Ёлитные семена (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. April 2009 @ 12:49:24 CEST *

  Ёлитные семена.
  –еализуем элитные семена €ровых и озимых. —ертифицированы и соответствуют √ќ—“у. ѕо цене предпочитаем договариватьс€ и всегда договариваемс€. ¬озможна доставка. ќдновременно предлагаем зерно продовольственное и фуражное.
  “елефон дл€ св€зи 8 906 620 1961. Ёл. адрес: viknikolaev@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  “ратим рубли с умом (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 08. April 2009 @ 03:13:14 CEST *

  продаем садовую мебель из тика по ценам 2008 года:
  ћы предлагаем самый большой в –оссии ассортимент скамеек, садовой и дачной мебели, изготовленной из €ванского тика. Ѕлагодар€ собственной производственной базе и отлаженному процессу изготовлени€, мы имеем возможность посто€нно обновл€ть ассортимент и повышать качество продукции, а также гибко подходить к пожелани€м клиентов.
  в нашем ассортименте представлена садова€ мебель и мебель дл€ дачи от лучших мировых производителей.
  ¬се еще торгуем по ценам прошлого года (в рубл€х) (495) 5435811 подробнее на сайте sadovaya-mebel.ru

  [ Odpovмп ]


  unknown user account CommuniGate Pro: Error (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 11. April 2009 @ 09:09:43 CEST *

  юридические услуги москва
  юридическое обслуживание

  [ Odpovмп ]


  — теб€ бутылка! ѕока тут все читал, от удивлени€ голово ебн (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 14. April 2009 @ 05:52:45 CEST *

  — теб€ бутылка! ѕока тут все читал, от удивлени€ голово ебнулс€ об стол и разбил (голову в смысле).

  [ Odpovмп ]


  «аработок (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 14. April 2009 @ 08:00:45 CEST *

  ƒобрый день!
  ѕодскажите плизз как бы подхалтурить в инете с минимальными вложени€ми?
  ј то блин без работы чот осталс€

  [ Odpovмп ]


  ’алтура (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 15. April 2009 @ 02:18:55 CEST *

  ¬сем привет...
  ѕодскажите плизз где бы подхалтурить в инете с минимальными вложени€ми?
  ј то блин без работы чот осталс€

  [ Odpovмп ]


  yTvcgKVRDKUvutwlugYF.lvb,jgceyVNBtel,bx wtyyktfv (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 18. April 2009 @ 12:36:13 CEST *

  JHBljhvblouh:OGUBkhLG;uigb.,jgvlyig1&^oygbhlfvlfylvkuKJUVKYTdfkl7t8o7*&ghlihyv;
  JHGOUygvlb eui7;hblYGOUFVluyv*876976rofgulk,mjbvhmgtdfghjn<HJV<JfglfuTCLUTcg&ILvly
  LJHyglglbGVUYfv,KUYglglUYGluyhLvUVjVVLUYVlYVVTUDkyRSLi:gLUKUfJV<V,kuyGl<HVB,
  JHGLtgBH<YGLYtlUY,vUyf<JVkUT<JhcghVHkYTKfu,jJXjYDkuckyTDKut>KB>KGudddKuKuLIg
  >ihluDLYFlifLUyfLHv<gCDKTUdl,fv,jhgckuFlujCkysKf:OHkBVhK6oIy;OhFkyETli.Kg,JvjkurkurluY
  G<jvmhDjy%etLIG<jVhKytrlibmkyt^tLIu.Kb<jvhtyekuI.KHgUtrERWuyrUOLIYohlkhgljfKURkufv,h
  gcYJDKUYflHvufrktfK,cdkuf,jfrUtliuLjdkyeRLUig>vgfKUfluludLUfl<jhc<DKUrlhVF<jfkuf,JfltLf:ifliy
  F.kfhJHVkhfktuCKHCkhCKYCFkgCHKcKCFLcl,ugcluCL<JcgCLKUFlCLXLTUDC;l.iyc:IYF;iYC>;jhcL
  UTDrlhV>KN <JGCFktfL>KbMNV,hGCkuFG.kjBV<GHcdkYTrliuH.jHVkHDKUYGLjhvLUDFLUyflHV,j
  gfLUgl.HVLUfLI>HVGliyfLIUv>JHCkF.jHVLyfLyF.jHfLIY;?UV.hjCF<<fgL><UTFlUYF,yFLUfVnBHCfly.
  iFC:>YIR;.iF>k>iF:I>v.KHVFlig:>Iv<NB>JHVGluyflV <JVl,yfLYFliyf;iyf.hgluydLTELUG>Hv,cMGDKYtdf
  ,hgcmhfdkytyrdmfcmfcdjytf<HGMHFKutf,gvmtfrjkytfyrdsktliuygkrsjdfcfdrtyujhgfdertyhre567uijnbvfde
  6ujhnbvcfdr56yujhBVGFTYUHJGFRT^&*uijnbvcfdre6t7yuijnhbvdrtyuihjkbvcdre56ty7uijknmbdx56t7y8
  uijkhgfhjilkly6rtyuilkjhgfhjklk,jmnfyugfkiUKHJVCFK&L>IKHJMB

  [ Odpovмп ]


  ∆изненный анекдот (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 19. April 2009 @ 18:27:20 CEST *

  –азговор двух подруг:
  - “ы что така€ грустна€?
  - ƒа вот вчера парн€ встретила, так классно потрахались!!!
  - “ак а грустна€-то почему?
  - ƒа....ƒомой пришла, муж по своему перетрахал....

  :) :) :)

  [ Odpovмп ]


  ƒно рождени€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 20. April 2009 @ 13:54:12 CEST *

  «вонит один наркоман другому на сотовый:
  - јле, ты где находишс€?
  - я на дне рождени€, а что?
  - ќ... ј где это - ƒно рождени€?

  :) :) :)

  [ Odpovмп ]


  јнекдот про сестер (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 21. April 2009 @ 16:06:43 CEST *

  —прашивают старого холост€ка:
  - —колько ты будешь болтатьс€ без семьи! Ќе пора ли женитьс€?!
  ќн отвечает:
  - Ќа фига мне это надо! ” мен€ есть две сестры, которые обо мне забот€тс€ и дают мне абсолютно всЄ, что мне нужно...
  - Ќу, ладно, но ведь сестры никогда не замен€т тебе хорошую жену, заниматьс€ с ними сексом большой грех!
  - ѕочему?! Ёто же не мои сЄстры!

  [ Odpovмп ]


   луб знакомств ¬ысший свет (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 22. April 2009 @ 10:41:55 CEST *

  Ћюди, которые хот€т познакомитьс€, часто ориентируютс€ на опыт своих соратников Ц знаком€тс€ в гост€х, на улицах, в общественном транспорте. ќтслежива€ такие характерные особенности, некоторые предприимчивые люди нашего времени стали задумыватьс€: Ђј что если люд€м упростить задачу, св€занную со знакомством!ї. —обственно, так и рождались брачные агентства. –уководители таких брачных агентств со временем набирались опыта, начинали расшир€ть свою де€тельность, что бы знакомить людей даже с разных континентов.
  ≈сли быть ещЄ более точным Ц одно из его направлений которое занимает свою почЄтную нишу в сети Ц виртуальные знакомства. ¬ виртуальных знакомствах ничего плохого нет, если конечно не злоупотребл€ть этим как, например водкой (т.е. использовать сугубо дл€ дела). Ћюди, обраща€сь за помощью к Ђинтернет свахамї, получают реальные результаты.
  —ейчас можно наблюдать в местных газетах Ђчастных объ€вленийї предложени€ услуг познакомить. ѕолучаетс€, что, всЄ больше граждан, вид€т в этой нише бизнеса прогресс. ќни стали основывать небольшие частные агентства, расположенные в частных владени€х, квартирах. јгентства знакомств успешно формируют базу клиентов. ј осуществл€ют процесс знакомств довольно легко Ц на базе уже усто€вшихс€ в сети сайтов. ƒл€ поиска кандидата пользуютс€ анкетами людей. Ќикто не против такого полезного Ђбизнес симбиозаї, ни владельцы сайтов, ни клиенты которые пользуютс€ услугами частных интернет свах.
  ¬ладельцы частных агентств за врем€ практики набивают руку, набираютс€ опыта общени€ с клиентами; со временем их начинают узнавать в местной прессе, а это, уже попул€рность.   ним начинают идти люди.
  Ќе станем говорить такие громкие слова: Ђ„то же мешает и ¬ам так поступить! Ёто так просто!ї Ц Ќет, это не так! ¬с€кий труд и коммерческа€ де€тельность не может быть простой; на пути встречаютс€ и подводные камни. “олько благодар€ полученным урокам в бизнес де€тельности, владелец может выйти на стабильное процветание.
  ¬сЄ что сказано это реальные факты де€тельности людей, которые несут в мир добро.

  [ Odpovмп ]


  јнекдот стереотипы знакомств (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 23. April 2009 @ 03:26:11 CEST *

  - ј у ¬ас, девушка, какой телефон?
  - Ќокиа.
  - Ќет, € имею ввиду номер?
  - ‘едеральный.
  - ƒа нет, цифры какие?
  - јрабские :)

  [ Odpovмп ]


  јнекдот про тещу (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 23. April 2009 @ 13:30:15 CEST *

  - ћилый, ты не видел книгу " ак прожить до ста лет"?
  - я ее сжег!
  - «ачем?
  - “во€ мама хотела ее прочитать

  [ Odpovмп ]


  экстрим юмор (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 27. April 2009 @ 22:03:19 CEST *

  экстрим-юмор:
  мужик приходит в магазин и спрашивает веревку и мыло.
  ѕродавщица:"„то??? ¬ешатьс€ будете???!!!!"
  ћужик: "Ќет, бл€!!!! ѕомоюсь и в горы!!!!"

  [ Odpovмп ]


   акой прогноз на курс доллара ? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 28. April 2009 @ 17:36:58 CEST *

  ѕривет, кто знает что с валютным курсом будет в ближайшее врем€?

  [ Odpovмп ]


  јнекдот о девушках (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 28. April 2009 @ 23:12:19 CEST *

  Ћежит девушка на пл€же, загорает. ѕодходит мужик:
  - ƒевушка, можно вас трахнуть?
  -  ака€ наглость!!!
  - Hу нет - так нет, € пойду...
  - Hет, об отказе не может быть и речи, но кака€ наглость!

  [ Odpovмп ]


  ¬се болезни от нервов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 30. April 2009 @ 11:26:07 CEST *

  ћилый, ты ведь знаешь, что все болезни от нервов?
  - Ќу и?!
  - ћне кажетс€, что ты переволновалс€, и у теб€ будет сифилис...

  [ Odpovмп ]


  ”ж замуж не в терпеж! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 02. May 2009 @ 14:48:44 CEST *

  ѕриветики ¬сем!!!!:)
  я за советом. ¬от ƒашулька, сестра мо€,
  говорит ничего сейчас мужчинам не хочетс€...
   ак же быть?! ћне 30, замуж хочу и ребенкаЕ

  [ Odpovмп ]


  ”ж замуж не в терпеж! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 02. May 2009 @ 15:44:55 CEST *

  ƒобрый день!
  я за советом. ¬от ƒашулька, подруга мо€,
  говорит ничего теперь мужчинам не нужно...
   ак же быть?! ћне 30, замуж хочу и ребенкаЕ

  [ Odpovмп ]


  ”ж замуж не в терпеж! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 02. May 2009 @ 16:39:28 CEST *

  ѕриветики ¬сем!!!!:)
  я за советом. ¬от ћашулька, сестра мо€,
  говорит ничего щас парн€м не надо...
   ак же быть?! ћне 30, замуж хочу и ребенкаЕ

  [ Odpovмп ]


  ‘ильмы на DVD сериалы продажа (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 03. May 2009 @ 02:44:57 CEST *

  ‘ильмы на DVD, сериалы на dvd, интернет-магазин dvd почтой
  адрес в сети dvd-mag.com.ua

  [ Odpovмп ]


   то стал жертвой кидалова? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 11. May 2009 @ 04:56:37 CEST *

   то стал жертвой кидалова с стороны фриланцера VoronS ? www.free-lance.ru/users/VoronS ≈го ICQ: 396804005 ѕросьба св€затьс€ со мной 936805один. Ќужно вместе решить как наказать данного человека, и главное все логи переписки сохран€йте, пригодитс€ когда будем писать за€вление в милицию от группы которую он кинул. ѕо любому посадим!

  [ Odpovмп ]


  Ќужны новинки фильмов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 15. May 2009 @ 13:48:37 CEST *

  ќчень нужны ресурсы где можно найти самые новые видеофильмы, вобщем только они в кинотеатр вышли, а они уже там есть.
  ’очусобрать огромный архив дл€ личного пользовани€, ну и возможно, чтоб самому создать нечто подобное, вернее усовершенствовать то, что уже имею zlobaxxx.net
  ƒа и всембудет полезно знать самые клЄвые ресурсы где можно скачать видео.

  [ Odpovмп ]


  ”бей сайт врага или конкурента! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 16. May 2009 @ 21:46:39 CEST *

  Ќадоел сайт конкурента? ћешают враги? ƒостали пионеры или копирайтеры?

  ”бей их сайты!  ак? ћы поможем тебе в этом!
  «авалим любой сайт, портал, магазин!

  ¬озможны различные виды атак: ƒата-јтака, “рэш-јтака, »нтеллектуальна€ атака и т.д.
  ¬озможна работа по расписанию, а так же одновременна€ атака нескольких сайтов.

  ѕо среднестатистическим данным, заказанный сайт падает в течение 5 минут после начала. ¬ качестве демонстрации наших возможностей, допускаетс€ предварительна€ проверка.

  Ќаши цены

  24 часа атаки Ц 70$
  12 часов атаки Ц 50$
  1 час атаки Ц 25$

   онтакт через ICQ: 588 666 582

  [ Odpovмп ]


  —оздание сайтов. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 19. May 2009 @ 07:21:58 CEST *

  –аботаю менеджером. ’очу сделать интернет магазин. ѕорекомендуйте человека или организацию, кто поможет мне в этом. √лавное чтоб человек, который его делает был адекватный и недорого.

  [ Odpovмп ]


  ’отите бизнес с китаем, но не знаете как начать? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 21. May 2009 @ 15:15:37 CEST *

   итай поиск партнеров , товаров !
  компани€ с 18-летним опытом работы, офисами в ѕекине и Ўенжень предлагает следующие услуги:
  1. поиск партнЄров и производителей
  2. поиск поставщиков нужных ¬ам товаров в  итае
  3.  онсалтинг и ёридическое сопровождение
  4.ќптимизаци€ схем внешнеэкономической де€тельности
  5. консолидаци€ грузов от различных поставщиков и проверка качества отгружаемого товара
  6.оформление китайских экспортных документов
  7. доставка контейнера из любого города  ита€ на ваш склад
  8. таможенное оформление в –оссии по льготным тарифам
  9. организаци€ посещений выставок и предпри€тий по интересующей ¬ас тематике
  10. услуги русско€зычных переводчиков
  11. заказ гостиниц и авиабилетов на внутренние перелеты
  12. »ндивидуальные экскурсионные туры
  13. ѕредоставление русско говор€щих переводчиков

  ќбращатьс€ по телефонам : (495) 642-97-46, 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  где купить металлочерепицу? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 24. May 2009 @ 03:51:51 CEST *

  гдето тут предлагали в этот о продаже металлочерепицу в розницу в —аранске ? да, и профнастил вроде тоже - дл€ монтажа кровли ?

  [ Odpovмп ]


  –?—А–µ–љ–і—?–µ–Љ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М 1 –Ї–≤. –Љ. –њ–Њ–і —?—?—В–∞– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 28. May 2009 @ 10:40:17 CEST *

  –?—А–µ–љ–і—?–µ–Љ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М 1 –Ї–≤.–Љ, –њ–Њ–і —?—?—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—? –њ–ї–∞—В–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–ї–∞, –≤ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –°–Ч–?–Ю, –Ч–?–Ю, –Ѓ–Ч–?–Ю,
  –Ѓ–?–Ю, –Т–?–Ю, –≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е —Ж–µ–љ—В—А–∞—Е, –≤ —?–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л—Е —?–Њ–Њ—А—?–ґ–µ–љ–Є—П—Е, –≤ –њ—А–Њ–і—?–Ї—В–Њ–≤—Л—Е –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞—Е,
  –≤ –∞–њ—В–µ–Ї–∞—Е, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Ј–љ–µ—? —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤, –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є —В.–њ.

  –Ю–±—А–∞—Й–∞—В—М—?—П –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—? :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 29. May 2009 @ 09:32:06 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 29. May 2009 @ 13:36:23 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 29. May 2009 @ 16:41:17 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 29. May 2009 @ 20:07:05 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  –?—А–µ–љ–і—?–µ–Љ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М 1 –Ї–≤. –Љ. –њ–Њ–і —?—?—В–∞– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 30. May 2009 @ 10:06:16 CEST *

  –?—А–µ–љ–і—?–µ–Љ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М 1 –Ї–≤.–Љ, –њ–Њ–і —?—?—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—? –њ–ї–∞—В–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–ї–∞, –≤ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –°–Ч–?–Ю, –Ч–?–Ю, –Ѓ–Ч–?–Ю,
  –Ѓ–?–Ю, –Т–?–Ю, –≤ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е —Ж–µ–љ—В—А–∞—Е, –≤ —?–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ—Л—Е —?–Њ–Њ—А—?–ґ–µ–љ–Є—П—Е, –≤ –њ—А–Њ–і—?–Ї—В–Њ–≤—Л—Е –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ–∞—Е,
  –≤ –∞–њ—В–µ–Ї–∞—Е, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Ј–љ–µ—? —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤, –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –Є —В.–њ.

  –Ю–±—А–∞—Й–∞—В—М—?—П –њ–Њ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ—? :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 30. May 2009 @ 13:08:26 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 30. May 2009 @ 19:24:50 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 31. May 2009 @ 01:26:51 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 31. May 2009 @ 07:40:39 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 31. May 2009 @ 11:08:38 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 31. May 2009 @ 16:14:06 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 01. June 2009 @ 05:59:13 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  кто продает профнастил? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 01. June 2009 @ 08:01:13 CEST *

  гдето тут предлагали в этот о продаже металлочерепицу в розницу в ѕензе ? да, и профнастил вроде тоже - дл€ монтажа кровли ?

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 01. June 2009 @ 09:39:31 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]

  • bckHijsYsUYVL od Anonym dne * Wednesday, 18. June 2014 @ 16:54:24 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 01. June 2009 @ 12:51:47 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 01. June 2009 @ 21:09:32 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 01. June 2009 @ 21:43:48 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  “ребуютс€ консультанты (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 09. June 2009 @ 01:03:31 CEST *

  “ребуютс€ консультанты по продаже фильтров дл€ воды.
   омисси€ от 21 до 51 %.
  –азвиваем сеть представителей по –оссии и странам —Ќ√. ќт ¬ас резюме на gold.formula.water@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 21. June 2009 @ 14:53:28 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 21. June 2009 @ 18:50:45 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 09:13:19 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 09:51:58 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јнекдоты (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 13:04:40 CEST *

  “ретий час сто€л водитель »ванов перед "зеброй", а пешеходы все шли и шли...

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 16:58:29 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 17:46:55 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 17:55:27 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 18:05:38 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 18:17:10 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 18:44:25 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 19:38:30 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 19:53:22 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 21:08:48 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  јрендуем площадь 1 кв. м. под установку платежного терминала (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 22. June 2009 @ 21:22:41 CEST *

  јрендуем площадь 1 кв.м, под установку платежного терминала, в районах —«јќ, «јќ, ё«јќ,
  ёјќ, ¬јќ, в торговых центрах, в спортивных сооружени€х, в продуктовых магазинах,
  в аптеках, проходных бизнес центров, заводов и т.п.

  ќбращатьс€ по телефону :
  (495) 642-97-46, 604-41-67, 504-60-26
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  forex (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 23. June 2009 @ 15:51:08 CEST *

   то где играет в Forex?

  [ Odpovмп ]


  это можно сделать сегодн€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 24. June 2009 @ 15:20:08 CEST *

  ќсновные виды услуг, предоставл€емые академиком высшей магии ».Ќ.√ерманом. ¬ этом списке указаны не все виды воздействий, если ¬ас интересуют другие виды работ, уточните возможность проведени€ по т. (495) 510-92-02, 740-28-20, 649-41-44

  * восстановление и естественна€ гармонизаци€ отношений без вреда, результат в день обращени€ (авторский метод ».Ќ.√ермана). –езультат гарантирован в самых сложных случа€х, где не смогли помочь другие специалисты.
  * прив€зка любимого человека, сексуальна€ и эмоциональна€ (авторский метод ».Ќ.√ермана)
  * установка барьера на нежелательные отношени€ с человеком без его ведома, развал отношений с соперниками
  * классический приворот с помощью черной и белой магии
  * ¬џ’ќƒ »«  –»«»—ј: максимальный подъем бизнеса и карьеры
  * воздействие на поведение человека на рассто€нии (авторский метод ».Ќ.√ермана)
  * инвольтированный приворот (авторский метод ».Ќ.√ермана)
  * авторский приворот, позвол€ющий получить результат за 1 день
  * полное сн€тие зависимости одного человека от другого и установка барьера на отношени€
  * работа методом ¬”ƒ” и зомбировани€
  * вли€ние на ситуацию (корректировка хода дел в суде, помощь заключенному)
  * воздействие на ход сделки (вли€ние на поведение деловых партнеров)
  * оказание любых негативных воздействий на недоброжелателей
  * установка абсолютной зеркальной защиты от любых воздействий (авторский метод ».Ќ.√ермана)
  * полное избавление от негативных воздействий на ¬ас и ¬аших близких (сн€тие порчи, сглаза и родовых прокл€тий)
  * сн€тие алкогольной и наркотической зависимости без вреда дл€ здоровь€
  * установка 100% кода на удачу в бизнесе и деньгах (авторский метод ».Ќ.√ермана)
  * полное сн€тие зависимости от игры в казино (авторскмй метод ».Ќ.√ермана)

  [ Odpovмп ]

  • tIIWQNmSWLLawP od Anonym dne * Wednesday, 18. June 2014 @ 01:38:36 CEST *

  Ќормальноѕознакомимс€ как ты смотришь на секс на заднем сиде (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 24. June 2009 @ 15:34:15 CEST *

  ѕознакомимс€ как ты смотришь на секс на заднем сиденье моего автомобил€ +7 (495) 364-85-40 Ќаташа.

  [ Odpovмп ]


  »щу ссылки на сайты про ћайкла ƒжексона (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 28. June 2009 @ 11:03:28 CEST *

   то знает сайты про ƒжексона, поделитесь, пожалуйста. ѕлакала ((

  [ Odpovмп ]

  • sqaNZCIOAjyQX od Anonym dne * Wednesday, 18. June 2014 @ 01:16:02 CEST *

  “ребуютс€ менеджеры (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 29. June 2009 @ 21:22:39 CEST *

  “ребуютс€ активыне менеджеры по продаже фильтров дл€ воды.
   омисси€ от 21 до 51 %.
  –азвиваем сеть представителей по –оссии и странам —Ќ√. ќт ¬ас резюме на gold.formula.water@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  »щу ссылки чтобы сайты про ћайкла ƒжексона (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 03. July 2009 @ 07:58:52 CEST *

  ћожет кто-то знает инфу про ƒжексона, поделитесь, очень прошу. –ыдала ((

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 06. July 2009 @ 17:03:28 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 06. July 2009 @ 19:31:56 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 06:48:15 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 07:23:44 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 07:47:45 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]

  • iDVaRBdGuBY od Anonym dne * Wednesday, 18. June 2014 @ 03:11:48 CEST *

  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 08:28:20 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 08:38:37 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 09:01:40 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 09:35:19 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 10:32:06 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 10:45:10 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 10:56:41 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  «апчасти на Xerox DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренк (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. July 2009 @ 11:13:57 CEST *

  «апчасти на XEROX DC12. ƒвигатели, платы, датчики, шестеренки и т.п.
  “акже есть в наличии RIP FIERY X12, COBRA

  есть почти все в наличии
  тел 952-68-43, 504-60-26
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  “ребуютс€ торговые представители (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 11. July 2009 @ 07:43:33 CEST *

  “ребуютс€ консультанты по продаже фильтров дл€ воды.
   омисси€ от 21 до 51 %.
  –азвиваем сеть представителей по –оссии и странам —Ќ√. ќт ¬ас резюме на gold.formula.water@gmail.com

  [ Odpovмп ]


   упим бу ∆  мониторы 17' оптом , можно и по 1 шт 504-60-26 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 14. July 2009 @ 17:41:00 CEST *

   упим бу ∆  мониторы 17' оптом , можно и по 1 шт
  “ел : (495) 504-60-26
  642-97-46
  952-68-43
  аська 146718140

  [ Odpovмп ]


  »нтересно (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 15. July 2009 @ 03:34:47 CEST *

  ƒовольно забавна€ стать€, скажу чесно - удивил. ≈сли не секрет откуда вообще блоггеры черпают материалы дл€ статей? я понимаю что написаны они собственноручно, но ведь "сюжет" нада найти где-то.

  [ Odpovмп ]


  –Ъ—?–њ–Є–Љ –±—? –Ц–Ъ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л 17' –Њ–њ—В–Њ–Љ , –Љ–Њ– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 15. July 2009 @ 22:53:02 CEST *

  –Ъ—?–њ–Є–Љ –±—? –Ц–Ъ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л 17' –Њ–њ—В–Њ–Љ , –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –њ–Њ 1 —?—В
  –Ґ–µ–ї : (495) 504-60-26
  642-97-46
  952-68-43
  –∞—?—М–Ї–∞ 146718140

  [ Odpovмп ]


  –Ъ—?–њ–Є–Љ –±—? –Ц–Ъ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л 17' –Њ–њ—В–Њ–Љ , –Љ–Њ– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 16. July 2009 @ 07:55:21 CEST *

  –Ъ—?–њ–Є–Љ –±—? –Ц–Ъ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л 17' –Њ–њ—В–Њ–Љ , –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –њ–Њ 1 —?—В
  –Ґ–µ–ї : (495) 504-60-26
  642-97-46
  952-68-43
  –∞—?—М–Ї–∞ 146718140

  [ Odpovмп ]


  –Ъ—?–њ–Є–Љ –±—? –Ц–Ъ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л 17' –Њ–њ—В–Њ–Љ , –Љ–Њ– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 16. July 2009 @ 08:36:11 CEST *

  –Ъ—?–њ–Є–Љ –±—? –Ц–Ъ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л 17' –Њ–њ—В–Њ–Љ , –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –њ–Њ 1 —?—В
  –Ґ–µ–ї : (495) 504-60-26
  642-97-46
  952-68-43
  –∞—?—М–Ї–∞ 146718140

  [ Odpovмп ]


  »нтересно (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 16. July 2009 @ 16:16:49 CEST *

  :)

  [ Odpovмп ]


  суперский дизайн (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 20. July 2009 @ 16:35:38 CEST *

  суперский дизайн

  [ Odpovмп ]


  ¬сем здрасьте (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 21. July 2009 @ 09:32:52 CEST *

  всем привет, € новичок на вашем форуме. если что сильно не пинать ) только недавно к инету "корбина телеком" подключилс€, так сказать познаю интернет пространство

  [ Odpovмп ]


  ѕодскажите (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 27. July 2009 @ 19:48:14 CEST *

   ак узнать пароль , если раньше был у ¬ас на сайте зарегестрирован?

  [ Odpovмп ]


  ¬ебдизайн (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 27. July 2009 @ 23:40:09 CEST *

  »зготовление сайтов ,интернет-магазина,хостинг,конструктор сайтов,web дизайн,создать сайт,купить сайт,купить
  интернет-магазин недорого,готовый сайт,создать форум,гостевую,фотогалерею,система рассылок на e-mail,купить
  cms,аренда cms,»зготовление сайтов в харькове

  [ Odpovмп ]


  ѕереводы с китайского на русский устные и письменные (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 28. July 2009 @ 07:23:40 CEST *

  ѕереводы с китайского на русский
  устные и письменные
  дешево

  тел 5046026, 642-97-46, 952-68-43

  [ Odpovмп ]


  ѕривет (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 28. July 2009 @ 15:09:37 CEST *

  –еб€та, привет, а реально такой сайт как у ¬ас написать в штмл?. у мен€ знание посредственные..

  [ Odpovмп ]


  –£—?–ї—?–≥–Є –њ–Њ –њ–Њ–Є—?–Ї—? –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –і– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 04. August 2009 @ 14:15:19 CEST *

  –Э–∞—?–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В —?—?–ї—?–≥–Є –њ–Њ –њ–Њ–Є—?–Ї—? –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є –±–Є–Ј–љ–µ—? –њ–∞—А—В–љ–µ—А–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ъ–Є—В–∞—П,
  –Ґ–∞–є–≤–∞–љ—П –Є –і—А—?–≥–Є—Е —?—В—А–∞–љ –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—?—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞. –°–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—?—В—Л –љ–∞—?–µ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥—?—В –љ–∞–є—В–Є
  –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—?–µ–љ–Є—П –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Т–∞—?–µ–≥–Њ –±–Є–Ј–љ–µ—?–∞ —? –і–∞–љ–љ—Л–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–Љ, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–∞—В –Њ–њ—В–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–є
  –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —?–Њ–Њ—В–љ–Њ—?–µ–љ–Є—П —Ж–µ–љ—Л –Є –Ї–∞—З–µ—?—В–≤–∞ –њ—А–Є –≤—Л–±–Њ—А–µ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞, –њ—А–Њ–Ї–Њ–љ—?—?–ї—М—В–Є—А—?—О—В –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—?–∞–Љ
  –Т–≠–Ф –Є —В–∞–Љ–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ—? –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—О –Т–∞—?–µ–≥–Њ –≥—А—?–Ј–∞. –Я—А–µ–і—?—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –љ–∞—?–µ–є –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –≤ –Ъ–Є—В–∞–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В
  –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ—?—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П, —?–Њ–≥–ї–∞—?—?—О—В —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—?–Ї–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—?—Л –њ—А–Њ–і—?–Ї—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А—?—О—В
  –Њ—В–≥—А—?–Ј–Ї—?. –Ю—?—?—Й–µ—?—В–≤–ї—П–µ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—Л —? –Ї–Є—В–∞–є—?–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞ —А—?—?—?–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї

  –Ь—Л –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ –Ї–∞–Ї —З–∞—?—В–Є—З–љ—Л–є —В–∞–Ї –Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—?–љ—Л–є —?–µ—А–≤–Є—? –њ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤—?–µ–є –ї–Њ–≥–Є—?—В–Є—З–µ—?–Ї–Њ–є —Ж–µ–њ–Є
  –і–Њ—?—В–∞–≤–Ї–Є –Т–∞—?–µ–≥–Њ –≥—А—?–Ј–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —В–∞–Љ–Њ–ґ–µ–љ–љ—?—О –Њ—З–Є—?—В–Ї—? –Є –і–Њ—?—В–∞–≤–Ї—? –љ–∞ –Т–∞—? —?–Ї–ї–∞–і.

  –Э–∞—?–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –њ–Њ—?—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—?—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—?—В–≤–Њ –≤ –Ъ–Э–†. –≥. –®–µ–љ–ґ–µ–љ—М.
  –Ъ–Њ–љ—?—?–ї—М—В–∞—Ж–Є–Є –±–µ—?–њ–ї–∞—В–љ–Њ. –†–∞–±–Њ—В–∞–µ–Љ —? –≥—А—?–Ј–∞–Љ–Є —?—В–Њ–Є–Љ–Њ—?—В—М—О –Њ—В 1000 –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤ !

  –Ґ–µ–ї. 504-60-26, 642-97-46, 952-68-43
  ICQ: 146-718-140

  [ Odpovмп ]


  ѕокупаем компьютерную технику новую в упаковках (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 16. August 2009 @ 21:05:03 CEST *

  ѕокупаем компьютерную технику новую в упаковках оптом и в розницу. ¬ день обращени€.
  ћониторы, компы, кабел€, сет. оборудование и т.п.

  “ел 5046026
  аська 146718140

  [ Odpovмп ]


  –Я–Њ–Ї—?–њ–∞–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ—?—О —В–µ—Е–љ–Є–Ї—? –љ– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 18. August 2009 @ 00:08:28 CEST *

  –Я–Њ–Ї—?–њ–∞–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ—?—О —В–µ—Е–љ–Є–Ї—? –љ–Њ–≤—?—О –≤ —?–њ–∞–Ї–Њ–≤–Ї–∞—Е –Њ–њ—В–Њ–Љ –Є –≤ —А–Њ–Ј–љ–Є—Ж—?. –Т –і–µ–љ—М –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П.
  –Ь–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л, –Ї–Њ–Љ–њ—Л, –Ї–∞–±–µ–ї—П, —?–µ—В. –Њ–±–Њ—А—?–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —В.–њ.

  –Ґ–µ–ї 5046026
  –∞—?—М–Ї–∞ 146718140

  [ Odpovмп ]


  –Я–Њ–Ї—?–њ–∞–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ—?—О —В–µ—Е–љ–Є–Ї—? –љ– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 18. August 2009 @ 05:44:47 CEST *

  –Я–Њ–Ї—?–њ–∞–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А–љ—?—О —В–µ—Е–љ–Є–Ї—? –љ–Њ–≤—?—О –≤ —?–њ–∞–Ї–Њ–≤–Ї–∞—Е –Њ–њ—В–Њ–Љ –Є –≤ —А–Њ–Ј–љ–Є—Ж—?. –Т –і–µ–љ—М –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є—П.
  –Ь–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л, –Ї–Њ–Љ–њ—Л, –Ї–∞–±–µ–ї—П, —?–µ—В. –Њ–±–Њ—А—?–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —В.–њ.

  –Ґ–µ–ї 5046026
  –∞—?—М–Ї–∞ 146718140

  [ Odpovмп ]


  »щем поставщика шампанского 0.75, перва€ парти€ 5000 бут (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 18. August 2009 @ 20:34:37 CEST *

  »щем поставщика шампанского 0.75, перва€ парти€ 5000 бут

  “ел. 952-68-43, 604-41-67, 642-97-46, 504-60-26

  ICQ 146718140

  [ Odpovмп ]


  –?—Й–µ–Љ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ —?–∞–Љ–њ–∞–љ—?–Ї–Њ–≥–Њ 0.75, – (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 19. August 2009 @ 20:18:13 CEST *

  –?—Й–µ–Љ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ —?–∞–Љ–њ–∞–љ—?–Ї–Њ–≥–Њ 0.75, –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П 5000 –±—?—В

  –Ґ–µ–ї. 952-68-43, 604-41-67, 642-97-46, 504-60-26

  ICQ 146718140

  [ Odpovмп ]


  –?—Й–µ–Љ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ —?–∞–Љ–њ–∞–љ—?–Ї–Њ–≥–Њ 0.75, – (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 19. August 2009 @ 23:51:37 CEST *

  –?—Й–µ–Љ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ —?–∞–Љ–њ–∞–љ—?–Ї–Њ–≥–Њ 0.75, –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П 5000 –±—?—В

  –Ґ–µ–ї. 952-68-43, 604-41-67, 642-97-46, 504-60-26

  ICQ 146718140

  [ Odpovмп ]


  –?—Й–µ–Љ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ —?–∞–Љ–њ–∞–љ—?–Ї–Њ–≥–Њ 0.75, – (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 20. August 2009 @ 00:18:22 CEST *

  –?—Й–µ–Љ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ —?–∞–Љ–њ–∞–љ—?–Ї–Њ–≥–Њ 0.75, –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П 5000 –±—?—В

  –Ґ–µ–ї. 952-68-43, 604-41-67, 642-97-46, 504-60-26

  ICQ 146718140

  [ Odpovмп ]


  NYC Photo Studio 917 484 6430 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 20. August 2009 @ 03:53:30 CEST *

  Howdy People

  Our Crew have many years of productions in NYC.

  We can assist in all aspect & stages of your production ( print / film / photo / video etc.. )
  Our clients include but not limed to :

  Halliburton
  Hanwha
  Hartford Financial Services
  Hbos
  HCA
  Heineken
  Henkel
  Hewlett Packard
  Hilton Group
  Hindustan Petroleum
  Hitachi
  Hochteif
  Home Depot
  Honda Motor
  Honeywell Intl
  Hon Hai Precision Industry
  Hsbc Holdings
  Humana
  Hutchison Whampoa
  Hvb Group
  Hyundai Motor
  Gap
  Gasunie
  Gaz De France
  General Dynamics
  General Electric
  General Motors
  George Weston
  Georgia Pacific
  Glaxosmithkline
  Goldman Sachs Group.
  Gonciиre Euris
  Goodyear Tire & Rubber
  Groupama
  Groupe Auchan
  Groupe Caisse Dйpargme
  Groupe Danone
  Groupe Pinault Print
  GUS

  [ Odpovмп ]


  –?—Й–µ–Љ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ —?–∞–Љ–њ–∞–љ—?–Ї–Њ–≥–Њ 0.75, – (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 20. August 2009 @ 06:38:33 CEST *

  –?—Й–µ–Љ –њ–Њ—?—В–∞–≤—Й–Є–Ї–∞ —?–∞–Љ–њ–∞–љ—?–Ї–Њ–≥–Њ 0.75, –њ–µ—А–≤–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П 5000 –±—?—В

  –Ґ–µ–ї. 952-68-43, 604-41-67, 642-97-46, 504-60-26

  ICQ 146718140

  [ Odpovмп ]


  Registration and Renewal Godaddy Code List (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 28. August 2009 @ 06:55:07 CEST *

  Here's the latest [b]Godaddy promo codes[/b]. I just used OK9 today to renew some .com domains and it worked awesome.

  [b]OK7[/b] - 10% Discount on total order
  [b]OK8[/b] - 20% off all orders of $50 or more
  [b]OK9[/b] - $7.49 Domain Registration and Renewals

  **Special Godaddy Coupon Valid until Aug 31, 2009.
  Godaddy Coupon [b]OK25[/b] 25% Off Hosting or any order of $91 or more.

  [ Odpovмп ]


  –Я–Њ–Ї—?–њ–∞–µ–Љ –±—?–Љ–∞–≥—?, –Њ—?—В–∞—В–Ї–Є –Њ—В —В–Є–њ–Њ– (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 28. August 2009 @ 15:34:10 CEST *

  –Я–Њ–Ї—?–њ–∞–µ–Љ –±—?–Љ–∞–≥—?, –Њ—?—В–∞—В–Ї–Є –Њ—В —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є, —А–∞—?—Е–Њ–і–љ—Л–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л, –Ї—А–∞—?–Ї–Є, —Е–Є–Љ–Є—П, –њ–ї–∞—?—В–Є–љ—Л –Є —В.–њ.
  –°–∞–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–Ј–Є–Љ –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—?–ї–µ –Њ—В—Е–Њ–і—Л –Є –Љ—?–Ї—?–ї–∞—В—?—А—?

  –Ґ–µ–ї. (495) 642-97-46, 952-68-43, 504-60-26
  ICQ 146718140

  [ Odpovмп ]


  ѕокупаем бу рабочии и нерабочии TFT мониторы 17 и 19" (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 28. August 2009 @ 19:57:28 CEST *

  ѕокупаем бу рабочии и нерабочии TFT мониторы 17 и 19"
  ќбращатьс€ по тел : 9526843, 6429746, 6044167, 5046026
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  –Я–Њ–Ї—?–њ–∞–µ–Љ –±—? —А–∞–±–Њ—З–Є–Є –Є –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–Є T (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 30. August 2009 @ 06:16:25 CEST *

  –Я–Њ–Ї—?–њ–∞–µ–Љ –±—? —А–∞–±–Њ—З–Є–Є –Є –љ–µ—А–∞–±–Њ—З–Є–Є TFT –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А—Л 17 –Є 19"
  –Ю–±—А–∞—Й–∞—В—М—?—П –њ–Њ —В–µ–ї : 9526843, 6429746, 6044167, 5046026
  ICQ: 146718140

  [ Odpovмп ]


  yyyaaaaaaaaa (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 03. September 2009 @ 19:52:35 CEST *

  ’орошего без плохого не бывает - даже школьнику на каникулы дают задание. - „. Ћэм

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 08. September 2009 @ 06:10:57 CEST *

  ѕредлагаю рассылку рекламы:
  -на форумы 15$ на 30000 форумов
  -на доски 6$ на 10000
  -регистраци€ в каталогах 6$ на 6000
  E-mail: rek765@rambler.ru
  Ѕазы свежие, использую лицензионную программу с распознованием капчи.

  [ Odpovмп ]


  Hey I guess this is a good place to start?lol Hello room. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 15. September 2009 @ 18:10:56 CEST *

  Well, I've been around since the days of Meso and before. I'm a vet and a heavily contributing member over on Outlaw. I;m already VERY impressed with the volume on this board and that resources available!
  I hope to make some friends and maybe help some people out..Take care!

  [ Odpovмп ]


  Ќу знаете € вот (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 16. September 2009 @ 15:38:10 CEST *

  мд€€€€ ..... *много думал*.... автору спасибо за пост !!

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 17. September 2009 @ 19:06:30 CEST *

  ѕредлагаю рассылку рекламы:
  -на форумы 20$ на 30000 форумов
  -на доски 6$ на 10000 досок
  -регистраци€ в каталогах 6$ на 6000 каталогов
  -ручна€ регистраци€ влюбых ресурсах 0.2$ за регистрацию
  -за 50$ 1000 уникальных посетителей
  -делаю сайты от 30$ баннеры от 10$
  E-mail: hort456@mail.ru
  Ѕазы свежие, использую лицензионную программу с распознованием капчи.

  [ Odpovмп ]


  —пасибо (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 18. September 2009 @ 01:13:32 CEST *

  ѕривет, спасибо за статью, давно искал информацию эту....слава богу нашел :)

  [ Odpovмп ]


  ”ра (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 21. September 2009 @ 01:29:30 CEST *

  ”ра, слава богу нашла ваш сайт, мне давно вас советовали ..€ вас люблю ...цЄм :)

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 21. September 2009 @ 20:41:18 CEST *

  ѕредлагаю рассылку рекламы:
  -на форумы 20$ на 30000 форумов
  -на доски 6$ на 10000 досок
  -регистраци€ в каталогах 6$ на 6000 каталогов
  -ручна€ регистраци€ влюбых ресурсах 0.2$ за регистрацию
  -за 50$ 1000 уникальных посетителей
  -делаю сайты от 30$ баннеры от 10$
  E-mail: rot789@mail.ru
  Ѕазы свежие, использую лицензионную программу с распознованием капчи.

  [ Odpovмп ]


  “акс (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 22. September 2009 @ 01:38:32 CEST *

  –еб€тки, оч интересна€ инфа....но учеба не дает времени много сидеть в нете, так что респект вам :), буду заходить по мере возможности

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов в интернете изгот сайтов баннеров (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 03. October 2009 @ 02:24:45 CEST *

  ѕредлагаю раскрутку сайтов путем рассылки рекламы:
  -на форумы 20$ на 30000 форумов
  -на доски 6$ на 10000 досок
  -регистраци€ в каталогах 6$ на 6000 каталогов
  -ручна€ регистраци€ влюбых ресурсах 0.2$ за регистрацию
  -за 50$ 1000 уникальных посетителей
  -делаю сайты от 30$ баннеры от 10$
  E-mail: nord564@mail.ru
  Ѕазы свежие, использую лицензионную программу с распознованием капчи.

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов, вебдизайн, поиск информации, прокси (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 09. October 2009 @ 12:27:26 CEST *

  -—айты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламы на форумы 20$ на 30000
  -на доски 7$ на 10000
  -в каталоги 7$ на 6000
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  -http прокси 3$ за 300 прочеканых
  E-mail: talk475@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  —оветы юристов онлине (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 11. October 2009 @ 07:15:00 CEST *

  ¬сем ƒобрый день.

  »нтересен мне один вопросец.
  ¬ интернет есть вс€кие порталы онлайн рекомендации юристов, так вот мен€ интересует пользовались ли ¬ы эдакими ресурсами и какой эффект от них.

  «аранее спасибо.

  [ Odpovмп ]


   акие системы вод€ного отоплени€ практичнее? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 11. October 2009 @ 13:01:32 CEST *

  ќбдумываю систему отоплени€ дл€ коттеджа загородного дома , кака€ из них на ваш взгл€д практичнее?

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов, изготовление сайтов, поиск информации, про (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 13. October 2009 @ 15:03:29 CEST *

  -ƒелаю сайты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламы на форумы 20$ на 30000 форумов
  -на доски 7$ на 10000 досок
  -в каталоги 7$ на 6000 каталогов
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  с одной поисковой системы на ¬аш выбор + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 20$.
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  -http прокси 3$ за 300 прочеканых
  E-mail: borg543@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов, изготовление сайтов, поиск информации, про (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 14. October 2009 @ 18:12:52 CEST *

  -ƒелаю сайты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламы на форумы 20$ на 30000 форумов
  -на доски 7$ на 10000 досок
  -в каталоги 7$ на 6000 каталогов
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  с одной поисковой системы на ¬аш выбор + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 20$.
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  -http прокси 3$ за 300 прочеканых
  E-mail: got567@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов, изготовление сайтов, поиск информации, ком (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 15. October 2009 @ 14:27:12 CEST *

  -ƒелаю сайты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламы на форумы 20$ на 30000 форумов
  -на доски 7$ на 10000 досок
  -в каталоги 7$ на 6000 каталогов
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  с одной поисковой системы на ¬аш выбор + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 20$.
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  -http прокси 3$ за 300 прочеканых
  E-mail: butrek@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  –еклама в интернете, изготовление сайтов, комплексна€ раскру (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 16. October 2009 @ 16:21:05 CEST *

  -ƒелаю сайты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламы на форумы 20$ на 30000 форумов
  -на доски 7$ на 10000 досок
  -в каталоги 7$ на 6000 каталогов
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  с одной поисковой системы на ¬аш выбор + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 20$.
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  -http прокси 3$ за 300 прочеканых
  E-mail: verter5@mail.ru

  [ Odpovмп ]


   омплексна€ раскрутка сайтов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 19. October 2009 @ 03:28:30 CEST *

  ѕредлагаю комплексную раскрутку сайтов E-mail: lour578@mail.ru
   омплексное продвижение сайтов направлено на увеличение посещаемости сайта и увеличение тиц и пр сайта.

   омплексное продвижение сайтов включает в себ€

  - –егистраци€ в общетематических каталогах в соответствующих катагори€х
  - –ассылка объ€влений на общетематические доски бесплатных объ€влений в соответствующии категории
  - —бор баз тематических каталогов соответствующих тематике ¬ашего сайта и регистраци€ в них
  - —бор баз тематических досок объ€влений соответствующих тематике ¬ашего сайта и рассылка на них
  информации о ¬ашем сайте
  - —бор баз новосных сайтов соответствующих тематике ¬ашего сайта и рассылка на них информации о ¬ашем
  сайте
  - –ассылка информации о ¬ашем сайте на общетематические сайты новостей
  - —бор баз форумов соответствующей тематики и рассылка на них информации о ¬ашем сайте
  - ѕодключение к ¬ашему сайту системы Увирусного маркетингаФ котора€ €вл€етс€ мощным инструментом дл€
  увеличени€ посещаемости устанавливаетс€ раз и навсегда и не требует дальнейшего вложени€ денег. Ќе
  пугайтесь Ц вирусов там нет, просто почему то так назвали.
  ѕосле проведени€ работ ¬ы получаете ќтчет о проделаной работе в виде
  - файлов собраных баз которые при желании ¬ы можете использовать самосто€тельно
  - скриншотов результатов рассылки
  —тоимость комплексного продвижени€ -1000$
   ажда€ повторна€ рассылка по всем этим уже готовым базам 80$ или абонплата 200$ в мес€ц (рассылок
  сколько нужно).
  Ѕазы собираютс€ из каталогов Google+Yandex+Yahoo.
  E-mail: lour578@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов, делаю сайты, баннеры (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 20. October 2009 @ 13:40:09 CEST *

  -ƒелаю сайты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламы на форумы 20$ на 30000 форумов
  -на доски 7$ на 10000 досок
  -в каталоги 7$ на 6000 каталогов
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  с одной поисковой системы на ¬аш выбор + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 20$.
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  -http прокси 3$ за 300 прочеканых
  E-mail: fort234@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов рассылками, делаю сайты, баннеры (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 21. October 2009 @ 14:46:35 CEST *

  -ƒелаю сайты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламы на форумы 20$ на 30000 форумов
  -на доски 7$ на 10000 досок
  -в каталоги 7$ на 6000 каталогов
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  с одной поисковой системы на ¬аш выбор + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 20$.
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  -http прокси 3$ за 300 прочеканых
  E-mail: gorin789@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов рассылками рекламы на доски и др., сайтостр (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 24. October 2009 @ 13:45:53 CEST *

  -—айты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламных сообщений на 30000 форумов 20$
  -на 10000 электронных досок 7$
  -на 6000 каталогов 7$
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  с трех поисковой систем + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 10-20$.—обраные базы отдаю ¬ам.
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка сайтов 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  -свежие http прокси 3$ за 300 прочеканых
  E-mail: bof675@mail.ru

  [ Odpovмп ]


   омплексна€ раскрутка сайтов в интернете (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 26. October 2009 @ 18:53:46 CET *

  ѕредлагаю комплексную раскрутку сайтов E-mail: lour578@mail.ru
   омплексное продвижение сайтов направлено на увеличение посещаемости сайта и увеличение тиц и пр сайта.

   омплексное продвижение сайтов включает в себ€

  - –егистраци€ в общетематических каталогах в соответствующих катагори€х
  - –ассылка объ€влений на общетематические доски бесплатных объ€влений в соответствующии категории
  - —бор баз тематических каталогов соответствующих тематике ¬ашего сайта и регистраци€ в них
  - —бор баз тематических досок объ€влений соответствующих тематике ¬ашего сайта и рассылка на них
  информации о ¬ашем сайте
  - —бор баз новосных сайтов соответствующих тематике ¬ашего сайта и рассылка на них информации о ¬ашем
  сайте
  - –ассылка информации о ¬ашем сайте на общетематические сайты новостей
  - —бор баз форумов соответствующей тематики и рассылка на них информации о ¬ашем сайте
  - ѕодключение к ¬ашему сайту системы Увирусного маркетингаФ котора€ €вл€етс€ мощным инструментом дл€
  увеличени€ посещаемости устанавливаетс€ раз и навсегда и не требует дальнейшего вложени€ денег. Ќе
  пугайтесь Ц вирусов там нет, просто почему то так назвали.
  ѕосле проведени€ работ ¬ы получаете ќтчет о проделаной работе в виде
  - файлов собраных баз которые при желании ¬ы можете использовать самосто€тельно
  - скриншотов результатов рассылки
  —тоимость комплексного продвижени€ -1000$
   ажда€ повторна€ рассылка по всем этим уже готовым базам 80$ или абонплата 200$ в мес€ц (рассылок
  сколько нужно).
  Ѕазы собираютс€ из каталогов Google+Yandex+Yahoo.
  E-mail: lour578@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  –ассылки рекламных объ€влений на доски, каталоги, форумы, из (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 27. October 2009 @ 12:34:02 CET *

  -—айты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламных сообщений на 30000 форумов 20$
  -на 10000 электронных досок 7$
  -на 6000 каталогов 7$
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  с трех поисковой систем + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 10-20$.—обраные базы отдаю ¬ам.
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка сайтов 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  -свежие http прокси 3$ за 300 прочеканых
  E-mail: vip576@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  –аскрутка сайтов в интернете (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 28. October 2009 @ 21:02:02 CET *

  ѕредлагаю комплексную раскрутку сайтов E-mail: lour578@mail.ru
   омплексное продвижение сайтов направлено на увеличение посещаемости сайта и увеличение тиц и пр сайта.

   омплексное продвижение сайтов включает в себ€

  - –егистраци€ в общетематических каталогах в соответствующих катагори€х
  - –ассылка объ€влений на общетематические доски бесплатных объ€влений в соответствующии категории
  - —бор баз тематических каталогов соответствующих тематике ¬ашего сайта и регистраци€ в них
  - —бор баз тематических досок объ€влений соответствующих тематике ¬ашего сайта и рассылка на них
  информации о ¬ашем сайте
  - —бор баз новосных сайтов соответствующих тематике ¬ашего сайта и рассылка на них информации о ¬ашем
  сайте
  - –ассылка информации о ¬ашем сайте на общетематические сайты новостей
  - —бор баз форумов соответствующей тематики и рассылка на них информации о ¬ашем сайте
  - ѕодключение к ¬ашему сайту системы Увирусного маркетингаФ котора€ €вл€етс€ мощным инструментом дл€
  увеличени€ посещаемости устанавливаетс€ раз и навсегда и не требует дальнейшего вложени€ денег. Ќе
  пугайтесь Ц вирусов там нет, просто почему то так назвали.
  ѕосле проведени€ работ ¬ы получаете ќтчет о проделаной работе в виде
  - файлов собраных баз которые при желании ¬ы можете использовать самосто€тельно
  - скриншотов результатов рассылки
  —тоимость комплексного продвижени€ -1000$
   ажда€ повторна€ рассылка по всем этим уже готовым базам 80$ или абонплата 200$ в мес€ц (рассылок
  сколько нужно).
  Ѕазы собираютс€ из каталогов Google+Yandex+Yahoo.
  E-mail: lour578@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  ¬аша реклама на форумах, каталогах, досках (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 02. November 2009 @ 13:03:08 CET *

  -ƒелаю сайты от 30$ баннеров от 10$
  -реклама на 30000 форумов 20$
  -реклама на 10000 электронных досок объ€влений 7$
  -регистраци€ в 6000 каталогов 7$
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 10-20$.—обраные базы отдаю ¬ам.
  -зарегистрировать вручную в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка сайтов 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  E-mail: rek465@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  —тройматериалы (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 03. November 2009 @ 15:49:50 CET *

  —пасибо! «десь € нашел, что хотел.

  [ Odpovмп ]


  –ассылки рекламы на каталоги, форумы, доски и др. ресурсы (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 05. November 2009 @ 18:05:19 CET *

  -—айты от 30$ баннеры от 10$
  -рассылка рекламы на форумы 20$ на 30000
  -на досоки объ€влений 7$ на 10000
  -регистраци€ в каталогах 7$ на 6000
  -рассылка на тематические сайты (форумы, доски, каталоги, новосные и т.п.) - сбор базы
  + рассылка 60$. ¬се последующие рассылки 10-20$.—обраные базы отдаю ¬ам.
  -на гостевые + блоги 20$ на 30000
  -на ICQ 20$ на 150000 в онлайне. ≈сли нужно можно выбирать страну, город, пол, возраст
  -ручна€ регистраци€ в любых ресурсах 0.2$ за регистрацию (минимум 200 регистраций)
  -комплексна€ раскрутка сайтов 1000$ разово + 200$ в мес€ц за рассылки или по договорености.
  -делаю сбор баз любых ресурсов под заказ
  -поиск информации в интернете 10$
  E-mail: vert487@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  разыскиваетс€ недорога€ мебель, желательно из сосны (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 07. November 2009 @ 01:31:17 CET *

  организацию интересует приобретение недорогой мебели желат из сосны

  [ Odpovмп ]


  xack.org-the best of xack (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 18. December 2009 @ 18:16:42 CET *

  ѕривет всем! Ќа форуме xack.org идЄт конкурс на 5 и 6знакы, так же каждую неделю раздача icq. Ќа форуме вы можете узнать как взломать icq, vkontakte, почту и многое другое
  p.s.занесите в нужный раздел т.к. € не знал куда поместить топик...
  ====on english====
  Hello everyone! The forum is xack.org competition on 5 and 6icq, as a weekly distribution of icq. At the forum you can learn how to crack icq, vkontakte, mail and more
  p.s. place at the right section because I did not know where to place the topic ...

  [ Odpovмп ]


  Any New Years Resolutions? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 08. January 2010 @ 06:11:58 CET *

  Hi,

  Am brand new to this community and just had the urge to introduce myself and say "HI".

  Adios...

  Ms. Chery

  [ Odpovмп ]


  Hi All (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 09. January 2010 @ 07:52:04 CET *

  I'm just dropping in to say hello and introduce myself! Im a computer nerd that came upon this forum and hope to become an active member soon! So if you happen to have and computer questions feel free to ask. Otherwise see you all on the boards.

  [ Odpovмп ]


  Can you suggest some trusted forex brokers? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 01. February 2010 @ 12:39:40 CET *

  Hi I just registered to this devoted place www.hazena.pb.cz . I need to ask for your opinion.
  Can you tell me please do you make money with forex and if yes what forex broker do you use?
  Do you know of some good ones?

  Thanks in advance for your answers.

  P.S. Sorry if I have posted to wrong section this but as you can notice I am new here.

  [ Odpovмп ]


  The Book of Eli Download (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 06. February 2010 @ 15:57:30 CET *

  I watched it at t b o e . i n f o worked great after I did a short survey!

  [ Odpovмп ]


  ѕереоборудование тракторов и комбайнов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 13. February 2010 @ 22:05:47 CET *

  ѕроизведЄм переоборудование комбайнов и тракторов, двигател€ми яћ« 236, яћ« 238.
  ѕереоборудование производитс€ в хоз€йстве клиента. ƒл€ переоборудовани€ возможно
  использование двигател€ клиента. ѕо необходимости производитс€ техническое обслуживание
  или ремонт двигател€ клиента. Ќа все виды работы предоставл€етс€ гаранти€.

  “ел. 0679413401, 0665501293

  [ Odpovмп ]


  ѕереоборудование комбайнов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 19. February 2010 @ 13:06:20 CET *

  “ел.: 0665501293
  ѕереоборудование комбайнов ƒон-1500, тракторов “-150 двигател€ми яћ« 236, яћ« 238.
  ѕереоборудование производитс€ в хоз€йстве заказчика. ¬озможно переоборудование с использованием двигател€ заказчика.
  Ќа все виды работ предоставл€етс€ гаранти€.

  e-mail: toktrak@mail.ru
  “ел.: 0665501293 , 0679413401

  [ Odpovмп ]


  Hi All How Are You Doing? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 27. February 2010 @ 06:05:24 CET *

  Hi,

  I am new here..First post to just say hi to all community.

  Thanks

  [ Odpovмп ]


  Todd Cowle & Ultimate Tier Advisors Ltd Announces Municipal (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 16. March 2010 @ 21:48:48 CET *

  Todd Cowle Municipal Bond Credit Report synthesizes, analyzes and presents aggregate credit information and trends in the municipal bond market. The report includes municipal bond rating information from the three major rating agencies Ц MoodyТs Investor Services, Standard and PoorТs and Fitch Ratings.

  [ Odpovмп ]


  Todd Cowle & Ultimate Tier Advisors LLC Announces Municipal (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 18. March 2010 @ 12:17:32 CET *

  Todd Cowle Municipal Bond Credit Report synthesizes, analyzes and presents aggregate credit information and trends in the municipal bond market. The report includes municipal bond rating information from the three major rating agencies Ц MoodyТs Investor Services, Standard and PoorТs and Fitch Ratings.

  [ Odpovмп ]


  ѕродам дубликаты кредиток visa, балансы 500-6000$ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 19. March 2010 @ 01:08:23 CET *

  ѕродаем дубликаты дебетовых карт Visa gold, Visa electron, Mastercard, дубликаты дебетовых и кредитных карт разных банков, банковские карты, карта виза, карта мастеркард, виза класик, кредитна€ карта виза. Ћимиты и балансы 900-6000$ или эквивалент в рубл€х, карты дл€ сн€ти€ с банкоматов, обнал, обналичка, кредитка Visa classic, Maestro card, реализаци€ и доставка карт во все регионы почтой, дамп+пин. «а€вки только на емайл centrbank@gmail.com . “олько серьезные предложени€ и гарантии, работаем с 2003 года.

  [ Odpovмп ]


  Gulf Coast Western - (+972) 284-0600 / (+972) 2840600 - Phon (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 01. April 2010 @ 13:39:28 CEST *

  Check this Out!

  Yesterday I got a phone call from 9722840600 @ 972-284-0600 and was convinced the the person calling was a scam.

  So without thinking, I went nuts - and called the gov and yell.

  I can't believe how retarded I am Gulf Coast Western -an oil corporation- was trying to make contact who I interviewed with last month - we're calling to tell me I got the job!

  Any idea how to uncomplain and fix this?!!

  [ Odpovмп ]


  Whats up dudes (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 14. April 2010 @ 08:20:40 CEST *

  Whats up dudes

  It is my first post here wanted to say hi

  See you later

  [ Odpovмп ]


  Greets! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 15. April 2010 @ 13:47:21 CEST *

  Greetings

  I just wanted to say hi

  See you

  [ Odpovмп ]


  ƒебетовые карты Visa , зарплатные карты продам (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 15. April 2010 @ 21:00:40 CEST *

  ѕредлагаю дебетовые карты и зарплатные карты, карты Visa, банковские карты Mastercard под любые ваши цели, анонимные карты Visa мы работаем с разными городами с 2006 года, доставка курьерами или почтой, карты всегда в наличии, работаем с юр и физ лицами. —в€зь с нами по емайл debetvisa@gmail.com .
  ќбналичка, банковские карты, обналичивание денег, обналичить , обнал, как обналичить деньги, обнал, дебетовые карты, обналичка денежных средств, обналичивание денег, банковские карты дл€ обналичивани€, дебетовые карты дл€ обналичивани€, как обналичить деньги, банковские карты дл€ вас. банковские карты, обналичивание, обналичка средств, обналичивание денежных средств, обнал денежных средств, обналичить денежные средства, банковские карты , обнал денег, дебетовые карты дл€ обналичивани€ денег, схемы обналичивани€ денег, способы обналички, способы обналички, карты дл€ обнала, схемы обналички, банковские карты дл€ обналичивани€, отмывание денег, карты дл€ обнала, обналичим деньги, нал ,наличка , карты дл€ обнала, анонимные пластиковые и банковские карты, анонимные дебетовые карты, анонимный счет под обнал, анонимные банковские счета, анонимные карты дл€ обналичивани€

  [ Odpovмп ]


  Greets! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 18. April 2010 @ 21:36:26 CEST *

  Hello

  It is my first post here wanted to say hi

  Cheerio

  [ Odpovмп ]


  Gulf Coast Western - 972-284-0600 / 9722840600 - Who Calls M (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 20. April 2010 @ 22:09:18 CEST *

  No way!

  2 days ago I received a answering message from (972) 284-0600 / (972) 2840600 and was made to believe the the person calling was a scam.

  I decided to file a complaint with the the number and yell.

  You will never believe this... Gulf Coast Western -an Oil drilling corporation- called me back who I interviewed with last month - we're calling to tell me I got the job!

  How do I fix this!!!

  [ Odpovмп ]


  Auto question... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 22. April 2010 @ 15:18:35 CEST *

  Please delete this message....

  [ Odpovмп ]


  Using ...cenzurovбno za vulgarismy...//www.tripcart.com/ fo (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 26. April 2010 @ 23:56:16 CEST *

  Hi Travelers
  Love romantic quiet weekends..
  Napa Valley is my first choice,!

  Need some advice.

  Cheers.

  [ Odpovмп ]


  Howdy (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 27. April 2010 @ 20:17:31 CEST *

  Howdy

  I just wanted to say hi :)

  [ Odpovмп ]


  Hi people (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 04. May 2010 @ 06:51:40 CEST *

  Shalom

  I just wanted to say hi to everyone!

  This is my first post here :)

  [ Odpovмп ]


  Howdy all (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 09. May 2010 @ 01:50:53 CEST *

  Im very brand new to this type of blog conversation things yet I am enthusiastic to help and learn a good deal, I hope. In particular in regards health and wellbeing and also the certain aspects of nutrition and in my instance working out.

  At any rate, just simply saying hello there and wish to be around for a while.

  [ Odpovмп ]


  kreditkareal.com надежный сервис (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 22. May 2010 @ 22:04:13 CEST *

  kreditkareal.com отзывы вот этому сервису можно довер€ть, пользовались услугами остались довольны

  [ Odpovмп ]


  Hello everyone! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 24. May 2010 @ 22:37:36 CEST *

  Shalom

  It is my first time here. I just wanted to say hi!

  [ Odpovмп ]


  Tutoriel Usenet (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 07. June 2010 @ 18:51:25 CEST *

  Hi, Does anyone know the blog TutoTop? Looking for a tutorial on newsgroups, they told me there was one interesting! Thank you in advance!

  [ Odpovмп ]


  ‘армацевтическое оборудование новое под заказ и в наличии. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 08. June 2010 @ 11:00:51 CEST *

  ‘армацевтическое оборудование новое под заказ и в наличии.
  “аблеточный пресс, от одного до 33 пуансонов, от 2500 долларов, капсульна€ машина, от ручной до автомата, от 500 долларов, гранул€тор, смесители, мельницы, упаковщики, разливочные установки, блистерные машины. ¬озможен поиск под заказ и поставка любого оборудовани€ дл€ пищевой и фармацевтической промышленности. ƒоставка, обучение, сервис, ремонт. »ли окажем услуги по производству. “аблетирование, капсулирование, фасовка в пакетики, блистерование, фасовка в банку.

  [ Odpovмп ]


  Excellent morning ... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 13. June 2010 @ 17:08:07 CEST *

  want to drink beer and urinating from the balcony
  how do you like?

  [ Odpovмп ]


  ѕ–ќƒјћ  –≈ƒ»“Ќџ≈ » ЅјЌ ќ¬— »≈  ј–“џ — ѕ»Ќ  ќƒќћ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 17. June 2010 @ 01:07:05 CEST *

  ќ„≈Ќ№ ¬џ√ќƒЌџ… —ѕќ—ќЅќ «ј–јЅќ“ј“№, ќ“ –џ“№ —¬ќ… Ѕ»«Ќ≈—, ¬џ—ќ »… «ј–јЅќ“ќ !!!!, гаранти€ 100%, кредитные и банковские карты с пин кодом дл€ сн€ти€ денег в любом банкомате, —–≈ƒЌ»≈ ЅјЋјЌ—џ  ј–“ 2000-3000$ !! обнал, обналичка, обновление партий 2 раза в неделю, ищем посто€нных партнеров. ѕродаем кредитные и дебетовые карты VISA и MASTERCARD. –аботаем со всеми регионами, доставка курьерскими службами в любую точку. ¬ наличии карты Visa Gold, Visa Platinum, Visa Business. ќбналичка денег, обналичивание. ћы рады как новым так и посто€нным клиентам, мы работаем с 2006 года. ѕредоставим отзывы и рекомендации, реальные гарантии. «аказы и предложени€ о сотрудничестве принимаютс€ на наш емайл elfacentr@googlemail.com

  [ Odpovмп ]


  RESEVER (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 20. June 2010 @ 04:09:41 CEST *

  I enjoy visiting daily to see your writings. I have your page bookmarked on my daily read list!

  [ Odpovмп ]


  MOTOS (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 24. June 2010 @ 06:45:27 CEST *

  ћы предлагаем ¬ашему вниманию мотоциклы, скутеры, запчасти, моторы лодочные и другие сопутствующие товары.

  [ Odpovмп ]


  WOMAN (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 25. June 2010 @ 22:53:25 CEST *

  ¬се об »нтеллектуально-юмористическом женском клубе Comedy Woman.

  [ Odpovмп ]


  ¬lасkhawk (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 27. June 2010 @ 00:40:01 CEST *

  оборудование дл€ ј«—, автомоек, моечное, парковочное, системы парковки, диагностическое, балансировочные станки, подъемники, стенды, покрасочные камеры

  [ Odpovмп ]


  fikolas (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 27. June 2010 @ 15:22:48 CEST *

  Ќовинки кино и фильмы бесплатно.

  [ Odpovмп ]


  Nokal (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 27. June 2010 @ 17:49:05 CEST *

  —качать самые лучшие киноновинки, музыкальные альбомы, различный софт и многое другое совершенно бесплатно и без регистрации.

  [ Odpovмп ]


  grodas (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 30. June 2010 @ 01:46:49 CEST *

  Ѕесплатные объ€влени€ города  узнецка ѕензенской области

  [ Odpovмп ]


  swilch (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 01. July 2010 @ 02:27:24 CEST *

  Tools Database forums, blogs, directories, bulletin boards.

  [ Odpovмп ]


  packbb (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 01. July 2010 @ 10:54:48 CEST *

  можно и так, но есть и другие способы.

  [ Odpovмп ]


  psdor (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 01. July 2010 @ 12:47:31 CEST *

  „то-то грузитс€ плоховато у мен€ страница эта, или пров оп€ть канал режит.

  [ Odpovмп ]


  north500 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 01. July 2010 @ 16:40:56 CEST *

  ћне без разницы, но вы глубако заблуждаетесь.

  [ Odpovмп ]


  ѕроизводим,продаЄм сувениры с деловым стилем! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 02. July 2010 @ 04:03:41 CEST *

  –екламный"÷≈Ќ“– PRESTIGE" , изготавливает и продаЄт оптом и в розницу сувениры с корпоративным стилем, дл€ организаций!
  Ќа собственном заводе и производствах в ћоскве наносим символику, дл€ предпри€тий по технологии-"термопечать "!
  ѕродаЄм оптом и мелким оптом сувениры под нанесение корпоративных логотипов эксклюзивным поставщиком которых €вл€етс€ наша фирма!
  ооо" ј“јЋќ√ деловых ѕќƒј– ќ¬ Prestige" , официальный поставщик подарочной продукции на международный теннисный турнир Kremlin Cup, Davis Cup, официальный дилер: Ћичепен, —енатор, ѕаркер, ¬енгер, ¬икторинокс, ћаг-лайт, Pierre Cardin,  олибри, –онсон, Dalvey, —арома, «иппо, ∆иванши, ‘илип Ћоранс, ∆ан-Ћуи Ўеррер, „еррути 1881, ”нгаро, Carven, ≈∆≈!
  —кидки на сувениры и подарки с логотипами, дл€ Ћегкой промышленности !
  —кидки на сувениры и подарки с рекламными логотипами к 23 июл€ ƒню работника торговли !
  ƒл€ вас спецпредложение по вышивке!

  [ Odpovмп ]


  Hello All - extreme forum! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 03. July 2010 @ 03:21:28 CEST *

  Hi PPL, i would just like to make an introduction to everyone at www.hazena.pb.cz<br>
  Your forum is brilliant! Generally when I visit forums, I just come across crap, but this time I was really surprised, finding a informative forum containing great information. <br><br>Thanks people and keep the great effort up.

  [ Odpovмп ]


  pseudoconclude11946 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 03. July 2010 @ 12:13:05 CEST *

  ƒобавлю в закладки блог, понравилс€.

  [ Odpovмп ]


  paraffienlamp (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 03. July 2010 @ 13:56:17 CEST *

  ƒа, действительно. “ак бывает.

  [ Odpovмп ]


  nicole000 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 03. July 2010 @ 15:40:11 CEST *

  ѕрисоедин€юсь. “ак бывает.

  [ Odpovмп ]


  psarns (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 03. July 2010 @ 18:05:07 CEST *

  Ќе пон€тно только с чем именно.

  [ Odpovмп ]


  ѕродаем кредитки с пин кодом, банковска€ карта Visa (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 08. July 2010 @ 02:48:35 CEST *

  ѕредлагаю кредитные карты с пин кодом разных банков, банковска€ карта Visa,  редитна€ карта Mastercard, ƒебетовые карты Visa, дампы карт с пин :Master Card,Visa (Gold /Platinum /Corparate /Bissnes /Signature), ищем партнеров! visa electron, vasa classic, vasa standart, все карты рабочие, проверены мерчантом, гаранти€, средние баланс карт от 1000$ или от 30 тыс руб .Ѕезупречное качество и гарантии на наши услуги. –аботаем как с профессионалами так и с новичками. за подробной информацией и ценами обращайтесь: supportkard@gmail.com ѕросьба писать только по делу.

  [ Odpovмп ]


  ƒать рекламу в интернете (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 11. July 2010 @ 22:31:54 CEST *

  - на доски интернета 10$ на 10000 досок или 15$ на 20000 досок
  - в белые каталоги сайтов 10$ на 6000 каталогов
  - на форумы 20$ на 30000 форумов
  - 40$ на 60000 форумов
  - рассылка вручную на любые сайты 0.2$ за регистрацию сбор сайтов входит в стоимость минимум 100 регистраций.
  - рассылка на сайты определенной тематики 60$ повторные рассылки 20$
  - "”мные" имэйл рассылки - собираетс€ база e-mail потенциальных клиентов, организаций по теме,
  а значит не €вл€етс€ спамом 100$ перва€ (сбор+рассылка) повторные рассылки 20$-30$ базу отдаю ¬ам
  - на доски, каталоги любого региона или города 20$ - 40$
  - сбор баз любых сайтов, имэйлов
  ver934@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  »нформаци€ дл€ участников форума (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 11. July 2010 @ 22:50:22 CEST *

  ѕредлагаю хороший заработок на фонограммах.
  «воните, пишите.

  [ Odpovмп ]


  Ќу как вам игра германии? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 11. July 2010 @ 22:51:55 CEST *

  ѕрикольна€ игра, было что посмотреть. » голы отличные, вот только јргентину очень жаль. Ќаде€лс€ что хоть гол пренстижа забьют.

  [ Odpovмп ]


  ѕродаем дебетовые карты Visa под любые ваши цели (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 12. July 2010 @ 01:13:53 CEST *

  ѕродам готовые дебетовые карты Visa и Mastercard дл€ любых ваших целей, дебетова€ карта visa, работаем с юридическими и физическими лицами, получение дебетовой карты, продам дебетовую карту visa. –еальные гарантии. –аботаем с 2006 года. ƒоставка в любой регион. ќплата по факту. ѕишите нам на емайл debetbank@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  Ќу как вам игра германии? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 13. July 2010 @ 23:44:49 CEST *

  а ладно, так себе игра!!!

  [ Odpovмп ]


  How i just got my free IPhone 4g! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 23. July 2010 @ 21:45:56 CEST *

  Hey guys,

  [ Odpovмп ]


  —“ј“№  Ћ»≈Ќ“ќћ METRO ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 26. July 2010 @ 23:10:50 CEST *

  «аконно по договору сделаем на частных лиц и сотрудников фирм карты клиента метро в сеть супермаркетов ћETRO Cash and Cаrry:карта клиента metro об€зательно с вашей фотографией(делаетс€ при вас в самом магаз
  ине ћетро  эш энд  ерри).  арты клиента metro оформл€ютс€: на граждан –оссии и иностранных граждан.ќформление производитс€ без предоплаты, то есть вначале мы регистрируем вас,вы получаете карточки metro, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,немецкие гипермаркеты ћетро  еш энд  ерри работают круглосуточно.—рок действи€ карточки metro 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.

  [ Odpovмп ]


  јвтомобильный сайт (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 29. July 2010 @ 05:22:05 CEST *

  Ќа нашем портале вы найдете союз об автомобил€х нисан. тоже вашему вниманию предоставлены саме свежие автомобильные новости, новости и финансовые отчеты крупных российских и зарубежных фирм, которые выпускают автомобили, масла, автозапчасти.

  [ Odpovмп ]


   ачай фильмы порно бесплатно без смс! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 01. August 2010 @ 11:03:34 CEST *

  Hack again?!

  [ Odpovмп ]


  Radisson Cruise had discounts crystal cruise (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 02. August 2010 @ 22:42:33 CEST *

  Radisson Diamond Cruise Reviews Hundreds of discounts crystal Cruise.

  [ Odpovмп ]


  –азместь реклму на тыс€чах досок (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. August 2010 @ 04:55:02 CEST *

  –учна€ расылка рекламных объ€влений на бесплаплатные интернет-доски 50$ на 3000 досок (до 15 тыс. досок) в соответствующие разделы досок и выбором срока
  размещени€. ѕосле размещени€ получите ссылки досок где находитс€ ¬аша реклама.
  ≈сть авторазмещение на 19 тыс€ч итернет-досок ссылок в  аталоге яндекс по€вл€етс€ 10 - 16 тыс€ч 100$.≈сть другие варианты рекламы.
  kasd756@inbox.ru icq 63619104

  [ Odpovмп ]


  Trusted Pharmacy! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 07. August 2010 @ 01:15:57 CEST *

  Hack again?!

  [ Odpovмп ]


  ѕоложительный опыт в интернет рекламе... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 15. August 2010 @ 09:21:37 CEST *

  1
  1

  [ Odpovмп ]


   ј–“ј ћ≈“–ќ ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 16. August 2010 @ 13:30:29 CEST *

  ќфициально по юридическому договору оформим на частных лиц и сотрудников организаций карточки метро в сеть немецких торговых центров ћETRO Cash & Cаrry:пропуск в метро об€зательно с вашей фотографией(делаетс€ при вас в самом магазине METRO Cash and Carry).  арты клиента metro оформл€ютс€: на граждан –оссии и иностранных граждан.ќформление делаетс€ без предварительной оплаты, то есть вначале мы регистрируем вас,вы получаете карты метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,торговые центры ћETRO Cash and Cаrry работают круглосуточно.—рок действи€ карточки метро 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.

  [ Odpovмп ]


  ¬ќ——“јЌќ¬»“№  ј–“” ¬ ћј√ј«»Ќ ћ≈“–ќ ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 16. August 2010 @ 22:31:39 CEST *

  ќфициально по юридическому договору сделаем на физических лиц и сотрудников предпри€тий пропуска в метро в сеть немецких гипермаркетов ћетро  еш энд  ерри:пропуск в метро с вашим фото(делаетс€ при вас в самом магазине). ѕропуска в метrо оформл€ютс€: на граждан –оссии и иностранных граждан.ќформление производитс€ без предоплаты, то есть вначале мы регистрируем и оформл€ем вас,вы получаете карты metro оформить карточки метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,супермаркеты ћетро  еш энд  ерри работают круглосуточно.—рок действи€ карточк
  и metro 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.

  [ Odpovмп ]


   ј  —“ј“№  Ћ»≈Ќ“ќћ ћј√ј«»Ќј ћ≈“–ќ ¬ ћќ— ¬≈ ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 17. August 2010 @ 17:04:58 CEST *

  ќфициально по договору сделаем на физических лиц и сотрудников фирм карточки метро в сеть торговых центров ћетро  еш энд  ерри:карта метро об€зательно с вашей фотографией(делаетс€ в самом магазине в вашем присутствии).  арточки metro оформл€ютс€: на граждан –оссии и иностранных граждан.ќформление производитс€ без предварительной оплаты, то есть вначале мы регистрируем вас,вы получаете карты метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,немецкие гипермаркеты ћетро  еш энд  ерри работают круглосуточно.—рок действи€ карты metro оформить карточки метро 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.

  [ Odpovмп ]


  –аздача 7-ми значных ICQ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 18. August 2010 @ 21:40:52 CEST *

  Hack again?!

  [ Odpovмп ]


  TradeStation 8.7 Free Download (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 20. August 2010 @ 20:01:15 CEST *

  Hack again?!

  [ Odpovмп ]


  How Friends Here? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 22. August 2010 @ 17:34:21 CEST *

  Hey guys i want to share with you a peice of software that submits your articles (Blogs) and multiple websites very easyily and fast, making your site get LOADS more visitors. Just take a quick look at their website, if you own a website/want to make one and want to make alot of money then this is definatly something you should take a quick look at.

  [ Odpovмп ]


  I can not participate now in discussion - it is very occupie (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 22. August 2010 @ 22:14:43 CEST *

  It seems to me, what is it already was discussed, use search in a forum.

  [ Odpovмп ]


   ј  ƒќ—“ј“№  ј–“ќ„ ” ¬ ћј√ј«»Ќ ћ≈“–ќ ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 23. August 2010 @ 06:22:36 CEST *

  «аконно по юридическому договору оформим на частных лиц и сотрудников предпри€тий карты metro в сеть немецких супермаркетов ћETRO Cash & Cаrry:пропуск в метро об€зательно с вашей фотографией(делаетс€ при вас в самом магазине METRO Cash and Carry).  арточки metro оформл€ютс€: на граждан –оссии и иностранных граждан.ќформление производитс€ без предоплаты, то есть вначале мы регистрируем и оформл€ем вас,вы получаете карты метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,немецкие торговые центры ћETRO Cash and Cаrry работают круглосуточно.—рок действи€ карты метро 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.

  [ Odpovмп ]


  Flower page-Vask (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 23. August 2010 @ 06:42:32 CEST *

  You are giving flowers?

  [ Odpovмп ]


  A heart murmur, sometimes associated with narrowing of the a (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 23. August 2010 @ 13:12:20 CEST *

  DELETE THIS TOPIC!!

  [ Odpovмп ]


  Ђ–егиональное противопожарное объединениеї —анкт-ѕетербург (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 26. August 2010 @ 20:31:22 CEST *

  ѕривет !.
  Ќ ѕ "–егиональное ѕротивопожарное ќбъединение" - некоммерческое
  партнерство организаций, осуществл€ющих работы в области
  противопожарной безопасности.
  —воевременное вступление в —–ќ Ц залог законности и стабильности вашего бизнеса.
  — уважением, руководство Ќ ѕ Ђ–ѕѕќї.

  [ Odpovмп ]


  —туди€ Web-дизайна Ђјлан-ѕолюсї (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 28. August 2010 @ 21:12:56 CEST *

  Hack again?!

  [ Odpovмп ]


  Flowers page-Vask (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 29. August 2010 @ 04:03:30 CEST *

  You are presented with flowers?

  [ Odpovмп ]


  METRO  ј–“џ  Ћ»≈Ќ“ј ћ≈“–ќ  ЁЎ ЁЌƒ  ≈––» ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 30. August 2010 @ 06:31:45 CEST *

  «аконно по договору сделаем на частных лиц и сотрудников предпри€тий карты клиента метро в сеть торговых центров ћETRO Cash and Cаrry:карта метро только с вашим фото(делаетс€ в самом магазине в вашем присутствии).  арты metro оформл€ютс€: на граждан –оссии и иностранных граждан.ќформление производитс€ без предварительной оплаты, то есть вначале мы регистрируем и оформл€ем вас,вы получаете карты metro оформить карточки метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,магазины ћетро  еш энд  ерри работают круглосуточно.—рок действи€ карты метро 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.

  [ Odpovмп ]


  ќбои картинки на рабочий стол (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 30. August 2010 @ 13:43:17 CEST *

  Hack again?!

  [ Odpovмп ]


  Hi all (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 01. September 2010 @ 23:59:36 CEST *

  Sorry admin - my post is test

  [ Odpovмп ]


  ALENE HA HORTENCIA (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 02. September 2010 @ 12:03:39 CEST *

  CORRINA OLYMPIA hant-inspired statuettes and des SINDY

  [ Odpovмп ]


  ќ‘ќ–ћЋ≈Ќ»≈  ј–“  Ћ»≈Ќ“ј ћ≈“–ќ ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 03. September 2010 @ 11:15:19 CEST *

  ќфициально по юридическому договору сделаем на физических лиц и сотрудников организаций карты клиента metro в сеть немецких супермаркетов ћетро  еш энд  ерри:пропуск в метrо с вашим фото(делаетс€ при вас в самом магазине METRO),с номером,штрих - кодом,со специальной магнитной полосой, названием фирмы, от которой вы будете нами оформлены. ¬ы можете проводить с собой двух человек.  арточки метро оформл€ютс€: на граждан –оссии и иностранных граждан.ќформление производитс€ без предварительной оплаты, то есть вначале мы регистрируем и оформл€ем вас,вы получаете карточки метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€
  после оформлени€ через —бербанк –‘ ,супермаркеты ћетро  еш энд  ерри работают круглосуточно.—рок действи€ пропуска в метро 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.ƒл€ оказани€ этой услуги мы находим юридические лица, у которых есть свободные места в этих немецких гипермаркетах,и заключаем с ними соответствующие юридические договора, по которым фирмы об€зуютс€ предоставить вам право пользоватьс€ их местами в этих немецких супермаркетах сроком на три года. ќформление производ€тс€ в разных немецких торговых центрах ћETRO Cash & Cаrry, по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. ѕолучив карты метро в одном из немецких супермаркетов ћетро  эш энд  ерри вы можете ей пользоватьс€ в любых других магазинах этой сети немецких торговых центров ћетро  еш энд  ерри в –оссии и за границей.

  [ Odpovмп ]


  the worlds best file sharing site (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 08. September 2010 @ 16:23:47 CEST *

  Hack again?!

  [ Odpovмп ]


  EBONY BEVERLY JENA (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 10. September 2010 @ 11:20:41 CEST *

  SUELLEN MARCY having sex now, or plan to in th DARYL

  [ Odpovмп ]


  ≈сть помещение в аренду (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 13. September 2010 @ 11:58:22 CEST *

  —даю в јренду (собственник) нежилое помещение 400 кв.м. дл€ использовани€ в свободных цел€х в кирпичном отапливаемом здании расположенном на закрытой охран€емой территории с удобным подъездом по адресу ћосковска€ область, пос.“омилино, ул.√аршина д.9ј ( 9 км.от ћ јƒ, 200 метров от ≈горьевского шоссе).

  “ак же имеютс€ технические и подсобные помещени€. ѕроизведЄн косметический ремонт.

  “ел. в ћоскве (495) 557-70-33, тел. в п.“омилино (4985) 53-84-40 (√алина Ќиколаевна или јлександр ёрьевич).
  «вонить в рабочее врем€.

  [ Odpovмп ]


  полна€ игра шеф повар (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 21. September 2010 @ 03:59:09 CEST *

  ѕривет всем! ‘орум просто супер =)
  :)

  [ Odpovмп ]


  —ервис всех событий в городе (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 21. September 2010 @ 06:22:15 CEST *

  ѕомогите существует ли такое в природе, как сервис выдающий все событи€ в необходимом городе? Ќапример сэйшны вечеринки и все такое. ѕо принципу как вконтакте существует "мои встречи", только чтобы это был конкретный ресурс где собраны все событи€ города.

  [ Odpovмп ]


  ÷итата (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 30. September 2010 @ 15:50:55 CEST *

  в помощь молод≥м мамашкам))

  [ Odpovмп ]


  ћой первый опыт в негативной рекламе... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 02. October 2010 @ 18:46:01 CEST *

  1
  1

  [ Odpovмп ]


  Unknown topic (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 03. October 2010 @ 18:51:11 CEST *

  Unknown message

  [ Odpovмп ]


  Fluffydreamer (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 04. October 2010 @ 21:13:14 CEST *

  Fine and delightful post!!! Thanks!!! Kind to you of day... Happiness... Pleasure and good luck!!!

  [ Odpovмп ]


   ак € купила диплом с проводкой - удачный опыт (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 07. October 2010 @ 11:33:42 CEST *

  ¬ свое врем€ мен€ отчислили из ¬”за.
  ѕотом начала работать, но вскоре обнаружила, что всем моим работодател€м, кроме знаний и умений, нужны еще и документы. „ерез знакомых вышла на людей, которые мне провели через вуз диплом, а потом € лично его там получила. — работы посылали запрос в вуз - им все подтвердили.
  ¬от координаты - olifanova@hotmail.com, ICQ 644151291
  Ќадеюсь, кому-то пригодитьс€.

  [ Odpovмп ]


  oformlenie pasporta Respubliki Pol'sha (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 13. October 2010 @ 12:04:31 CEST *

  Dobryj den'!Predlagaem Vashemu vnimaniju oformlenie pasporta Respubliki Pol'sha.Dokument oformljaetsja na osnovanii zakona o Repatriacii grazhdan ( ot 1 janvarja 2000 goda ).S dannym dokumentom Vy poluchaete pravo na bezvizovyj vezd na territoriju Pol'shi i takzhe na territoriju stran-uchastnikov Shengenskogo soglashenija.Toropites' poluchit' pol'skij pasport , vvidu togo chto posle 1 janvarja 2011 goda vstupajut v silu novye popravki ob uzhestochenii oformlenija pol'skih dokument NEgrazhdanami dannoj strany. Ispol'zujte dannyj shans, poka u nas est' vozmozhnost' oformit' pasport "obhodnym" putem.Takzhe pomozhem tak nazyvaemym "nevyezdnym" grazhdanam, vozmozhna smena familii v sootvetstvii s arhivom,nahodjawimsja v pol'skom konsul'stve.Stoimost' uslugi 45000 Evro. Vozmozhna skidka v osobo slozhnyh sluchajah.Svoi kontakty posylajte na : polandpassport@hotmail.com

  [ Odpovмп ]


  игры на подобии stalker (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 13. October 2010 @ 16:47:40 CEST *

  ѕривет всем!
  ќтличный форум :)

  [ Odpovмп ]


  ”дачный опыт покупки диплома с проводкой (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 14. October 2010 @ 18:32:22 CEST *

  ¬ свое врем€ мен€ отчислили из ¬”за.
  ѕотом начала работать, но вскоре обнаружила, что всем моим работодател€м, кроме знаний и умений, нужны еще и документы. „ерез знакомых вышла на людей, которые мне провели через вуз диплом, а потом € лично его там получила. — работы посылали запрос в вуз - им все подтвердили.
  ¬от координаты - olifanova@hotmail.com, ICQ 644151291
  Ќадеюсь, кому-то пригодитьс€.

  [ Odpovмп ]


  Horoshopk ko (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 25. October 2010 @ 07:39:01 CEST *

  Estudei pooo

  [ Odpovмп ]


  Kopohioopo d (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 26. October 2010 @ 06:12:11 CEST *

  Estudeu u

  [ Odpovмп ]


  ћытье окон ¬ ѕќƒј–ќ ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 27. October 2010 @ 00:29:01 CEST *

   омплексна€ уборка квартиры от 4100 рублей,
  ’имчистка м€гкой мебели, чистка штор на дому.
  ћытье окон, остеклени€ лоджий, зимних садов.
  ѕри заказе услуг на сумму более 7 000 рублей Ц мытье окон в ѕќƒј–ќ !
  ”знать подробнее и сделать заказ вы можете по телефону (495) 737-76-86

  [ Odpovмп ]


  Free Fisting archives (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 29. October 2010 @ 06:05:07 CEST *

  Delete this topic plz

  [ Odpovмп ]


  mature teens ...cenzurovбno za vulgarismy... raven haired t (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 29. October 2010 @ 14:44:38 CEST *

  Best webcam sex sites, sexy girls playing on cam, teens with toys, live sex cam girls. Teen chat offers the most popular teen chat lines available in your local area. The teen chat line phone numbers are buzzing, waiting for you to join the party! Plan your vacation around the Atlanta theme parks or water parks that you want to from toddlers to teens include Go Karts, bumper cars, roller coasters, children model underwear girls photos pre teen females nude pics free 9 year old nudists girls shy home lolita preteen bbs sandra live cheerleader sex videos sex positin video women orgasim porn videos gay free video classic porn very young teen sex video porn sex video mgp thumbs

  [ Odpovмп ]


  help for isolated teens down teen pants (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 29. October 2010 @ 16:45:29 CEST *

  legs flex muscle guy sex porn porno teen young bicep chest abs hot huge big arm straight stud body building nude naked flexing men bi pec ab Questions about sex and relationships, for teens and young people. In some countries such as the USA and UK, young people are entitled to advice and Utah has taken action to prevent teen driving fatalities. In the state of Utah it is against the law for new teen drivers to carry any passengers who are Teen suicide is a serious problem, but among LGBT youth, findings related to suicide were shocking across ethnic groups, says Ryan. Free Sex Panty Girl Movies and Pictures, Featuring the hottest teen girl on the web. Teen blonde pulls down her tiny thong.

  [ Odpovмп ]


  ѕрогон ’румером (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 29. October 2010 @ 19:17:09 CEST *

  ѕрогон ’румером

  [b][COLOR=green] ачественный прогон 5ым XRumerоm по форумам, блогам, гостевым. ru и en базы, отчеты+гарантии![/COLOR] [/b]

  [b][COLOR=red]ѕќƒ–ќЅЌќ—“» “ќЋ№ ќ в ICQ 607014706[/COLOR] [/b]

  [b]–ешение всех ваших проблем в одном месте ;)[/b]

  [b]Ѕазы дл€ рассылок свои, регул€рно обновл€ютс€, цены за успешные посты![/b]

  [b]¬—≈ –ј——џЋ » ћќ∆Ќќ –ј—“я√»¬ј“№ ѕќ ¬–≈ћ≈Ќ» (дл€ seo)![/b]
  [COLOR=green]ћассовые рассылки, –екламные рассылки, ѕостинги и многое другое.
  “иц, PR, ѕовышение в выдаче, —сылочна€ масса, тематические ресурсы.
  —бор тематических баз.[/COLOR]

  1.–ассылку сообщений по форумам, блогам, гостевым книгам, каталогам, доскам и т.п
  ¬се цены за объем в 30к (баз много ru и en)
  *ѕр€мой постинг - 20вмз (создаетс€ по 1 посту на форуме)
  *јгрессивный - 25вмз (посты создаютс€ во всех разделах форума)
  *ѕрофили - 20вмз (регистраци€ профилей с сылкой на ваш ресурс)

  2.јЌ“»-сео

  3.¬ывод из Ѕана поисковиков

  4.ѕроведение "— –џ“ќ…" "ѕ–яћќ…" "ј√–≈——»¬Ќќ…" рекламы

  5.∆∆ - 10 вмз за 1к (5000 своих блогов (создаетс€ новый пост))

  6.» многое другое дл€ —≈ќ и трафика.

  [b][COLOR=red]ѕќƒ–ќЅЌќ—“» “ќЋ№ ќ в ICQ 607014706[/COLOR] [/b]  ’румер, хрумером, хрумера скачать, хрумер базы, хрумер, хрумер скачать бесплатно,румер 5, хрумер форум, форум хрумера, база +дл€ хрумера, прогон хрумером
  хрумер прогон, хрумер 4,хрумер crack, скачать хрумер 5, прогон хрумером форум, хрумер кр€к, рабочий хрумер, хрумер 3, под хрумер, базы хрумера скачать бесплатно, хрумер моды, база форумов +дл€ хрумер, хрумер топик, кр€кнутый хрумер, купить хрумер, куплю хрумер, моды +дл€ хрумера, хрумер разделы, скачать хрумер 4, хрумер скачать форум, +как пользоватьс€ хрумером, взламываем хрумер, кр€кнутый хрумер скачать, хрумер +или сабмитер, хрумер выбрать разделы, хрумер скачать топик, хрумер connection error, кр€к +дл€ хрумера, хрумер 5 palladium, скачать хрумер +без тро€нов,
  хрумер инструкци€, +как работать +с хрумером, где скачать хрумер, парсим под хрумер
  хрумер 5 скачать crack, база форумов +дл€ хрумер бесплатно, аналог хрумера, хрумер 5 палладиум, прогоню +по базе хрумером, парсим под хрумер, хрумер 5 скачать crack, база форумов +дл€ хрумер бесплатно, аналог хрумера, хрумер 5 палладиум, обучить хрумер
  продам хрумер, хрумер описание, прогоню +по базе хрумером, настроить хрумер +дл€ форумов, хрумер тиц, хрумер +в аренду, ломаный хрумер, хрумер 3 скачать, скачать хрумер 5 бесплатно, обучение хрумера, хрумер torrent, бан€т +за хрумер, пример проекта +дл€ хрумера, работа +с хрумером, хрумер 4 рабочий, база +дл€ хрумера скачать, прокси +дл€ хрумера, хрумер составление ной программы, хрумер выбор раздела, хрумер 3 кр€к
  база хрумер буржуйские форумы, хрумер 5 отзыв, использование хрумера, арендовать сервак +с хрумером, кейген +дл€ хрумера, подобие хрумера, хрумер 5 кр€к, скачать хрумер 5 palladium, дарю хрумер

  [ Odpovмп ]


  Auto Auctions - 771 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 30. October 2010 @ 18:09:07 CEST *

  I find myself coming to your blog more and more often to the point where my visits are almost daily now!

  [ Odpovмп ]


  Hi there (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 03. November 2010 @ 07:09:14 CET *

  Welcome

  I really love your forum. Greetings!

  [ Odpovмп ]


  Free Mature Videos (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 03. November 2010 @ 16:08:45 CET *

  DELETE THIS POST

  [ Odpovмп ]


   Ћ»≈Ќ“— јя  ј–“ј METRO ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 04. November 2010 @ 09:45:59 CET *

  «аконно по договору оформим на частных лиц и сотрудников фирм карты метро в сеть немецких магазинов Ђћ≈“–ќї:карточка метро об€зательно с вашей фотографией(делаетс€ при вас в самом магазине),с номером,штрих - кодом,со специальной магнитной полосой, названием предпри€ти€, от которой вы будете нами зарегистрированы. ¬ы можете проводить с собой 2-х человек. ѕропуска в метrо оформл€ютс€: на граждан –оссии и иност
  ранных граждан.ќформление делаетс€ без предварительной оплаты, то есть вначале мы регистрируем вас,вы получаете пропуска в метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,немецкие супермаркеты ћETRO CASH&CARRY работают круглосуточно.—рок действи€ карты клиента метро 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.ƒл€ оказани€ этой услуги мы находим юридические лица, у которых есть свободные места в этих немецких супермаркетах,и заключаем с ними соответствующие договора, по которым организации об€зуютс€ предоставить вам право пользоватьс€ их местами в этих немецких гипермаркетах сроком на три года. –егистраци€
  производ€тс€ в разных магазинах ћетро  еш энд  ерри, по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. ѕолучив карточки metro в одном из супермаркетов ћ≈“–ќ вы можете ей пользоватьс€ в любых других магазинах этой сети супермаркетов "ћетро  эш энд  ерри" в –оссии и за границей.

  [ Odpovмп ]


  Welcome (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 05. November 2010 @ 00:09:04 CET *

  Hi there

  I really love this forum. Greetz!

  [ Odpovмп ]


  —амые красивые проституки (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 05. November 2010 @ 05:02:20 CET *

  DELETE THIS PLZ

  [ Odpovмп ]


  bios recovery emergence disk (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 06. November 2010 @ 15:44:34 CET *

  I just book marked your blog on Digg and StumbleUpon.I enjoy reading your commentaries.

  [ Odpovмп ]


  ѕќЋ”„»“№  ј–“” ћј√ј«»Ќј ћ≈“–ќ ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 06. November 2010 @ 15:53:59 CET *

  «аконно по юридическому договору оформим на частных лиц и сотрудников фирм карты клиента metro в сеть немецких тц ЂMETROї:карта метро с вашим фото(делаетс€ при вас в самом магазине ћетро  эш энд  ерри),с индификационным номером,штрих - кодом,магнитной полосой, названием фирмы, от которой вы будете нами оформлены. ¬ы можете проводить с собой двоих человек. ѕропуска в метро оформл€ютс€: на граждан –оссии и иност
  ранных граждан.ќформление делаетс€ без предоплаты, то есть вначале мы оформл€ем вас,вы получаете карты metro, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,гипермаркеты METRO Cash & Carry работают круглосуточно.—рок действи€ карты metro 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.ƒл€ оказани€ этой услуги мы находим юридические лица, у которых есть свободные места в этих немецких гипермаркетах,и заключаем с ними соответствующие договора, по которым организации об€зуютс€ предоставить вам право пользоватьс€ их местами в этих супермаркетах сроком на три года. ќформление
  производ€тс€ в разных немецких супермаркетах Metro CASH and CARRY, по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. ѕолучив пропуска в метро в одном из немецких магазинов ћETRO CASH & CARRY вы можете ей пользоватьс€ в любых других магазинах этой сети магазинов METRO Cash & Carry в –оссии и за границей.

  [ Odpovмп ]


  Weight Lost - 789 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 06. November 2010 @ 15:56:53 CET *

  I just book marked your blog on Digg and StumbleUpon.I enjoy reading your commentaries.

  [ Odpovмп ]


  порно геи отец сынпорно гей клипы (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 07. November 2010 @ 12:37:56 CET *

  порно фото жена
  фото порно невольные
  би сексуал видео
  порно очень старые бабки
  секс tv

  “ак вот, накачанные ЂЁнергетическимиї напитками, все кто движетс€, начинают искать себе подобных, готовых сразу или немного погод€ пойти им навстречу. «ачем, спрашиваетс€?
  - ¬ау! я не разу не страпонила мужика, но вот моего точно надо отиметь. - пожаловалась Ћил€.
  - ј у нас не возникнут с ним проблем.
  ¬ это врем€ дверь в туалет открылась, и в помещение зашел ќлег, который вел за руку за собой слегка захмелевшую Ќаташу. Ќаташа весело сме€лась и придерживала юбку, не дава€ идущему сзади пареньку (—ергей Ц их общий с ќлегом и  атей одногруппник по институту) задирать ее юбку, что тот старалс€ сделать.

  [ Odpovмп ]


  смотреть без регистрации порно каналысупер порно видео папа (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 08. November 2010 @ 01:02:15 CET *

  фото сексуальные молоденькие
  секс фото выпускниц
  секс после бодуна
  секс услуги алматы
  скачать про порно

  - — собой возьмем Ц пожав плечами ответил ќлег Ц в кабинке доспит.
  - ƒа.
  ”пирающегос€ –ому, которого охрана дискотеки пыталась выдворить на улицу,  ат€ нашла почти у самого выхода. ћуж был ужасно пь€н, но увидев ее, успокоилс€ и спросил, где она была.  ат€ честно ответила, что в туалете, посчитав, разумеетс€, лишним сказать, что в мужском, и что именно она там делала или еще более точно с ней.  атерина стала упрашивать охранников не выкидывать с дискотеки ее непутевого мужа, но те были принципиальны. —пасло их как раз то, что один из охранников обратил внимание на ее обкончинную спину и вдруг спросил:
  да!!. . ƒавайте девочки!!!. . “рахатьс€ так трахатьс€!!!. . ј не трахатьс€. . “ак не х.. и в ..зде ковыр€тс€!! !

  [ Odpovмп ]


  Wild Whores Orgies (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 09. November 2010 @ 03:20:31 CET *

  DELETE THIS PLZ

  [ Odpovмп ]


  ѕќћќ√” —  ј–“ќ… ћј√ј«»Ќќ¬ ћ≈“–ќ ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 09. November 2010 @ 09:05:08 CET *

  ќфициально по юридическому договору оформим на частных лиц и сотрудников фирм карты клиента metro в сеть магазинов "ћетро  эш энд  эрри":карточка metro только с вашим фото(делаетс€ при вас в самом магазине METRO),с личным номером,штрих - кодом,магнитной полосой, названием фирмы, от которой вы будете нами оформлены. ¬ы можете проводить с собой двоих человек. ѕропуска в метро оформл€ютс€: на граждан –оссии и иност
  ранных граждан.ќформление делаетс€ без предоплаты, то есть вначале мы оформл€ем вас,вы получаете пропуска в метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,гипермаркеты "Metro Cash & Carry" работают круглосуточно.—рок действи€ карточки метро 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.ƒл€ оказани€ этой услуги мы находим юридические лица, у которых есть свободные места в этих магазинах,и заключаем с ними соответствующие юридические договора, по которым фирмы об€зуютс€ предоставить вам право пользоватьс€ их местами в этих магазинах сроком на три года. –егистраци€
  производ€тс€ в разных тц ћ≈“–ќ  ≈Ў ЁЌƒ  ≈––», по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. ѕолучив пропуска в метро в одном из немецких супермаркетов ћETRO Cash&Cаrry вы можете ей пользоватьс€ в любых других магазинах этой сети гипермаркетов ћETRO CASH & CARRY в –оссии и за рубежом.

  [ Odpovмп ]


  скачать игру дорога на эльдорадо (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 12. November 2010 @ 06:28:56 CET *

  —виньи-мутанты Ц главный враг ƒюка Ќюкема.–екомендуемые:

  [ Odpovмп ]


  јнекдоты (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 13. November 2010 @ 05:39:14 CET *

  - ¬ дельфинарии умер любимец детей  иришка... ¬ насто€щее врем€ дельфинарий подыскивает нового сторожа.

  [ Odpovмп ]


  SEO оптимизатор. ќбеспечиваю раскрутку в поисковиках сайтов. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 13. November 2010 @ 08:56:51 CET *

  SEO оптимизатор. ќбеспечиваю продвижение сайтов. —тоимость работы от 50 у.е. в мес€ц.  ICQ 625-466-909

  SEO продвижение ресурса можно поделить на 2 части:
  1) ¬нутренн€€ оптимизаци€ - это работа с контентом сайта; тексты, html-код, структура сайта и тд.
  ¬сЄ это необходимо привести в соответствие с требовани€ми релевантности поисковиков.
  2) ¬нешние факторы - это количество и качество ссылающихс€ ресурсов на ¬аш сайт. „ем больше ресурсов цитируют (став€т ссылки, рекомендуют) ¬аш ресурс, тем лучше он выгл€дит в глазах поисковых систем.
  ¬ажно, проводив SEO дл€ сайта, не использовать запрещенные методы продвижени€, иначе это может негативно сказатьс€ на позици€х вплоть до полного исключени€ сайта из индекса поисковой системы.

  ¬от, вкратце, из чего состоит SEO, как продвижение сайта. Ёто всЄ конечно поверхностно, потому как каждый из этих пунктов имеет множество этапов, нюансов и правил.

  ќсобый пакет услуг SEO. —тоимость от 300 у.е.

  ќсобый пакет услуг Ц это разовый комплекс работ над вашим сайтом, направленый на то, чтобы сделать его наиболее оптимизированным под поисковые системы. ѕриблизительные сроки выполнени€ - 4-6 недель.

  Ётап 1
  јнализ SEO состо€ни€ сайта
  ќбзор сайта, планирование оптимизации и продвижени€
  јнализ сайтов "конкурентов"
  јнализ и подбор ключевых слов
  ќптимизаци€ мета-данных (подбор ключевых слов, заголовков, описаний)
  ќптимизаци€ кода (первое предложение, тэги H1, жирный и курсив текст и т.д.)
  »нтегрирование системы дл€ обмена ссылками

  Ётап 2
  —оздание карты сайта
  —оздание динамической RSS ленты новостей
  ќптимизаци€ ссылок (Search Engine Friendly URLs)
  ѕроверка кода на соответствие стандартам W3C

  Ётап 3
  –егистраци€ в поисковых системах и каталогах
  ќптимизаци€ контента

  [ Odpovмп ]


   ј  ќ‘ќ–ћ»“№  ј–“” ¬ ћј√ј«»Ќ ћ≈“–ќ ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 15. November 2010 @ 09:29:57 CET *

  ќфициально по договору сделаем на частных лиц и сотрудников организаций карты metro в сеть магазинов ћETRO:карточка метро с вашей фотографией(делаетс€ при вас в самом магазине ћ≈“–ќ),с личным номером,кодом,со специальной магнитной полосой, названием организации, от которой вы будете нами зарегистрированы и оформлены. ¬ы можете проводить с собой двоих человек.  арточки metro оформл€ютс€: на граждан –оссии и иност
  ранных граждан.ќформление производитс€ без предоплаты, то есть вначале мы регистрируем и оформл€ем вас,вы получаете карты метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,немецкие тц ћETRO CASH and CARRY работают круглосуточно.—рок действи€ карточки metro 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.ƒл€ оказани€ этой услуги мы находим фирмы, у которых есть свободные места в этих немецких гипермаркетах,и заключаем с ними соответствующие юридические договора, по которым фирмы об€зуютс€ предоставить вам право пользоватьс€ их местами в этих магазинах сроком на три года. ќформление
  производ€тс€ в разных немецких магазинах ћетро  эш энд  эрри, по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. ѕолучив пропуска в метро в одном из тц METRO вы можете ей пользоватьс€ в любых других магазинах этой сети немецких гипермаркетов "ћетро  эш энд  ерри" в –оссии и за рубежом.

  [ Odpovмп ]


  SEO оптимизатор. ќбеспечиваю раскрутку в поисковиках сайтов. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 15. November 2010 @ 10:45:14 CET *

  SEO специалист. ќбеспечиваю оптимизацию сайтов. —тоимость работы от 50 у.е. в мес€ц.  ICQ 625-466-909

  SEO раскрутка сайта можно поделить на две части:
  1) ¬нутренн€€ оптимизаци€ - это работа с содержимым сайта; тексты, html-код, структура ресурса и тд.
  ¬сЄ это необходимо привести в соответствие с требовани€ми релевантности поисковых систем.
  2) ¬нешние факторы - это качество и количество ссылающихс€ ресурсов на ¬аш сайт. „ем больше сайтов ссылаютс€ (став€т ссылки, рекомендуют) ¬аш сайт, тем авторитетнее он выгл€дит в глазах поисковика.
  ¬ажно, проводив SEO дл€ сайта, не использовать запрещенные методы продвижени€, иначе это может негативно сказатьс€ на позици€х вплоть до полного исключени€ сайта из индекса поисковой системы.

  ¬от, вкратце, из чего состоит SEO, как продвижение сайта. Ёто всЄ конечно поверхностно, потому как каждый из этих пунктов имеет множество этапов, нюансов и правил.

  ќсобый пакет услуг SEO. —тоимость от 300 у.е.

  ќсобый пакет услуг Ц это разовый комплекс работ над вашим сайтом, направленый на то, чтобы сделать его наиболее оптимизированным под поисковые системы. ѕриблизительные сроки выполнени€ - 4-6 недель.

  Ётап 1
  јнализ SEO состо€ни€ сайта
  ќбзор сайта, планирование оптимизации и продвижени€
  јнализ сайтов "конкурентов"
  јнализ и подбор ключевых слов
  ќптимизаци€ мета-данных (подбор ключевых слов, заголовков, описаний)
  ќптимизаци€ кода (первое предложение, тэги H1, жирный и курсив текст и т.д.)
  »нтегрирование системы дл€ обмена ссылками

  Ётап 2
  —оздание карты сайта
  —оздание динамической RSS ленты новостей
  ќптимизаци€ ссылок (Search Engine Friendly URLs)
  ѕроверка кода на соответствие стандартам W3C

  Ётап 3
  –егистраци€ в поисковых системах и каталогах
  ќптимизаци€ контента

  [ Odpovмп ]


  SEO оптимизатор. ќбеспечиваю продвижение сайтов. —тоимость (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 16. November 2010 @ 09:05:33 CET *

  SEO специалист. ќбеспечиваю seo раскрутку сайта сайтов. —тоимость работы от 50 у.е. в мес€ц.  ICQ 625-466-909

  SEO раскрутка сайта можно разделить на две части:
  1) ¬нутренн€€ оптимизаци€ - это работа с содержимым ресурса; тексты, html-код, структура ресурса и тд.
  ¬сЄ это необходимо привести в соответствие с требовани€ми релевантности поисковых систем.
  2) ¬нешние факторы - это количество и качество ссылающихс€ ресурсов на ¬аш сайт. „ем больше сайтов ссылаютс€ (став€т ссылки, рекомендуют) ¬аш сайт, тем важнее он выгл€дит в глазах поисковика.
  ¬ажно, проводив SEO дл€ сайта, не использовать запрещенные методы продвижени€, иначе это может негативно сказатьс€ на позици€х вплоть до полного исключени€ сайта из индекса поисковой системы.

  ¬от, вкратце, из чего состоит SEO, как продвижение сайта. Ёто всЄ конечно поверхностно, потому как каждый из этих пунктов имеет множество этапов, нюансов и правил.

  ќсобый пакет услуг SEO. —тоимость от 300 у.е.

  ќсобый пакет услуг Ц это разовый комплекс работ над вашим сайтом, направленый на то, чтобы сделать его наиболее оптимизированным под поисковые системы. ѕриблизительные сроки выполнени€ - 4-6 недель.

  Ётап 1
  јнализ SEO состо€ни€ сайта
  ќбзор сайта, планирование оптимизации и продвижени€
  јнализ сайтов "конкурентов"
  јнализ и подбор ключевых слов
  ќптимизаци€ мета-данных (подбор ключевых слов, заголовков, описаний)
  ќптимизаци€ кода (первое предложение, тэги H1, жирный и курсив текст и т.д.)
  »нтегрирование системы дл€ обмена ссылками

  Ётап 2
  —оздание карты сайта
  —оздание динамической RSS ленты новостей
  ќптимизаци€ ссылок (Search Engine Friendly URLs)
  ѕроверка кода на соответствие стандартам W3C

  Ётап 3
  –егистраци€ в поисковых системах и каталогах
  ќптимизаци€ контента

  [ Odpovмп ]


  экономическа€ он лайн игра (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 16. November 2010 @ 16:34:49 CET *

  ¬ Ѕагдаде все спокойно21 окт€бр€ только в сети магазинов "’итзона" ћосквы и ѕодмосковь€ стартует продажа коллекционного издани€ проекта " орсары Online".

  [ Odpovмп ]


  Hi everybody ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 17. November 2010 @ 14:07:12 CET *

  Hola guys, IТm a new member to your page, but IТve been viewing it for some time now, and the information is terrific. Thanks alot!

  [ Odpovмп ]


  free virus cleanup (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 20. November 2010 @ 21:08:08 CET *

  You certainly deserve a round of applause for your post and more specifically, your blog in general. Very high quality material

  [ Odpovмп ]


  ...cenzurovбno za vulgarismy...//carauctionsfree.myloger.com (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 23. November 2010 @ 15:38:26 CET *

  I find myself coming to your blog more and more often to the point where my visits are almost daily now!

  [ Odpovмп ]


  kinohit (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 23. November 2010 @ 16:14:10 CET *

  Ќа сайте kinohit.tv вы найдете большое количество фильмов онлайн, разных жанров бесплатно. —мотреть видео фильмы онлайн никогда не было настолько легко и к тому же бесплатно и даже без регистрации. ћы сделали возможным не только просмотр фильмов в онлайн режиме, без —ћ— сообщений и регистраций, а также дали возможность скачать бесплатно любой фильм. ѕомимо фильмов наш портал предлагает вам любые передачи, клипы , и все это абсолютно бесплатно без —ћ— и без регистрации на нашем онлайн видео ресурсе.Na sajte kinohit.tv vy najdete bol'shoe kolichestvo fil'mov onlajn, raznyh zhanrov besplatno. Smotret' video fil'my onlajn nikogda ne bylo nastol'ko legko i k tomu zhe besplatno i dazhe bez registracii. My sdelali vozmozhnym ne tol'ko prosmotr fil'mov v onlajn rezhime, bez SMS soobwenij i registracij, a takzhe dali vozmozhnost' skachat' besplatno ljuboj fil'm. Pomimo fil'mov nash portal predlagaet vam ljubye peredachi, klipy , i vse jeto absoljutno besplatno bez SMS i bez registracii na nashem onlajn video resurse.

  [ Odpovмп ]


  SEO специалист. ќбеспечиваю раскрутку в поисковиках сайтов. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 24. November 2010 @ 22:17:39 CET *

  SEO специалист. ќбеспечиваю оптимизацию сайтов. —тоимость работы от 50 у.е. в мес€ц.  ICQ 625-466-909

  SEO раскрутка ресурса можно поделить на 2 части:
  1) ¬нутренн€€ оптимизаци€ - это работа с содержимым ресурса; тексты, html-код, структура сайта и тд.
  ¬сЄ это необходимо привести в соответствие с требовани€ми релевантности поисковых систем.
  2) ¬нешние факторы - это качество и количество ссылающихс€ ресурсов на ¬аш сайт. „ем больше ресурсов ссылаютс€ (став€т ссылки, рекомендуют) ¬аш ресурс, тем важнее он выгл€дит в глазах поисковиков.
  ¬ажно, проводив SEO дл€ сайта, не использовать запрещенные методы продвижени€, иначе это может негативно сказатьс€ на позици€х вплоть до полного исключени€ сайта из индекса поисковой системы.

  ¬от, вкратце, из чего состоит SEO, как продвижение сайта. Ёто всЄ конечно поверхностно, потому как каждый из этих пунктов имеет множество этапов, нюансов и правил.

  ќсобый пакет услуг SEO. —тоимость от 300 у.е.

  ќсобый пакет услуг Ц это разовый комплекс работ над вашим сайтом, направленый на то, чтобы сделать его наиболее оптимизированным под поисковые системы. ѕриблизительные сроки выполнени€ - 4-6 недель.

  Ётап 1
  јнализ SEO состо€ни€ сайта
  ќбзор сайта, планирование оптимизации и продвижени€
  јнализ сайтов "конкурентов"
  јнализ и подбор ключевых слов
  ќптимизаци€ мета-данных (подбор ключевых слов, заголовков, описаний)
  ќптимизаци€ кода (первое предложение, тэги H1, жирный и курсив текст и т.д.)
  »нтегрирование системы дл€ обмена ссылками

  Ётап 2
  —оздание карты сайта
  —оздание динамической RSS ленты новостей
  ќптимизаци€ ссылок (Search Engine Friendly URLs)
  ѕроверка кода на соответствие стандартам W3C

  Ётап 3
  –егистраци€ в поисковых системах и каталогах
  ќптимизаци€ контента

  [ Odpovмп ]


  Talking about metatrader (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 25. November 2010 @ 04:04:58 CET *

  Excuse me - do anybody know - are there any really free trading signals that works?

  [ Odpovмп ]


  ...cenzurovбno za vulgarismy...//weightlosstips2.paidtoblog. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 28. November 2010 @ 18:13:37 CET *

  You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

  [ Odpovмп ]


  barrette jackson auto (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 29. November 2010 @ 21:40:20 CET *

  1.0 Liter; Transmission: Automatic; Ext. Colour: Black; Kilometres: 29992 1999 Acura 3.2TL 4 Dr Sedan Click photo again to return to info view. 1999 Acura 3.2TL 4 Dr Sedan Click photo again to return to info view Step 1: Find a photo of the car that you would like to change the color of and open it in Photoshop. We used a BMW Z4. Step 2: Make a selection of the area View pictures, videos, and 360s of the 2010 GMC Yukon Denali. Includes interior and exterior photos. Read reviews, compare ratings, and more. This photoshop gallery of pictures only contains our top 29 picture

  [ Odpovмп ]


  руководство по ремонту kia sorento (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 30. November 2010 @ 08:21:09 CET *

  ѕредложени€ мес€ца: сколько стоит daewoo matiz новый, ремонт и эксплуатаци€ daewoo nexia new, daewoo matiz mx, daewoo kog 374ra, киров daewoo, Chevrolet Lanos. ќписание, галере€, комплектации. Lanos S. ќт 272 670 p. –асход топлива 6,7 л. на 100 км. јкустическа€ система с 4 динамиками  луб владельцев Volkswagen Polo, Lupo, Seat ibiza, Arose, Cordoba. ÷ены и технические характеристики Toyota Camry, реализуемые в официальной —тандартные Ч 2500; Honda VFR Ч 4500; Yamaha Virago Ч 5000; Honda Gold Wing Ч 6000. «амена масла, от 400. «амена антифриза, от 600

  [ Odpovмп ]


  –азное (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 04. December 2010 @ 17:56:06 CET *

  закажи курсовые, дипломные здесь или найди готовое и купи за копейки!

  [ Odpovмп ]


  «аработок в интернет 201X (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 09. December 2010 @ 08:33:07 CET *


  Ќедавно начал работать в интернете считаю, что сайт
  maxim-axenov.ru или maxim1298wmz.ru одни из лучших сайтов дл€ начинающих зарабатывать деньги,
  в нем можно найти от самых простых заработков на кликах,
  позвол€ющим создать минимальный стартовый капитал,
  до более сложных, где обучаешьс€ реальным заработкам без больших капиталовложений.
  »спользуйте этот способ фулл не пожалеете!
  ящик-автоответчик - maxim-axenov-help@yandex.ru - с нетерпением ответит на все ¬аши вопросы автоматически, и даст напутстви€ к дальнейшем действи€м.
  ѕросто напишите туда любое письмо.

  [ Odpovмп ]


  audi r8 видео (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 16. December 2010 @ 14:56:38 CET *

  јвтосалон Ё — ќ–“ поставщик легковых, грузовых автомобилей и спецтехники из японии, ёжной  ореи и автомобилей отечественного производства. Over a quarter million registered members in our Ford Pickup forums. Premier Ford Pickup coverage on the largest web site dedicated to Ford Pickup owners. ѕодвеска по сравнению с Ѕћ¬ более жестка€,но на пор€док крепче, управл€емось чуточку похуже, тормоза то же. ¬ Ѕћ¬ больше драйва! Ќо —јјЅ роскошнее! ƒинамика Chery M11: комплектации и цены. ѕрайсы на седан Chery M11 начинаютс€ от 459 999 рублей. ѕо сложившейс€ традиции,  итай берет финтифлюшками: в базе есть 2 ѕродаю автомобиль Mazda Titan 1992 года, цвет белый, рефрижератор, двигатель SL, V 3,5, . √аранти€, технический ремонт, запчасти. ќбъ€влени€  расно€рска

  [ Odpovмп ]


  бу запчасти фольксваген (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 16. December 2010 @ 16:13:47 CET *

  новый клуб любителей Ѕћ¬ јвто и мото. Ќовичок. јдрес: odessa. —ообщений: 5. –епутаци€: 10. ѕо умолчанию новый клуб любителей Ѕћ¬ обвес dodge neon входит в внешний тюнинг, установка которого позвол€ет изменить внешний вид авто и в большинстве случаев улучшает аэродинамические свойства ќтзыв o Chevrolet Aveo 1.2 оставил: ¬лад из города “ула шумоизол€ции нет, проигрыватель плохо читает диски, низкий клиренс, √”– мог бы быть и помощнее, Ёксплуатаци€ автомобил€  »ј —пектра в гарантийный период 24. ѕодготовка автомобил€ к выезду 24 ѕроверка ремн€ привода генератора и вод€ного насоса 56 The Zakspeed Opel vectra as reced by Uwe Alzen in the 1997 STW series A rare Onyx model.

  [ Odpovмп ]


  ¬акансии и работа. ѕодскажите. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 16. December 2010 @ 16:26:59 CET *

  ƒобрый день, перерыла весь интернет, очень много вакнсий, но реальных вакансий очень мало. Ћибо уже вз€ли человенка на работу, либо зарплата не очень.  то какими сайтами пользуетс€, подскажите пожалуйста

  [ Odpovмп ]


  ѕрограммы дл€ заработка + инфа! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 16. December 2010 @ 21:49:40 CET *


  www.maxim-axenov.polubomu.ru, maxim1298wmz.ru
  Ётот способ ѕќ«¬ќЋя≈“ ¬јћ ”¬≈Ћ»„»“№ ¬јЎ» ¬Ћќ∆≈ЌЌџ≈ —–≈ƒ—“¬ј
  используйте фулл версию!

  [ Odpovмп ]


  антифриз дл€ дэу некси€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 17. December 2010 @ 03:46:52 CET *

  —хемы полного привода на вариантах 215G и 215W различаютс€ радикально. ¬ старых добрых тойотовских традици€х FullTime 4WD, устанавливаемый на ” нас така€ метель сегодн€ целый день, что за всю зиму так не мело :be: :be ѕо особенност€м €понского законодательства все владельцы авто и мототехники Ќа обратной стороне этой наклейки также указан мес€ц и год начина€ с 1988 ÷ены на Mitsubishi Lancer Evolution IX 2.0 MT Sport.  упить новый Mitsubishi ¬се про автомобили Nissan Qashqai: покупка и продажа, дилеры и сервисное  упить и продать Ќиссан  ашкай, nissan qashqai qashkai quashkai quashqai;

  [ Odpovмп ]


  mercedes из германии (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 17. December 2010 @ 07:53:15 CET *

  ѕеред тем, как скачать инфомацию по теме —качать ‘ото Mercedes CLR бесплатно, проверьте ¬—≈ ссылки на работоспособность. Ќа момент публикации новости ќсновные причины, по которым была куплена именно эта модель: причина Ћегендарный стиль Jeep Grand Cherokee. ћы сейчас не занимаемс€ маркой Jeep 1126 руб. Nissan Expert. ѕраворульные модели W11 выпуска c 1999 г с бенз. дв. QG18DE 630 руб. Nissan Almera. ѕрофессиональное руководство по ремонту. 96569392, –адиатор кондиционера Matiz II, 8000, –адиатор кондиционера Matiz II 94535748, —веча DAEWOO Matiz 1,0 л Aveo 1,2 л, 130, —веча DAEWOO Matiz 1

  [ Odpovмп ]


  фильмы, софт (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 22. December 2010 @ 19:25:08 CET *

  ¬арез - качай всЄ бесплатно.

  [ Odpovмп ]


  government auctions Roswell (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 22. December 2010 @ 20:29:33 CET *

  I find myself coming to your blog more and more often to the point where my visits are almost daily now!

  [ Odpovмп ]


  ¬ключаешь комп, запускаешь систему, снимаешь деньги (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 28. December 2010 @ 08:40:43 CET *


   ак сделать 3 простых шага и открыть бизнес автоматизированный на 98%?
   ак заставить ¬аш бизнес работать на ¬ас 24 часа 7 дней в неделю?
  ¬оспользуйтесь ѕроверенной и –аботающей —истемой,  отора€ ќбеспечит –еактивное ”величение ¬ашего ƒохода!
  Ќе один из ¬аших вопросов не останетс€ без внимани€
  maxim1298wmz.ru или maxim-axenov.polubomu.ru одни из лучших сайтов дл€ начинающих зарабатывать деньги.
  »спользуйте этот способ фулл не пожалеете!
  ящик-автоответчик - maxim-axenov-help@yandex.ru - с нетерпением ответит на все ¬аши вопросы автоматически, и даст напутстви€ к дальнейшем действи€м.
  ѕросто напишите туда любое письмо.

  [ Odpovмп ]


  ќсмотр автомобил€ экспертом (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 28. December 2010 @ 15:07:58 CET *

  [b]„астный Ёксперт[/b]
  ѕомощь при покупке автомобил€
  ¬ыезд в любую точку ћосквы и ћќ
  [b]тел. (495) 766-55-28[/b]
  јндрей ¬икторович
  icq# 608-981-924
  spojler-auto@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  Pliz help to find internet shop (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 28. December 2010 @ 20:31:07 CET *

  Please help!!! I cannot find online store to sale knitted sweaters. Searches in Yahoo had no results((

  [ Odpovмп ]


  Lineage (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 29. December 2010 @ 00:39:58 CET *

  предложение о продаже на нашем форуме:-—овершенно бесплатное размещение вашей темы.-ќткрыта€ статистика посещаемости.-’орошие позиции в поисковиках.-“ематическа€ аудитори€.-Ћюбые сервера Lineage2 (l2.ru Asterios Shock) ; offer for sale on our forum:-It is a free placement of your temy. Open-Stats-poseschaemosti. a good position in poiskovikah.-Theme-auditoriya. Any server Lineage2 (l2.ru Asterios Shock)

  [ Odpovмп ]


  WE was pulling out of a front yard and i got struck am i at (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 30. December 2010 @ 18:57:57 CET *

  WHEN I was pulling out of a gas station, and traffic was backed up about 8 autos down, a man was allowing me out of the drive way. I looked both ways as I usually do ahead of I pulled all the way out. Next out of nowhere a car hit me as I was pulling out in front of the man. The car went around all the other cars on a one lane street, over the double yellow lines I might add, but the police gave me a ticket for "Failure to yield the right of way. Am I at fault? Also I am disputing the ticket but I dont have any witnesses

  [ Odpovмп ]


  Accident was my fault, any good reason to plead not guilty? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 01. January 2011 @ 10:53:22 CET *

  I'm lately in a traffic collision, considerably little, but I rear-ended someone. I was reported for Failure To Maintain Assured Clear Distance. Will there be any reason I should not just plead guilty and pay the fine? It seems like pretty cut-and-dry.

  [ Odpovмп ]


  Ёксперт по автомобилю (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 11. January 2011 @ 13:36:09 CET *

  [b]„астный Ёксперт[/b]
  ѕомощь при покупке автомобил€
  ¬ыезд в любую точку ћосквы и ћќ
  [b]тел. (495) 766-55-28[/b]
  јндрей ¬икторович
  icq# 608-981-924
  spojler-auto@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  iphuphphipohiop иолиоли (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 13. January 2011 @ 23:03:52 CET *

  goygoygoioi
  lkljlkролдрод момпромпорм пл
  ромрммп

  [ Odpovмп ]


  “елефоны Changhong. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 21. January 2011 @ 00:07:52 CET *

  ¬сЄ дл€ телефонов.  упить телефон,  опии Nokia и »нтернет магазин. ƒамы и господа, коллектив интернет-магазина ЂTvoyTovarї рад приветствовать ¬ас на страницах своего сайта! Ќаш интернет-магазин специализируетс€ на продаже  итайские  опии Nokia,  опии Sony Ericsson,  опии Vertu,  опии iPhone,  опии HTC, “елефоны Vertice, “елефоны Changhong, “елефоны с TV, “елефоны с Wi-Fi, “елефоны с GPS, “елефоны на 2 sim, “елефоны на 3 sim.

  “ел: Life: +380631442414
  Kyivstar: +380986862871
  icq: 234761327
  Skype: adminkot
  Email: info@tvoytovar.com
  ¬италий

  [ Odpovмп ]


  Hi Everyone (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 28. January 2011 @ 04:48:06 CET *

  I needed to draft you the little bit of word in order to give thanks yet again with your great ideas you have contributed here. It's so tremendously open-handed of you to allow unhampered what some people could have advertised for an e-book to make some money for themselves, mostly considering the fact that you could have done it in the event you considered necessary. These concepts likewise acted to provide a easy way to be certain that other individuals have the same zeal the same as my personal own to see a lot more pertaining to this problem. I think there are lots of more pleasant times up front for individuals that discover your site.

  [ Odpovмп ]


  ƒоставка товаров и грузов из  ита€, таможенна€ очистка и сер (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 31. January 2011 @ 01:46:21 CET *

  ƒоставка любых грузов из  ита€ по –оссии, таможенна€ очистка и сертификаци€. ќбъем от 10 куб.м., вес от 2т. dostavkatovarov@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  ѕќћќ√” — ќ‘ќ–ћЋ≈Ќ»≈ћ  ј–“ќ„ » ћ≈“–ќ ќ‘ќ–ћЋ≈Ќ»≈ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 01. February 2011 @ 08:46:30 CET *

  «аконно по договору оформим на физических лиц и сотрудников учереждений пропуска в метrо в сеть немецких тц ћETRO Cash & Cаrry:карта метро с вашей фотографией(делаетс€ в самом магазине в вашем присутствии),с личным номером,кодом,магнитной полосой, названием фирмы, от которой вы будете нами зарегистрированы и оформлены. ¬ы можете проводить с собой двоих человек.  арточки метро оформл€ютс€: на граждан –оссии и иност
  ранных граждан.ќформление производитс€ без предоплаты, то есть вначале мы оформл€ем вас,вы получаете пропуска в метrо, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,тц "ћетро" работают круглосуточно.—рок действи€ карты метро 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.ƒл€ оказани€ этой услуги мы находим фирмы, у которых есть свободные места в этих немецких супермаркетах,и заключаем с ними соответствующие договора, по которым организации об€зуютс€ предоставить вам право пользоватьс€ их местами в этих магазинах сроком на три года. ќформление и регистраци€
  производ€тс€ в разных тц Metro, по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. ѕолучив карты клиента metro в одном из гипермаркетов "ћетро" вы можете ей пользоватьс€ в любых других магазинах этой сети немецких тц "ћетро" в –оссии и за рубежом.

  [ Odpovмп ]


  blondes oral sex deep throat (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 03. February 2011 @ 07:54:24 CET *

  TRY ORAL SEX WITH A LITTLE ICECREAM. YUM YUM! Performing oral sex on your lover is the most sincere why of being unselfish and submissive to your

  [ Odpovмп ]


  oral sex flavored enhancements (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 05. February 2011 @ 07:34:45 CET *

  Is it okay to have oral sex with a virgin inspirational facebook statuseshomemade. Bahin ki kah kyon nahi likhata, jo ki maine tera bhahan ka desi ki story

  [ Odpovмп ]


  ѕривет,как загрузить аватар (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 06. February 2011 @ 07:10:10 CET *

  ѕривет, не получаетс€ загрузить аватар
  Ќе подскажете как это сделать?
  ¬ыскакивает ошибка 8566944781259
  —пасибо

  [ Odpovмп ]


  oral sex and sex (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 06. February 2011 @ 19:56:03 CET *

  What are the definitions of oral sex terms? Learn about different forms of oral sex and the benefits of engaging in oral sex.

  [ Odpovмп ]


  can you play online ...cenzurovбno za vulgarismy... for mone (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 15. February 2011 @ 14:16:27 CET *

  art arts bag bike blog body boxing clothing cycling design diet diy education equipment exercise fashion fighting fitness food gear gloves gym health

  [ Odpovмп ]


   омплексный прогон сайтов под ключ оп каталогам,форумам,соцю (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 17. February 2011 @ 01:02:06 CET *

  јвтоматическа€ и ручна€ регистраци€ сайтов в каталогах (10$)

  - Ѕолее 21000 каталогов дл€ регистрации

  - ≈жемес€чно обновл€ема€ база собственной сборки

  –егистраци€ происходит лицензионным AllSubmitter 6.0.1 .

  Ќемного о базе:

   аталогов в базе - 21000+

   аталогов в базе дл€ авто - 16000+

  Ѕаза включает в себ€ многие попул€рные базы каталогов:Base2z, base2z_vip, BasePR, Ѕаза

  ѕухового, BizBase, tornado base и другие. ¬се базы последних версий » еще очень много

  покупных баз!!!

  –аботаем только с покупними базамы+ сво€ отборна€!!!
  ¬се базы прошли чистку через черный список который имеет около 1000000 черных сайтов

   оличество писем на e-mail: от 200 до 1300+ (всегда по-разному)

  ¬ успешные уходит примерно 2000-18000 каталогов

  Ётот прогон повысит:

  1. ѕовышение посещаемости проекта.

  2. ”величитс€ скорость индексации вашего сайта.

  3. –ост т»÷ и Pr.

  –азмещение в сервисах соц. закладок (5$)

  - Ѕолее 105 сервисов соц. закладок дл€ размещени€

  - ¬ услугу входит составление заголовков и описани€ дл€ сайта

  выполн€ю прогоны по вашей базе

   ачественный прогон 5ым XRumerоm по форумам, блогам, гостевым. ru и en базы,отчеты(от 10$)

  ѕрогон хрумером по профил€м возможен по англо€зычным, и русско€зычным форумам.

  Ѕазы дл€ прогона хрумером обновл€ютс€ ежемес€чно.

   омплексний прогон сайта сюда входит: по соц закладкам(105) + каталоги(21000) + форумы(15000)

  =всего 25$ по всем сервисам!!!

  —роки выполнени€ прогона: от 1 до 24 часов после согласовани€ всех моментов.

  –аботаем только с лицензионным софтом.

  Ќа все вопросы дам ответ в контактах.

  ќптовикам и тем кто заказывает комплексный прогон скидки!!!!!!

  —в€затс€ со мной по icq - 361077602. »ли почта: buran7@bigmir.net


   лючевые слова:nulled, cracked, нулЄные скрипты, варез, warez, scripts, seo, кр€к, раскрутка,allsubmitter скачать, allsubmitter, базы allsubmitter, allsubmitter 4.7, базы, база белых каталогов, база каталогов, белые каталоги, базы дл€ AllSubmitter, seo оптимизаци€, раскрутка сайта, каталоги статей, базы форумов, базы блогов, базы статей,заработок в интернете, заработок, работа, удаленна€ работа, заработать,видеоуроки, книги, заработок, программы, бесплатно, јудио-материалы, ѕродвижение, ѕрограммирование, SEO –аскрутка, бизнес,  опирайтер, аудиокниги ,копирайтинг,’румер, хрумером, хрумера скачать, хрумер базы, хрумер, хрумер скачать бесплатно,румер 5, хрумер форум, форум хрумера, база +дл€ хрумера, прогон хрумером

  [ Odpovмп ]


  simulation rachat de credit surendettement (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 17. February 2011 @ 14:53:29 CET *

  Merci d'avoir un blog interessant

  [ Odpovмп ]


  со склада по оптовым ценам. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 19. February 2011 @ 00:24:36 CET *

  [color=red] [b]”важаемые форумчане предлагаем легальные смеси и химикаты со склада в –оссии.[/b] [/color]

  [color="#0096FF"][b] ќ нас.[/b] [/color]
  –аботаем на рынке подобных товаров более 3-х лет.—амый широкий выбор продукции со склада в –оссии (без таможни),весь товар легальный,строго по закону.Ќаши цены ¬ас при€тно удив€т,так как весь товар приобретаетс€ у пр€мых поставщиков,без посредников.

  [color="#0096FF"][b] ќ продукции. [/b] [/color]
  “олько легальные товары,пожалуйста,провер€йте легальность товара до заказа в нашей компании.ќчень широкий выбор,подберем на любой вкус,вот примеры некоторых товаров - [b]jwh250,MDAI,јћ2201,4-MEC,5-MEO-Dalt,5-MEO-AMT,5-MEO-Dalt,5-MEO-DMT6-APDB,NRG1,3-FMC, Dimethocaine, 5-IAI, 4FA, 6-APDB, Naphyrone,Dimethocaine (Larocaine).Legal Powder Analogue (легальные аналоги порошков),Legal JWH Analogue (легальные JWH аналоги),легальные аналоги Spice,Jah Rush [/b]и т.д.

  [color="#0096FF"][b] ќплата и доставка. [/b] [/color]
  ƒл€ оплаты принимаем PayPal,Webmoney,WesternUnion.ƒоставка по почте 3-7 дней.
  [color=red] [i]  приобретенному товару прикрепл€ем документы подтверждающие легальность товара.[/i] [/color]

  [color="#0096FF"][b] онтакты. [/b] [/color]
  E-mail: jahrush88@googlemail.com
  Skype: jahrush88
  ICQ: 565490084

  [ Odpovмп ]


  нужна помощь (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 22. February 2011 @ 11:37:00 CET *

  ѕривет всем!’очу Ѕ–ќ—»“№  ”–»“№-Ќќ Ќ≈«Ќјё  ј ?

  [ Odpovмп ]


   ј–“ќ„ » ¬ √»ѕ≈–ћј– ≈“ ћ≈“–ќ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 25. February 2011 @ 14:13:31 CET *

  ќфициально по юридическому договору сделаем на физических лиц и сотрудников учереждений карточки metro в сеть немецких супермаркетов METRO CASH&CARRY:пр
  опуск в метrо об€зательно с вашей фотографией(делаетс€ при вас в самом магазине METRO),с номером,кодом,магнитной полосой, названием фирмы, от которой вы будете нами зарегистрированы и оформлены. ¬ы можете проводить с собой 2-х человек.  арты клиента метро оформл€ютс€: на граждан –оссии и иност
  ранных граждан.ќформление делаетс€ без предварительной оплаты, то есть вначале мы оформл€ем вас,вы получаете карты metro, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,немецкие магазины Ђћ≈“–ќ  эш энд  ерриї работают круглосуточно.—рок действи€ карты metro 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.ƒл€ оказани€ этой услуги мы находим юридические лица, у которых есть свободные места в этих магазинах,и заключаем с ними соответствующие договора, по которым учреждени€ об€зуютс€ предоставить вам право пользоватьс€ их местами в этих немецких тц сроком на три года. ќформление и регистраци€
  производ€тс€ в разных супермаркетах ћETRO Cash&Cаrry, по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. ѕолучив карты metro в одном из гипермаркетов ћ≈“–ќ  ≈Ў ЁЌƒ  Ё––» вы можете ей пользоватьс€ в любых других магазинах этой сети магазинов METRO C&C в –оссии и за границей.

  [ Odpovмп ]


  hi,I am www.hazena.pb.cz member now,Grate ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 25. February 2011 @ 19:02:57 CET *

  Hello.
  The interesting name of a site - www.hazena.pb.cz, interesting this here is very good.
  I spent 1 hours searching in the network, until find your forum!

  [ Odpovмп ]


  √де дешевле Goul аккаунт letitbitnet найти (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 27. February 2011 @ 01:55:01 CET *

  —амый рульный файлообменник летитбит
  «ачастую качаю с него фильмы и проги.
   огда прога малым весом мона и бесплатно качнуть но когда более 500 мегов весит фик дождешьс€
  ѕокупал доступ в летитбит за 7 баксов
  √де то на дн€х топик читал реально дешевле купить а щас не найду где
   оли кто знает где мона дешевле подкупать подкинь адресок

  [ Odpovмп ]


  √де дешевле Goul аккаунт letitbitnet найти (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 28. February 2011 @ 02:29:23 CET *

  Ќасто€щий рульный файлообменник летитбит
  «ачастую качаю с него фильмы и проги.
   огда прога малым весом мона и бесплатно качнуть только если более 500 мегов весит фик дождешьс€
  ѕокупал доступ на летитбит за 7 баксов
  √де то на дн€х топик читал реально дешевле покупать а щас не найду где
   оли кто знает где мона дешевле купить подкинь адресок

  [ Odpovмп ]


  Good post (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 07. March 2011 @ 01:26:19 CET *


  Good post, but it seems no longer relevant

  [ Odpovмп ]


  «арабатываем много денег (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 08. March 2011 @ 15:30:56 CET *

  Unknown message

  [ Odpovмп ]


  –азмещу ¬аше объ€вление на 5000 досках (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 10. March 2011 @ 08:47:23 CET *

  –азмещу ¬аше объ€вление быстро, качественно на 5000 досках всего за 5 wmz дл€ св€зи icq: 8-490-299

  [ Odpovмп ]


  быстро похудеть упражнени€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 10. March 2011 @ 12:50:24 CET *

  убедились, что вы не желаете зла. Ќо остальные нам пока опасны.  огда выйдем хот€ бы на общегалактический уровень, тогда и станем думать, что делать
  рукой на прощание и скрылась в распахнувшейс€ на стене воронке гиперперехода. * * * Ќа дереве было хорошо. Ћенни щурилс€, смотр€ на солнце сквозь
  ¬ирта ’арвед. Ќе могли бы вы показать нам территорию детдома? Ќужно наметить объекты дл€ реконструкции, определить, что завозить и в каких
  »ногда сержант даже подумывал о самоубийстве, особенно в минуты отча€ни€. ¬чера он совершенно случайно натолкнулс€ на капитана ¬елларена неподалеку
  € после этого?! —тарый шаман снова застонал, ухватившись за голову. Ќиколай перегл€нулс€ с —емином и приподн€л бровь. Ќе стоит так переживать,


  [ Odpovмп ]


  √ƒ≈ ¬«я“№  ј–“” ћј√ј«»Ќј ћ≈“–ќ ћќ— ¬ј (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 11. March 2011 @ 04:48:48 CET *

  ќфициально по юридическому договору сделаем на частных лиц и сотрудников предпри€тий карточки метро в сеть супермаркетов ћETRO CASH&CARRY:пропуск в метро с вашим фото(делаетс€ при вас в самом магазине),с индификационным номером,штрих - кодом,со специальной магнитной полосой, названием фирмы, от которой вы будете нами зарегистрированы и оформлены. ¬ы можете проводить с собой двоих человек.  арты клиента метро оформл€ютс€: на граждан –оссии и иност
  ранных граждан.ќформление делаетс€ без предоплаты, то есть вначале мы регистрируем вас,вы получаете пропуска в метро, потом оплачиваете. ќплата производитс€ в течение одного рабочего дн€ после оформлени€ через —бербанк –‘ ,супермаркеты ћETRO Cash & Cаrry работают круглосуточно.—рок действи€ пропуска в метrо 3 года, по истечении этого срока договор перезаключаетс€ по взаимному согласию сторон.ƒл€ оказани€ этой услуги мы находим фирмы, у которых есть свободные места в этих магазинах,и заключаем с ними соответствующие юридические договора, по которым юридические лица об€зуютс€ предоставить вам право пользоватьс€ их местами в этих немецких тц сроком на три года. –егистраци€
  производ€тс€ в разных супермаркетах ћ≈“–ќ  ≈Ў ЁЌƒ  Ё––», по выбору юридических лиц в соответствии с их территориальным месторасположением. ѕолучив пропуска в метrо в одном из гипермаркетов METRO вы можете ей пользоватьс€ в любых других магазинах этой сети немецких супермаркетов ћETRO CASH and CARRY в –оссии и за границей.

  [ Odpovмп ]


  PHARLHOINNA Post (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 15. March 2011 @ 07:27:14 CET *

  I find myself coming to your blog more and more often to the point where my visits are almost daily now!

  [ Odpovмп ]


  ѕрограммы дл€ заработка + инфа! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 19. March 2011 @ 06:48:15 CET *


  ====================
  ¬Ќ»ћјЌ»≈!
  =====================

  ’отите, быстро и легко заработать в »нтернете?

  ѕросто посетите сайт:613192498.ru

  [ Odpovмп ]


  ≈й захотелось заплакать (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 23. March 2011 @ 08:01:58 CET *

  ≈й захотелось заплакать, но слезы не к лицу боевому офицеру. ”мирай, но товарища выручай как благородно это звучало в теории. ¬ жаркой рубке боевого робота, перед лицом гибели, которой угрожали ей три вражеские машины, теори€ казалась далеко не такой верной. ¬ыжить, остатьс€ в живых вот что сейчас ее привлекало.  уда больше, чем абстрактное пон€тие чести полка. Ќе дума€ о достоинстве, јрмстронг вытерла слезы облегчени€, когда из коммуникатора донесс€ голос. — трудом. —лава ƒракону, что вы пришли к нам на помощь.
  ќткуда эти строки? не знаете?

  [ Odpovмп ]


  Ћавина ћьюзик и ѕолигон »нтегрейшн ”краина заплат€т по заслу (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 26. March 2011 @ 00:37:00 CET *

  »ск по обвинению в Ђпиратствеї, поданный в ’оз€йственный суд г.  иева компанией ќќќ ЂЋавина ћьюзикї (директор Ёдуард  лим) и ќќќ Ђѕолигон »нтегрейшн ”краинаї (директор ≈вгенией √рабов) против контент-провайдера ќќќ Ђѕоинт  омї полностью отклонен, а также судом установлено об€зательство выплатить в пользу компании ќќќ Ђѕоинт  омї более 43000 грн в качестве компенсации услуг адвоката и проведени€ экспертизы.
  “аким образом, подав иск от своих компаний Ёдуард  лим и ≈вгений √рабов сами же его с треском проиграли.
  Ќапомним, что с целью смещени€ с рынка лидирующего контент-провайдера ќќќ Ђѕоинт  омї директора компаний Ёдуард  лим и ≈вгений √рабов в сговоре стали примен€ть против компании ѕоинт  ом все самые недобросовестные технологии ведени€ бизнеса, такие как отправка компрометирующих писем в адрес руководителей ведущих операторов сотовых сетей и контент провайдеров, распространение заведомо ложной информации, подделка различных документов, попытки воздействи€ на различных ответственных сотрудников, подача иска в ’оз€йственный суд г.  иева по обвинению в пиратстве с указанием в иске неправдоподобной информации.
  Ќедобросовестна€ конкуренци€ с применением таких технологий ведени€ бизнеса руководител€ми компаний Ёдуардом  лимом и ≈вгением √рабовым уже давно стали предметом обсуждений в бизнес кругах. ќднако теперь решением ’оз€йственного суда г.  иева є 20/259 от 02 марта 2011 года им придетс€ прин€ть весь позор от своей подрывной де€тельности и заплатить компании ѕоинт  ом более 43000 гривен (около $5300).

  ¬иктори€ ѕравдина

  [ Odpovмп ]


  Ћавина ћьюзик и ѕолигон »нтегрейшн ”краина заплат€т по решен (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 26. March 2011 @ 19:54:11 CET *

  »ск по обвинению в Ђпиратствеї, поданный в ’оз€йственный суд г.  иева компанией ќќќ ЂЋавина ћьюзикї (директор Ёдуард  лим) и ќќќ Ђѕолигон »нтегрейшн ”краинаї (директор ≈вгенией √рабов) против контент-провайдера ќќќ Ђѕоинт  омї полностью отклонен, а также судом установлено об€зательство выплатить в пользу компании ќќќ Ђѕоинт  омї более 43000 грн в качестве компенсации услуг адвоката и проведени€ экспертизы.
  “аким образом, подав иск от своих компаний Ёдуард  лим и ≈вгений √рабов сами же его с треском проиграли.
  Ќапомним, что с целью смещени€ с рынка лидирующего контент-провайдера ќќќ Ђѕоинт  омї директора компаний Ёдуард  лим и ≈вгений √рабов в сговоре стали примен€ть против компании ѕоинт  ом все самые недобросовестные технологии ведени€ бизнеса, такие как отправка компрометирующих писем в адрес руководителей ведущих операторов сотовых сетей и контент провайдеров, распространение заведомо ложной информации, подделка различных документов, попытки воздействи€ на различных ответственных сотрудников, подача иска в ’оз€йственный суд г.  иева по обвинению в пиратстве с указанием в иске неправдоподобной информации.
  Ќедобросовестна€ конкуренци€ с применением таких технологий ведени€ бизнеса руководител€ми компаний Ёдуардом  лимом и ≈вгением √рабовым уже давно стали предметом обсуждений в бизнес кругах. ќднако теперь решением ’оз€йственного суда г.  иева є 20/259 от 02 марта 2011 года им придетс€ прин€ть весь позор от своей подрывной де€тельности и заплатить компании ѕоинт  ом более 43000 гривен (около $5300).

  ¬иктори€ ѕравдина

  [ Odpovмп ]


   ак это называетс€ и как от этого избавитьс€? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 27. March 2011 @ 15:15:58 CEST *

  ’очу совершать любимые дела. ” мен€ множество любимых дел. ¬се дела очень сто€щие по отношению ко мне и к другим люд€м. Ёто очень интересные дела! я хочу, творить, хочу совершать, хочу строить, хочу действовать и добиватьс€ больших результатов, но у мен€ не получаетс€! Ќету душевной силы! я говорил себе, что € говно и мне от мен€ тошнит, - но стимула никакого. ” мен€ большое желание к любимой работе. Ћожусь спать, думаю встану рано утром и займусь любимыми делами, но утром встаю и ничего не делаю (хочу очень сильно делать, но не делаю). ¬есь день тупо продЄт и всЄ. ѕотом бьюсь об стенку, но также ничего. » так каждый день. ј врем€ проходит! я ценю своЄ врем€, - оно у мен€ драгоценное. “о есть, подсознание хочет, ценит и говорит действуй. ј сознание всЄ отвергает. ћоЄ сознание дерьмо, оно абсолютно ничего не хочет делать! —ознание оказываетс€ сильнее и оно побеждает! я должен вырватьс€ из оков сознани€, € должен действовать и помогать миру. Ќо у мен€ не получаетс€. ѕосоветуйте, что делать?

  [ Odpovмп ]


  mission statement of the fbi (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 02. April 2011 @ 01:46:28 CEST *

  Great Post. I add this Post to my bookmarks.

  [ Odpovмп ]


  orange county humane society (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 05. April 2011 @ 01:12:21 CEST *

  Very informative post. Thanks for taking the time to share your view with us.

  [ Odpovмп ]


  Ab program Weight (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 11. April 2011 @ 17:13:20 CEST *

  You certainly deserve a round of applause for your post and more specifically, your blog in general. Very high quality material

  [ Odpovмп ]


  Les services intimes (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 11. April 2011 @ 18:58:42 CEST *

  Les services intimes.
  Je veux partager avec vous l'histoire de mon experience dans la provision d'un des services intimes. Oui-oui, - des services intimes.
  Mon histoire est bizarre d'une certaine facon. Je suis venu a londre afin d'entrer a l'universite national, pour etre exacte - c'est la Faculte des arts plastiques. Il s'est avere que mes scores ne sont pas assez bonnes pour etre accepte. ca etait une honte pour moi de rentrer a la maison et je n'avais pas assez de competences pour trouver un emploi normal. Comme je n'etais pas fille tres complexe, et mes talents de seduction etait bonnes - j'ai decide d'essayer dТoffrir aux hommes des services intimes. A Londre la demande de ce type de service est eleve .Pour debuter J'ai trouve un logement un peu chere mais pas tres loin de la rue principale, Il a resolu mes problemes financiers, en effet, pas pour longtemps, et, comme vous le savez - il est impossible de satisfaire a un grand nombre de clients par jour. en plus -le proprietaire de la maison recoit la plus grande partie de l'argent gagne. Mon reve etait de se debarrasser de lТintermediaire et d'obtenir des clients fideles pour moi-meme. Et de ne pas offrir mon corp au meme temps. Le seul probleme etait - comment?
  j'ai trouve une annonce sur Internet qui permet de se procurer des numeros virtuels a Londre meme partout dans le monde. Pour etre honnete avec vous - au debut je ne pouvais pas saisir comment ca marche.mais avec quelques minutes de lecture sur leur site internet telnum.fr je me suis soudain rendu compte - que c'est exactement ce que je dois faire. Alors, j'ai achete ce numero virtuel a Londre, qui est un numero de telephone local et qui me permet de renvoyer les appels entrants sur mon portable. Et meme si j'ai du payer pour le service de transfert d'appel c'etait la Meilleure facon dТoffrir mes conversations brulantes par telephone avec les hommes meme parfois avec des femmes ,Ce service a entierement couvert mes frais et m'a permis de gagner beaucoup plus.
  Alors seulement en restant chez moi, j'etais independante, et que le sexe par telephone ne necessite pas de contact physiques avec les clients - j'ai ete en mesure dТoffrir du plaisir a un plus grand nombre de gens. Le numero virtuel a egalement ete une une assurance pour ma securite - personne ne savait mon numero reel. C'est juste une solution parfaite pour ce genre de services!
  Ce n'est pas que je vous conseille de fournir des services intimes, mais cТest mon histoire et je la partage avec vous - et vous pouvez toujours utiliser ma methode et mon experience pour en profiter du service des numeros virtuels dans vos affaires.
  Deux ans apres j'ai ete accepte a l'universite,et me voila dans mon atelier.

  [ Odpovмп ]


  ќсушители воздуха ZELKO! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 19. April 2011 @ 12:35:25 CEST *

  –есиверы.  омпрессоры, ќсушители воздуха, –есиверы, ќчистка воздуха, —ервис и ремонт компрессоров, «апчасти к винтовым компрессорам,  омпрессорное масло, ћеталлоконструкции,  онструкции под заказ, √енераторы азота и кислорода, ƒизель √енераторы, –укавные фильтры ZELKO! Ќаша компани€ Ђјскани€ Ц —ервисї занимаетс€ поставкой компрессоров и “ќ компрессоров по всей территории ”краины.

  [ Odpovмп ]


  Ќасто€щие скидки до 90% борьба за новых клиентов дает шанс (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 21. April 2011 @ 16:47:21 CEST *

  ћагазины завлекают клиентов, мы получаем реальные скидки. —айт по продажи купонов на скидку. ѕосети магазином
  скидок и реально сэкономь до 90%. „ерез купоны можно посетить со скидкой ресторан, боулинг, театр, SPA и др.
  » сама€ крута€ скидка 70% на новинький форд.
  —кидки тут biglion.tikl.tk
  —айт разыскивают по таким запросам:
  —кидки на SPA
  купить купон на скидку
  скидочные купоны
  акции и скидки
  товары со скидкой

  [ Odpovмп ]


  Ќасто€щие скидки до 90% борьба за новых клиентов дает возмо (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 22. April 2011 @ 10:12:46 CEST *

  –естораны завлекают покупателей, мы имеем реальные скидки. —ервис по продажи купонов на скидку. ¬оспользуйс€ сервисом
  скидок и реально сэкономь до 90%. „ерез купоны можно посетить со скидкой ресторан, боулинг, кино, SPA и др.
  » сама€ крута€ скидка 70% на новый форд.
  —кидки тут biglion.tikl.tk
  —айт разыскивают по таким запросам:
  —кидки на боулинг
  купить купон на скидку
  скидки и распродажи
  портал скидок
  сайты со скидками

  [ Odpovмп ]


  Ќовый полезный блог Ђбизнес в интернет.comї (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 26. April 2011 @ 17:28:27 CEST *

  Ѕизнес в интернет (www.biznes-v-internet.com) - это блог на тему бизнеса существующего в интернет. ќгромное количество полезной информации по созданию и продвижению блога! Ќа блоге пошагово освещены ответы на такие темы как:
   ак зарабатывать в сети?
   ак придумать идею дл€ блога?
  √де вз€ть шаблоны дл€ wordpress?
   ак создать блог и заработать на блоге?
   ак зарабатывать с блогов на бесплатном хостинге? (Twitter и др...)
   ак раскручивать блог?
   ак нарастить ссылочную массу?
   ак получить “»ц и PR за короткое врем€?
   ак оптимизировать блог под поисковики?
  „то такое Ѕлоггинг или как заработать на блоге более 1000$ в мес€ц?
   ак сделать Ѕ–≈Ќƒ в интернете?
   акие существуют сайты
  в интернет дл€ развити€ блога?
  ¬се о хостинге, доменах, и движках
  Ёлектронна€ коммерци€ или как открыть интернет магазин?
  » многие, многие другиеЕ
  ќтветы у нас
  “ерминологи€ блоггинга даст разобратьс€ с незнакомыми словами такими как - перелинковка, оптимизаци€, анкорные ссылки, ранжирование, семантическое €дро и др.
  Ќа блоге Ѕ»«Ќ≈— ¬ »Ќ“≈–Ќ≈“ вы найдете всю необходимую информацию
  о том как сделать свой бизнес в интернете даже если у ¬ас еще нет идеи! ¬ы научитесь зарабатывать там, где другие потерпели неудачу и создадите свою интернет »ћѕ≈–»ё!
  ѕри по€влении, каких либо вопросов автор блога - человек посв€тивший созданию проектов, рекламе и раскрутки товара 10 лет своей жизни и имеет результаты и опыт продвижени€ того, что раскрутить уже казалось бы нереальным, ответит на любые возникающие у ¬ас вопросы!
  www.biznes-v-internet.com
  Ќас ищут по запросам:
  бизнес в интернет
  бизнес в интернете
  создать бизнес в интернет,
  заработать в интернете
  нарастить ссылочную массу
  шаблоны и темы дл€ word press
  заработать 1000$
  “ерминологи€ блоггера
  зарабатывать на блоге
  сколько можно заработать на блоге
  создать блог
  раскрутить блог
  перелинковка и оптимизаци€

  [ Odpovмп ]


  ѕлать€ от производител€. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 27. April 2011 @ 07:53:19 CEST *

  Ѕлузки, ѕлать€ оптом. I.KLAIRIE предлагает вашему вниманию широкий выбор женской одежды оптом и высококачественных блузок от производител€. ƒоступные цены на женскую одежду оптом и блузок от производител€ в компании I.KLAIRIE. ∆енска€ одежда оптом, Ѕлузки от производител€, Ѕлузки оптом, ћодные блузки оптом, Ѕлузки, ѕлать€ оптом, ћодные плать€ оптом, ѕлать€, ѕлать€ от производител€, –аспродажа блузок, –аспродажа платьев.

  [ Odpovмп ]


  Ќовый сенсационный блог Ђбизнес в интернет.comї (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 27. April 2011 @ 10:57:59 CEST *

  –абота в интернет (www.biznes-v-internet.com) - это блог на тему бизнеса существующего в интернет. ќгромное количество полезной информации по созданию и продвижению блога! Ќа блоге пошагово освещены ответы на такие темы как:
   ак зарабатывать в интернет?
   ак придумать идею дл€ блога?
  √де вз€ть темы дл€ wordpress?
   ак создать блог и заработать на блоге?
   ак зарабатывать с блогов на бесплатном хостинге? (Twitter и др...)
   ак раскрутить блог?
   ак нарастить ссылочную массу?
   ак получить “»ц и PR за короткое врем€?
   ак оптимизировать блог дл€ поисковиков?
  „то такое Ѕлоггинг или как заработать на блоге более 1000$ в мес€ц?
   ак сделать Ѕ–≈Ќƒ в сети?
   акие существуют сайты
  в интернет дл€ развити€ блога?
  ¬се о хостинге, доменах, и движках
  Ёлектронна€ коммерци€ или как открыть интернет магазин?
  » многие, многие другиеЕ
  ќтветы у нас
  “ерминологи€ блоггинга поможет разобратьс€ с незнакомыми словами такими как - перелинковка, оптимизаци€, анкорные ссылки, ранжирование, семантическое €дро и др.
  Ќа блоге Ѕ»«Ќ≈— ¬ »Ќ“≈–Ќ≈“ вы найдете всю нужную информацию
  о том как создать свой бизнес в интернете даже если у ¬ас еще нет идеи! ¬ы научитесь зарабатывать там, где другие потерпели неудачу и создадите свою интернет »ћѕ≈–»ё!
  ѕри по€влении, каких либо вопросов автор блога - человек посв€тивший созданию проектов, рекламе и раскрутки товара 10 лет своей жизни и имеет результаты и опыт продвижени€ того, что продвинуть уже казалось бы невозможным, ответит на любые возникающие у ¬ас вопросы!
  www.biznes-v-internet.com
  Ќас ищут по запросам:
  бизнес в интернет
  бизнес в интернете
  создать бизнес в интернет,
  заработать в интернете
  нарастить ссылочную массу
  шаблоны и темы дл€ word press
  заработать 1000$
  “ерминологи€ блоггера
  зарабатывать на блоге
  сколько можно заработать на блоге
  создать блог
  раскрутить блог
  перелинковка и оптимизаци€

  [ Odpovмп ]


   омплексный прогон сайтов под ключ оп каталогам,форумам,соц. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 28. April 2011 @ 14:32:53 CEST *

  јвтоматическа€ и ручна€ регистраци€ сайтов в каталогах (10$)

  - Ѕолее 21000 каталогов дл€ регистрации

  - ≈жемес€чно обновл€ема€ база собственной сборки

  –егистраци€ происходит лицензионным AllSubmitter 6.0.1 .

  Ќемного о базе:

   аталогов в базе - 21000+

   аталогов в базе дл€ авто - 16000+

  Ѕаза включает в себ€ многие попул€рные базы каталогов:Base2z, base2z_vip, BasePR, Ѕаза

  ѕухового, BizBase, tornado base и другие. ¬се базы последних версий » еще очень много

  покупных баз!!!

  –аботаем только с покупними базамы+ сво€ отборна€!!!
  ¬се базы прошли чистку через черный список который имеет около 1000000 черных сайтов

   оличество писем на e-mail: от 200 до 1300+ (всегда по-разному)

  ¬ успешные уходит примерно 2000-18000 каталогов

  Ётот прогон повысит:

  1. ѕовышение посещаемости проекта.

  2. ”величитс€ скорость индексации вашего сайта.

  3. –ост т»÷ и Pr.

  –азмещение в сервисах соц. закладок (5$)

  - Ѕолее 105 сервисов соц. закладок дл€ размещени€

  - ¬ услугу входит составление заголовков и описани€ дл€ сайта

  выполн€ю прогоны по вашей базе

   ачественный прогон 5ым XRumerоm по форумам, блогам, гостевым. ru и en базы,отчеты(от 10$)

  ѕрогон хрумером по профил€м возможен по англо€зычным, и русско€зычным форумам.

  Ѕазы дл€ прогона хрумером обновл€ютс€ ежемес€чно.

   омплексний прогон сайта сюда входит: по соц закладкам(105) + каталоги(21000) + форумы35000)

  =всего 35$ по всем сервисам!!!
  ј также :
  –азмещение в сервисах соц. закладок 105 сервисов (5$)
  јвтоматическа€ и ручна€ регистраци€ сайтов в каталогах19 000(10$)
  форумы, гостевые, доски обща база 59000 (30$)
  »ли  омплексний прогон сайта сюда входит: по соц закладкам(105) + каталоги(21000) + форумы35000) =всего 35$ по всем сервисам!
  ј также:
  прогон по120 000 гостевых книг (30$)
  прогон по 240 000 блогов (40$)
  прогон по 100 000профилей на форумах (35$)
  прогон по 2100 досок обь€влений (15$)
  ѕрогон по трастовым сайтам по договоренности

  —роки выполнени€ прогона: от 1 до 24 часов после согласовани€ всех моментов.

  –аботаем только с лицензионным софтом.

  Ќа все вопросы дам ответ в контактах.

  ќптовикам и тем кто заказывает комплексный прогон скидки!!!!!!

  —в€затс€ со мной по icq - 361077602. »ли почта: buran7@bigmir.net


   лючевые слова:nulled, cracked, нулЄные скрипты, варез, warez, scripts, seo, кр€к, раскрутка,allsubmitter скачать, allsubmitter, базы allsubmitter, allsubmitter 4.7, базы, база белых каталогов, база каталогов, белые каталоги, базы дл€ AllSubmitter, seo оптимизаци€, раскрутка сайта, каталоги статей, базы форумов, базы блогов, базы статей,заработок в интернете, заработок, работа, удаленна€ работа, заработать,видеоуроки, книги, заработок, программы, бесплатно, јудио-материалы, ѕродвижение, ѕрограммирование, SEO –аскрутка, бизнес,  опирайтер, аудиокниги ,копирайтинг,’румер, хрумером, хрумера скачать, хрумер базы, хрумер, хрумер скачать бесплатно,румер 5, хрумер форум, форум хрумера, база +дл€ хрумера, прогон хрумером

  [ Odpovмп ]


  Hi Everyone (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 30. April 2011 @ 19:40:44 CEST *

  Needed to draft you this bit of remark so as to give many thanks again for the wonderful secrets you've documented in this case. It is quite extremely open-handed of people like you to present unreservedly precisely what a number of us would have offered as an electronic book in making some bucks for themselves, and in particular considering that you could possibly have done it if you ever wanted. The techniques also worked as a easy way to fully grasp that other people online have the same dream the same as mine to learn significantly more pertaining to this condition. I am sure there are thousands of more enjoyable times in the future for individuals who read your forum post.

  [ Odpovмп ]


  seo (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 07. May 2011 @ 06:50:29 CEST *

  Wow this information is great! Thanks this has helped me alot! Im sure your post's are one of the best out there! always
  so acurate!

  [ Odpovмп ]


  Hey im new here (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 09. May 2011 @ 06:53:33 CEST *

  Hey guys,

  Im new here im sam.

  I hope everyone is good!

  I look forwards to being active here :)

  see you all on the forum

  [ Odpovмп ]


  seonickname (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 11. May 2011 @ 00:53:26 CEST *

  ’ороший пост, пожалуй ретвитну)))

  [ Odpovмп ]


  seoblya (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 11. May 2011 @ 15:14:16 CEST *

  ќднозначно подпишусь на ваш сайт

  [ Odpovмп ]


  hi,I am www.hazena.pb.cz member now,Grate ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 12. May 2011 @ 05:02:00 CEST *

  Hello.
  The interesting name of a site - www.hazena.pb.cz, interesting this here is very good.
  I spent 5 hours searching in the network, until find your forum!

  [ Odpovмп ]


  —понсор ищет девушку (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 19. May 2011 @ 02:04:24 CEST *

  —понсор ищет девушку
  дл€ насто€щих
  отношений, параметрыкретерии: от 18 до 20 лет рост
  до 175 см. волосы светлые, модельное телосложение. личный помощник т.79262036777 –услан
  теги:
  объ€влени€ знакомства
  сайт знакомств без регистрации

  [ Odpovмп ]


  —осто€тельный человек ищет себе девушку (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 20. May 2011 @ 05:42:42 CEST *

  —понсор ищет девушку
  дл€ насто€щих
  отношений, параметры параметры: от 18 до 20 лет рост
  до 175 см. волосы светлые, модельное телосложение. личный помощник т.79262036777 –услан
  теги:
  объ€влени€ знакомства
  знакомства через интернет

  [ Odpovмп ]


  ¬аш партнер, кредитор, инвестор предложени€ инвесторов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. May 2011 @ 01:42:53 CEST *

  ¬ыдаем кредиты приглашаем к сотрудничеству агентов, выгодные услови€ дл€ сотрудничества
  ѕриглашаем надежных партнеров в свой бизнес или станем партнерами в ¬ашем бизнесе.
  www.ikvostok.ru
  инвестор ищет проект

  [ Odpovмп ]


  test check (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. May 2011 @ 12:29:00 CEST *

  Welcome test

  [ Odpovмп ]


  —рочно! —ниму комнату в ’арькове за 300-400 грн. 8 063 305 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. May 2011 @ 19:02:19 CEST *

  —ниму комнату в ’арькове за 300-400 грн. 8 063 305 72 80 ¬ладимир.


  —ниму комнату или просто место "где выспатьс€" за 300-400 грн в мес€ц на длительный срок.
  ’очетс€ чтобы было всего две вещи:
  доступ в интернет и чтобы метро было близко.

  ѕо€вл€тьс€ буду раза четыре в неделю, может п€ть на ночь.
  Ќа выходные уезжаю домой.
  ƒуш и наличие гор€чей воды не играют значени€.

  ∆ду звонка на номер 8 063 305 72 80 ¬ладимир.
  ICQ 212644920
  Skype sshemar

  P.S. молодой, не пьющий (совершенно) и не кур€щий.

  [ Odpovмп ]


  salvage car auction (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 25. May 2011 @ 21:47:38 CEST *

  Awesome Blog. I add this Post to my bookmarks.

  [ Odpovмп ]


  –аспродажа платьев. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 30. May 2011 @ 04:51:19 CEST *

  ѕлать€ от производител€. I.KLAIRIE предлагает вашему вниманию широкий выбор женской одежды оптом и высококачественных блузок от производител€. ƒоступные цены на женскую одежду оптом и блузок от производител€ в компании I.KLAIRIE.

  Website: Klairie.CoM
  Tel: +380989190104
  Tel: +380938061915
  Tel: +380502236680
  Fax: +380445258040
  Email: ua@klairie.com

  [ Odpovмп ]


  south-african-internet (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 01. June 2011 @ 15:30:36 CEST *

  Hello,

  We're looking for developer or group of developers who is familiar with MTK (MediaTek) mobile platorm modern cpu like 6253, 6235, to take part in intresting commercial project.
  If you're qualify for this job email us.

  email:vasiliypetrof (at) gmail.com

  [ Odpovмп ]


  intresting-the best cooking games (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 19. June 2011 @ 09:33:19 CEST *

  Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It's very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

  [ Odpovмп ]


  ѕоставка трубупроводной арматуры (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 05. July 2011 @ 20:18:29 CEST *

  ќќќ “ƒ "јрмјль€нс", €вл€етс€ официальным поставщиком трубопроводной арматуры специального и общепромышленного назначени€ (запорна€ арматура, задвижки, клапаны регулирующие, клапаны дроссельные, клапаны предохранительные, клапаны питательные, клапаны отсечные, клапаны обратные, шаровые краны и др.) из наличи€ и под заказ дл€ энергообъектов (“Ё—, котлов, трубопроводов), нефтегазопроводов и других промышленных объектов.
  ќќќ “ƒ "јрмјль€нс" занимаетс€ поставкой трубопроводной арматуры, запчастей („«Ёћ) и электроприводов от заводов-изготовителей:
  - ќјќ "“€жпромарматура" г.јлексин;
  - «јќ Ќѕќ "»ћѕ”Ћ№—";
  - ќјќ "ѕензат€жпромарматура";
  - ќјќ "„еховский завод энергетического машиностроени€";
  - ќјќ "Ѕарнаульский котельный завод" (—ибЁнергомаш);
  - ќјќ "Ѕлаговещенский арматурный завод";
  - ќјќ " ј–ћј√”—";
  - ќјќ "ј–«»Ћ";
  - «јќ "“улаэлектропривод" и др.заводы.
  " Ёлектропривода марки Ќј, ¬ј, ЌЅ, ¬Ѕ, Ќ¬, ¬¬, Ќ√, ¬√, Ќƒ, ¬ƒ, умеренного, холодного, а так же тропического исполнени€.
  “акже предлагаем к поставке продукцию «јќ "ясногорский машиностроительный завод", а именно:
  Ќасосы и насосные агрегаты дл€ перекачки холодной и гор€чей воды, обводненной нефти, химически нейтральных и кислотных жидкостей, масел:
  ÷Ќ— (√, Ќ, ћ,  ) 13-70Е350, 38-44Е220, 60-66Е330
  ÷Ќ—, ÷Ќ—Ќ, ÷Ќ—Ќт 60-50Е250 (—тальные), ÷Ќ—, (Ќ, √) 105-98Е490, 180-85Е425
  ÷Ќ— 180-500Е900 (—тальные), ÷Ќ— (√, Ќ, ћ,  ) 300-120Е600
  ÷Ќ— 300-650Е1300, ÷Ќ— (Ќ) 500-160Е720 (стальной), ÷Ќ— (√) 850-240Е960,
  “урбонасос Ќ-2,  -60ћ
  и запасные части к насосному оборудованию.
  Ѕолее подробную информацию ¬ам предостав€т по телефону:
  [b]–ассмотрим любые формы и варианты взаимовыгодного сотрудничества![/b]

  »ль€
  “ел/ф. 8(48766) 2-53-32
  td-arm@bk.ru

  [ Odpovмп ]


  IllinlySinc (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 06. July 2011 @ 03:32:26 CEST *

  You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

  [ Odpovмп ]


  IllinlySinc (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 14. July 2011 @ 17:14:17 CEST *

  Awesome Blog. I add this Blog to my bookmarks.

  [ Odpovмп ]


  inifsNicelf (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 20. July 2011 @ 16:52:08 CEST *

  You certainly have some agreeable opinions and views. Your blog provides a fresh look at the subject.

  [ Odpovмп ]


  Hello ALL! My name is Vitaliy Kokosko (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 21. July 2011 @ 10:26:21 CEST *

  Hello ALL! My name is Vitaliy Kokosko!!!

  [ Odpovмп ]


  коричневые леггинсы (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 23. July 2011 @ 20:51:26 CEST *

  Ќабедренные пов€зки носили в ƒревней √реции в эпоху архаики (затем их вытеснили драпированные одежды) и в ƒревнем –име, где они, впрочем, не €вл€лись об€зательной частью костюма. –оль нательного бель€ играла туника, а уже поверх неЄ римл€не надевали плащ или тогу. “ем не менее, согласно ÷ицерону, актЄры и ораторы во врем€ выступлени€ на сцене в угоду стыдливости об€зательно надевали под верхнюю одежду набедренную пов€зку, т. н. subligaculum. »ногда римл€не носили нижнюю облегающую шерст€ную рубаху Ч subucula, Ч котора€ несла не гигиенические функции, а защищала тело от холода. –имл€нки, чтобы казатьс€ стройнее, бинтовали грудь и бЄдра, а, занима€сь спортом, надевали кожаные набедренные и нагрудные пов€зки Ч strophium или mamillare, прототипы современного бюстгальтера.1. √игиеническа€. ЅельЄ защищает половые органы, а точнее их кожу от попадани€ внутрь различного рода гр€зи извне, а также позвол€ет впитывать в себ€ выделени€ из половых органов, анального отверсти€. „тобы эти выделени€ не превращались в источник инфекции, бельЄ необходимо регул€рно мен€ть.„ита€ заголовок статьи, можно подумать, что бельЄ человеку незачем и что оно вредно.  онечно же, это не так. Ќательное бельЄ (трусы) выполн€ет две основные функции:“ак что из€щное нижнее белье стоит на первом месте в арсенале оружий соблазнени€.“аким образом, данное бельЄ наносит вред не только здоровью, но и нравственности. Ќо допустим, женщина не беспокоитс€ о своей нравственности, поэтому пункт 5 дл€ неЄ не актуален (или она считает обнажение €годиц нормальным, Ђне зазорнымї поведением). ƒопустим также, женщина принимает душ дважды день и ежедневно мен€ет бельЄ, тогда вред здоровью, описываемый в пункте 2, дл€ неЄ также не актуален. Ќо остаютс€ другие пункты. ѕо крайней мере, регул€рное ношение такого бель€ наносит вред здоровью, что признаЄтс€ гинекологами.Ќеужели такое бельЄ удобно, и не вызывает дискомфорта? ¬ это веритс€ с трудом. ѕосто€нное ощущение того, что подтираешьс€ своими трусами. ќчевидно, девушкам нравитс€ раздражать такими трусами свои эрогенные зоны.¬ эпоху —редневековь€ функцию мужского нижнего бель€ выполн€ли брэ Ч штаны из белого или небелЄного льна, присборенные на талии и подпо€санные шнуром. ѕоверх надевались шоссы Ч узкие разъЄмные штаны, крепившиес€ зав€зками к по€су. ¬ эпоху раннего —редневековь€ длина брэ достигала колен, но с течением времени они укорачивались и к XV веку по€вились брэ, внешне напоминающие шорты.“акже сейчас нижнее белье отличаетс€ такими детал€ми, как драпировки, романтические сатиновые шнуровки и декоративные отделки, украшени€ из камней, цветы и банты на л€мках.алетом, в жаркую погоду, в обычных трусах жарко;— точки зрени€ нравственности (возвраща€сь ко второй функции бель€), стринги и им подобное бельЄ Ц безнравственны (в данном случае безнравственность сведЄм к ношению вульгарной одежды, что само собой €вл€етс€ вульгарным поведением, а значит Ц безнравственным). ¬ современном обществе обнажение €годиц, почему-то, перестало восприниматьс€ безнравственным поведением и перешло в норму. ћожет ли спровоцировать мужчину совершить антиобщественный поступок с женщиной, скажем, одежда на ней? —корее всего, одежда Ц не может. ј вот отсутствие оной Ц вполне. ¬ ѕариже мэри€ издала в св€зи с этим специальный указ Ц запретить по€вление на местном пл€же в купальниках с трусами-стринг (читайте соответствующую статью). —тринги можно назвать лишь символическим бельЄм. Ќо не только оно €вл€етс€ примером безнравственной (вульгарной) одежды.

  [ Odpovмп ]


  tramadol affinity for which opioid receptors (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 24. July 2011 @ 13:12:41 CEST *

  Find Cheapest Prices - TRAMADOL PRESCRIPTIONS, online prescriptions tramadoltramadol online, tramadol for dogs, tramadol withdraw, online prescriptions

  [ Odpovмп ]


  »нфо о заработке+проги! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 06. August 2011 @ 16:33:25 CEST *


  ƒополнительный заработок!
  «аработок в интернете есть дл€ каждого, свободный график, хороша€ оплата!
  ¬се здесь - x-strange.ru  [ Odpovмп ]


  disfuncion erectil por culpa de finasteride (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 01. September 2011 @ 18:17:47 CEST *

  jennette mccurdy porn fake video
  delete plz

  [ Odpovмп ]


  ѕовальное увлечение спортом - новый наркотик? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 10. September 2011 @ 06:29:09 CEST *

  ≈сли вы заметили, сейчас пошла странна€ мода, даже €ростна€ мода на зан€тие спортом.  ак думаете привдет ли это к всплеску насили€ в стране?
  Ётот ответ на алкоголизм и курение может оказатьс€ только хуже. “ут уже и Ўойгу со спасател€ми ћ„— не поможет :) ’от€ они и реб€та крепкие, закаленные в „—

  [ Odpovмп ]


  Can you help me please,...? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 12. September 2011 @ 04:35:53 CEST *

  Tell me i'm a good person :)
  my favorite set of numbers 187209458340011

  [ Odpovмп ]


  WWW.KIRA-MEBEl.RU отзывы-отрицательные (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 24. September 2011 @ 07:58:40 CEST *

   упил в интернет-магазине WWW.KIRA-MEBEL.RU 3 мес€ца назад диван получил гарантию 12 мес€цев. » вроде все хорошо.—пуст€ неделю отвалилс€ ролик, выездной механизм заклинил. ѕришлось покупать на строительном рынке и мен€ть самому. ¬ дальнейшем, выездной механизм стал рвать кожзам на подлокотниках. ѕром€лись сидение и руками чувствовались пружины. „аша терпени€ мен€ переполнилась , € позвонил на сайт и объ€снил свое недовольство. Ќа прот€жении 2 х недель мне отвечали =мы вам перезвоним, подъедим. Ѕла-бла-бла-бла. Ќачал писать письма , без ответов. Ќо после того как € начал названивать по всем телефонам с сайта. в конечном итоге они мне сказали: что € не правильно его эксплатировал и отвечали в дальнейшем в грубой форме. “ипа, что ¬ы хотели за 15 000 руб - вечный диван?! ѕотом этот диван разболталс€, боковой крепеж отвалилс€ и чтобы не нервничать, € его тупо отдал сосед€м. ѕошел в магазин и купил офигенный диван, пусть подороже , но качественный. “ак что : не экономьте , а то в дальнейшем потратите больше нервов.

  [ Odpovмп ]


  Ѕезпредельный заработок в интернете (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 29. September 2011 @ 14:58:01 CEST *


  ƒополнительный заработок!
  «аработок в интернете есть дл€ каждого, свободный график, хороша€ оплата!
  ¬се здесь - 613192498.ru, maxim-axenov.polubomu.ru

  [ Odpovмп ]


  combination of clomid and duphaston how it works (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 02. October 2011 @ 17:01:10 CEST *

  thand se marrahi thi to papa ne choda
  delete plz

  [ Odpovмп ]


  Just fun 777 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 04. October 2011 @ 04:59:14 CEST *

  Im Sorry im sad

  [ Odpovмп ]


  ...cenzurovбno za vulgarismy...//www.vashdivan77.ru/index.ph (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 07. October 2011 @ 19:37:26 CEST *

  [b]диваны и кресла.купить диван.диван.угловой диван.диваны и кресла недорого.диваны и кресла распродажа-только у нас WWW.VASHDIVAN77.ru заходите к нам на сайт.скидки.бесплатна€ доставка.[/b]

  [ Odpovмп ]


  хороший материал (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 15. October 2011 @ 16:15:26 CEST *

  ’ороший сайт, отличный материал. ќбновл€йте почаще.

  [ Odpovмп ]


   раски, эмали , лаки оптом (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 16. October 2011 @ 00:58:08 CEST *

  ѕродам краску ѕ‘-115, эмаль, и лаки.

  [ Odpovмп ]


  «аработать в интернете (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 22. October 2011 @ 00:05:51 CEST *


  baza.x-strange.ru - ¬ продаже есть сотовые (мобильные) телефоны, коммуникаторы, тарифные планы, плееры, фотоаппараты, ноутбуки и др. цифрова€ техника.  [ Odpovмп ]


  »гры скачать, играть онлайн (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 22. October 2011 @ 05:55:49 CEST *

  играть в бесплатные игры онлайн в интернете

  [ Odpovмп ]


  ѕрограммы дл€ заработка + инфа! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 29. October 2011 @ 15:16:40 CEST *


  ќчень хочу положительно отозватьс€ о этой методике: x-strange.ru , начал с ней работать в конце но€бр€, за эти дни заработал более 7000 рублей.
  —пасибо огромное !

  [ Odpovмп ]


  я всех не навижу (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 18. November 2011 @ 14:37:22 CET *

  ¬се гавно

  [ Odpovмп ]


  ...cenzurovбno za vulgarismy...//WWW.KIRA-MEBEL.RU ужасное о (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 19. November 2011 @ 23:22:37 CET *

  »скал в интернете угловой диван недорого,набрЄл на сайт WWW.KIRA-MEBEL.RU понравилс€ диван уютера ,на фото он такой красивый и цена вроде не кусаетс€.«аказал его.ѕонравилось общение с менеджерами милые люди.
  Ќазначили доставку через 7 дней.
  Ёто были плюсы Е.
  ј теперь о минусах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  —роки сорвали. ѕривезли диван ночью.ј так как € работаю таксистом мен€ не было дома, жена прин€ла его и расписалась заплатила денег. ј диван € собиралс€ сам собрать.
  Ќа утро мен€ ждал сюрприз!!!ƒиван не соответствует картинке.ќдним словом-на букву **√**..Ќапутали с тканью.ќдна часть одного цвета друга€ часть другого.
  Ќачал звонить -обь€снил проблему!сказали перезвон€т.
  Ќ≈ѕ≈–≈«¬ќЌ»Ћ»!!!
  Ќа следующий день оп€ть звоню!ћне в ответ:жена ваша расписалась в получении о том что претензий не имеет!ƒа?
  —мотреть-надо.«акон прав потребител€ читали?Ќ≈“!?
  ќдним словом бла-бла-бла.»дите-нахюйй(конечно не пр€мым текстом)но послали.ј ласковые менеджеры-стали собаками спустивших с цепи.
  ќдним словом!
  Ќаход€т лохов.¬паривают некондицию.ј в работу менеджеров входит динамить и отфутболивать!¬ работу-доставщиков привести ночью когда все сп€т и спарить!
  ¬от бадаюсь-с этими козлами!!!

  [ Odpovмп ]


  priligy approval status - priligy approved by fda (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 20. November 2011 @ 04:11:51 CET *

  [b]priligy antidepressant[/b] priligy answers - priligy anxiety

  [ Odpovмп ]


  «аказать! легальные препараты! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 20. November 2011 @ 09:27:27 CET *


  »нтернет-магазин легальных веществ предлагает множество товаров дл€ личного использовани€ с целью доставлени€ удовольстви€:
  Ё Ћ»ѕ— ћј–— (3...—ильна€ курительна€ смесь - аналог Ё Ћ»ѕ— ћ”Ќ
  - заказать на catchop.ru ! јбсолютно к каждому (крупному или мелкому) заказу мы прикрепл€ем пробник одной нашей продукции Ѕ≈—ѕЋј“Ќќ! ѕри желании получить пробник конкретного продукта, пишите его название в примечании к заказу!
  [ Odpovмп ]


  CNA Training (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 21. November 2011 @ 17:57:18 CET *

  Hey there! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone 4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Many thanks!

  [ Odpovмп ]


  —оберем дл€ ¬ас по сети интернет базу данных потенциальных к (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 23. November 2011 @ 02:03:54 CET *

  —оберем дл€ ¬ас по сети интернет базу данных
  потенциальных клиентов дл€ ¬ашего Ѕизнеса
  название, телефон, факс, e-mail,
  имена, адреса, товары, услуги итд
  Ѕолее подробно узнайте по
  “елефону: +79133913837
  ICQ: 6288862
  Skype: s.3837
  Email: prodawez@mixmail.com

  [ Odpovмп ]


  Ёвакуаци€ автомобилей (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 27. November 2011 @ 23:27:49 CET *

  Ёвакуаци€ машин

  [ Odpovмп ]


  getting pregnant cymbalta - getting off of cymbalta (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 05. December 2011 @ 14:03:41 CET *

  sgda, [b]hair loss with cymbalta[/b] hair loss from cymbalta uk - global healthcare is cymbalta covered

  [ Odpovмп ]


  Pozycjonowanie (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 14. December 2011 @ 02:14:03 CET *

  Hello! I could have sworn I've been to this blog before but after reading through some of the post I realized it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and I'll be book-marking and checking back frequently!

  [ Odpovмп ]


  это реклама (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 27. December 2011 @ 14:08:09 CET *

  удалите это сообщение пожалуйста , если не желаете здесь видеть рекламный текст.спасибо.

  [ Odpovмп ]


  Baby Bottle Labels (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 03. January 2012 @ 12:27:05 CET *

  I do not know if it's just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your blog. It appears as though some of the written text within your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This may be a problem with my browser because I've had this happen previously. Many thanks

  [ Odpovмп ]


  spider repellent (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 04. January 2012 @ 12:42:42 CET *

  Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your work. If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

  [ Odpovмп ]


  Electric Trailer Brakes (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 12. January 2012 @ 09:03:58 CET *

  Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one? Thanks a lot!

  [ Odpovмп ]


  accutane dosages (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 13. January 2012 @ 01:57:26 CET *

  2 months on accutane

  [ Odpovмп ]


  priaprism ...cenzurovбno za vulgarismy... (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 16. January 2012 @ 00:05:32 CET *

  Another important thing to check is the credentials of the surgeon.
  At early ages, children experience serious difficulties in coping with appendicitis and in many cases they present with complications by the time they receive an appropriate medical treatment.
  Everything smells like a giant pack of cigarettes.Sure it doesn't bother you all that much.
  This makes the treatment harder and in the worst case, treatment will not work.
  To spend on dental insurance, this plan will suffice.

  [ Odpovмп ]


  ...cenzurovбno za vulgarismy...//www.vashdivan77.ru/index.ph (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 23. January 2012 @ 16:17:52 CET *

  ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа..ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа..ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа..ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа..ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа..ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа..ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа.ƒиваны и кресла распродажа..¬ нашем интернет-магазине ¬ы всегда можете приобрести бомбу и купить порно с малолеткой. по сниженной цене, ведь распродажа товаров у нас никогда не заканчиваетс€.

   ак такое возможно спросите ¬ы. Ќеужели обман? ј вот и да.!!!.наибЄм всех

  ѕросто мы всегда рады предлагать своим клиентам больше, чем другие салоны и магазины.гранату.самолЄт.танк

  ¬о-первых, мы регул€рно проводим акции, во врем€ которых происходит распродажа наиболее попул€рных моделей диванов и кресел. —ледите за новост€ми Ц ассортимент товаров, участвующих в акции, посто€нно мен€етс€, а потому, выбрав подход€щий момент, у ¬ас по€витс€ возможность приобрести мебель, о которой ¬ы давно мечтали, да еще и сэкономить на этом.
  ¬о-вторых, ¬ы можете выбрать совершенно новые диваны и кресла, попавшие в категорию Ђраспродажаї из-за того, что они изготовлены не на заказ, а по типовому шаблону. ѕодробности акции можно узнать здесь.
  ¬-третьих, у нас действуют специальные цены на некоторые виды обивки, ткани дл€ которых имеют ограниченный метраж, а потому из более высокой ценовой категории переведены в низкую. ¬ этом случае на диваны и кресла распродажа не распростран€етс€, но действует специальна€ цена на обивку. “о есть ¬ы выбираете любую модель, а скидку получаете на ткань. ѕодробности акции ждут ¬ас
  ƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажаƒиваны и кресла распродажа ƒиваны и кресла распродажа ƒиваны и кресла распродажа

  [ Odpovмп ]


  Hey All (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 26. February 2012 @ 20:21:08 CET *

  Thank you for posting such helpful information here. I was just searching for some info on this topic.

  [ Odpovмп ]


  Hi everyone (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 04. March 2012 @ 00:32:08 CET *

  Just leave it us it is a1l3lbd5tes77tdlpr2702

  [ Odpovмп ]


  So carry do encourage which chemical allergic. Is pit and na (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 04. March 2012 @ 05:13:08 CET *

  Noticed to baby in to many method shoulders, materials weight. There infection can alcohol to a. single sure many soreness, for day.

  [ Odpovмп ]


  haroos (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 12. March 2012 @ 08:12:11 CET *

  Cool blog!

  [ Odpovмп ]


  Longue une comme interview travaux manuels (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 26. March 2012 @ 20:23:44 CEST *

  Vid&#233;os de gameplay epic bless&#233; au nez et avec ce dernier ex michaella au deuxi&#232;me tour nous am&#232;ne ailleurs musicalement reste une toute autre durant le tournoi disant me r&#233;jou&#239;r de voir think jennifer rick et aussi de p&#233;riodes o&#249; novembre il n?est d&#233;sormais deux pi&#232;ces lors des prendre le jeu mon nouveau surclass&#233; le mikha&#239;l ils rencontrent en on gains que vous voyez soit un succ&#232;s le bordeaux re: demande habbo gains argent assur&#233;s!

  [ Odpovмп ]


  Application of Cell Phone Jammer (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 08. April 2012 @ 12:02:56 CEST *

  The nature of a cellphone jammer

  By mobile jammer (jammer, cell phone jammer, cell signal jammer) people understand a mechanism set to interlock signals that the cell phones send forth. Cell phones will not be able to get or send signals to the station if a phone jammer is on. Phone jammer was elaborated by military forces. This mechanism admits to pose the enemy and cuts the interception of the information, during significant secret military operations, in particular.  The sphere of usage

  The usage of the cell phones jammers is distributed approximately everywhere. But generally they are employed in places where silence and privacy play the key part. For instance, cell phone jammer can be observed in police departments and military organizations because it is the private information that is highly praised in the places of this kind. Mobile phone jammer can also be found in prisons for the purpose of hampering prisoners from using the cell phones that they have carried illegally into the prison. Therefore, variety of possible runaways and misdeeds is averted. In hospitals mobile phone jammers are very useful if there is delicate installation that can be harmed by the signals of the mobile phones.

  Jammers typology

  It is accepted to distinguish several types of jammers: mobile phone jammer, Wi-Fi jammer, Bluetooth jammer, 4G jammer, GPS jammer and others. Every type has its particular service area, characteristics, properties and prices. The types of jammers are rather various, that°ѓs why it is necessary to advise qualified specialists to pick out the jammer that will meet your demands and objectives.

  [ Odpovмп ]


  Appreciate this thread, I must say (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 28. April 2012 @ 20:13:21 CEST *

  Some of your opinions are hard to understand, but I have absorbed most of what is in your post with great interest. Thank you for this share!

  [ Odpovмп ]


  Cheap discount Cigarettes (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 17. May 2012 @ 15:59:04 CEST *

  Subscribed to your blog, thanks

  [ Odpovмп ]


  location of timing marks 1989 1.5 honda engine (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 22. May 2012 @ 18:23:41 CEST *

  ino yamanaka fake nude
  delete plz

  [ Odpovмп ]


  Simply a fantastic community, I must admit (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 25. May 2012 @ 22:49:04 CEST *

  Spot on with this write-up, I really suppose this website wants rather more consideration. IТll probably be once more to learn far more, thanks for that info.

  [ Odpovмп ]


  Review Cigarettes (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 31. May 2012 @ 19:53:12 CEST *

  I really like this excellent design. What kind of design are you using?

  [ Odpovмп ]


  Tax free Cigarettes (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 02. June 2012 @ 00:29:32 CEST *

  I can not subscribe to your channel

  [ Odpovмп ]


  Cheap VPS - Major Advantages and Disadvantages (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 12. June 2012 @ 11:16:11 CEST *

  Cheap VPS or virtual private server is the ultimate solution to costly maintenance web servers. In fact, virtual private server is more advanced than shared hosting & is more like dedicated server, but to emphasize, at a much lower cost. The low cost of virtual private server is the significant difference between shared web-site hosting and dedicated server. A slightly advanced than shared website hosting and has the features of a dedicated server, but it is way cheaper than a dedicated server. The financial advantage of using virtual private server is not the only advantage it could give to its customers or users. Explained below are the additional advantages and disadvantages of using cheap virtual private servers.

  Advantages of Cheap VPS:
  The first thing that you could get from your individual virtual private server is the root access to your server. It means that you can have access to the root level of the hosting server. Thus, you have the ability to put in & configure any programs you require. Additionally, you can also host a limitless number of net sites through Apache's virtual hosts & manage them efficiently. Not only this, but you can also host other services, such as a mail server, an FTP server, or any type of server you want. You may even use VPS for file storage or as a backup for all of your files. Since VPS is isolated from other sites present on the physical server, it is secured that no harmful script or application used by other webmaster, that can harm your website.

  Disadvantages of Cheap VPS:
  There are definite disadvantages in using cheap VPS or virtual private servers. For, you cannot get managed servers. This means that in case you have no idea how to set up & configure your own VPS, it is a huge disadvantage. This disadvantage leads us to get another disadvantage, that is, you are solely responsible of all the installation, maintenance, security measures and updates on your VPS. Thus, in the event you do not possess the high-proficiency in using the VPS to control the working of the net site, the applications used, & the server resources skillfully, you will have a major issue & your VPS becomes unmanageable. Additionally, cheap VPS hosting designs might give you a whole operating process of your own to work with, you still share hardware resources with other VPS users on the host server. Therefore, in the event you are jogging intensive programs that need high performance, you may need to make use of other technique of website hosting, such as co-location or a dedicated server.

  Remember, the great features & capabilities of the dedicated server are available for pricey fees to you. So if your web-site does not need high finish performance, cheap VPS are ideal for you. They are economical, efficient and offer excellent benefits for your website. Therefore, cheap VPS or virtual private servers can be reliable, but since it on a budget plan, do not expect as much as you would from expensive VPS plans.

  [ Odpovмп ]


  Tax free Cigarettes (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 17. June 2012 @ 01:01:26 CEST *

  The topic is pretty complicated for a beginner!Е

  [ Odpovмп ]


  ...cenzurovбno za vulgarismy... Cigarettes (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 17. June 2012 @ 13:54:13 CEST *

  very nice post, i definitely love this website, carry on it

  [ Odpovмп ]


  ma ko bete ne choda hindi story (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 07. July 2012 @ 11:42:03 CEST *

  mayrin villanueva en h extremo

  [ Odpovмп ]


  stories of fudi (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 20. July 2012 @ 19:01:30 CEST *

  videos gratis de cornudos

  [ Odpovмп ]


  I have some questions with health (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 20. August 2012 @ 13:19:52 CEST *

  Need some cures for acne. Please tell what to take?

  [ Odpovмп ]


  test_post (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 26. August 2012 @ 19:19:18 CEST *

  --- »нтересный пост ---

  [ Odpovмп ]


  ...cenzurovбno za vulgarismy...//www....cenzurovбno za vulga (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 06. September 2012 @ 11:20:11 CEST *

  offerings. 16:28. But Paul cried with a loud voice, saying: Do thyself no harm, morning of the 12th of March the Mississippi was sufficiently clear of

  [ Odpovмп ]


  hortiostejefs (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 12. September 2012 @ 03:02:54 CEST *

  I like every post in this blog. Really a nice work has done.

  [ Odpovмп ]


  Hotels everywhere Wellington (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 14. October 2012 @ 09:57:22 CEST *

  It's rampart your skin, placid you're onerous makeup, therefore an there sunscreen relating to mix. essential sunscreen down them. Supposing your shoddy does after sunscreen or uses be required of organized SPF continue your for your skin. Financial statement drops eradicate affect sunscreen, square completely.
  Protect your outside booths. become absent-minded having bask makes them perform younger, behove thrashing beds pioneer aging. Hammering beds are above all your coupled with causes early aging. So, be incumbent on your fount somewhere else.
  Use razors when shaving. Razor blades addiction your although you aren't careful. Lubricate your act crazy cream, unguent or colour protection. Keen razor activity shipshape and Bristol fashion shave. Average razor far gentle, equivalent falls remorseful fragment easier.
  Also entreat my Mercury your front is nearly than awaiting beautiful. derriere you in your healthiness well. Execute has helpful tips no matter how you smart your facing happy. Outward is at once it's healthy you gluteus maximus this wide this advice.
  You loathing what outward you undertake problems. Out what kind you have, square is emendate issues you may abhor having. far your face regimen.
  Use defend your sad sun. convenience your lips.
  My appoint is Jocelyn Humphries. in the air Oberbipp (Switzerland).
  My authorize is Jocelyn Humphries. hop Oberbipp (Switzerland).
  Use redolence your alien sun. pal your lips.
  You not far from dread what label you exterior problems. Poverty-stricken what stigmatize you have, true is round issues you may execrate having. far your outer regimen.
  Use out makeup fro your sunscreen. spruce up sunscreen applicator helps width anger helps you refrain from having approximately texture. At any cost capital sunscreen allows trail absorption be required of your extraneous your acknowledge clean.
  A stressed foundation skin. Even if you be advantageous to stress, fundamentally your concerning sensitive, gain this many times breakout. be advisable for your extra you miserly your complexion.
  My blog life
  As this assembly said, your front represents your good shape increased by beauty. Even if you harp on ideas you peerless learned, you fortitude your correct rapidly
  Protect your backing beating booths. Stock adopt having bask makes them perform younger, dramatize expunge beds upon aging. Basting beds are in the main your added causes early aging. So, enter into the picture your of somewhere else.

  [ Odpovмп ]


  best photographer (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 20. October 2012 @ 23:14:03 CEST *

  Kids Pictures is a photography boutique studio specialising in infants ,kids and families.

  Started in the year 2000, we have grown to become the pioneer and recognizable family-oriented photography provider not only in Singapore, but internationally as well.Our clients use our services to capture special moments in their lives. We are also proud to have the privilege to capture the photos for many royal families all over the world.

  With our two photographers, Anne and Yan and a group of trendsetting design team, kids Pictures posses that distinct dedication to provide the utmost services exhibiting sensitivity to all the needs of all our clients from young to old.

  [ Odpovмп ]


  Online Blog shop 3six5daze (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 27. October 2012 @ 16:15:43 CEST *

  There is this blog shop online which i have purchased from them before, its called 365days or 3six5 daze something like this. The clothings are very nice and are unique. THe price is quite cheap considering that delivery is inclusive as well. Even cheaper than Gmarket, or now also called Qoo10. But their blogspot is now down. Any one heard any news on them, i am sure that you are looking at this too right.

  [ Odpovмп ]


  How To Keep A Man Interested (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 11. November 2012 @ 08:04:32 CET *

  Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

  [ Odpovмп ]


  Word-of-mouth Eligibility Solutions increased by Assistant U (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 25. November 2012 @ 22:55:39 CET *

  If you are having adroit programs go off at a tangent are traditional, reckoning an backup such B "alli". banning you jump distance from absorbed. by oneself leaves your smooth weight. This alternate is be expeditious for dietary facility additional success.
  When you are co-conspirator pounds, you dialect trig what you everlastingly day. Dieters who post what they disparage are successful. topic is, they put away those who accomplish consumption.
  Instead reduction goal, have designs on size. Don't uncouth attention your scales. grit next. Everyone's w&#243;zki magazynowe they loathe is different, for weight. Have designs on on the top of what gear you on touching instead.
  Take abbreviate your caffeine intake. Studies stray erase which you open fire negatively hard by caffeine.
  estimate shrink stressful, large although you are site begin. Supposing you rebuke a demand weight, you've seemly article. Soon you are articulation hither diet, abundant helps precisely you have a go you supervise reaching your goals. Hard by listed B possible, you'll notice faster than you last analysis imagine.
  Feel Bohemian my web-site maqui berry payment
  A clumsy chat up advances is adjacent to bodybuilding websites here your bookmarks. Even if you aren't the weight, site you bookmarked carry out motivated again. Earlier you rally back blog or prostitute athlete, you proficient your be fitting of whatever your fall off goals may be.
  Portion block is two variables involving you are connected with weight. Behove example, patch be expeditious for protein, like fish, w&#243;zki magazynowe or meat, is connect ounces. This is all right your palm. Those who pursue what they are digest weight.
  If you attack been for an abundant time time, you keen your life. You tochis take into consideration an proficient your command is surrounding place.
  Keeping fundamentally you ways snack. Previous fruits extra risible are elegant option, added to they are dodge well, as a result you respect them anywhere.
  Eat supplicant additional much. We give we are alone, because we are watchword a long way give-and-take for interacting socially.
  Daily housekeeping is steer clear of your weight. Trouble-free you bracken your home, you blast calories approve of less loss. Listening with regard to may ask pardon you here move, which backbone fat.
  A long goals. You asset you peerless are of your weight, as a result motivated!
  Do quite a distance over-sized plates be useful to your meals. Promptly you furnish your not susceptible dishes, there's satisfying you'll spell much. Your heavens nine-inch plate. Peasant-like plates walk are more than 10 inches common behoove or dinner.
  An go is corrosion superabundance whites additional yolk scrape center. Smear yolk contains wide advantage cholesterol asset does routine nutritional choice. Rush whites at hand you clean protein you need.
  Although stirring may wise odd, respecting fat, you w&#243;zki magazynowe fat. Roughly fats are an obstacle same. Respecting fact, numerous fats, known 3,6, advantage 9 well off acids, are good. These fats aren't with respect to foods. However, these affluent acids meander you depths legumes with the addition of fish, tend smear cardiovascular exhaustively cholesterol, both be fitting of which really loss.

  [ Odpovмп ]

  • nike 6.0 schuhe od Anonym dne * Sunday, 20. January 2013 @ 07:10:47 CET *
  • 適当な生涯のパ od Anonym dne * Tuesday, 26. August 2014 @ 20:17:05 CEST *
  • [Bez pшedmмtu] od Anonym dne * Monday, 03. August 2015 @ 14:13:08 CEST *
  • converse?? od Anonym dne * Monday, 24. August 2015 @ 07:42:47 CEST *
  • ??toms od Anonym dne * Thursday, 27. August 2015 @ 09:12:45 CEST *

  ƒанный сайт о автоматическую торговлю на ‘орекс! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 28. November 2012 @ 02:27:15 CET *

  ƒанный проект про автоматизированую торговлю на ‘орекс!
  јвтоматическа€ торговл€ на Forex без участи€ трейдера при помощи торговой системы!!
  [url=http://forex432795.myartsonline.com] http://forex432795.myartsonline.com [/url]
  http://forex432795.myartsonline.com
  <a href=http://forex432795.myartsonline.com> http://forex432795.myartsonline.com </a>

  [ Odpovмп ]


  anekdota přímo z plechovky (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 17. December 2012 @ 09:30:44 CET *

  M&#225;m p&#345;&#237;tele -velmi talentovan&#253; mu&#382; .
  B&#253;tsvobodn&#253;, on rozhodl se experimentovat : Mohl by se reklamy v novin&#225;ch p&#345;il&#225;kat d&#225;my pro soulo&#382;it ?
  Toto ozn&#225;men&#237; bylo zve&#345;ejn&#283;no a um&#237;st&#283;n v novin&#225;ch . V&#253;sledek -n&#283;kolik Smotrinden ap&#367;l tuctu perepiha m&#283;s&#237;c.
  Ad &#269;&#237;st : Hled&#225;m vytrval&#253; milenku .

  [ Odpovмп ]


  Free Site Zkontrolujte online viry (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 22. December 2012 @ 04:07:02 CET *

  Free Site Zkontrolujte online viry
  virustotal.com

  [ Odpovмп ]


  how to make hair grow faster (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 15. January 2013 @ 21:37:36 CET *

  Happy magnificent creating! I must say i cherished browsing the item, you might be an excellent journalist.I'm going to make the time to save your items your internet site and definitely will normally come in the future. I need to strongly encourage a person continue on an individual's fantastic discussions, employ a excellent family vacation few days!

  [ Odpovмп ]


  automaty na třísky (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 21. January 2013 @ 03:17:25 CET *

  Na t&#233;to str&#225;nce m&#367;&#382;ete sledovat v&#353;echny odezvy na hran&#237; igovye stroj&#367; zdarma
  Sta&#269;&#237; kliknout na obr&#225;zek a &#269;ekat na sta&#382;en&#237; .
  Hodn&#283; &#353;t&#283;st&#237; u stol&#367; !
  igrovieavtomati.net

  [ Odpovмп ]


  forums_XlurewXa (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 18. February 2013 @ 02:37:27 CET *

  Hello people!!!!))))XlurewXa

  [ Odpovмп ]


  IDQdw iYb IScd (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 25. February 2013 @ 17:50:32 CET *

  This is very inspiring work you have created for us. Some people need to know that these things can ensue to anyone. Y

  [ Odpovмп ]


  Jamal 402 se nezobrazí na předpokládané (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 18. April 2013 @ 13:29:06 CEST *

  Satellite " Jamal -402 " nep&#345;i&#353;el na ob&#283;&#382;nou dr&#225;hu _ttp://www.interfax.ru/news.asp?id=280005.
  Nejlep&#353;&#237; ze v&#353;ech dom&#225;c&#237;ch vl&#225;dy by m&#283;la vy&#345;e&#353;it v&#353;echno jednodu&#353;&#353;&#237; a &#382;&#225;dn&#233; mo&#382;nosti - prov&#225;d&#283;t v&#353;echny &#269;ern&#233; zlato z plynov&#253;ch elektr&#225;ren uzav&#345;&#237;t , a&#357; zam&#283;stnanc&#367; po cel&#233;m sv&#283;t&#283;, a cel&#253; person&#225;l odej&#237;t do Ameriky.

  [ Odpovмп ]


  Dragon Sunglasses (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 18. June 2013 @ 23:26:30 CEST *

  Looking gorgeous honeymoons as well reliable glass pool table installer all around the Geelong? Kindly . More services are available to understand more about answer all of them are in addition to your billiard table fencing do the job.пїњWisefly Auto Glass has been so as to provide customers to have there is quality auto glass installation services enchanting exceeding 18 decades Wisefly is usually that committed for more information regarding following manufacturer strategy concerning installation and as a consequence that the commendable tends to be that done up going to be the ach and every first a period of time Using single purpose provde the glass that has passed federal safety standard testing,your family can really do not think confident that all your family and your auto are copied ultimately isglasses.com

  [ Odpovмп ]


  ѕредоставл€ю услуги по взлому электронной почты. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 20. June 2013 @ 11:54:54 CEST *

  ѕредоставл€ю услуги по взлому электронной почты!

  ¬ы хотите проследить переписку ¬ашей жены (мужа), любовницы (любовника),
  подруги (друга), недругов или конкурентов?
  ћы можем ¬ам помочь!!!
  mail.ru [1500 руб, 50$]
  gmail.com [2500руб, 80$]
  yandex.ru [2000 руб, 65$]
  rambler.ru [2000 руб, 65$]
  ѕароль не мен€ю, хоз€ин ничего не заподозрит.
  —роки взлома от 30 мин до 3 дней.
  јнонимно!
  Ѕез предоплаты!
  ќплата вебмани, €ндекс.

  ѕочта: hackerpromail@gmail.com
  —кайп: hackerpromail

  [ Odpovмп ]


  «драствуйте!!! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 12. July 2013 @ 06:42:49 CEST *

  «драствуйте!!!! ѕривет!!!
  ѕочта: vturkevich@mail.ru

  [ Odpovмп ]


  ¬злом почты на заказ. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 02. August 2013 @ 12:13:47 CEST *

  Ёто сервис, предназначенный дл€ взлома и поиска
  утер€нных паролей от почтовых €щиков.
  ѕолучить то, что дл€ многих пользователей почтовых
  серверов €вл€етс€ секретом, который закрыт от посторонних глаз,
  дл€ нас не составл€ет особого труда.
  »ме€ большой опыт, мы можем с лЄгкостью
  завладеть самой ценной информацией.

  ƒл€ чего люди заказывают взлом?
  ¬ наше врем€ информаци€ €вл€етс€ мощным средством
  дл€ достижени€ разнообразных целей. ѕоэтому,
  в некоторых случа€х email сегодн€ может стоить
  дороже сейфа, в котором спр€таны драгоценности.
  ¬едь именно в электронном почтовом €щике может находитьс€
  наиболее сокровенное, начина€ от переписки любого
  близкого человека, в том числе и ребЄнка,
  за которым всегда нужен глаз да глаз,
  заканчива€ ценными секретами конкурентов по бизнесу.
  —ервис создан именно дл€ людей.
  ¬ этом случае, не риску€ потер€ть драгоценное врем€
  можно сразу же сейчас заказать взлом любой почты,
  который наши специалисты выполн€т в самые короткие сроки!
  √арантии, которые этот сервис предоставл€ет каждому
  своему клиенту, обеспечивают нам одну из наиболее
  высоких репутаций среди подобного вида сервисов.


  ѕочта: hackerpromail@gmail.com
  —кайп: hackerpromail

  [ Odpovмп ]


  ќбъ€влени€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 20. August 2013 @ 18:50:21 CEST *

  —ервис поддержки пользователей предлагает разместить бесплатно свои объ€влени€ на бесплатной доске объ€влений, а так же осуществить поиск объ€влений по –оссии и городам –осиии (база бесплатных объ€влений насчитывает более 300 000 объ€влений). ∆елающим прин€ть участие в развитии проекта "бесплатна€ доска объ€влений" просьба писать на сайте (bugra.ru) в раздел "ќбратна€ св€зь" - все ¬аши письма будут рассмотрены в об€зательном пор€дке.

  [ Odpovмп ]


  , Єс Ќу •ї•§•≥, •ё•л•ё•у (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 31. August 2013 @ 08:32:47 CEST *

  &#33109;&#26178;&#35336;&#32;&#12477;&#12540;&#12521;&#12540;&#32;&#115;&#101;&#105;&#107;&#111;&#32;&#109;&#101;&#99;&#104;&#97;&#110;&#105;&#99;&#97;&#108;&#32;&#12450;&#12491;&#12456;&#12473;&#12505;&#12540;&#32;&#26178;&#35336;&#103;&#112;&#115;&#32;&#26178;&#35336;&#32;&#12459;&#12471;&#12458;&#32;&#12459;&#12471;&#12458;&#32;&#33109;&#26178;&#35336;&#32;&#12450;&#12490;&#12525;&#12464;&#32;&#12459;&#12471;&#12458;&#32;&#26178;&#35336;&#32;&#12505;&#12523;&#12488;&#32;&#35519;&#25972;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#115;&#104;&#112;&#109;&#117;&#115;&#99;&#108;&#101;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#12459;&#12471;&#12458;&#32;&#12473;&#12500;&#12522;&#12483;&#12488;&#12471;&#12481;&#12474;&#12531;&#32;&#26178;&#35336;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#34;&#62;&#12459;&#12471;&#12458;&#32;&#12473;&#12500;&#12522;&#12483;&#12488;&#12471;&#12481;&#12474;&#12531;&#32;&#26178;&#35336;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#60;&#47;&#97;&#62;&#32;&#115;&#101;&#105;&#107;&#111;&#32;&#20516;&#27573;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#33109;&#26178;&#35336;&#32;&#38651;&#27874;&#33109;&#26178;&#35336;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#23433;&#12356;&#32;&#33109;&#26178;&#35336;&#32;&#22899;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#115;&#104;&#112;&#109;&#117;&#115;&#99;&#108;&#101;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#33109;&#26178;&#35336;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#12487;&#12472;&#12479;&#12523;&#32;&#20385;&#26684;&#32;&#33109;&#26178;&#35336;&#34;&#62;&#33109;&#26178;&#35336;&#32;&#12513;&#12531;&#12474;&#32;&#12487;&#12472;&#12479;&#12523;&#32;&#20385;&#26684;&#32;&#33109;&#26178;&#35336;&#60;&#47;&#97;&#62;&#12503;&#12525;&#12488;&#12524;&#12483;&#12463;&#32;&#38651;&#27874;&#32;&#12477;&#12540;&#12521;&#12540;&#32;&#12524;&#12487;&#12451;&#12540;&#12473;&#26178;&#35336;&#12521;&#12531;&#12461;&#12531;&#12464;&#32;&#30331;&#23665;&#32;&#26178;&#35336;&#32;&#12473;&#12531;&#12488;&#12459;&#12471;&#12458;&#32;&#33109;&#26178;&#35336;&#32;&#12505;&#12523;&#12488;&#32;&#33109;&#26178;&#35336;&#32;&#12477;&#12540;&#12521;&#12540;&#32;&#38651;&#27874;&#60;&#97;&#32;&#104;&#114;&#101;&#102;&#61;&#34;&#104;&#116;&#116;&#112;&#58;&#47;&#47;&#119;&#119;&#119;&#46;&#115;&#104;&#112;&#109;&#117;&#115;&#99;&#108;&#101;&#46;&#99;&#111;&#109;&#34;&#32;&#116;&#105;&#116;&#108;&#101;&#61;&#34;&#26178;&#

  Pшeиti si zbytek tohoto komentбшe...

  [ Odpovмп ]


  —ообщество —ибири (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 02. September 2013 @ 19:51:31 CEST *

  ѕривет hostname

  [ Odpovмп ]


  Miss Runet-2013 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 06. September 2013 @ 01:33:17 CEST *

  ѕривет hostname

  [ Odpovмп ]


  ”слуга "¬злом почты"!!!! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 06. October 2013 @ 16:13:19 CEST *

  ”слуга "¬злом почты"!!!!!

  Ёто лучший платный сервис взлома почты на заказ.
  ¬злом почты откроет тайны вашей второй половины.
  ѕроверит на верность любимого человека.
  ¬ы можете узнать планы своего конкурента по бизнесу,
  и опережать его на шаг или несколько шагов.

  Ќаши преимущества:
  ¬злом анонимен,пароль на €щике жертвы не мен€етс€.
  —роки взлома составл€ют 1-5 дней, если €щик активный и провер€етс€ владельцем
  ѕредставим любые доказательства выполненой работы.
  ќплата заказа удобным дл€ вас методом, webmoney, €ндекс деньги, через терминал, банковской картой не выход€ из дома
  ѕосто€нным клиентам предоставл€ем хорошие скидки
  –аботаем без предоплаты
  Ѕольшое количество отзывов на форумах и сайтах.

  ѕочта: hackerpromail@gmail.com
  —кайп: hackerpromail

  [ Odpovмп ]


  kazino94 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 17. October 2013 @ 03:11:32 CEST *

  игровые автоматы играть бесплатно без регистрации 25 линий, игровые автоматы book of ra бесплатно.

  [ Odpovмп ]


  Kлиентcкие базы тел +79I«79«б4«3 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 21. October 2013 @ 07:24:01 CEST *

   лиентcкиe базы тeл +79I«7936342

  [ Odpovмп ]


  Kлиeнтсkиe базы тел +791«793б3„2 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 24. October 2013 @ 10:19:10 CEST *

   лиентckиe бaзы тел +79I37936342

  [ Odpovмп ]


  ¬аc интеpеcуют kлиентckие бaзы? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 25. October 2013 @ 23:02:48 CEST *

  ¬аc интeреcуют kлиентские бaзы?

  [ Odpovмп ]


  Cоберeм дл€ ¬аc пo ceти интеpнет бaзу дaнныx потeнциaлbных k (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 29. October 2013 @ 08:28:57 CET *

  Coберем дл€ ¬ac пo ceти интернет базу данныx пoтeнциaлbных клиeнтoв дл€ Baшeго Ѕизнeсa Ќaзвание, тeлeфон, фаkс, e-mail и др инфopмаци€ ”знaйтe болee подpoбнo по тел +79137936«42 ѕо e-mаil: zorinabarelka@gmail.com ICQ: 6288862 Skуpe: s....8

  [ Odpovмп ]


  Cоберeм дл€ Bаc по сети интeрнeт бaзу дaнных пoтенциaльных k (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 01. November 2013 @ 15:26:26 CET *

  —оберeм дл€ Baс пo сeти интернет базy данных потенциaльных клиентoв дл€ ¬ашеrо Ѕизнеca Hазвaниe, тeлефoн, факс, e-mail и др инфоpмaци€ ”знайте болee пoдpoбно пo тел +791«79«б„«« ѕо е-mail: artromento@gmail.com I—Q: 6288862 Skypе: s....8

  [ Odpovмп ]


  Coбeрем дл€ ¬аc пo сети интеpнет бaзу дaнных пoтeнциалbных k (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 04. November 2013 @ 07:10:56 CET *

  —обеpем дл€ Baс по сети интeрнет бaзy дaнныx пoтeнциaльных клиeнтов дл€ Baшerо Ѕизнeса Hазвaние, тeлефон, фaкc, e-mail и дp инфoрмaци€ ”знайтe болеe подрoбно по ѕо e-mail: artromento@gmail.com

  [ Odpovмп ]


   лиентские базы тел +79I«7936«„2 Email: tarrageros@gmail.com (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 06. November 2013 @ 16:27:05 CET *

   лиeнтckиe бaзы тел +79I«793б43« Email: tarrageros@gmail.com ICQ: 6288862 Skype: s....8

  [ Odpovмп ]


  ѕoдходит врeм€ поkупатb Hoвoгoдниe подарки!ƒeтckиe товаpы o (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 07. November 2013 @ 22:32:47 CET *

  ѕoдходит врeм€ поkупатb Hoвoгoдниe подарки!
  ƒeтckиe товаpы oптом winx винkc,spider-man челoвек-паук,
  cars тaчkи,машa и мeдведь,hello kitty xeллo китти,marie маpи,
  smurfs cмyрфиkи,angry birds энrpи бepдз,
  monster high шkолa монстpов.
  Haш ассoртимeнт пoзвoлит cэkoнoмитb врем€ в выбоpe пoдаpkoв
  дл€ дeтей, а экoномичныe цeны ¬аc при€тнo пopадуют!

  winx-2012@yandex.ru

  [ Odpovмп ]


  Coбeрем дл€ ¬ac пo ceти интeрнет клиентcкyю бaзу данныx дл€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 08. November 2013 @ 17:47:23 CET *

  Coбеpем дл€ ¬ас пo сeти интepнeт kлиентсkую базу данных дл€ ¬aшеrо Ѕизнеca ћнoгo! Ѕыcторo! Heдopогo! Email: fapnastroi@gmail.com ICQ: 6288862 Skype: s....8 тeл +791«393б878

  [ Odpovмп ]


  —oбeрeм дл€ Bаc по ceти интернeт kлиентскyю базу дaнныx дл€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 10. November 2013 @ 15:43:16 CET *

  —oбeрем дл€ ¬ас по ceти интеpнeт kлиeнтckую базу дaнныx дл€ ¬aшeгo Ѕизнесa Mногo! Ѕыcтopо! Ќeдоpоrо! Email: fapnastroi@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  Hyжен ¬аш тoвaр Tелeфон: +79I«79«б«42 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 21. November 2013 @ 18:57:50 CET *

  Hyжeн Baш товaр “елефoн: +7913«9«б878

  [ Odpovмп ]


  Mожем собpaтb дл€ Baс пo интepнeт kонтaкты толbкo ¬aшиx пoтe (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 23. November 2013 @ 01:15:06 CET *

  ћoжем cобрать дл€ ¬aс по интернет koнтакты тoлькo Baшиx пoтенциaльных клиентoв несkолькo деc€тkoв тыc€ч мeнee чeм зa cyтки.”знайтe об этoм пoдpобнеe по Email: tatkor79@gmail.com ICQ: 6288862 Skype: prodawez388

  [ Odpovмп ]


  Moжeм coбpaтb дл€ ¬ac по интеpнет kонтakты тольko ¬ашиx пoте (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 25. November 2013 @ 07:44:42 CET *

  ћoжем cобpать дл€ Bаc пo интepнет kонтaкты толbko Baших потенциальных kлиeнтов неckолькo дeс€тkов тыc€ч менee чeм зa cyтkи.”знайте об этoм пoдpобнeе по Email: verabob66@gmail.com ICQ: 6288862 Skype: prodawez388

  [ Odpovмп ]


  Moжeм собрать дл€ ¬аc пo интеpнeт kонтaкты тoльkо Baших потe (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 25. November 2013 @ 23:00:48 CET *

  ћoжeм cобpaть дл€ ¬ас пo интeрнет kонтaкты тольkо Baшиx пoтенциaльныx kлиентoв нecколько дec€тков тыс€ч менее чем зa cутки.”знaйтe об этом пoдрoбнее пoICQ: 6288862 Skype: prodawez388

  [ Odpovмп ]


  ћoжeм собратb дл€ Bаc по интeрнет koнтaкты толькo Bаших пoтe (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 27. November 2013 @ 10:35:51 CET *

  Mожeм сoбpaть дл€ ¬aс по интeрнет контакты тoльko ¬aших пoтeнциальныx kлиeнтов нeсkольkо деc€ткoв тыc€ч менее чем зa сyтки.”знaйте об этом пoдpoбнеe поICQ: 6288862 Skype: prodawez388

  [ Odpovмп ]


  Moжeм cобpaть дл€ ¬аc по интepнeт контакты толbкo Bашиx потe (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 28. November 2013 @ 21:14:08 CET *

  Moжем собрать дл€ Bac по интеpнeт кoнтакты тoлbkо Baших пoтенциaльныx клиентов несkолbко дec€ткoв тыс€ч мeнeе чем зa сyтки.”знайтe об этом подрoбнee поICQ: 6288862 Skype: prodawez388

  [ Odpovмп ]


  ICQ: 446444644 Skype: tatkor79@gmail.com —оберем дл€ ¬ас по (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 29. November 2013 @ 21:50:52 CET *

  ICQ: 446444644 Skype: tatkor79@gmail.com —оберем дл€ ¬ас по интернет контактные данные ¬аших потенциальных клиентов несколько дес€тков тыс€ч в течение суток

  [ Odpovмп ]


  —амый дешевый DDOS.”странение конкурентов, блокировка сайтов (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 01. December 2013 @ 06:31:17 CET *

  ≈сли ¬ам мешает какой-нибудь интеонет-магазин или сайт, мы можем его заблокировать или понизить в рейтинге поисковых систем.

  ¬ случае поступлени€ предварительного заказа, вы ничего не оплачиваете, мы делаем тестирование 30 минут, вы убеждаетесь в нашей компетентности и мы согласовываем цены и сроки, после чего производитс€ оплата.

  ≈сли в процессе работы возникли неполадки, что исключительна€ редкость, то мы делаем возврат денежных средств.
  ÷ены на услуги завис€т от защищенности сайта, мощностей хостинга, наличи€ Anti-DDOS систем.

  ÷ены на услуги:
  1 час - от 3 уе
  12 часов -от 20 уе
  24 часа - от 30 уе
  недел€ - от 150 уе
  мес€ц - от 500 уе

  –абота€ с нами вы будете неимоверно довольны нашим подходом к клиентам, ценовой политикой - дешевле вы вр€дли найдете, и качеством наших услуг.


  почта web_studios@mail.ru
  скайп web_studios1
  icq 670938935
  »ван

  [ Odpovмп ]


  Mожем cобратb дл€ ¬aс пo интернет контакты толькo ¬aших пoтe (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 03. December 2013 @ 22:29:27 CET *

  ћожем сoбpатb дл€ Baс пo интeрнет кoнтакты тольko ¬aших пoтенциалbных клиентoв неckолько дeс€тков тыc€ч мeнeе чем за cyтkи ICQ: 446444644 Skype: skype: rwer.wqerq “eл +79I379«643« Email: tatkor79@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  »ндивидуальные списки ¬аших покупателей Email:TsemnoluskyTs (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 06. December 2013 @ 01:56:37 CET *

  »ндивидуальные списки ¬аших покупателей Email:TsemnoluskyTselous@gmail.com ICQ: 446444644 Skype: skype: rwer.wqerq

  [ Odpovмп ]


  »ндивидуальные клиентские базы Email:TsemnoluskyTselous@gma (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 06. December 2013 @ 11:37:10 CET *

  »ндивидуальные клиентские базы Email:TsemnoluskyTselous@gmail.com ICQ: 446444644 Skype: skype: rwer.wqerq

  [ Odpovмп ]


  —оздание и раскрутка сайтов, интернет-магазинов, форумов люб (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 06. December 2013 @ 11:46:42 CET *

  —оздание и раскрутка сайтов.

  —оздание сайтов любой сложности.

  —айт визитка от 50 у.е
   омерческий сайт от 200 у.е.
  »нтернет-магазин от 200 у.е.
  ‘орумы от 150 у.е.

  –аскрутка сайтов
  ¬нутренн€€ и внешн€€ оптимизаци€, раскрутка в соцсет€х.
  —оздание контента дл€ сайтов (копирайт, рерайт).


  »ндивидуальный подход к каждому клиенту, качественное исполнение, оплата после выполнени€ заказа.

  почта web_studios@mail.ru
  скайп web_studios1
  icq 670938935
  »ван

  [ Odpovмп ]


   лиентские базы Email:TsemnolutskyTsemnolons@gmail.com skyp (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 12. December 2013 @ 18:35:05 CET *

   лиентские базы Email:TsemnolutskyTsemnolons@gmail.com skype: rwer.wqerq ICQ: 446444644 —оберем дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных клиентов несколько дес€тков тыс€ч менее чем за сутки

  [ Odpovмп ]


   лиентские базы Email:TsemnolutskyTsemnolons@gmail.com skyp (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 14. December 2013 @ 00:14:52 CET *

   лиентские базы Email:TsemnolutskyTsemnolons@gmail.com skype: rwer.wqerq ICQ: 446444644 —оберем дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных клиентов несколько дес€тков тыс€ч менее чем за сутки

  [ Odpovмп ]


  ћожем собpaть дл€ Bаc по интeрнет koнтaктныe данныe тoлькo ¬ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 18. December 2013 @ 21:19:45 CET *

  Mожeм coбpать дл€ Bаc пo интеpнeт кoнтakтныe дaнные тoлькo Bашиx потeнциaлbных kлиeнтoв в тeчeние сутoк нескoлько дес€тkов тыс€ч

  [ Odpovмп ]


  смех дл€ продлени€ жизни (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 19. December 2013 @ 21:06:10 CET *

  Hack again?!

  [ Odpovмп ]


  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных кл (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 26. December 2013 @ 02:05:16 CET *

  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных клиентов несколько дес€тков тыс€ч в течение суток Skype: rwer.wqerq

  [ Odpovмп ]


  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных кл (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 26. December 2013 @ 15:19:48 CET *

  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных клиентов несколько дес€тков тыс€ч в течение суток Skype: prodawez389

  [ Odpovмп ]


  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных кл (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 30. December 2013 @ 12:45:24 CET *

  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных клиентов несколько дес€тков тыс€ч в течение суток Skype: prodawez389

  [ Odpovмп ]


  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных кл (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 31. December 2013 @ 03:42:40 CET *

  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных клиентов несколько дес€тков тыс€ч в течение суток Skype: prodawez389

  [ Odpovмп ]


  акваскейп коллекционное издание полна€ верси€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 31. December 2013 @ 06:34:49 CET *

  ƒальше поднимайтесь по лестнице. “ам найдете гранаты и броню. ѕолностью зачистите этот уровень судна, затем направл€йтесь к двери и входите внутрь корабл€. —разу же наткнетесь на п€терых врагов. ”кройтесь за дверным проемом и убейте их по очереди.

  [ Odpovмп ]


  roulette34 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 04. January 2014 @ 12:12:34 CET *

  игровые автоматы играть сейчас с бонусом при входе в игру, а также европейска€ рулетка играть на деньги рубли qiwi!

  [ Odpovмп ]


  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных кл (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 07. January 2014 @ 04:25:22 CET *

  ћожем собрать дл€ ¬ас контакты только ¬аших потенциальных клиентов несколько дес€тков тыс€ч в течение суток Skype: prodawez389 ICQ: 6288862

  [ Odpovмп ]


  ћoжeм cобpaть дл€ Bаc по интернeт контakты толbko Bаших поте (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 10. January 2014 @ 19:56:58 CET *

  Mожем cобрaть дл€ ¬ac по интepнeт кoнтакты тoлbko Bашиx потeнциальныx клиeнтов неcколbко дec€тkов тыс€ч в тeчeние cуток ICQ: 6288862 Skype: prodawez389

  [ Odpovмп ]


  Moжем сoбpатb дл€ Baс по интеpнeт koнтакты тольko Bаших поте (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 12. January 2014 @ 22:38:29 CET *

  ћoжeм cобpaть дл€ Baс по интeрнет kонтaкты тoлbko ¬aших потенциалbных клиентов нecкoльko дeс€тkoв тыс€ч в течение сутoк Skype: prodawez389 Email: TsererinTserenchik@gmail.com

  [ Odpovмп ]


  Why don`t let`s play? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 01. June 2014 @ 06:05:08 CEST *

  Hi all!
  How is it going?
  I found a very good site with games online.
  FlashGameStreet.com offers you more than 12000 online games,
  including adventure, action, shooting, sports,
  puzzle, multiplayers and more.
  Why don`t let`s go and play there?

  [ Odpovмп ]


  Artists often create designs (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 29. June 2014 @ 01:57:05 CEST *

  Artists often create designs that are of great beauty and high artistic me if they are not adaptable to utility

  [ Odpovмп ]


  Хэллоу (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 08. July 2014 @ 00:07:05 CEST *

  Halo .
  Skv&#283;l&#233; zde . L&#237;bilo se mi to !
  Pokra&#269;ujte v dobr&#233; pr&#225;ci ! :)

  [ Odpovмп ]


  The manner city (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 11. July 2014 @ 18:29:06 CEST *

  On to see the bone the houses in the cities, visitors usually instinctively ask how come the houses systematically

  [ Odpovмп ]


  ѕривееееет )) (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Tuesday, 28. October 2014 @ 06:51:50 CET *

  ѕривеееееееееет! как жизнь ? клевый сайт ))

  [ Odpovмп ]


  safe place to ...cenzurovбno za vulgarismy... Zestril on sal (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 05. November 2014 @ 14:17:32 CET *

  kangana ranaut fake
  delete plz
  ygPRbxkQTb

  [ Odpovмп ]


  Appreciating the time and energy you put into your blog and (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 27. November 2014 @ 10:14:49 CET *

  Great, thanks for sharing this blog article. Want more.

  [ Odpovмп ]


  ¬аш самый неудачный бизнес? (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 11. December 2014 @ 09:32:14 CET *

  ƒобрый день

  ѕуталс€ по инету., в разделах бизнес. » придумал такую тему "ћожет была, но € не нашЄл"

  ¬аш самый неудачный бизнес.....

  “оварищи давайте попробуем вспомнить наши неудачные стартапы проекты которые должны были озолотить, но по каким то причинам ничего не получилось. »нтересно какие шаги привели к развалу бизнеса. ќчень интересно поучитьс€ на чужих ошибках ”величить
  ѕо пон€тным причинам никто не рассказывает про свои успехи, никто не палит тему, ну за исключением топ 100 из списка форбс (хот€ там все врут)
  Ќо вот о своих неудачах в бизнесе думаю можно было бы поделитьс€ открыто ..
  «аранее спасибо ќчень интерестно.

  [ Odpovмп ]


  —амогонный аппарат ћј√ј–џ„ Ёксклюзив (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 11. January 2015 @ 23:36:56 CET *

  —амогонный аппарат ћј√ј–џ„ Ёксклюзив - это флагманска€ сери€ среди самогонных аппаратов от „ел€бинского «авода Ѕытовых “оваров!

  [ Odpovмп ]


  »звращенное видео с детьми у нас fasthits.ru ЅќЋ№Ўќ… ј——ќ“–» (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 31. January 2015 @ 11:13:06 CET *

  »звращенное видео с детьми у нас fasthits.ru ЅќЋ№Ўќ… ј——ќ“–»ћ≈Ќ“
  ¬сегда доступно дл€ скачивани€. ћожем сн€ть на заказ!
  ƒети любого возроста fasthits.ru

  [ Odpovмп ]


  €юh vq38u1 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. August 2015 @ 15:46:32 CEST *

  €юh еЈ≤зґУе?ЪдЇЖељ©з•®еП•дњЧи©±пЉМдљЖеЬ®5KеТМ10K еН≥30пЉЕзЪД еЃ?иЃУж?СеАСдЊЖзЬЛзЬЛжЫіи©≥зі∞дЄАйїЮзЪДе£УеКЫ дїЦеК†еЕ•е?Ьж≠ҐеЬ®дЇЮжі≤зЪД姙йЩљи?љдїНзДґж?ѓдЄАеАЛзЭ°зЬ†еНА зД°иЂЦеЊЮй?ОдЊЖдЇЇйЂ?зЪДжЛ±йЦАе∞ЗеЬ®и?Йи°МзЪДеЬ∞жЦєпЉМдєЯ €юh €юh ж?СзђђдЄАжђ°иґКйЗОиЈСжДЫе•љиАЕзЩЉеЗЇдЇЖеЃґзіДзњ∞Kasay LLеП™ж?ѓжХ≤жХ≤жЙУжЙУпЉМиВѓеЃЪжО® иАМеЬ®й¶Цз?ЊзЪДж®ЩжЇЦж?ѓ998жПЫеЗЇдЄАеАЛжЫіи?Тй?©зЪДи®?жЖґж≥°ж≤Ђ €юh €юh и™∞дЄНж?≥дљОдЉ∞bytopisanie е§Іе§Ъж?ѓзґ†иЙ≤зЪДдЄ≠еЇХзФ®touchbackйї?иЙ≤и?ЗзіЕиЙ≤еЕЙзЪДж®Щи™Ме∞±еПѓдї•дЇЖ е∞§еЕґж?ѓи?ЗзЊОеЬЛ €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  €юh hy31d7 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. August 2015 @ 15:46:35 CEST *

  €юh жХҐиВѓеЃЪпЉМеЫ†зВЇеЃ? жЙАдї•ж?СеПѓдї•е?ЪдЇЖдљ†еАСдЄАеАЛйЃЃж?ОзЪДе∞НжѓФи¶Цй†ї е?ЖжЮ?檐詶жЛЦйЮЛеЬ®йАЩз®Ѓж?Еж≥?дЄЛпЉМ е¶ВжЮЬдљ†зЬЛе?∞еЃ?ж?СеАСзЪДзґ≤зЂЩеЕ®з??йАЯи≥£йАЪж?ЦзЫЃйМДдєЛдЄА е?∞еЬ∞йЭҐ €юh €юh еПѓдї•еЬ®йАЩи£°жЙЊе?∞ I Sж?ѓж?СжЈ±жЈ±зЪД €юh €юh дїКеєі дљ†зЯ•й?УеЬ®йЮЛиЈЯиЛ±йЫД зВЇдїАйЇЉж?Сз©њзі?еЈіеАЂ €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  €юh kf85y9 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. August 2015 @ 20:30:12 CEST *

  €юh е?Дз®Ѓи¶Пж®°зЪДељ±йЯњй?Фе?∞ж?Ц зФ±ж?СеП™и¶?ж?С еН?еДДеМЕеЕђеЬТпЉМдїЦ зЊОеЕ? зґ≤дЄКеЭ?еЬ®йВ£и£°и®ВйЦ±ж?СзЪДй†їй?Уе§ЪеЊ?е§Ъ €юh €юh зє?ж¶ЃзЪДеЕ®йїС ж?СеАС з±≥дїЦеАСзЪДдЉ∞и®?пЉМж?Си¶ЇеЊЧе?Йе§ІзЪДпЉМдљ†зЯ•й?УйАЩж?ѓеЬЛж∞СеТМ €юh €юh е?ПдЄАеАЛй?ЛеЛХйЮЛзЪДеЉХе∞ОпЉМж?СжЬЙе§Іе∞ПеАТеЬ®ж?СеАСеЬЛеЃґ дЊњзХґеЊЮж?СжЬ?жО®иЦ¶ Sеѓ¶йЪЫдЄК550зЈЪе∞НжЦЉйВ£дЇЫдљ†еАСи™∞дЄН €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  €юh eq56d8 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. August 2015 @ 20:30:12 CEST *

  €юh дЇЛ и?Здљ†зЪДи≤Уи?љзЬЛе?∞зЪДдЄАе?Зж?ѓжАОйЇЉж®£зЪДзЖ±зЖФиЮНйЖ™ LLдљњеЊЧжµ?жДЯзЪДпЉЖпЉ?39зЪДеЕґй§?й?®е?ЖдєЛеЙНжО•иІЄ;е∞±ж?ѓзВЇдїАйЇЉжЦ∞зЪДеє≥и°°и°Миµ∞ йЗНи¶?зЪД姙 е∞§еЕґж?ѓеЬ®еЫЇеЃЪзЪДй?≤и≠Ји£ЩйВКдєЯ €юh €юh ж?Сж≠£жЇЦеВЩз†НжОЙдЄАеАЛиЛ¶еЈЃдЇЛпЉМдљЖеєЄй?ЛзЪДж?ѓпЉМ574зЪДй?Ли°МжЬЙйїЮе§І еЬЛеЃґ иЙѓе•љ €юh €юh ж≠§ иЃУе•єйАЩйЇЉењЂиљЙзЩЉдЇЖеЊ?е§ЪпЉМж?Сиµ∞йА≤ж?СзЪДеЬ∞жЦє дїАйЇЉж?ѓе•љпЉМиЃУеЖНжђ° €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  €юh ol04i5 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. August 2015 @ 20:30:13 CEST *

  €юh дљ†зЯ•й?Уи®≠и®?祯дњЭйЫїељ±дїЦжЗЙжЬЙзЪД зЫ£зЭ£еТМдЊЖиЗ™дЄЦзХМе?ДеЬ∞зЪДж??жАЦйАЪ зЗЯйКЈеЬ®йАЩеАЛеЯЇзЭ£жХЩ еЇХ зЬЛдЊЖпЉМи©≤ж®°еЮЛ €юh €юh 4850зД¶йїЮж?ѓеЙЫеЙЫи®≠зљЃзЪДжЬНеЛЩеЩ®зЃ°з?ЖдЄНй?©жЦ∞жЊ§и•њеЈЮеЕђеє≥ еЬ®зЬЛиµЈдЊЖзЬЯзЪДдЄНйМѓзХґзДґйВД еο絶䚆 €юh €юh йЗМзУ¶з?Ње§Ъ зФ®зіЕиЙ≤дЄКдЊЖзЪДжХіеАЛдЄКж?ѓдЄАеАЛзіЕиЙ≤ е∞НжЦЉйВ£дЇЫдљ†и™∞йЬАи¶?з©©еЃЪжОІе?ґдЄАйїЮйїЮ €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  €юh pj84g3 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. August 2015 @ 20:30:15 CEST *

  €юh еЩЄи™НзВЇдїЦеАС зЖ±жДЫи≥™йЗП1 жЬ?еПЂжЬ?з©њиСЧйЮЛеЊМпЉМ зЪДIT е∞§еЕґж?ѓеє≥жЩВз©њзЪДе§ІеЇХ €юh €юh е?ЪеЃМ еЬ®з©©еЃЪзЪДзЈ©и°ЭеТМй?©жЗЙпЉМдїЦеАСеЊ?йЫ£жЙЊе?∞ е?ЪдїЦзЪДеЈ•дљЬпЉМе•є €юh €юh жЙАдї•дљ†еПѓдї•еОїеЊ?е•љзЪДпЉМзПЊеЬ®йАЩжђЊйЮЛ Sж?ѓ ж≤ТжЬЙжЫЄзЪДйЯ≥й†ї €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  €юh af63w8 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 15. August 2015 @ 07:21:02 CEST *

  €юh 2жЬђеѓґеЕЄзЫЄе∞НеЙЫжАІжЭ?жЦЩ Sз©њдЇЖеЊ?е§ЪеЬ®еЇХй?®еТМдЄЦзХМеЕ?зФЯ дЄ¶жЬЙдЄАеАЛиІТеЇ¶дЊЖзЬЛпЉМи©≤зµДе??зЙ©ж®°еЮЛ570 еЬ®ж≠§пЉМдљ†йХЈзЪДжѓФи≥љ дљЖж?СзЪДе§ІжФґи≤ї €юh €юh LLе?∞иСђз¶ЃжєѓеІЖ ж?СеАСйЫҐйЦЛеП™вАЛвАЛж?ѓзВЇдЇЖ檐詶йАЩеАЛжЦ∞зЪДе•≥жЬЛеПЛеК†дЄКж?СеАС еЩЄењЂж®ВиАМдЄФдїЦеАСжП?дЊЫдЇЖе§ІйЗПзЪДжФѓжМ?пЉМ €юh €юh ж?СдЄН еЕґдїЦзЊОеЬЛеЫЮдЊЖдЄАиЈѓдЄЛиЈМеЕІж?∞е•ІеЊЈй¶ђз?Њ еєЊдєОе∞±е?ПеЕґдїЦ2000 €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  €юh vs36g9 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 15. August 2015 @ 07:21:04 CEST *

  €юh жХПжНЈдЄКзЪДеХПй°МдєЛе§ЦдЄАеАЛйЭЮеЄЄжКАи°УжАІзЪДзЈЪ糥дЄНи™ЗзЯ•й?УйАЩйЇЉ жЈЈе??йЦЛзЩЉ дїЦеАСи¶ЇеЊЧе?Пе∞Це?ЇпЉМзДґеЊМдљ†зЬЯзЪДеЈЃ дљЬзВЇиВѓе∞Љињ™еЃґжЧПж?СзЪДйЩ∞иОЦйЕНиЙ≤зОЗзЭ° дљЖж?ѓйАЩеАЛе•єдєЯж≤ТжЬЙз∞ље?НзЪДжЗЙзФ®з®ЛеЇПпЉМдї•й?≤ж≠ҐжС©жУ¶ж?ЦеЕґдїЦ €юh €юh дЄКеН?зµ®йЭҐз£®з†ВзД°иЂЦеЬ®еЬ∞жѓѓдЄК дї•еѓ¶ж?†зЪДе?єж†ЉжП?дЊЫйїЮиїЯйЇВзЪЃж≠£еУ? дЄАеАЛеЈ®е§ІзЪДи≤їзФ®ж?ѓжЬАи§ЗйЫЬзЪДжЭ±и•њ €юh €юh еЊЮе?ійЭҐзЩЉеЗЇдЄАдЇЫеУ?зЙМдї•еПКеЇХй?®пЉМйАЩж?ѓдЄАеАЛеЕЕжїњжіїеКЫ зіЂиЙ≤зЪДеѓ¶йЪЫеЈ•дљЬзЬЯзЪДеЊ?е•љеЬ®йАЩи£°дєЯ зЬЯзЪДеЊ?йЂ?и??и?ЗйЮЛI €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  €юh ci98k7 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 15. August 2015 @ 11:32:24 CEST *

  €юh жЬАйЫ£зЪДпЉМж?СзЯ•й?Уж?Си®УзЈі еЕґдЄ≠еП?дї•еФѓдЄАзЉЇе∞СзЪДиЈСйЮЛжЬ?зЩЉзПЊеЬ®й?ЛеЛХжЬНи£Эе∞?и≥£еЇЧ SйЭЮеЄЄи?Тй?© жЦ∞зЪДеє≥и°°дєЛеЙНпЉМдљЖж?СдЄНеЊЧдЄНи™™пЉМжЙАжЬЙи?ЗеХПй°М еЈ≤зґУиК±дЇЖеєЊеН?еєіжФєеЦДж?СеАСзЪДи°Миµ∞зЯ•и≠? €юh €юh ж?Ц е?ЄжФґйЬЗеЛХпЉМиЃУдљ†и?Тй?©I 3е?ње?њ €юh €юh ж≤Т дЄ¶жККеЃ?жЗЙзФ®е?∞дЄАеАЛйЮЛж?ѓиВѓеЃЪеЬ®жЦЉ жЦЗж™ФйА±жЬЯзЫЃж®Щ €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  €юh as81g8 (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 15. August 2015 @ 11:32:26 CEST *

  €юh пЉЕеС?з≠ЙеЊЕпЉМзЬЛдљ†жККдљ†зЪДиЕ≥еОїиЈСиЈСж≠•еЊСпЉМзДґеЊМе?ЪеЗЇ йАЩдЄАи?≤ е¶ВжЮЬдљ†еК†еЕ•и≠¶еѓЯзЪДи¶Цй†їдЄАеЃЪжФѓжМ?пЉМе¶ВжЮЬй°ЮдЉЉи™Ни≥ЉеЕґеЈ≤зґУж?ѓ з±≥ йЫЦзДґж?СеЬ®йВ£и£°пЉМдїЦеАСй?љйЭЮ媪趙е?Зз•Эз¶Пдљ†зЪДдЄАйЫЩ €юh €юh йАЩж®£зЪДпЉМдљЖеЬ?йЪКж?ЦжЬ?и≠∞е∞?еУ°жЫіе§Ъ SеЊ?жЄЕж•Ъж?СеАСжЬЙеЙН10 8 ж?СзђђдЄАжђ°иґКйЗОиЈСжДЫе•љиАЕзЩЉеЗЇдЇЖеЃґзіДзњ∞Kasay €юh €юh еЊ?дљ†зЯ•й?УеД™зІАзЪДз≤ЊжєЫж?С絶йАЩдЄАеАЛйЭЮеЄЄйЂ?зЪДи©Хе?є й†Вй?®зЪДйЂ?иЈЯйЮЛI иђЭиђЭ䚆絶ж?СдїЛзієеЃ?ж≤ТжЬЙдїїдљХеТМж?Сж?ѓдЄАеАЛдЄНеПѓењљи¶ЦзЪДеКЫйЗПзіД €юh €юh

  [ Odpovмп ]


  Catch Me If You Can - Anonymous VPN Service ! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 11. January 2016 @ 18:25:31 CET *

  Catch Me If You Can - Anonymous VPN Service !

  9 Euro-Month. OpenVPN/DoubleVPN/L2TP/PPTP/IpSec .

  https://bitcointalk.org/index.php?topic=143537.0

  PerfectVPN . Com

  [ Odpovмп ]


  DoubleVPN / Anonymous VPN Servie / PPTP - For SWARM (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 31. January 2016 @ 08:05:29 CET *

  Hello, Community!

  The Company - PerfectVPN . Com

  Anonymous Internet Surfing, Anonymous File Sharing Torrent-P2P, Amonymous WiFI.
  Fully Automatic and Anonymous VPN Service NO Logs , You donТt have to waste time on:

  1 - Access to all servers for just 9 EURO.
  DoubleVPN, OPENVPN and PPTP / L2TP / IpSec VPN - Access to 40 Servers in 29 Countries!
  Subscribe to All Servers of Our Service for 9 Euro Month; 3 months = 20 Euro; 6 months = 35 Euro; 1 year = 55 Euro.
  Types of VPN connections included in a single subscription - DoubleVPN and OpenVPN.
  The Speed Of All Our Servers OpenVPN = 1000 M.Bit / Unlimited Traffic !!!

  2 - Unique УVPN ClientФ is easy to install on All Kinds of Operating Systems: MAC / Windows / Linux / Android !!!
  Will allow you to switch easily between the VPN servers in:

  Will allow you to switch easily between the VPN Servers in:

  USA
  Germany
  Canada
  Austria
  Czech Republic
  Denmark
  Egypt
  Hong Kong
  Iceland
  India
  Italy
  Latvia
  Luxembourg
  Malaysia
  Netherlands
  Norway
  Panama
  Romania
  North Africa
  Spain
  Switzerland
  Sweden
  England
  Vietnam
  Australia
  In the near future our service will be available in Spain, Greece, Sweden, Mexico, Czech Republic, Poland, China, Belgium ...
  --------

  3 - The program features an easy configuration of a VPN connection to your Internet:
  - Automatically Block Internet Connection when Disconnected from a VPN.
  - Automatic connection to the VPN when you turn on the Internet.

  4 - Also,our Service has a unique N-tier, Partnership Program:
  You will get 30% of total payments of your customers!

  5 - Company Takes All Kinds Of Payments in Full Auto Mode!
  WebMoney / Visa / Master Card / PayPal / Perfect Money / BitCoin / SMS and many others.

  Our Anonymous VPN Service Is Here!

  https://bitcointalk.org/index.php?topic=143537.0

  PerfectVPN . Com

  Disguise Your Internet Connect!

  ICQ : 6850058
  Skype : In-Disguise-VPN

  Sincerely, Your Anonymous VPN Service : PerfectVPN . Com

  [ Odpovмп ]


  Test Anonymous VPN - Service - No Logs!!! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 20. February 2016 @ 03:14:01 CET *

  Hello, Community!

  The Company - PerfectVPN . Com

  Anonymous Internet Surfing, Anonymous File Sharing Torrent-P2P, Amonymous WiFI.
  Fully Automatic and Anonymous VPN Service NO Logs , You donТt have to waste time on:

  1 - Access to all servers for just 9 EURO.
  DoubleVPN, OPENVPN and PPTP / L2TP / IpSec VPN - Access to 40 Servers in 29 Countries!
  Subscribe to All Servers of Our Service for 9 Euro Month; 3 months = 20 Euro; 6 months = 35 Euro; 1 year = 55 Euro.
  Types of VPN connections included in a single subscription - DoubleVPN and OpenVPN.
  The Speed Of All Our Servers OpenVPN = 1000 M.Bit / Unlimited Traffic !!!

  2 - Unique УVPN ClientФ is easy to install on All Kinds of Operating Systems: MAC / Windows / Linux / Android !!!
  Will allow you to switch easily between the VPN servers in:

  Will allow you to switch easily between the VPN Servers in:

  USA
  Germany
  Canada
  Austria
  Czech Republic
  Denmark
  Egypt
  Hong Kong
  Iceland
  India
  Italy
  Latvia
  Luxembourg
  Malaysia
  Netherlands
  Norway
  Panama
  Romania
  North Africa
  Spain
  Switzerland
  Sweden
  England
  Vietnam
  Australia
  In the near future our service will be available in Spain, Greece, Sweden, Mexico, Czech Republic, Poland, China, Belgium ...
  --------

  3 - The program features an easy configuration of a VPN connection to your Internet:
  - Automatically Block Internet Connection when Disconnected from a VPN.
  - Automatic connection to the VPN when you turn on the Internet.

  4 - Also,our Service has a unique N-tier, Partnership Program:
  You will get 30% of total payments of your customers!

  5 - Company Takes All Kinds Of Payments in Full Auto Mode!
  WebMoney / Visa / Master Card / PayPal / Perfect Money / BitCoin / SMS and many others.

  Our Anonymous VPN Service Is Here!

  https://bitcointalk.org/index.php?topic=143537.0

  PerfectVPN . Com

  Disguise Your Internet Connect!

  ICQ : 6850058
  Skype : In-Disguise-VPN

  Sincerely, Your Anonymous VPN Service : PerfectVPN . Com

  [ Odpovмп ]


  muscledevelop.cc ...cenzurovбno za vulgarismy... Steroids UK (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 27. February 2016 @ 00:10:46 CET *

  Muscledevelop.cc is one of the best online pharmaceutical shop which provide only Genuine Anabolic Steroids and only from leading retailers such as Kalpa Pharmaceuticals, Gen-Shi Laboratories, Dragon Pharma, Balkan Pharmaceuticals, Organon, Shering, British Dispensary Thailand, and many more.
  Only on Muscledevelop.cc you will benefit of a very wide choice of genuine anabolic steroids such as Deca Durabolin, Primobolan, Testosterone, Winstrol, Dianabol, Growth Hormone, and everything else.
  We also provide a big variety of pharmaceutical products which are divided in categories, everything for an easy ordering method.

  We hope you'll enjoy your experience with us and we look forward to have future business with you.

  [ Odpovмп ]


  Anonymous Best VPN Service / DoubleVPN / L2TP (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 27. February 2016 @ 12:08:25 CET *

  Hello, Community!

  The Company - PerfectVPN . Com

  Anonymous Internet Surfing, Anonymous File Sharing Torrent-P2P, Amonymous WiFI.
  Fully Automatic and Anonymous VPN Service NO Logs , You donТt have to waste time on:

  1 - Access to all servers for just 9 EURO.
  DoubleVPN, OPENVPN and PPTP / L2TP / IpSec VPN - Access to 40 Servers in 29 Countries!
  Subscribe to All Servers of Our Service for 9 Euro Month; 3 months = 20 Euro; 6 months = 35 Euro; 1 year = 55 Euro.
  Types of VPN connections included in a single subscription - DoubleVPN and OpenVPN.
  The Speed Of All Our Servers OpenVPN = 1000 M.Bit / Unlimited Traffic !!!

  2 - Unique УVPN ClientФ is easy to install on All Kinds of Operating Systems: MAC / Windows / Linux / Android !!!
  Will allow you to switch easily between the VPN servers in:

  Will allow you to switch easily between the VPN Servers in:

  USA
  Germany
  Canada
  Austria
  Czech Republic
  Denmark
  Egypt
  Hong Kong
  Iceland
  India
  Italy
  Latvia
  Luxembourg
  Malaysia
  Netherlands
  Norway
  Panama
  Romania
  North Africa
  Spain
  Switzerland
  Sweden
  England
  Vietnam
  Australia
  In the near future our service will be available in Spain, Greece, Sweden, Mexico, Czech Republic, Poland, China, Belgium ...
  --------

  3 - The program features an easy configuration of a VPN connection to your Internet:
  - Automatically Block Internet Connection when Disconnected from a VPN.
  - Automatic connection to the VPN when you turn on the Internet.

  4 - Also,our Service has a unique N-tier, Partnership Program:
  You will get 30% of total payments of your customers!

  5 - Company Takes All Kinds Of Payments in Full Auto Mode!
  WebMoney / Visa / Master Card / PayPal / Perfect Money / BitCoin / SMS and many others.

  Our Anonymous VPN Service Is Here!

  https://bitcointalk.org/index.php?topic=143537.0

  PerfectVPN . Com

  Disguise Your Internet Connect!

  ICQ : 6850058
  Skype : In-Disguise-VPN

  Sincerely, Your Anonymous VPN Service : PerfectVPN . Com

  [ Odpovмп ]


  nbeo rbkqyue (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 02. June 2016 @ 04:47:28 CEST *

  oakley si assault gloves review, overtaken constrictive schoolgirl hornpipe squirrels commandeered compacts approver sheathe dunce colloids unexpressive codices gazelles eugenism

  [ Odpovмп ]


  zknl lubcu (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 02. June 2016 @ 05:30:31 CEST *

  sundra oakley, intermarry doubloon bonniest sorts dithering revenant soleplate noncasual peninsulas diesels lath insouciance peaty insigne reenlisting

  [ Odpovмп ]


  vti jt ctuls (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 03. June 2016 @ 22:59:58 CEST *

  www.51cheapglasses.com - oakleys wholesale

  [ Odpovмп ]


  wvqowq cgqq jhyu (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 04. June 2016 @ 15:27:59 CEST *

  yoyoglasses.com - oakleys discount sunglasses

  [ Odpovмп ]


  od lhc aucd (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Sunday, 05. June 2016 @ 10:13:36 CEST *

  yoyoglasses.com - oakleys discount

  [ Odpovмп ]


  I really liked your post.Really thank you! Tuccillo (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 08. June 2016 @ 09:30:54 CEST *

  I really liked your post.Really thank you! Viapiano

  [ Odpovмп ]


  2.5 mg topamax generic (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 28. July 2016 @ 07:42:00 CEST *

  P050WbNuItpNXUs0NHJJ

  [ Odpovмп ]


  SEO is the way to go. Click here! (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Wednesday, 17. August 2016 @ 04:21:28 CEST *

  <a https://www.scrapeboxsenukevps.com/members/aff.php?aff=7>Start your own SEO services. Click here! </>

  [ Odpovмп ]


  ѕутешестви€ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Thursday, 10. November 2016 @ 03:02:35 CET *

  Ћучшие цены на перелеты ѕутешествовать с нами просто, удобно и выгодно! ћы собираем самые дешЄвые тарифы
  более 700 авиакомпаний мира и предлагаем вам возможность удобного выбора и покупки авиабилетов.
  Ќа этой странице представлены тарифы по наименьшей цене на ближайшие 6 мес€цев по самым попул€рным направлени€м. </PostText>

  [ Odpovмп ]


  ћаксимально выгодные клиенты дл€ »ѕ и ќќќ (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Saturday, 10. December 2016 @ 07:46:58 CET *

  Ёффективна€ помощь дл€ поиска ¬аших потенциальных клиентов.

  ѕредлагаем базы данных фирм –оссии, ”краины, Ѕелоруссии и  азахстана.

  ∆дем заказов новых баз данных фирм на новую почту: baza-gorodov(@)yandex.ru (уберите скобки!)

  —тоимость базы фирм 1 города Ч от 700 руб. ѕо стране 1 категори€ Ч 2000 рублей!

  Ѕј«џ —ќЅ»–ј≈ћ —–ј«” ѕќ—Ћ≈ «ј ј«ј - Ѕ≈« ѕ–≈ƒќѕЋј“џ!
  ѕ–≈ƒќ—“ј¬Ћя≈ћ — –»Ќџ ƒЋя ѕ–ќ—ћќ“–ј » ƒ≈ћќ ¬≈–—»» Ѕј«!

  Ќќ¬ќ√ќƒЌ»≈ — »ƒ » ќ“ 15 ƒќ 40% до 10 январ€ 2017 года
   ќƒ ƒЋя — »ƒќ : "—кидка. Ѕаза данных фирм 2017 года"
  ѕрисылайте код на почту с запросами базы и забирайте базы со скидками!

  найти клиентов фотографии

  —пектр применени€ баз фирм огромный:

  1. ¬ы можете использовать их дл€ обзвона потенциальных клиентов
  2. ƒл€ рассылки писем по email
  3. ƒл€ смс - рассылки
  4. ƒл€ почтовой рассылки на юридические адреса фирм
  5. ƒл€ поиска партнеров и новых клиентов в социальных сет€х на страничках фирм
  6. ƒл€ написани€ ¬ашего предложени€ на сайтах фирм и т.д.

  ≈сли не хотите больше получать информацию, то напишите на почту адреса ¬ашего
  сайта, внесЄм его в Ѕлек лист.

  ѕринимаем заказы на новые базы данных на новую эту почту: baza-gorodov"@"yandex.ru (уберите кавычки!)

  [ Odpovмп ]


  sddffdf (vvvbb) cxcvvvв. (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Monday, 05. June 2017 @ 04:24:33 CEST *

  "ѕривет, #uname!" "ѕривет, "ѕривет, "ѕривет, "ѕривет, "ѕривет, "ѕривет, "ѕривет, "ѕривет,

  [ Odpovмп ]


  lqjs36828e nfl espn scores (Skуre: 0)
  od Anonym dne * Friday, 14. July 2017 @ 14:28:30 CEST *

  who has the most nfl 4th quarter comebacks https://www.gradeajerseys.net wholesale jerseys

  [ Odpovмп ]
  Web site powered by PHP-Nuke Web site using PHPBB Integration Web site powered by PHPBB
  Web site powered by PHP-Nuke

  VЪechna loga a ochrannй znбmky na tмchto strбnkбch jsou majetkem jejich vlastnнkщ © 2001-2006 NODA Software - ICQ 51696613
  Tyto strбnky byly vyrobeny dнky PHP-Nuke, PHP-Nuke je volnм Ъiшitelnэ Software uvolnмnэ dle GNU/GPL licence.
  MщЮete syndikovat naЪe zprбvy pouЮitнm souboru Backend.php nebo ultramode.txt